ARA SINAV (VİZE) TAKVİMİ VE SINAVLAR NASIL OLACAK?

EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARA SINAV (VİZE) TAKVİMİ VE SINAVLAR HAKKINDA DUYURU

Fakültemizin ara (vize) sınavları 07-18 Aralık 2020 tarihleri arasında, ekteki tablolarda (Tablo-1 Örgün Öğretim Sınav Programı ve Tablo-2 İkinci Öğretim Sınav Programı) yer alan sınav programlarına uygun olarak yapılacaktır. İlişikteki sınav programlarında açık uçlu/çoktan seçmeli (test) olarak gerçekleştirilecek sınavların günü, başlangıç saatleri yer almaktadır. Sınav türü ödev/proje olarak belirlenen dersler ise yine söz konusu sınav programında gösterilmiştir.

Sınavlar Üniversitemizin belirlediği genel kurallar çerçevesinde, http://iusinav.istanbul.edu.tr/ adresinde bulunan İstanbul Üniversitesi Çevrim İçi Sınav Sistemi üzerinden, çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. Bu uygulamanın nasıl çalıştığı konusunda Üniversitemiz tarafından bir bilgilendirme videosu hazırlanmakta olup, önümüzdeki günlerde yayımlanacaktır.

Diğer taraftan, Üniversitemizin belirlediği sınavlarda uygulanacak genel ilke ve esaslar tüm öğrencilerimizle paylaşılmıştır.

Ulaşmak için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız: https://bit.ly/378ttjQ

Yapılacak ara sınavlara dair bazı konuların bir kez daha altını çizmek yararlı olacaktır:

Açık uçlu (klasik) sınavlarda dersin öğretim elemanının tercihine göre cevaplar, sistem içerisindeki editör aracılığıyla otomatik olarak veya sistem dışında dosya oluşturularak yüklenecektir. Bu konudaki tercih sınavın sistemde tanımlanması aşamasında öğretim üyeleri tarafından yapılacaktır.

Sınav sırasında yaşanacak herhangi bir teknik problem nedeniyle, sınavı yarıda kalan veya geçerli mazeretlerin nedeniyle sınava hiçbir şekilde giremeyen öğrencilerimizin söz konusu mazeretlerini (hastalık raporu vb) sınavın başlama saatinden itibaren 24 saat içinde basvuruedebiyat@istanbul.edu.tr adresine ulaştırmaları durumunda Dekanlığımızca yapılacak, log kayıtlarının da inceleneceği değerlendirme sonucunda geçerli mazerete sahip olanlar vize mazereti sınavlarına girebileceklerdir. Farklı eposta adreslerine gönderilen mazeret başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Vize sınavında sisteme cevap kâğıdı yükleyen öğrencimizin, Vize-Telafi sınavına girmesi mümkün değildir.

Vize ve Vize-Telafi sınavlarının sorularının tamamı birbirinden farklı olacaktır.

Açık uçlu sınavlarda önceki sorulara dönmek, sorular arasında geri dönüp önceki cevabı tamamlamak mümkün olacaktır. Bununla birlikte, açık uçlu sınavlarda sistem cevap kağıtlarını içerik bakımından karşılaştırma ve benzerlik oranlarını tespit etme özelliğine sahiptir. Yüksek benzerlik oranlarına sahip cevap kağıtları idari bakımından incelenecek, tespit edilen kopya ve intihal girişimleri için soruşturma yürütülecektir. Aynı durum ödevler için de geçerlidir.  

Öte taraftan, çoktan seçmeli sınavlarda, sınav güvenliği açısından sistem önceki soruya dönmeye hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Sınav güvenliğini artırmak amacıyla soru ekranlarında Filigran ve QR KOD uygulaması yer alacaktır. Sınav esnasında sistemden kopan öğrenciler tekrar sınavlarına dönebileceklerdir. Ancak sistemden koptuktan sonra arada geçen süre, sınav süresine ilave edilmeyecektir.

Sınavın bitiminde, açık uçlu sınavlar için sistem tarafından, cevap kağıtlarının sisteme yüklenebilmesi için 15 dakika ek süre verilecektir. Söz konusu süre uygulaması geçtiğimiz bahar yarıyılında denenmiş ve 15 dakikanın kağıtların sisteme yüklenip, gönderilmesi için yeterli süre olduğu anlaşılmıştır.

Ödev/proje sınavlarında hazırlanması istenen çalışmaların tesliminin öğretim elemanınca belirlenen tarih aralığında yapılması gerekmektedir. Bu tarihleri geçen ödev/projelerin sisteme yüklenmesi teknik olarak mümkün olmayacak, dolayısıyla değerlendirmeye açınmayacaktır.

Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.

Edebiyat Fakültesi DekanlığıTablo-1 Örgün Öğretim Sınav Programı İçin Tıklayınız


Tablo-2 İkinci Öğretim Sınav Programı İçin Tıklayınız