Bölümlerimiz

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
TARİH BÖLÜM
COĞRAFYA BÖLÜMÜ
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
FELSEFE BÖLÜMÜ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı
İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ
Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Hititoloji Anabilim Dalı
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
ARKELOJİ BÖLÜMÜ
Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
ANTROPOLOJİ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ
SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ
ÇEVRİBİLİM BÖLÜMÜ
Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARI VE ONARIMI BÖLÜMÜ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
MÜZECİLİK BÖLÜMÜ
DİLBİLİMİ BÖLÜMÜ

Edebiyat Fakültesi Bölümler

(kuruluş sırasına göre)


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Tarih Bölümü

Coğrafya Bölümü

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Felsefe Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Psikoloji Bölümü

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü​

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Arkeoloji Bölümü

Sanat Tarihi Bölümü

Antropoloji

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilim Tarihi Bölümü

Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü  

  • Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü
Çeviribilim Bölümü

Taşınabilir Kültür Varlıkları ve Onarımı Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Müzecilik Bölümü

Dilbilimi Bölümü