Erasmus


Edebiyat Fakültesinde Erasmus Programı

İsmini hem Hollandalı düşünür Desiderius Erasmus of Rotterdam’dan hem de EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students’ ın (Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Programı) kısaltmasından alan Erasmus Öğretim Üyesi ve Öğrenci Değişimi Programı üye ülkeler arasında yüksek öğretimdeki hareketlilikle birlikte öğretimin kalitesini artırmak amacıyla ilk defa 1987 yılında değişim programlarını başlatmıştır. Bu tarihten bu yana 2.2 milyon öğrenci ve 250.000 öğretim üyesi Erasmus’tan faydalanarak programın öncelikli amacının yanında Avrupa halkları arasında değişik kültürleri de yerinde tanıma imkanını bulmuştur. 27 Avrupa Birliği üyesi ile birlikte Türkiye, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve 2009 yılında üyeliğe kabul edilen Makedonya ve Hırvatistan ile birlikte 33 ülkenin katılımından oluşan Erasmus’un yıllık bütçesi 450 milyon avrodan oluşmaktadır.

Aday öğrencilerin için bağlı bulundukları eğitim kurumlarında ilk yılını tamamlamış olma şartının arandığı programda en az üç aylık bir süreyle başka bir Avrupa ülkesinde eğitime devam edilmesine olanak sağlanır. Öğretim üyelerinin ise misafir öğretim üyesi olarak bulunacakları kurumda en az beş saat ders vermeleri gerekmektedir.

2007 ve 2008 verilerine göre “Dünyanın en iyi 500 üniversitesi” sıralamasına Türkiye’den giren 6 üniversiteden biri olan İstanbul Üniversitesi 1453’te kurulan Sahn-ı Seman medreselerinin bir devamıdır. İsmini 31 Mayıs 1933 tarihli kanun ile alan Üniversite’de Edebiyat Fakültesi, kanunun 1 Ağustos 1933’te yürülüğe girmesi ile faaliyetine başlamıştır. Günümüzde 21 ana bölümle zengin bir yelpazaye sahip olan Fakülte’de özellikle Farsça, Arapça, Urduca ve Çince ile Doğu, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Yunanca ve Fransızca’yla Batı ve Rusça, Makedonca ve Lehçe ile Slav dillerinde eğitim veren bölümlerin bulunması Fakültemize Erasmus programı açısından zengin ve dinamik bir eğitim hareketliliği sağlamaktadır.

Erasmus Öğretim Üyesi ve Öğrenci Değişimi Programını yürütmek amacıyla Edebiyat Fakültesinde bulunan Erasmus Ofisimiz, resmi tatil günleri hariç yılın tamamında gelen ve giden öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği başvuruları ve sorularınız için açıktır.


2018/2019 AKADEMİK YILI GÜZ/GÜZ+BAHAR/BAHAR YARIYILLARI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENİM VEYA STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

2018-2019 Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları 01 Şubat -18 Şubat 2018 tarihleri arasında AKSİS üzerinden online olarak yapılacaktır.

YABANCI DİL SINAVI: 10 Mart 2018 CUMARTESI GÜNÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TARAFINDAN ALMANCA, FRANSIZCA, İNGİLİZCE, ARAPÇA, İTALYANCA, LEHÇE, RUSÇA, YUNANCA, İSPANYOLCA DİLLERİNDEN YAPILACAKTIR.

UYARI: YDS, TOEFL, IELTS gibi dil sınavları kabul edilmemektedir. Her öğrencinin Üniversitemizin yapacağı dil sınavına girmesi zorunludur.

BAŞVURU KOŞULLARI

• İstanbul Üniversitesi’nde Örgün Öğretim ( 1. ve 2. Öğretim) Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencisi olan ve en az 1. Sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir.

• Öğrencilerin başvuru sürecinden önce Not Ortalamasının (AGNO) sistemde güncel ve doğru olduğunun şimdiden teyidi önemlidir. Aksi durumda öğrencisi bulunduğu birimin Öğrenci İşlerinden notlarını kontrol etmelidir.

• Çift Anadal / Yandal Programına kayıtlı olan öğrenciler ana dallarından başvuru yapabilirler.

• Başvuru için genel Akademik Not Ortalamasının (AGNO); Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Bu kıstasları sağlayamayan öğrenciler başvuru yapamazlar. (Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.)

• Öğrenim Hareketliliğine başvuran adayların, (Lisans,Y.Lisans,Doktora) gidecekleri her bir dönem için 30 ECTS/ AKTS kredi yükü bulunmalıdır.

• Hazırlık öğrencileri başvuramaz.

• Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuramaz.

• Herhangi bir değişim programı ile üniversitemizde okuyan (Mevlana, Farabi vb.) öğrenciler başvuramaz. Halen Erasmus hareketliliğinde yurt dışında bulunan öğrenciler de başvuruda bulunabilir ancak yabancı Dil sınav döneminde Türkiye’de bulunmaları 2017-2018 dönemi için mücbir sebep sayılmayacaktır.

• Eğitim hakkı devam eden, ancak öğrencilik hakkı bitmiş olan adaylar başvuramaz.

• Tezsiz yüksek lisans öğrencileri başvuramaz.

• Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler de Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurabilirler. (Öğrenci, 01 Haziran 2018 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1 yıl içinde Erasmus+

Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu süre içinde herhangi bir öğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmektedir.)

• Yüksek Lisans ve Doktora Programına yeni kayıt olan öğrenciler, mezun oldukları öğrenim seviyesine ait mezuniyet AGNO’su ile başvuru yapabilirler.

• Hibeye hak kazanan öğrenciler, öğrenim hareketliliğinde sadece bir dönem (Azami 5,5 Ay) için hibe alacaktır. Öğrenci dilerse 2. Dönemde hibesiz olarak hareketlilikten yararlanabilir. (Her hareketlilik her bir öğrenim kademesinde (lisans/Y.Lisans/Dr) toplam 12 Ay’a kadar yapılabilir.)

• Staj hareketliliğinde hibe almaya hak kazanmış öğrenciler 2 ay için hibe alacaklardır. Öğrenci dilerse, 2 aydan sonra staj faaliyetini hibesiz olarak devam edebilir.

• Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay, Erasmus+ Staj Hareketliliği en az 2 ay en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilir. (Tüm hareketliliklerin son dönüş tarihi 30.09.2019 olmak zorundadır.)

• Erasmus+ (Erasmus ikili anlaşmalarında) genel kontenjanı ( Hibeli + Hibesiz), anlaşmadaki sayılarla sınırlıdır.

• Erasmus + Öğrenim ve Staj Hareketliliğinde daha önce LLP/Erasmus+ faaliyetini aynı ve/veya bir önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilirler. (Erasmus+ Döneminde her bir öğrenci her bir öğrenim seviyesi için toplamda 12 ay Erasmus+ Faaliyeti gerçekleştirebilir.)

• Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659-E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler Erasmus programına katıldıkları takdirde YTB bursları kesilecektir. Erasmus hareketliliğine katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz bu müeyyideyi bilerek Erasmus’a katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyanda bulunmalıdırlar. The presidency for Turks abroad and Related Communities has stated that the students who have Turkish Scholarship will be advised not to attend international / exchange programmes. According to this statement, the students who are planning to attend Erasmus+ learning/ Internship mobilities should be aware that their Turkish scholarhips will be cut off. All the Erasmus+ Learning / Internship Mobility candidates should give a statement to the Erasmus Office that they accept this sanction.

Aynı Öğrenim Seviyesine Örnek :

İşletme Fakültesinden 2. Sınıfta LLP/Erasmus ile 5 ay süre ile öğrenim/staj faaliyetine katılan öğrenci 7 ay süre ile Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanabilir.

Farklı Öğrenim Seviyesine Örnek:

Lisans Döneminde LLP/Erasmus+ faaliyetine katılan öğrenci Yüksek Lisans Döneminde toplamda 12 aya kadar Erasmus+ Hareketliliğine katılabilir.

• Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrenciler tercihlerini başvuru sırasında ekranlarına gelecek anlaşmalı üniversitelerden seçerken, ilgili üniversitenin web sayfasını ve Erasmus+

kabul şartlarını kontrol etmelidirler (Özellikle eğitim dili ve ders eşleştirmelerini). Gidilecek kurumun eğitim dilinden sınava girmek zorunludur. Bu durumun aksi tarafımızca tespit edildiği takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. Yapılan dil sınavı Erasmus+ öğrenci seçimi için yapılmaktadır.

• Staj Hareketliliğine birimlerinden başvuran öğrencilerimiz staj faaliyetini gerçekleştirecekleri ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj yerlerini (eğitim alanları ile ilgili olmak zorundadır) başvuru sürecinde belirtmelidirler. Staj yapılacak yerler öğrenci tarafından bulunmalıdır.

• Staj Hareketliliğine başvuru sırasında staj yeri (İşletme, kurum vb.) , ülke, yabancı dil tercihi ve niyet mektubu kısımları doldurulmalıdır.

• Erasmus+ Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, bağlı bulundukları Enstitüler üzerinden başvuru yapabilirler.

• Başvuruda bulunmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, Enstitülerin anlaşmaları olmadığı durumlarda eğitim gördükleri Anabilim Dalı anlaşmaları üzerinden başvuru yapabileceklerdir.(Sadece Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kadın çalışmaları ve Fen Bilimleri Enstitüsünde Enformatik Bölünün anlaşması bulunmaktadır.)

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

• Yabancı Dil Sınavını geçme barajı 55 dir.

• Değerlendirmelerde; Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının %50 si ile Yabancı Dil Puanının

%50 si alınır. Bu puanların toplamı nihai puanı (Erasmus+ Puanı) oluşturur.

• Nihai yerleştirme işlemleri (önceki maddede belirtilmiştir) alınan Nihai puan ile birim koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilir.

• Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan uygulanır.

• Şehit ve Gazi eş ve çocuklarına +15 puan uygulanır. (belgelenmesi kaydıyla)

• Daha önce Erasmus (Staj ve/ya Öğrenim) programından yararlanan öğrencilerin Erasmus+ Puanından 10 puan düşülerek öğrencinin yeni nihai puanı hesaplanır. İkinci faaliyetin aynı akademik yıl içerisinde olması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.

• Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından -5 puan düşürülür.

• Başvuru sırasında yapılan tercihlerin bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır, sınava girilecek yabancı dili belirlemek için yapılmaktadır. Nihai yerleştirmeler birim koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. Yerleştirme sırasında tercihler göz önünde bulundurulur, ancak birimin kontenjanlarının verimli kullanılabilmesi için tercihlerde değişiklikler olabilir.

• Yapılan yerleştirmeler Erasmus (öğrenim/Staj hareketliliği) açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.

• Bir önceki yıl seçilerek hibe / kontenjan yetersizliğinden veya başka sebeplerden ötürü gönderilemeyen öğrenciler bir sonraki yıla “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hayat Pahalılığına Göre Ülke Türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Norveç, Danimarka, Lüksemburg, Birleşik Krallık, İzlanda, İsveç, İrlanda, Finlandiya, Lihtenştayn

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Hollanda, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Malta, Portekiz

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Slovenya, Estonya, Letonya, Hırvatistan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Türkiye, Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Makedonya

300

400

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Çalışma Takvimi 9 Ocak-28 Ocak 2018 İlanın Web Sayfasından duyurulması 01 Şubat -18 Şubat 2018 AKSİS sistemi üzerinden Erasmus Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus Staj Hareketliliği ön başvurularının alınması. 10 Mart 2018 Cumartesi Erasmus seçimi için Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yabancı dil sınavı (İngilizce ve Diğer Diller) DİKKAT: Bu sınav hem Öğrenim hem de Staj Hareketliliği içindir. Sınavı geçme barajı: 55 Puandır. Sınav ile ilgili ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. 14 Mart 2018 Dil sınavı sonuçlarının Yabancı Diller Bölümü ve Erasmus Program Koordinatörlüğü tarafından ilan edilmesi. 14-16 Mart 2018 Yabancı dil sınav sonuçlarına itiraz süresi (İtirazlar dilekçe ile Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda yapılacaktır). 19 Mart – 30 Mart 2018 Birimler tarafından öğrenci yerleştirmelerinin AKSİS sistemi üzerinden yapılması 26 Mart – 30 Nisan 2018 Feragat için son tarih 07 Mayıs 2018 Tarihine kadar Yerleştirme sonuçlarının AKSİS sistemi üzerinden takibi ve web sayfasında yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi 30 Nisan 2018 tarihinden itibaren Fakülte/bölüm koordinatörlerinin güz ve güz+bahar dönemlerinde gidecek öğrencileri gidecekleri üniversiteye bildirmesi ve vize için davetiye istemesi, başvuru konusunda öğrenciye destek vermesi. Koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun SON BAŞVURU TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir. (Fakülte/bölüm koordinatörlerinin bahar dönemi öğrencilerini gidecekleri üniversiteye bildirmesi ve vize için davetiye istemesi işlemi ise güz döneminin sonuna doğru yapılacaktır. Gecikme olmaması için koordinatör ve öğrencilerin karşı kurumun BAŞVURU SON TARİHLERİNİ dikkatle takip etmeleri gerekir. Mayıs / Haziran 2018 (ORYANTASYON) 2018-2019 Erasmus öğrencileri için Oryantasyon toplantısına katılım önemle tavsiye edilir.(Toplantı tarih, yer ve saati daha sonra sayfamızdan duyurulacaktır.)

*2018- 2019 Hibeli Öğrenci Sayıları:  EDEBİYAT FAKÜLTESİ  76

*2018-2019 için tahsis edilen hibe miktarına göre sayılar değişiklik gösterebilir.


İkili Anlaşmalar İçin TIKLAYINIZ
Edebiyat Fakültesi Erasmus Koordinatörleri İçin TIKLAYINIZ

 Hibe Miktarları İçin TIKLAYINIZ


Gelen Öğrenci

Formlar / Belgeler