ÖĞRENCİLERİN RAPOR TESLİMİ HAKKINDA DUYURU

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Hastalık Raporları Yönergesinin 7. maddesi gereği kayıt dondurma, devam zorunluluğu ve mazeret ara sınavları için verilecek raporların, raporların verildiği tarihten itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi 12.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür.