DERS MUAFİYETİ İŞLEMLERİ BAŞLIYOR (YKS EK KONTEJAN, ÇİFT ANADAL, YANDAL, DGS VE EK MADDE 1 İLE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER)

YKS EK KONTEJAN, ÇİFT ANADAL, YANDAL, DGS VE EK MADDE 1 İLE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN DERS MUAFİYETİ İŞLEMLERİ

Ders muafiyetleri İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ndeki koşullara göre yapılır. (İncelemek için: https://ogrenci.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonetmelikler)

Ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. 

Muafiyet talebi, öğrenci tarafından 14-26 Ekim 2020 tarihleri arasında son gün saat 16:45'e kadar yapılması gerekir.

Muafiyet talepleri ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir.

YKS Ek Kontenjan, Çift Anadal, Yandal, DGS ve Ek Madde 1 ile kayıt yaptıran öğrenciler ders muafiyeti için dilekçe ile başvuru yapabilecektir. Yukarıda belirtilen tarih aralığı ve saatte bunların dışında kalan öğrenciler ders muafiyeti için başvuru işlemi yapamayacaktır. 

NOT: 1-) Ek Madde ile gelen öğrencilerin zorunlu dersleri otomatik olarak yapılır. Öğrencinin ayrıca istediği ders varsa dilekçe ile başvuruda bulunabilir.

NOT: 2-) DGS ile gelen öğrencilerin muafiyet işlemleri Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu kapsamda gelen öğrencilerin dilekçe vermelerine gerek yoktur. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-) Şahsi Dilekçe (Ekte bir örneği bulunan formu kullanabilirsiniz. Lütfen imzalayınız. İmzasız form/dilekçeler işleme alınmayacaktır.)

2-) Muafiyet talep olunan derslerin içerikleri ve Transkript

Dilekçenize diğer belgeleri de ekleyerek, basvuruedebiyat@gmail.com adresine 26 Ekim 2020 saat 16:45'e kadar göndermeniz gerekmektedir.

Bu tarih/saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


Ders Muafiyeti Dilekçe Form Örneği İçin Tıklayınız