“İHMAL EDİLMİŞ BİR OSMANLI DÖNEMİ ARAP EDEBİYATI”

“İHMAL EDİLMİŞ BİR OSMANLI DÖNEMİ ARAP EDEBİYATI”

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dil Kültür Kulübü ve İADER iş birliği ile düzenlenen “Arap Dili ve Edebiyatı Söyleşileri” dizisinin ilki 07 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşti. 

Kulüp Danışmanı ve İADER Başkanı Doç. Dr. İbrahim ŞABAN, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Arap dili ve edebiyatı söyleşilerinin ilk etapta genç akademisyenler ile öğrencilerin İstanbul Üniversitesi dışındaki Arap dili ve edebiyatı hocalarını tanımalarını ve eserlerinden haberdar olmalarını amaçladığını belirtti. Türkiye’de uzun yıllar boyunca Arap dili çalışmaları yapan bu hocaların ilgili alandaki birikimlerinden ve hayat tecrübelerinden istifade edilmesine vesile olmak istediklerini dile getiren ŞABAN, ilk olarak az katılımcılı mini toplantı şeklinde düzenlemeyi planladıklarını ancak öğrenci ve hocalardan gelen yoğun talepler doğrultusunda, söyleşileri daha geniş katılımcılara açma kararı aldıklarını söyledi. 

Katılmak isteyenlerin tamamının aynı anda Zoom üzerinden söyleşileri takip etmesinin zor olduğuna dikkati çeken ŞABAN, ''Söyleşi videoları en kısa sürede önce Edebiyat Fakültesi Youtube kanalında daha sonra da İADER’in YouTube kanalında yayınlanacak. Bu yönde bir karar aldık. Çünkü içinde bulunduğumuz salgın hastalık süresince çevrimiçi olarak başta fakültemizin, öğrencilerimizin, toplumun faydası için yapabileceğimiz ne varsa bilimsel anlamda elimizden gelen gayreti göstereceğiz.'' dedi. 

On beş günde bir düzenlenecek olan söyleşilerin güz dönemi boyunca devam edeceğini ve bahar döneminde de farklı üniversitelerden katılım sağlayacak akademisyenlerle devam ettirilmesini planlandıklarını ifade eden ŞABAN, katılımcılara Prof. Dr. Kenan Demirayak hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra sözlerini tamamladı.  

Prof. Dr. Kenan DEMİRAYAK, ise gerek Batı’da gerek de Arap ülkelerinde kaleme alınan Arap edebiyatı tarihine dair yapıtların çoğunda Osmanlı döneminin Arap edebiyatı açısından çöküş dönemi olarak nitelendirildiğini, bu dönemde kaleme alınmış edebi eserlerin yok sayıldığını, bununla beraber özellikle son yıllarda bu dönemin edebiyatını bir şekilde ele alan kitapların da olduğunu belirtti.

DEMİRAYAK, ilgili dönemin edebiyatını ve kitaplarını tanıtıp bu dönemi yok sayanların tezini çürütebilmek için özellikle ülkemizdeki akademisyenlerin bu döneme eğilip edebiyatına dair çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı. 

Modern Arap edebiyatının miladının Napolyon’un Mısır’ı işgali değil, Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın dönemin sosyokültürel ve edebî hayatına getirdiği yenilik ve gelişmelerle başladığını dile getiren Prof. Dr. Kenan DEMİRAYAK, ülkemizde bu alanla ilgili çalışmaların çoğunun İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı hocaları tarafından kaleme alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

PROF. DR. KENAN DEMİRAYAK

1961 yılında Burdur’un Altınyayla ilçesinde doğdu. 1985’te Lisans, 1989’da yüksek lisans ve 1995’te doktora eğitimlerini tamamladığı Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde; 1986 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1995 yılında Doçent ve 2001 yılında da Profesör oldu. Anabilim dalı başkanlığı, dekan yardımcılığı ve dekanlık gibi idari görevlerde de bulunan
hocamızın ulusal ve uluslararası düzeyde onlarca kitap, kitap bölümü, makale ve projeleri bulunmaktadır.

DEMİRAYAK'IN BAZI KİTAPLARI; 

''Arap Edebiyatı Tarihi 1-Cahiliye Dönemi, Arap Edebiyatı Tarihi 2-Sadru’l-islam Dönemi, Arap Edebiyatı Tarihi 3-Emeviler Dönemi, Abbasi Edebiyatı Tarihi, Arap Edebiyatı Tarihi Osmanlı Dönemi, Arap Dili Grameri Tarihi''