Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na Bağlı Kurumların Aslî Üyeliğine Seçilen Öğretim Üyelerimiz

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı kurumların aslî üyeleri belirlenmiş, bu çerçevede Fakültemiz;

Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. İdris Bostan Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu aslî üyeliğine, 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Azmi Bilgin Türk Dil Kurumu bilim Kurulu aslî üyeliğine, 

Dilbilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Develi Türk Dil Kurumu bilim Kurulu aslî üyeliğine, 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Canatar Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu aslî üyeliğine, 

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Coşkun Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu aslî üyeliğine, 

Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Halil Bal Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu aslî üyeliğine, 

Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu aslî üyeliğine,

Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Gültekin Yıldız Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu aslî üyeliğine seçilmişlerdir.