Rusya-Türkiye: Uluslararası Bağlamda İkili İlişkiler Sempozyumu Moskova’da Gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi öncülüğünde Moskova Devlet Üniversitesi ev sahipliğinde 19-20 Ekim 2018’de “Rusya-Türkiye: Uluslararası Bağlamda İkili İlişkiler” sempozyumu düzenlendi. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi’nin öncülüğünde Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Kamu Yönetimi Fakültesi ev sahipliğinde 19-20 Ekim 2018 tarihlerinde “Rusya-Türkiye: Uluslararası Bağlamda İkili İlişkiler” sempozyumu düzenlendi. 

Sempozyuma Türkiye’den ve Rusya’dan tarih, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı öğretim üyeleri katıldı. İki gün boyunca Türk ve Rus bilim adamları geçmişten günümüze Türkiye ve Rusya ilişkilerini uluslararası bağlamda değerlendirdiler. Tarih algısında, strateji ve uluslararası siyasette iki ülkenin yeri tartışıldı. Bunun iki ülke arasındaki ilişkilerinde oynadığı rol, pek çok bakımdan ele alındı. XIX. Yüzyılda İngiltere'nin iki ülke ilişkilerinde nasıl bir yönlendirmede bulunduğu Prof. Dr. Mahir Aydın ve Prof. Dr. A. A. Ulunyan'ın üzerinde durduğu konu oldu. 

Rus bilim adamı Dr. E. V. Bahrevskiy, Rusya'nın Türkiye'deki imajı ve Türkiye'deki Rusyalıları anlatırken, kültürel benzerliklere işaret etti. Prof. Dr. İlyas Topsakal da tarihten günümüze Türk-Rus ilişkilerinde ortak noktalar üzerinde durdu. Prof. Dr. P. V. Shlykov, Türk-Rus ilişkilerinde işbirliği ve rekabet noktalarını ele aldı. Doç. Dr. Gültekin Yıldız, Türkiye'nin stratejik kültüründe Rusya faktörüne değinerek, bunun tarihsel temellerini anlattı. Doç. Dr. Hayri Çapraz, boğazların iki ülke açısından önemini anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tanrıverdi, Osmanlı Devleti'nin Petersburg'daki elçilerinin iki ülke ilişkilerinde oynadığı rolü aktardı. 

Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel ilişkiler Prof. Dr. Namık Sinan Turan, Dr. Öğr. Üyesi Şamil Mutlu, Prof. Dr. O. Yu. Petrunina, Prof. Dr. A. Yu. Polunov'un bildirilerinde ele alındı. Bildiler, XIX. Yüzyıldan günümüze uzanan süreçte kültürel ilişkilerdeki kesişme ve kopuş noktalarını sundular. Siyasi ve sosyal alandaki işbirliğinin Sovyet Rusya ve Türkiye arasında 1920’lerde nasıl şekillendiğini Dr. A. D. Vasilyev aktardı. İki ülke ilişkilerinde endüstri ve hava teknolojileri alanında ne tür problemler olduğu Prof. Dr. S. Gülden Ayman tarafından anlatıldı. Sempozyumda sunulan diğer bildirilerde Türk-Rus ilişkilerinin ekonomik, siyasi ve sosyal yönleri ayrıntılarıyla ele alındı. 

Kapanış ve değerlendirme oturumunda, bu sempozyumun bu anlamda ilk olma özelliği vurgulanarak, birçok açıdan önemine değinildi. Türkiye'nin ve Rusya'nın en eski üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi ve Moskova Devlet Üniversitesi'nin öncülüğündeki bu sempozyumun, bundan sonraki süreçte Türkiye ve Rusya akademik işbirliklerine önemli bir zemin oluşturduğu üzerinde duruldu. Nihayet, sempozyumda sunulan bildirilerin bir kitap halinde yayınlanması kararlaştırıldı. Sempozyumun gerçekleşmesinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin önemli katkısı oldu. Galeri