Öğrenci İşleri

Kayıtlı Öğrencilere Verilen Belgeler

Öğrenci Belgesi(Aksis Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Başvuru Yapılır. Onaylanan Öğrenci Belgesinin Çıktısı Aksis Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Çıktısını Alabilirsiniz.)

Transkript Belgesi(Aksis Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Başvuru Yapılır. Onaylanan Transkript Belgesini Aksis Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Çıktısını Alabilirsiniz.)

Askerlik Belgesi(Ek 10) Belgesi (Öğrenci İşlerine Dilekçe Vererek Teslim Alınır.)

Lise Diploma Fotokopisi(Aslı Gibidir) (Öğrenci İşlerine Dilekçe Vererek Teslim Alınır.)

Disiplin Cezası Almadığına Dair Öğrenci Belgesi(Aksis Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Başvuru Yapılır. Onaylanan Belgesini Aksis Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Çıktısını Alabilirsiniz.)

Ders İçeriği Ve Müfredat İstanbul Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sisteminde Bulunan Elektronik Belge Sisteminden (Ebs ) Alınır.

(www.istanbul.edu.tr)


Kayıt Yenileme

İstanbul Üniversitesi Akademik Takviminde Belirlenen Tarihler Arasında Yapılır. (http://ogrenci.istanbul.edu.tr.) Adresine Girip Bakabilirsinz.Aksis Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinde Belirlenen Müfredatından Her Yarıyıl 30 Akts ( Haftalık 16 Saat ) Ders Seçilir Öğrencinin Danışmanı Dersleri Onayladıktan Sonra Adına Çıkan Öğrenim Harcı Halkbankası Şubelerine Referans Numarası İle Yatırdıktan Sonra, Seçilen Dersler Kesin Kayda Düşer.

Not: Seçilen Derslerin Kesin Kayda Düşmesi İçin Öğrenci Adına Çıkmış Olan Öğrenim Harcını Yatırmak Zorundadır.öğrenim Harcını Yatırmayan Öğrenciler Kayıt Yenileme İşlemi Yapmamış Olur Ve Sınavlara Giremezler,öğrencilik Haklarından Faydalanamazlar.

Çift Anadal Yandal Başvurusu

İstanbul Üniversitesi Akademik Takvimde Belirlenen Tarihler Arasında Yapılır. www.istanbul.edu.tr Adresinde Yayınlanır.

Duyurusu http://edebiyat.istanbul.edu.tr Adresinden Başvuru Koşul Ve Kontenjanları ,istenilen Belgeler Yayınlanır. Başvuru Sonuçları Aynı Web Sayfasında Yayınlanır.

Staja Gidecek Öğrenciler.

Zorunlu Ve İsteğe Bağlı Staja Gidecek Öğrenciler (http://edebiyat.istanbul.edu.tr.) Adresinden Fakültemiz Web Sitesinde Bulunan Formları İndirip Doldurulması Gereken Alanları Doldurup Program Staj Sorumlusuna Teslim Ederler.


YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMDE BELİRLENEN TARİHLER ARASINDA YAPILIR.

DUYURU VE BAŞVURULAR  (www.istanbul.edu.tr.) ADRESİNDE YAYINLANIR.

DERS MUAFİYETİ İŞLEMLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDEKİ KOŞULLARA GÖRE YAPILIR. (http://ogrenci.istanbul.edu.tr.)

DERS MUAFİYETİ, DAHA ÖNCE DEVAM EDİLEN AYNI DÜZEYDEKİ HERHANGİ BİR DİPLOMA PROGRAMINDA BAŞARILI OLUNAN EŞDEĞER DERSLER İÇİN TALEP EDİLEBİLİR. MUAFİYET TALEBİNİN, ÖĞRENCİ TARAFINDAN İLK KAYDINI TAKİP EDEN ON İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAPILMASI GEREKİR. MUAFİYET TALEPLERİ, İLGİLİ BİRİM YÖNETİM KURULUNCA DEĞERLENDİRİLİR.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı

http://edebiyat.istanbul.edu.tr Adresinden Girerek Fakültemiz Web Sitesinde Yayınlanan Akademik Takvimde Belirtilen Tarihte Yapılır.

Sınava Girecek Öğrenciler Akademik Takvimde Belirtilen Tarihten Üç İş Günü Öncesi Öğrenci İşleri Bölüm Memuruna Dilekçe İle Başvuruda Bulurlar.dilekçe İle Başvuru Yapmayan Öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavına Giremezler.

Kayıtlı Olduğu Diploma Programındaki Eğitimini Tamamlayan Ancak Mezuniyet İçin En Fazla Üç Derse Kadar Başarısız (Ff) Dersi Bulunan Öğrenciler Veya Bütün Derslerden Başarılı Olmasına Rağmen Mezuniyet İçin Gerekli Agno Koşulunu Sağlayamayan Öğrenciler İçin, Yarıyıllık Ya Da Yıllık Olmasına Bakılmaksızın Bütünleme Sınavlarının Bitiş Tarihinden İtibaren On Beş İş Günü İçerisinde Yapılan Sınavdır. Mezuniyet İçin Aranan Agno’Yu Sağlamak Amacıyla Yapılan Sınavlara Ancak Dd Veya Dc Notu Alınan Derslerden Girilebilir. Daha Önce Alınmamış Veya Devamsızlıktan Kalınan Ders/dersler İçin Üç Ders Sınavı Hakkı Yoktur. Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı Her Yarıyıl İçin Bir Defa Açılır.

Mezuniyet Belgesi Başvuru İşlemleri

Fakültemiz Web Sayfasında Yayınlanan Başvuru Form Çıktısı Veya Öğrenci İşleri Bürosunda Bulunan Başvuru Formunu Doldurur. (http://edebiyat.istanbul.edu.tr)
Mezuniyet Başvuru Formu İle Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Arkalı Önlü), Öğrenci Tanıtım Kartının Aslı (Öğrenci Tanıtım Kartını Kayıp Edenler Basın İlan Kurumuna Bağlı Gazeteye İlanı Verir , Gazete İlan Çıktısını Aldıktan Sonra Dilekçe Ekinde ) Öğrenci İşleri Bölüm Memuruna Teslim Edilir.

Mezun Öğrenci Lisans Diploma Teslimi Ve Kayıp İşlemleri


Mezuniyetinden Sonra Almış Olduğu Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslını Getirir. Geçici Mezuniyet Belgesini Kayıp Edenler Veya Zayi Edenler Mezuniyet Belgesini Kaybettiğine Dair Basın İlan Kurumuna Bağlı Trajı Yüksek Gazeteye İlanı Verir. Gazete İlan Çıktısını Aldıktan Sonra Dilekçe Ekinde Öğrenci İşlerine Teslim Eder.

Lisans Diplomasını Kayıp Eden Veya Zayi Edenler Kaybettiğine Dair Basın İlan Kurumuna Bağlı Trajı Yüksek Gazeteye İlanı Verir. Gazete İlan Çıktısını Aldıktan Sonra Nüfus Cüzdanın (Arkalı Önlü) Fotokopisini Dilekçe Ekinde Öğrenci İşlerine Teslim Ederler. Mezunumuzun Dilekçe Ve Ekleri Fakülte Yönetim Kurulunda Görüşülürek Mezunumuza Duplikata Diploması Hazırlanana Kadar Geçici Mezuniyet Belgesi Verilir.

Mezun Olmuş Ya Da Kaydı Silinmiş Öğrenciler

Mezun Olduğunuzu Gösteren Yazı 
Transkript
Kayıt Sildirdiğine Dair Belge


Açıklama:Mezuniyet Ve Kayıt Sildirme Sonrası İstenen (Mezun Olduğunuzu Gösteren Yazı, Ders Ve Notlarınızı Gösteren Transkript, Kayıt Sildirdiğine Dair Belge Ve Benzeri) Belgeler Dilekçe İle Öğrenci İşlerine Başvuruda Bulunulur. Şehir Dışında Olan Mezunlar 0212 511 43 71 Nolu Fax Yoluyla Dilekçelerini Göndererek Belge İsteğinde Bulunabilirler. İstenilen Belgeler En Az 3 (Üç) İş Günü İçerisinde Hazırlanır.


Öğrenci İşleri Bürosu çalışma saatleri

Saat 08:30-12:00 -­ 13:00-16:45

E-posta: edebiyatogrenciisleri@istanbul.edu.tr 

​Telefon: 0212 455 57 00  Dahili : 15660

Fax : 0212 455 57 34


İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu


Ordu Cad. No: 6, 34459 Beyazıt – İstanbul
Tel : 0212 440 00 00
Faks : 0212 512 21 40

Öğrenci işleri Santral (dahili): 15660