“Türkiye ve Rusya: Uluslararası Bağlamda İkili İlişkiler” kitabı yayımlandı

“Türkiye ve Rusya: Uluslararası Bağlamda İkili İlişkiler” kitabı yayımlandı
İstanbul Üniversitesi-Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi işbirliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin desteğiyle 19-20 Ekim 2018'de Moskova'da düzenlenen “Türkiye ve Rusya: Uluslararası Bağlamda İkili İlişkiler” adlı sempozyumun bildirilerinden oluşan kitap yayımlandı.
Türkiye ve Rusya, ortak tarih geçmişine sahip iki devlet olarak, yüzyıllardır komşuluk ilişkisi sürdürmektedir. Bu ilişkinin tarihinde hüzünlü sayfalar olmakla birlikte, dostluk ve paylaşımlar önemli yer tutmaktadır. İki devlet arasındaki ilişkilerin iyi anlaşılması ve aktarılması komşuluk hukukunun bir gereği olmakla birlikte, bu ilişkilerin geleceğini de etkileme önemine sahiptir.
Ülkemizde, Rusya tarihi ve Türkiye-Rusya ilişkilerine dair bilimsel çalışmaların sayısı son dönemde artış göstermektedir. İki ülke arasındaki iyi ilişkiler, buna uygun zemin hazırlamaktadır. Rusya’daki arşiv ve kütüphanelerden faydalanabilme olanaklarının artması, bölgeye ilişkin bilimsel eserlerin gün yüzüne çıkmasına katkı sağlamaktadır. Bu gelişmeler önemli olmakla birlikte, 600 yıla yakın bir zamandır komşuluk ilişkisi olan iki devletin ortak geçmişi, siyasi kültürü, ekonomik ve sosyal olayları henüz yeterli düzeyde ele alınmamıştır.
Bu eksikliğin giderilmesine katkı sunmak ve iki ülke ilişkilerini uluslararası boyutta ele almak amacıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Merkezi ve Rusya’nın ilk ve köklü üniversitesi olan Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Kamu Yönetimi Fakültesi’nin ortak organizasyonuyla 19-20 Ekim 2018’de Moskova’da “Türkiye ve Rusya: Uluslararası Bağlamda İkili İlişkiler” adıyla bir sempozyum düzenlendi. Sempozyuma Türkiye ve Rusya’dan konunun uzmanlarının katıldı. Sempozyumun düzenlenmesinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) anlamlı desteği oldu.
Bu sempozyumda XIX. yüzyılın ortalarından günümüze kadar Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihi seyri siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yönleriyle ele alındı. Ayrıca iki ülke ilişkilerine doğrudan veya dolaylı olarak yön veren uluslararası etkenler analiz edilerek, konunun uluslararası bağlamında tartışılmasına zemin oluşturuldu.
Tarihi olayların ve bu olayların ardından ortaya çıkan sürecin etkisinin doğru değerlendirilebilmesi, ancak tarafların gözünden konuya yaklaşımların öğrenilmesi ve analiz edilmesiyle mümkün olabilir. 19-20 Ekim 2018’de Moskova’da düzenlenen sempozyumun bildiri kitabı “Rusya&Türkiye: Uluslararası Bağlamda İkili İlişkiler / Russia&Turkey Bilateral Relations in International Context” adıyla TDBB yayınları arasında yerini aldı. Bu çalışma, Türkiye ve Rusya ilişkilerini uluslararası bağlamda ele almayı hedefledi. Sempozyum bildirilerinden oluşan e-kitaba TDBB’nin internet sitesinden ulaşılabilir.Kitabın kapağını görüntülemek için tıklayınız


Kitabın künye ve içindekiler kısmına erişmek için tıklayınız