BÜTÜNLEME SINAVINA HANGİ ÖĞRENCİLER GİREBİLİR

Koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler o ders için açılacak bütünleme sınavına girebilir.

Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır.

Öğrenciler isterlerse (DD) ve (DC) harf notu aldıkları derslerin bütünleme sınavına girebilir ve notunu yükseltebilir. Ancak bu durumda bütünleme sınavından alınan son başarı notu geçerli olacaktır. Aksi halde önceki (DD) ve (DC) harf notuna bakılmaksızın Ağırlıklı Not Ortalaması (AGNO) hesaplamasında not durum belgesine (transktript) son girdiği sınavdan aldığı notu yansıyacak.