Lisansüstü

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru ve kayıt işlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Dersler Edebiyat Fakültesinin ilgili birimleri tarafından verilmektedir. 
Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı​

Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programı

Yeni Türk Dili Yüksek Lisans Programı

Genel Türk Tarihi Yüksek Lisans Programı

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyetleri Tarihi Yüksek Lisans Programı

Yakınçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Yüksek Lisans Programı

Ortaçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı

Yeniçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı

Urdu Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Arap Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Fars Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Coğrafya Yüksek Lisans Programı

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

İspanyol Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

İtalyan Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Çeviribilim Yüksek Lisans Programı

Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Rus Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Yüksek Lisans Programı

Latin Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans Programı

Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüksek Lisans Program

Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı

Bilgi ve Belge Yöetimi Yüksek Lisans Programı

Antropoloji Yüksek Lisans Programı

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

Hititoloji Yüksek Lisans Programı

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Yüksek Lisans Programı

Felsefe Yüksek Lisans Programı

Bilim Tarihi Yüksek Lisans Programı

Türk Halk Edebiyatı Doktora Programı​

Eski Türk Edebiyatı Doktora Programı

Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı

Eski Türk Dili Doktora Programı

Yeni Türk Dili Doktora Programı

Genel Türk Tarihi Doktora Programı

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyetleri Tarihi Doktora Programı

Yakınçağ Tarihi Doktora Programı

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktora Programı

Ortaçağ Tarihi Doktora Programı

Yeniçağ Tarihi Doktora Programı

Urdu Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Arap Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Fars Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Coğrafya Doktora Programı

Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programı

Alman Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

İspanyol Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

İtalyan Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Çeviribilim Doktora Programı

Rus Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Doktora Programı

Latin Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Klasik Arkeoloji Doktora Programı

Tarih Öncesi Arkeolojisi Doktora Program

Sanat Tarihi Doktora Programı

Bilgi ve Belge Yöetimi Doktora Programı

Psikoloji Doktora Programı

Antropoloji Doktora Programı

Sosyoloji Doktora Programı

Hititoloji Doktora Programı

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Doktora Programı

Felsefe Doktora Programı

Bilim Tarihi Doktora Programı

Koruma, Yenileme ve Restorasyon Doktora Programı