Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü III. Dil ve Kültür Çalışmalar Öğrenci Sempozyumu

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Geleneksel Dil ve Kültür Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu’nun üçüncüsünü duyurmaktan mutluluk duyarız. 
Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 21 Nisan 2020 tarihinde ''III. Dil ve Kültür Çalışmalar Öğrenci Sempozyumu '' düzenlenecektir.

Bu sempozyumda Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim görmekte olan öğrencilerin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Sosyal Bilimler öğrencilerinin disiplinler arası bir yaklaşımla dil ve kültür alanlarında bildirilerini sunmaları beklenmektedir.

Dil ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu için başvuruda bulunan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla önce “Bildiri özeti ve Bildiri tam metni nasıl hazırlanır?” konulu seminer verilecek ve bu seminer sempozyum web sitemizde (https://dilkultur2020.erciyes.edu.tr/) erişime açık olacaktır.

Bildiri özeti ve bildiri metninin belirlenen tarihlerde sempozyum web adresinde bulunan başvuru formunu (https://dilkultur2020.erciyes.edu.tr/Sayfa/8/1/bildiri-ozet-gonderim.html) doldurularak dilkultur2020@gmail.com elektronik posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. 

 21 Nisan 2020’de gerçekleşmesi planlanan öğrenci sempozyumu için bildiri dilleri Türkçe,İngilizce ve Rusça olup önerilen konu başlıkları şöyledir: 

  Türk Dili / Turkish Language 

  Türk Edebiyatı / Turkish Literature

  İngiliz Dili / English Language 

  İngiliz Edebiyatı / English Literature

  Doğu Dilleri / Eastern Languages 

  Doğu Edebiyatları / Eastern Literatures

  Karşılaştırmalı Edebiyat

  Tarih / History 

  Felsefe / Philosophy 

  Sosyoloji / Sociology

  Kültür Çalışmaları / Cultural Studies

  Sanat Tarihi / Hisory of Art

  Dilbilim/Linguistics 

 *Bildiri Özeti göndermek için son tarih: 20 Mart 2020

 *Sempozyuma katılım ücretsizdir.

 *Önceki iki sempozyum bildirilerinin tekrar edilmemesi için aşağıdaki bağlantı adreslerinden konular kontrol edilebilir. Geçmiş yıllara ait sunumların tekrar önerilmesi durumunda bu başvurular reddedilecektir.​

Geniş bilgi için Sempozyum Web sitemizi ziyaret ediniz: https://dilkultur2020.erciyes.edu.tr/
Galeri