DERS MUAFİYETİ BAŞVURULARI BAŞLADI

YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLEİRN DERS MUAFİYETİ İŞLEMLERİ

Ders muafiyetleri İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ndeki koşullara göre yapılır. (İncelemek için: https://ogrenci.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonetmelikler)

Ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir.

Muafiyet talebinin, öğrenci tarafından Fakülteye ilk kaydını takip eden on iş günü içinde yapılması gerekir.

Muafiyet talepleri ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-) Şahsi Dilekçe (Ekte bir örneği bulunan formu kullanabilirsiniz. Lütfen imzalayınız. İmzasız form/dilekçeler işleme alınmayacaktır.)

2-) Muafiyet talep olunan derslerin içerikleri ve Transkript

Dilekçenize diğer belgeleri de ekleyerek, edebiyatogrenciisleri@istanbul.edu.tr adresine 23 Eylül 2020 saat 23:59’a kadar göndermeniz gerekmektedir.

Bu tarih/saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


Ders Muafiyeti Dilekçe Form Örneği İçin Tıklayınız