Kütüphane


Kütüphane çalışma saatleri 

Eğitim ve öğretim döneminde saat 09:00-22:00, diğer dönemde saat 09:00-17:00 arasında.

Danışma hizmeti: Eğitim ve öğretim döneminde saat 09:00-22:00, diğer dönemde saat 09:00-17:00 arasında.

Kütüphanemizde öğrencilerimizin kullanımı için kablosuz internet bağlantısı mevcuttur. Öğrencilerimiz kendi kullanıcı adresleri ve şifreleri ile ağa bağlanabilirler.

Kütüphane Kılavuzu

Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi, öğrencilere, akademik personele ve araştırmacılara hizmet vermektedir. Kütüphane dermesine internet ortamında ulaşım mümkündür. Kitap, tez ve dergilerin veri girişinde “İÜ Kütüphane Otomasyon Yazılımı” (SirsiDynixkullanılmaktadır

İstanbul Üniversitesi’nin Katalog Sisteminin Kullanılması

SirsiDynix olarak adlandırılan kütüphanedeki elektronik katalog sistemi, gerek kampüs içinden gerekse dünyanın herhangi bir köşesinden kütüphane kataloğuna erişim sağlar. Bu katalog sayesinde kütüphanede bulunan kitap ve diğer yayınların detayları görülebilir. Araştırılan konuyla ilgili elde edilmiş verilerin azlığına veya çokluğuna göre yalnızca konu başlıkları doğrultusunda genel bir araştırma yapılabilir

Katalog Üzerinden Araştırma Yürütmek

Kütüphanedeyseniz, kullanıcılar için ayrılmış tüm bilgisayarlardan, kütüphane dışındaysanız internet bağlantısı olan her yerden kataloğa erişilebilirsiniz.

SirsiDynix kütüphane yazılımı, kullanıcıların özellikle yazarın adının ve eserin başlığının bilindiği durumlarda aranılan kaynağa doğrudan erişimlerini sağlar. Diğer taraftan yazar adı veya eser başlığı gibi yeterli bilgilerin bulunmadığı durumlarda herhangi bir konu başlığı altında genel bir tarama imkanı sağlayarak aranılan esere ulaşmayı kolaylaştırır. Aşağıdaki sayfada hangi başlıklar altında tarama yapılabileceği görülmektedir

http://www.kutuphane.istanbul.edu.tr/library/


Kütüphane Sorumlusu:

Kütüphaneci Saadet Kolenoğlu (16030)Teknik İşler:

Kütüphaneci Fatma Zeynep Yavuzdemir Gürsoy(15941)

Kütüphaneci Hanife Kocakaplan (15941)

Halil Dalyan (16030-15894)Ayniyat Kayıt görevlisi:

Tamer Yıldırım (15894)Okuyucu hizmetleri:

Jale Doğan(15894)

Lütfiye Altın(15894)

Sabri Alptekin(15941)


Okuyucu hizmetleri

Kütüphanemiz kapalı raf sistemi ile hizmet sunulmaktadır. Kütüphanedeki eserlerden yararlanmak için gelen okuyucu önce danışma hizmeti alır, aradığı eser ya da konu hakkında danışmada bulunan okuyucu hizmetlerinde görevli personel tarafından bilgilendirilir. Aradığı eserin kütüphanede olup olmadığı, bilgisayarda, kütüphane programında katalog taraması yapılarak tespit edilir, eser var ise okuyucuya çıkarılır ve eser, “Kitap İstek Fişi” okuyucu tarafından doldurularak, fişle birlikte öğrenci ise öğrenci kimliğiyle veya öğrenci değil ise okuyucunun kimliğiyle personele verilmek suretiyle okuyucuya teslim edilir. Okuyucu kütüphanede mevcut kitap ve dergilerden olan eserlerden 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde yararlandırılır.

Tezlerden ise kütüphane içinde faydalanabilirler, fakat tezleri hiçbir şekilde, fotokopi yoluyla veya fotoğraflayarak çoğaltamazlar. Nadir eserlerin kullanım koşulu Dekanlık iznine bağlıdır. Sadece akademik personel ve araştırmacılar, -dekanlık iznine bağlı olarak- nadir eserlerden faydalanabilirler. Nadir eserler hiçbir şekilde kütüphane dışına çıkartılamazlar. Bu eserler, 5846 sayılı Kanunun 2936 sayılı Kanunla Değişik 46. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 25/9/1986 tarihinde kararlaştırıldığı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük” uyarınca hizmete sunulmaktadır.

Ödünç verme hizmetleri

Kütüphane dışı hizmet sadece Fakülte akademik personeline 15 gün süreyle, en fazla 5 eser olmak üzere ödünç verilebilir. Öğrenciler ve diğer okuyucular ödünç kitap alamazlar. Eserlerden mesai saatleri içinde yararlanabilirler.

Oryantasyon

Fakültemize yeni katılan öğrencileri kütüphane hizmetleri, kuralları ve olanakları hakkında bilgilendirilir. Ayrıca çeşitli eğitim kurumlarından Kütüphanemizi tanımak amacıyla gelen tur talepleri de değerlendirilmektedir. 

Kütüphane kaynaklarından etkin biçimde yararlanılmasını sağlamak amacı ile lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenci gruplarına kullanıcı eğitimleri verilmektedir.

İnternet

Kütüphanemizde öğrencilerimizin kullanımı için kesintisiz Wireless bağlantısı mevcut olup öğrencilerimiz kendi kullanıcı adreslerini ve şifrelerini alarak faydalanabilirler. Ayrıca öğrencilerimiz kendi bilgisayarlarında  kablolu internetten de yararlanabilirler.


Ödünç Verme Hizmeti

Kütüphane dışı hizmet sadece Fakülte akademik personeline 15 gün süreyle, en fazla 5 eser olmak üzere ödünç verilebilir. Öğrenciler ve diğer okuyucular ödünç kitap alamazlar. Eserlerden mesai saatleri içinde yararlanabilirler.


Kütüphane Kuralları

Kütüphaneye girerken cep telefonu kapatılmalı, içerde kullanılmamalıdır.

Kütüphaneye şişelenmiş su dışında içecek ve hiç bir yiyecek getirilmemelidir.

Sessiz olunmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

Özel eşyalarınızın kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu kütüphaneye ait değildir.

TELİF HAKKI UYARISI

TELİF HAKLARI VE TARAYICI KULLANIM KURALLARI


5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat gereği belirtilen hususlara dikkat edilmesi zaruridir.

Bilimsel çalışmalarda ancak kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Ticari amaçlı kullanılamaz ve taramalar üçüncü kişilere dağıtılamaz.

Bir kitap ve derginin tamamı değil, bunların sadece bir bölümünün veya farklı makalelerin çoğaltılmasına izin verilir.


Kütüphanenin Tarihçesi

İstanbul Üniversitesi’nin özünü teşkil eden Darülfünun’un Tıp ve Hukuk’tan sonra eski fakültelerinden olan Edebiyat Fakültesi’nin oldukça zengin sayılabilecek bir kütüphanesi vardı. RahmetliFehmi Ethem Karatay (1888-1968), Sanayi-i Nefise Mektebi’nde mimarlık tahsili yaparken, Birinci Dünya Savaşına katılmış, İngilizlere esir düşmüş, Hindistan’da esir kampından 1920 yılında dönerek üç yıl kadar Nişantaşı Sultanisi’nde Fransızca öğretmenliği yaptıktan sonra 1924’te, o sırada perişan bir halde olan Edebiyat Fakültesini düzenlemekle görevlendirilmiştir.

Edebiyat Fakültesi’nin ana bölümleri Tarih, Coğrafya, Türk Dili-Edebiyatı idi. Bu bölümler ayrı birimler durumuna geçince, Fakülte kütüphanesi de bu üçü arasında dağıldı. 1933’ten sonra Edebiyat Fakültesi bölümleri çoğaldı ve bunların her birinin “Seminer Kütüphanesi” adı altında kendi kütüphaneleri oluştu. Bu durum böylece sürüp giderken, yeni kurulan bölümler de kendi kütüphanelerini yaratmağa çalışıyorlardı.

Bayezid’de Zeynep Hanım konağında çalışmalarını sürdüren Edebiyat Fakültesi, 1942’de, ahşap olan bu binanın restorasyonuna karar alındığında, işler bitinceye kadar Dolmabahçe Sarayı’nın Veliahd Dairesi’ne (Resim ve Heykel Müzesi olan bina) taşınmıştı. Edebiyat Fakültesi bu taşınma sırasında bütün kitaplarını da Dolmabahçe’ye götürmüştü. Sebebi pek açığa çıkmayan bir yangın, Zeynep Hanım konağını bir gecede yok ederken, henüz kitapları taşınmayan Fen Fakültesi bütün kütüphanesini bu felaket ile kaybetti. Yeni yapılan, Sedat Hakkı Eldem’in eseri, Fen-Edebiyat Fakülteleri’nde, Edebiyat Fakültesi kısmının projesinde heybetli bir genel kütüphane mekanı da yer almıştı. İki fakültenin duvarlar ve demir kapılarla ayrılmalarına gerek duyulacağı henüz o sıralarda akla bile gelmediğinden, iki fakülte arasındaki blokun üçüncü ve dördüncü katlarda yarısını kaplayan bu mekan, fen Fakültesi tarafındaki ucundan, şimdi o blokta kalan bir hole açılıyordu. Büyük pencerelerinden henüz büyük bloklarla kapanmayan İstanbul’a manzarası olan bu güzel mekanın, Edebiyat Fakültesi büyük kütüphanesinin lobisi olması düşünülmüştü. Bu proje hiçbir zaman gerçekleşmedi ve bu hole açılan kapı bir duvar örülmek suretiyle kapatıldı, kütüphanenin lobisi Fen Fakültesi’nde kaldı.

Edebiyat Fakültesi, Veliaht Dairesi’nden sonra geçmiş olduğu Sultan Abdülmecid’in kızlarından birinin Sahilsarayını, İstanbul Merkez Komutanlığı’ndan devralmış ve her bakımdan bir harabe haline getirilmiş olan bu binayı 1943-1950 yıllarında temizlemiş, mimarisi ve iç süslemesine en ufak zarar vermeksizin restore etmişti. Bölümlerin kütüphaneleri de bu Sahilsarayın odalarına ve bodrumundaki mekanlara sığdırılmıştı. 1950’de henüz tamamlanmayan yeni binaya taşınıldığında birçok bölümlerin kütüphanelerine yer yoktu. Ayrıca kitapları koyacak raflar ve dolaplar da henüz yapılmamıştı. Büyük sıkıntılardan sonra bölüm kütüphanelerinin her birine birer yer sağlandı ve dolaplar yaptırılmak suretiyle kitaplar koruma altına alındılar.

Vezneciler tarafındaki blok (Dekanlık bloku), 1950’lerde, bu binaya taşınıldığında henüz beton karkas halinde idi. Bir kaç yıl sonra tamamlandığında Fakülte Genel Kütüphanesi de heybetli mimarisi ile ortaya çıkmıştı. Ancak buraya ne konulacağı bilinmiyordu. Çünkü Edebiyat Fakültesi’nin bir genel kütüphanesi yoktu. Buna karşılık Seminer Kütüphaneleri gittikçe zenginleşiyor ve hatta bazen aynı eser veya dizi ayrı ayrı bu kütüphaneler tarafından satın alınıyordu. Böylece bu büyük mekan yıllarca kullanılmadan boş olarak durdu, zaman zaman içine bazı eşyalar depolandı ve içi bölünerek odalar, ders ve seminer yerleri yapılması dahi teklif edildi. Fakültede, depolarda ve mahzenlerde yıllardır duran sandıklar açıldığında içlerinde hazine değerinde kitapların bulunduğu görüldü. En önemli kitaplar, Ruşen Eşref Ünaydın, Eski Moskova elçisi Hüseyin Ragıp Baydur ve Muammer Eroğlu’ndan gelen kitaplardı. Bu sırada bu Fakülte Kütüphanesinin idaresi ile görevlendirilen, sonraları Kütüphanecilik Bölümü’nde Profesör olan Jale Baysal, bu kitapların ayıklanıp raflara konulması işini büyük bir gayretle üstlenmişti.Prof. Dr. Jale Baysal, 1963-1973 yılları arasında Kütüphane Müdürü olarak hizmet vermiştir.

Prof. Dr. Macit Gökberk başkanlığındaki bir komisyon kurulmuştu. Her ay toplanan bu komisyon, yıl için bir ödenek teklif ediyor ve alınacak kitaplar ile yapılacak işleri tespit ediyordu.

Komisyon, Kütüphanenin düzenlenmesini yoluna koymak ve kurulacak Kütüphanecilik bölümünü hazırlamak düşüncesiyle, Ankara’da Milli Kütüphane’yi de evvelce kurmuş olan Adnan Ötüken’in misafir öğretim üyesi olarak İstanbul’a gelerek bir kurs yapmasını uygun görmüştü. Ötüken 1963-65 yılları arasında bir süre gelerek, kütüphanenin yeni elemanlarına yardımcı oldu. 1963 yılında bir kütüphanecilik bölümü kurulması uygun görülmüş ve İstanbul Üniversitesi Senatosu bu kararı 11 Temmuz 1963’te onaylamıştı. Köln Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. R. Juchhoff  (1894-1968), Edebiyat Fakültesi’ne davet edilmesi üzerine, 31 Ağustos 1964’te işe başlayarak bir taraftan eğitim ve öğretim işlerini üstlenirken, bir taraftan da Fakülte Kütüphanesinin kuruluş çalışmalarına öncülük etmiştir. Prof. Dr. R. Juchhoff ‘un Edebiyat çerçevesi içinde bir Kütüphanecilik bölümü kurması, bunu bir bilim dalı olarak geliştirmesi ve bu dalda hayli elemanın yetişmesini sağlaması azımsanmayacak bir hizmettir.


Kalite politikamız

Zengin kitap ve dergi koleksiyonumuzu her geçen gün çoğaltacak,

Güçlü teknik donanımımızla teknolojik değişime uyum sağlama becerimizi sürdürecek,

Verdiğimiz hizmetin kalitesini, her zaman daha iyisi olacağı inancı ile sürekli iyileştirecek,

Örgütsel ve yönetsel becerilerimizi işbirliği ve dayanışma kültürümüzle çoğaltacak,

Çalışanlarımızın nitel ve nicel olarak yeterli olması için gerekli her türlü çabayı harcayacak,

Çalışanlarımızın sürekli eğitimini destekleyecek eğitim programları ile çalışanların etkinliğini artıracak,

Fiziksel ortamımızın güvenli, emniyetli ve yeterli olması için gerekli kaynakların ayrılmasını sağlayacak biçimde hizmet vermektir.

Kitap ve dergi bağışı

Kütüphaneye bağışlanan materyaller (kitap, dergi, CD-ROM vb.) koleksiyon geliştirme politikası kapsamında değerlendirilerek kabul edilmektedir. Kütüphane'nin koleksiyon geliştirme politikası Fakülte'nin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.

Bağış yapılan materyallerin koleksiyon geliştirme ilkelerine uygunluğuna, Bağış ve Değişim Komisyonu tarafından, gerekli durumlarda ilgili uzmanlardan görüş alınarak karar verilmektedir. Kütüphane, bağış yapılan materyallerin koleksiyona eklenip eklenmeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme sorumluluğu ve yetkisine sahiptir.

Kütüphane koleksiyonu için uygunluğuna karar verilen materyal teknik işlemleri yapıldıktan sonra koleksiyona eklenir, listesi tutulur ve bağış yapan kişiye ya da kuruma Fakültemiz adına teşekkür mektubu gönderilir.