“Klasik Moderne Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib Sempozyumu’’ sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen “Türk Müziği ve Edebiyatında Mevlevi Kültürü’’ başlıklı bilimsel araştırma projesi kapsamında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün düzenlediği “Klasik Moderne Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib Sempozyumu’’ sona erdi.

Sempozyumun açılış konuşmasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Doktora Öğretim Üyesi Şerif Eskin ve Prof. Dr. Mücahit Kaçar tarafından İÜ ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasındaki iş birliği kapsamında yürütülen ‘’Türk Müziği ve Edebiyatında Mevlevi Kültürü’’ projesi hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında bu sempozyumda konuyla ilgili ulaşılan yeni sonuçların ve değerlendirmelerin kamuoyuna sunulacağını belirten Çoruk, sempozyumda sunulacak bildirilerin makale haline getirilip uluslararası kitap olarak İstanbul Üniversitesi yayınları arasında yerini alacağını söyledi.

‘’PROJE 2021 YILI İÇİNDE SONLANDIRILACAK’’

’Türk Müziği ve Edebiyatında Mevlevilik Kültürü’’ projesinin halen devam ettiğini ve 2021 yılı içinde sonuçlandırılmasını beklediklerini dile getiren Çoruk, “Proje Mevleviliğin en önemli parçasını oluşturan sema törenlerinin nota ve güfte arşivlerini, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle otantik kaynaklara dayalı olarak derleyip kamuoyu hizmetine sunmayı amaçlıyor. Söz konusu nota ve güfte arşivi Şeyh Galib, Dede Efendi gibi 18. ve 19. yüzyılın en önemli Mevlevi sanatçıları tarafından düzenlenen kaynaklar üzerinde yürütülecek araştırma faaliyetleri sonucunda oluşturulacaklar” diye konuştu.

Çoruk, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çeşitli birimlerde, TRT arşivde bulunan nota ve güfteler, yaşanan bu kopuşlardan sonra birincil ve otantik kaynaklardan uzaklaşıldığı dönemde kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla ana kaynaklarla arasında birtakım uyuşmazlıklar olması kaçınılmazdır” dedi.

‘’ŞEYH GALİP’İN DİLİ BUGÜNÜN İNSANI TARAFINDAN ANLAŞILAMAZ HALE GELDİ’’

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi de konuşmasında Mevlana’dan bugüne kadar binlerce cilt eserin kültür hayatımızı beslediğine dikkati çekerek, Mevleviliğin Sultan Veled zamanında başladığını ifade etti.

“Biz Neyiz” isimli şiirinden birkaç beyit okuyan Develi, Sultan Veled’in araştırmalarının unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Develi, “Şeyh Galib zamanından bugüne kadar dil de değişti. Temel değişen şey ne yazık ki Şeyh Galib’in dilinin bugünün insanı tarafından anlaşılmaz hale gelmesidir. Ümit ederim ki bu toplantılar o günün dilini de ve çok daha derin Türkçeyi de anlamak için bir vesile olacaktır” dedi.

‘’KÜLTÜRÜN BİREYİ BESLEYEN BİR YÖNÜ DE VAR’’

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent de bir değerin kültürünün oluşabilmesi için tesadüfen beliren bir yetenek ya da yöntemsizce ortaya konan bir eser gibi münferit hallerin yeterli olmayacağını belirterek, bir zincir halinde aktarılan aktarıldıkça özünden kaybetmeyen tam aksine kök salan bir dizgenin varlığının gerekli olduğunu söyledi.

Taşkent, ‘’Kültürün toplumca benimsenen ve paylaşılan değer ölçeğine işaret etmesi kadar bireyi besleyen ona mensubiyet veren bir yönü de olması gerekiyor. Mevlevilik beşerî törpüleyerek insan kılma okullarının bu topraklarda gövde vermiş başlıcalarından biridir. Hz. Pirin nutukları ve telifât ile metin merkezli bir öğreti olduğu kadar meratib-i merasimiyle inceltilmiş bir estetik yordam olarak nesilden nesile aktarılmıştır” diye konuştu.

Türk kültürünü kuran ve taşıyan başat ögeler arasında yer alan Mevlevilik okulunun mensubu olan sanat erbabının söz ile sadanın imtizacından doğan nice seçkin eserler verdiğini anlatan Taşkent,  Sempozyumun Türk müziği ve edebiyatında Mevlevilik kültürü başlıklı projenin ilk ayağı olduğunu ifade etti.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da, Üniversitelerin başta gelen görevinin bilime katkı yapmak ve bu konuda ortaya koyduğu araştırmalarla insanlığa hizmet etmek olduğunu belirtti.

Kurulduğu andan itibaren bu doğrultuda hareket ettiklerini, üniversitenin bilimsel anlamdaki başarısını günümüzde de sürdürdüğüne dikkati çekerek, ‘’YÖK’ün belirlediği ölçüler çerçevesinde önemli bir başarıya imza atmış ve Türkiye’de 11 araştırma üniversitesi arasında yer almıştır. Kuşkusuz bu başarının devam ettirilmesi başta öğretim üyelerimiz olmak üzere bütün birimlerimizin aynı şevk ve heyecanla çalışıp Üniversitemizin başarı sıralamasını Türkiye’de ve dünyada üst sıralara taşıyacak yeni bilimsel araştırmalar ortaya koymasına bağlıdır” diye konuştu.

‘’PROJENİN ÜNİVERSİTEMİZ VE BİLİM ALEMİ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM’’

Günümüzde Türkiye’de ve dünyada Üniversitelerin Bakanlıklar başta olmak üzere çeşitli kurumlar ve dış paydaşlarla birlikte gerçekleştirdiği, ilgili Üniversiteye, topluma ve bilim camiasına artı değeri yüksek bilimsel araştırma projelerinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu dile getiren Ak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nitekim Üniversitemiz yazım sürecinden hayata geçirmeye kadar bu tarz projelere gereken her türlü desteği vermektedir. Öğretim üyelerimize bu noktada verdiğimiz desteğin bundan sonra da artarak devam edeceğini bir kez daha belirtmek istiyorum” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mücahit Kaçar ve Dr. Öğretim Üyesi M. Şerif Eskin tarafından yürütülen ve T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, ulaştığı sonuçlarla özellikle Mevlevilik temelli Türk müziği araştırmalarına ciddi katkılar yapacak olan “Türk Müziği ve Edebiyatında Mevlevi Kültürü” başlıklı projenin bir parçası olarak düzenlenen bu sempozyumun, Üniversitemiz ve bilim âlemi için hayırlı olmasını diliyor, başta proje yürütücüleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyor, sempozyuma değerli bildirileriyle katkı yapan hocalarımıza ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Edebiyat Fakültesi Kurumsal İletişim Birimi


Galeri