Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Bilindiği üzere Rektörlüğümüzün başlatmış olduğu dergi destek çalışmaları çerçevesinde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünün Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nde uluslararası indekslere girebilmesi için yeni bir yapılanmaya gidildi.

Dergimize yurt içinden farklı üniversitelerden ve yurt dışından yeni temsilciler kazandırıp, ulusal ve uluslararası yazı çağrı platformlarında duyurusunu yaparak, düzenli ve zamanında yayımlanmasını sağlayacak çalışmaları tamamlamak suretiyle, yaklaşık üç yıldır prestijli indeksler başta olmak üzere alanımızdaki dizinlerin başvuru şartlarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Yapılan tüm bu yoğun çalışmalar neticesinde Dergimiz üçü uluslararası olmak üzere toplam dört veri tabanında taranmaktaydı. Web of Science – Emerging Sources Citation Index (ESCI), MLA International Bibliography, Index Islamicus ve SOBIAD dizinlerine ek olarak, 2019 yılından itibaren TÜBİTAK ULAKBİM dizininde de taranmaya kabul edilmiştir. TÜBİTAK’ın sitesinden gerekli bilgiye ulaşılabilir. Dergimizin toplamda beş önemli dizinde yer alıyor olması hem Bölümümüz hem de farklı üniversitelerdeki meslektaşlarımız için sevindirici bir gelişmedir.

Diğer yandan dergimiz Litera’nın 2020 yılından itibaren sadece çevrimiçi (online) olarak yayımlanacağını belirtmek isteriz.

Bu süreçte hakemlik ve yazarlık yaparak katkı veren tüm meslektaşlarımızı, redaksiyon aşamasında ve derginin web sayfasına yüklenmesinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarımızı kutlar, kendilerine içtenlikle teşekkür ederiz.

Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergimizin daha iyi yerlere gelmesi için katkılarınızı her zaman beklemekteyiz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Mahmut KARAKUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Bülent ÇAĞLAKPINAR

Baş Editörler

https://litera.istanbul.edu.tr/tr/_