AZAMİ SÜREYİ DOLDURACAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME DİLEKÇESİ TALEPLERİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı sonunda azami öğrenim sürelerini (7. Yılını) dolduracak olan öğrenciler ile 4. sınıfta kayıtlı olup öğrenim ücretini ödeyememiş öğrencilerimizin, öğrenim ücreti ödeme taleplerini 11-16 Kasım 2020 tarihine kadar Dekanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir. 

Bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim ücreti hesaplarının açılması Fakültemiz Yönetim Kurulu kararıyla uygun bulunmuştur. 

Bu durumdaki öğrencilerin imzalı dilekçelerini edebiyatogrenciisleri@istanbul.edu.tr adresine 16 Kasım 2020 saat 17:00'ye kadar göndermeleri gerekmektedir.