Mezun Doğrulama ve Yükseköğretim Bilgi Sistemleri Güncellemesi

MEZUN VE MEVCUT ÖĞRENCİLERİN YÖKSİS KAYIT GÜNCELLEMESİ İLE DİPLOMA TEYİTLERİ 

Fakültemiz mezunlarının diplomaları https://dogrulama.istanbul.edu.tr adresinde hazırlanmış olan “Mezun Doğrulama Sistemi” üzerinden doğrulanabilmektedir. Ayrıca Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde (YÖKSİS) eğitim bilgileri bulunmayan ya da hatalı görülen Fakültemiz öğrencileri ile mezun öğrencilerimiz https://dogrulama.istanbul.edu.tr/ adresinden ekli linkteki kılavuz doğrultusunda talepte bulunabilirler. 

NOT: Talepler Birim Öğrenci İşleri tarafından yürütülecektir.