Bademağacı Kazılarının 1. Cildi Yayınlandı

1993-2010 yılları arasında Üniversitemiz adına, Bademağacı Höyüğü'nde, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Refik Duru ve Prof. Dr. Gülsün Umurtak başkanlığında yürütülen kazıların Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağları kapsayan ilk final raporu geçtiğimiz günlerde çıktı. Antalya'nın 50 km. kuzeyinde yer alan Bademağacı Höyüğü, Prof. Dr. Refik Duru'nun Burdur ve çevresinde yaklaşık 40 yıl önce başlattığı bir kazı ve araştırma projesi kapsamında kazılmıştır. Höyükte ilk yerleşim dönemi MÖ 7100 dolaylarında başlamış, Neolitik Çağ olarak isimlendirilen sürecin daha gelişkin aşamalarında, MÖ 6450 dolaylarında mimarlık, çömlekçilik başta olmak üzere, mühür, figürin yapımcılığı ve tarım, hayvancılık gibi hayatın her alanında kayda değer bir sıçrama, bir gelişme dönemi yaşanmıştır. Bu kitap söz konusu arkeolojik bulguları, değerlendirmeleri ve her alanın uzmanları tarafından verilen Analitik Raporlar'ı içermektedir. Bademağacı Kazıları'nın şimdi hazırlanmakta olan 2. cildi Geç Kalkolitik, İlk Tunç Çağı ve daha geç dönemleri kapsayacaktır.