Prof. Dr. Ahmet Kamil GÖREN

 1956’da İstanbul'da doğdu. İstanbul’da tamamladığı ilk, orta ve lise eğitiminden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca, “Klasik Arkeolojiye Giriş”, “Klasik Mitoloji”, “Arkaik Çağ Mimarlığı”, “Arkaik Çağ Heykeltraşlığı”, “Antik Şehircilik”, “Helenizm Tarihi” eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı’ndan "Hüseyin Avni Lifij Türk Resim Sanatı İçindeki Yeri ve Önemi" adlı teziyle Yüksek Lisans; "Türk Resminde '1914 Kuşağı' Sanatçılarının İnsan Figürü Sorunu" adlı teziyle Doktora dereceleri aldı.  1994'te ilk bursiyeri olarak kazandığı "The Martin Harrison Memorial Fund" bursuyla doktora tezi için Oxford Üniversitesi'nde çalıştı ve aynı burs kapsamında Paris'te araştırmalarda bulundu. Sanat Tarihi Derneği kurucu üyesi oldu ve çeşitli yönetim kademelerinde görev yaptı. Ayrıca, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve merkezi Paris’te bulunan AICA-TR L’Association Internationale des Critiques d’Art-AICA Internationale (AICA-Türkiye, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği) üyesidir.  1997 tarihli  “Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi”, 1998 tarihli “50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu” ve “Destek Reasürans Koleksiyonu”, 2001 tarihli “Ferruh Başağa” ve “Avni Lifij”, 2010 tarihli “100 Koleksiyondan 100 Nuri İyem”, 2013 tarihli  “Naile Akıncı” ve yayına hazırlanan “Türk Ressamları Ansiklopedisi 1850-1950” başlıklı kitapların yazarı olan Gören’in kitapları, kitap bölümleri, katalogları, makaleleri ve çeşitli yazılarının çoğunluğu Türk resim sanatı konularını içermektedir. Değişik yıllarda Tüyap Sanat Fuarı, Ankart Ankara Sanat Fuarı, Artistanbul gibi etkinliklerde Danışma Kurulu, İcra Kurulu Üyelikleri yaptı; aynı etkinliklerde ve değişik kurumların düzenlediği çeşitli yarışmaların jürilerinde görev aldı. Birçok kurum, kuruluş, galeri, sanat merkezinde düzenlenen seminerlere, kurslara eğitmen olarak katıldı. Çeşitli sergilerde düzenleme kurulu üyesi ve küratör olarak yer aldı. Tüyap Sanat Fuarı 2013 Eleştirmen Onur Ödülü sahibi Gören, 1992 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda görevini sürdürmekte; ayrıca, Işık Üniversitesi’nde dersler vermektedir. DERSLER: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Lisans programında "Batı Sanatı-1 [Karanlık Çağ/Karolenj/Otto/İtalya, Fransa, Almanya’da Romanesk; İngiltere’de Norman /İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere’de Gotik (Mimari, Heykel, Resim ve diğer sanatlar)] ", "Batı Sanatı-2 [Ortaçağ’dan Rönesans’a Resim] ", "Sanat Tarihine Giriş",  "Osmanlı Resminde Batılılaşma",  "Çağdaş Türk Resim Sanatı", "Fotoğraf-Resim İlişkisi";   İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programında "Batı Sanatı Üslup Araştırmaları "; İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Sanat Tarihi Doktora Programında "Türk Resim-Heykel Sanatı Araştırmaları", "Batı Sanatı Araştırmaları”; Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü’nde  "Çağdaş Türk Sanatı"; Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı’nda “Çağdaş Türk Sanatı ve Yeni Açılımları-I“, “Çağdaş Türk Sanatı ve Yeni Açılımları-II“; Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programı’nda “Çağdaş Türk Sanatı ve Yeni Açılımları“; Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi Doktora Programı’nda “Türk Sanatı Araştırmaları”   Ahmet Kamil Gören’in kitap, makale vb. şeklinde sınıflandırılmamış ve tarih sırasına göre sıralanmış GENEL YAYIN LİSTESİ (Son güncelleme: 8 Mart 2014)   1- “Türk Resim Sanatına Yön Verenler: Avni Lifij”, (Great Innovators in the Art of Turkish Painting: Avni Lifij), Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 63, İstanbul Şubat 1991, s. 44-50, (İngilizcesi: s. 50-53). 2- “Hüseyin Avni Lifij”, Türkiye'de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 2, İstanbul Ocak/Şubat 1992, s. 25-27. 3- “The Seljuk Madrasah of Konya and Kayseri”, İCOC (İstanbul Chamber of Commerce), Issue: 35, İstanbul Haziran 1992, s. 66-79. 4- “The Historical, Architectural and Artistic Splendor of Cappadocia”, İCOC, Issue: 36, İstanbul Eylül 1992, s. 43-62. 5- “A Book-hunter's Paradise: İstanbul”, İCOC, Issue: 37, İstanbul Aralık 1992, s. 81-95. 6- “Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek: Bir ‘Müptela’ Gözüyle Sahaflar”, Kitap Gazetesi, Sayı: 17, İstanbul Şubat 1993, s. 19. 7- “Türk Resim Sanatının Gelişim Süreci İçinde Batılı Anlamda Figür Sorunu”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 18, İstanbul Mart 1993, s. 19-25. 8- “Cumhuriyet Döneminin İlk Sanatçı Topluluğu: Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 19, İstanbul Mayıs 1993, s. 26-28. 9- “The Art of the Turkish Prayer Bead”, İCOC, Issue: 38, İstanbul Mayıs 1993, s. 110-127. 10- “Hitit Sanatı, A.Muhibbe Darga”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 20, İstanbul Mayıs 1993, s. 12, (Kitap tanıtımı). 11- “İstanbul Ressamları”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 20, İstanbul Mayıs 1993, s. 16-17. 12- “Bird's Nests in Turkish Art”, İCOC, Issue: 39, İstanbul Temmuz 1993, s. 82-97, (Fotoğraflar: Firdevs Sayılan). 13- “Bilgi Olarak Sanat-Olgu Olarak Sanatçı: Yeni Ontoloji”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 21, İstanbul Haziran/Temmuz1993, s. 44, (Kitap Tanıtımı). 14- “Osmanlı Padişah Portreleri, Başlangıcı, Gelişmesi”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 22, İstanbul Ağustos-Eylül 1993, s. 18-19. 15- “Türk Resim Sanatının Gelişiminde Askeri ve Sivil Okulların Etkisi”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 23, İstanbul Ekim 1993, s. 34-35. 16- “Türk Resim Sanatında 19. Yüzyıl Sanatçılarının Ortak Özellikleri”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 24, İstanbul Kasım 1993, s. 42-45. 17- “Resim Sanatının Gelişim Sürecinde Osmanlı Padişah Portreleri”, Antik&Dekor, Sayı: 22, İstanbul Aralık 1993, s. 36-39, (İngilizce Özet: “Portraits of the Ottoman Sultans”, s. 173). 18- “Kaunos”, İCOC, Issue: 40, İstanbul Aralık 1993, s. 54-61. 19-“The Houses of Muğla”, İCOC, Issue: 40, İstanbul Aralık 1993, s. 62-73. 20- ''The Galata Bridge”, İCOC, Issue: 40, İstanbul Aralık 1993, s. 81-95. 21- “Türk Resim Sanatında Manzara”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 25, İstanbul Aralık 1993, s. 35-37. 22- “Çağlar Boyu Anadolu'da Kadın Sergisi Açıldı”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 26, İstanbul Ocak 1994, s. 37. 23- “1914 Kuşağı'nın Yaşadığı Dönemde Türkiye”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 27, İstanbul Şubat 1994, s. 24-29. 24- “1914 Kuşağı'nın Yaşadığı Dönemde Fransa'daki Sanat Akımları”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 27, İstanbul Şubat 1994, s. 33-39. 25- “Feyhaman Duran”, 4.Boyut Kültür-Sanat Dergisi, İstanbul Üniversitesi, Kış 94, Yıl: 4, Sayı: 7, Sıra: 15, s. 10-11. 26- “Lifij'in, Sanatçı ve Zanaatçı Hakkındaki Görüşleri (Endüstri Çağı'nın Sanata Etkisi)”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 28, İstanbul Mart-Nisan 1994, s. 39-41. 27- “Stratonikeia (Eskihisar)”, İCOC, Issue: 41, İstanbul Nisan 1994, s. 35-44. 28- “Xanthos (Kınık)”, İCOC, Issue: 41, İstanbul Nisan 1994, s. 45-59. 29- “Patara (Gelemiş)”, İCOC, Issue: 41, İstanbul Nisan 1994, s. 60-73. 30- “Letoon (Bozoluk)”, İCOC, Issue: 41, İstanbul Nisan 1994, s. 74-83. 31- “The Lycian City of Telmessos (Fethiye)”, İCOC, Issue: 41, İstanbul Nisan 1994, s. 84-99. 32- “İlk Kişisel Sergisiyle Ressam Makbule Sümer”, Sanat Çevresi, Sayı: 187, İstanbul Mayıs 1994, s. 57-59. 33- “İlk Kişisel Sergisiyle Ressam Makbule Sümer”, Anons Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 38, Mayıs 1994, s. 8. 34- “Türk Resim Sanatında Figür Sorununun Evreleri”, Sanat Çevresi, Sayı: 190-191, İstanbul Ağustos-Eylül 1994, s. 12-19. 35- “Portraits of the Ottoman Sultans”, İCOC, Issue: 42, İstanbul Eylül 1994, s. 58-69. 36- “Kayaköy (Levissi)”, İCOC, Issue: 42, İstanbul Eylül 1994, s. 70-81. 37- “Eğridir (Eğirdir, Felekabad)”, İCOC, Issue: 42, İstanbul Eylül 1994, s. 82-91. 38- “19. Yüzyıl Türk Sanatçılarının Ortak Özellikleri ve Primitifler, Darüşşafakalı Ressamlar Sorunu Üzerine”, Sanat Çevresi, Sayı: 193, İstanbul Kasım 1994, s. 52-55. 39- “Ambelakia'da Hayali İstanbul Betimlemeleri”, Antik&Dekor, Sayı: 27, İstanbul Aralık 1994, s. 76-81. 40- “Kapalıçarşı /Covered Bazaar”, İCOC, Issue: 43, İstanbul Şubat 1995, s. 22-36. 41- “Ula Houses”, İCOC, Issue: 43, İstanbul Şubat 1995, s. 75-83. 42- “Works Taking Place Within the City Walls of Antalya”, İCOC, Issue: 43, İstanbul Şubat 1995, s. 84-96. 43- “Hüseyin Avni Lifij”, Sanat Çevresi, Sayı: 196, İstanbul Şubat 1995, s. 46-49. 44- “Kayaköy (Levissi)”, Antik&Dekor, Sayı: 28, İstanbul Şubat 1995, s. 58-62. 45- “Lifij” Kelimesinin Anlamı Üzerine”, Sanat Çevresi, Sayı: 197, İstanbul Mart 1995, s. 74-75. 46- “Kapalı Kutu Kapalıçarşı”, Antik&Dekor, Sayı: 29, İstanbul Nisan 1995, s. 62-68. 47- “Mısır Çarşısı, Gizemli Tarihi, Mimarisi, Ticaret Dünyasındaki Önemiyle... ”, Art+Decor/AD, Sayı: 27, İstanbul Haziran 1995, s. 86-92. 48- “Muğla Evleri, Kültürel Mirasımızın Yaşayan Örnekleri”, Art+Decor/AD, Sayı: 28-29, İstanbul Temmuz/Ağustos 1995, s. 80-86. 49- “Mısır Çarşısı (The Spice Bazaar)”, İCOC, Issue: 44, İstanbul Haziran 1995, s. 81-96. 50- “Kayseri, Its History, Culture, Architectural Monuments”, İCOC, Issue: 44, İstanbul Haziran 1995, s. 105-131. 51- “Konya Its History, Culture, Architectural Monuments”, İCOC, Issue: 44, İstanbul Haziran 1995, s. 132-149. 52- “Ula'nın Özgün Evleri, Kültürel ve Mimari Mirasımızın Yaşayan Örnekleri”, Art+Decor/AD, Sayı: 30, İstanbul Eylül 1995, s. 144-148. 53- “Ustaların Ustası: Cormon”, Sanatsal Mozaik, Sayı: 1, İstanbul Eylül 1995, s. 70-75. 54- “Muğla Evleri”, İlgi, The Shell Company, Sayı: 82, İstanbul Yaz 1995, s. 3-9. 55- “Muğla Houses”, İlgi, The Shell Company, Issue: 82, İstanbul Summer 1995, pp. 3-9. 56- “Tarihi ve Mimarisiyle Kayseri, Kültürel ve Mimari Mirasımızın Yaşayan Örnekleri”, Art+Decor/AD, Sayı: 31, İstanbul Ekim 1995, s. 112-122. 57- “Mimari ve Sanat Hazinemizin Konya'da Yaşayan Örnekleri: Karamanlı ve Selçuklu Mirası”, Art+Decor/AD, Sayı: 32, İstanbul Kasım 1995, s. 92-102. 58- “Antik Kent Stratonikeia”, Sanatsal Mozaik, Sayı: 3, İstanbul Kasım 1995, s. 56-62. 59- “Tarih Boyunca Haliç'te Galata ve Unkapanı Köprüleri, Tüm Köprülerin Kolayca Tanınabilmesi İçin Küçük Rehber”, Antik&Dekor, Sayı: 32, İstanbul Kasım 1995, s. 120-125. 60- “Journals and Periodicals Sanatsal Mozaik”, TASG NEWS Newsletter of the Turkish Area Study Group, No.41, Cambridge November 1995, s. 11-13. 61- “İstanbul Impressions of the Artists”, İCOC, Issue: 45, İstanbul Aralık 1995, s. 64-77. 62- “Kültür Mirasımızın Antalya Suriçi'nde Yaşayan Örnekleri: Roma, Bizans, Selçuklu”, Art+Decor/AD, Sayı: 35, İstanbul Şubat 1996, s. 74-78.  63- “Geçmişten Günümüze Gravürlerde, Minyatürlerde, Tablolarda İstanbul Teması, İstanbul'u Betimleyen Ressamlar”, Antik&Dekor, Sayı: 33, İstanbul Şubat 1996, s. 160-164. 64- “Kültürel Mirasımızın Orta Anadolu'da Yaşayan Örnekleri: Eğridir'de Tarih ve Mimarlık”, Art+Decor/AD, Sayı: 36, İstanbul Mart 1996, s. 86-89. 65- “Antik Kent: Kaunos”, Sanatsal Mozaik, Sayı: 6, İstanbul, Mart 1996, s. 62-65. 66- “Bir Dönemler Paris'te Resim Eğitiminin Merkezi Olan Ünlü ‘Okul’ ile Sanatı Yönlendiren ‘Akademi’nin Öyküsü: l'Ecole des Beaux-Arts”, Antik&Dekor, Sayı: 34, İstanbul Nisan 1996, s. 92-95. 67- “Bir Dönemler Paris'te l'Ecole des Beaux-Arts'ın Rakipleri, Academié Julian ve Diğer Özel Atölyeler”, Antik&Dekor, Sayı: 34, İstanbul Nisan 1996, s. 96-100. 68- “Türk Sanatçıların Paris'teki Hocalarından: 1, Jean-Léon Gérôme (1824-1904)”, Antik&Dekor, Sayı: 34, İstanbul Nisan 1996, s. 102-107. 69- “Geçmişten Günümüze Sanatçı Gözüyle Ayasofya”, Sanatsal Mozaik, Sayı: 9, İstanbul Mayıs 1996, s. 30-43. 70- “Fethiye Saklıkent (Hiddencity)”, İCOC, Issue: 46, İstanbul Mayıs 1996, s. 100-104. 71- “Şişli Atölyesi, Viyana Sergisi ve Gerçekleştirilemeyen Berlin Sergisi/The Şişli Studio, The Vienna Exhibition and the Proposed Berlin Exhibition”, Türkiyemiz, Sayı: 78, Akbank Kültür Yayınları, İstanbul Mayıs 1996, s. 50-59. 72- “Dünya Kültür Mirasının Anadolu'daki İzleri: Lycia'nın Başkenti Xanthos”, Art+Decor/AD, Sayı: 39, İstanbul Haziran 1996, s. 130-137. 73- “19. Yüzyılda Paris'te Resim Eğitimi”, Antik&Dekor, Sayı: 35, İstanbul Haziran 1996, s. 94-100. 74- “Türk Sanatçıların Paris'teki Hocalarından: 2, “Gustave Boulanger (1824-1888), Antik&Dekor, Sayı: 35, İstanbul Haziran 1996, s. 102-103. 75- “Telmessos; Mitolojik Tanrıların Buluştuğu Şehir/Telmessos; the City Where the Mythological Gods Meets. ../Waren Sie Jemals in der Stadt, die angeblich von Wahrsagern gegründet wurde”, İstanbul Airlines Board Magazine, Sayı: 16, İstanbul Temmuz-Eylül 1996, s. 19-23. 76- “Türk Sanatçıların Paris'teki Hocalarından: 3, Fernand-Anne Piestre Cormon”,(1845-1924), Antik&Dekor, Sayı: 36, İstanbul Eylül 1996, s. 70-73. 77- “Türk Resim Sanatına Yön Veren Kuşağın Batıdaki Eğitimi: '1914 Kuşağı' Sanatçıları Paris'te”, Antik&Dekor, Sayı: 36, İstanbul Eylül 1996, s. 62-68. 78- “Güzel Sanatlar Eğitiminde Kadınlara Açılan İlk Resmi Mektep: İnas Sanayi-i Nefise Mektebi”, Art+Decor/AD, Sayı: 43, İstanbul Ekim 1996, s. 124-130. 79- “Muğla Evleri/Houses of Muğla/Muğla Häuser”, İstanbul Airlines Board Magazine, Sayı: 17, İstanbul Ekim-Aralık 1996, s. 16-23. 80- “Türkiye'de Sanat Eğitimi Bağlamında Askeri ve Sivil Okulların Türk Resim Sanatındaki İşlevi”, Antik&Dekor, Sayı: 37, İstanbul Kasım 1996, s. 62-70. 81- “Türk Sanatçıların Paris'teki Hocalarından: 4, Alexandre Cabanel (1823-1889)”, Antik&Dekor, Sayı: 37, İstanbul Kasım 1996, s. 56-60. 82- “Ayvansaray'ın Tarihi”, Art+Decor/AD, Sayı: 45, İstanbul Aralık 1996, s. 78-92. 83- “Türk Sanatçıların Paris'teki Hocalarından: 5, Jean-Paul Laurens (1838-1921)”, Antik&Dekor, Sayı: 38, İstanbul Aralık/Ocak 1996, s. 96-101. 84- “Eminönü'nde 331 Yıllık Bir Osmanlı Yapısı: Mısır Çarşısı”, İlgi, Sayı: 86, The Shell Company, İstanbul Sonbahar 1996, s. 20-27. 85- “The Egyptian Market A 331 Years Old Ottoman Monument in Eminönü”, İlgi, Issue: 86, The Shell Company, İstanbul Autumn 1996, pp. 20-27. 86- “Yunanistan'ın Larissa Şehrindeki Ambelakia Köyü, Tarihi, Mimarisi, Duvar Resimleri”, Dünya Kültürü, Sayı: 1, Kabalcı Yayınevi, İstanbul Aralık 1996, s. 97-107. 87- “Türkiye'de Güzel Sanatlar Okulları: 1, Sanayi-i Nefise Mektebi/Arts Schools in Turkey: 1, The History of Academy of Fine Arts”, Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 80, Akbank Yayınları, İstanbul Ocak 1997, s. 36-45. 88- “Görsel Malzemenin Sanat Tarihinde Belge Olarak Kullanımı Bağlamında Tarih Boyunca Ayvansaray”, Sanatsal Mozaik, Sayı: 17, İstanbul, Ocak 1997, s. 38-49. 89- “Türk Sanatında Batılılaşma Dönemi Yapısı ve Bir Anıtsal Osmanlı Baroğu Nuruosmaniye Külliyesi”, Art+Decor/AD, Sayı: 47, İstanbul Şubat 1997, s. 64-74. 90- “Tıbbiye'den Ayrılıp Harbiye'ye Geçen ve Buradan Mezun Olan Ressam Şeker Ahmet Paşa (1841-1907) ve Sanatta Betimlemeye İlişkin Bir Değerlendirme”, Antik&Dekor, Sayı: 39, İstanbul Şubat 1997, s. 84-92. 91- “Türk Resim Sanatında Adı Konulmayan Yapıtlar (Lifij'in Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi tablosu ve Anonim bir tabloda Mehmed Emin Ağa Sebili)”, Tombak Antika Kültürü Koleksiyon ve Sanat Dergisi, Sayı: 13, İstanbul Nisan 1997, s. 66-69. 92- “The Historical Galata Bridge, One of the Most Important Spectators of the Last Century”, İCOC, Issue: 48, İstanbul Nisan 1997, s. 58-69. 93- “Ayvansaray”, İCOC, Issue: 48, İstanbul Nisan 1997, s. 70-83. 94- “Osmanlı İmparatorluğu'nun Batılılaşma Çabaları Bağlamında 19. Yüzyıl Sanat Ortamını Oluşturan Azınlık, Levanten ve Yabancı Ressamlar”, Antik&Dekor, Sayı: 40, İstanbul Nisan 1997, s. 88-99. 95- “Ayasofya/Hagia Sophia”, İstanbul Airlines Board Magazine, Sayı: 19, İstanbul Nisan-Haziran 1997, s. 44-52. 96- Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi, Şişli Belediyesi-İstanbul Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Yayını, İstanbul (Mayıs), 1997, (206 sayfa, 150 resim, 170 gram mat kuşe 21,5x27,5cm.). 97- “Türk Resminde Primitifler ve Darüşşafakalı Ressamlar”, Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 81, Akbank Yayınları, İstanbul Mayıs 1997, s. 28-41. 98- “Fatih ve Beylerbeyi Camilerinin Mimarı M.Tahir Ağa'dan Bir Barok Klasiği: Zeynep Sultan Camisi”, Art+Decor/AD, Sayı: 51, İstanbul Haziran 1997, s. 128-138. 99- “Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi”, Arredamento Dekorasyon, Sayı: 93, İstanbul Haziran 1997, s. 128-130. 100- “Türk Resim Sanatının Gelişim Sürecinde Şişli Atölyesi'nden Viyana Sergisi'ne”, Antik&Dekor, Sayı: 41, İstanbul Haziran 1997, s. 112-121. 101- “İstanbul Kentinin Önemli Bir Simgesi Kapalıçarşı”, İlgi, Sayı: 88, The Shell Company of Turkey, İstanbul Bahar 1997, s. 12-23. 102- “One of the Most Evokative Features of Istanbul The Covered Market”, İlgi, Issue: 88, The Shell Company of Turkey, İstanbul Spring 1997, pp. 12-23. 103- “Türk Resim Sanatında Adı Konulmayan Yapıtlar: 2, Namık İsmail'in Mısır Çarşısı, (Bir çok kez karıştırılan Kapalı Çarşı ile Mısır Çarşısı görünümlerine ilişkin bir değerlendirme)”, Tombak Antika Kültürü Koleksiyon ve Sanat Dergisi, Sayı: 15, İstanbul Ağustos 1997, s. 84-88. 104- “The Most Authentic Example of Baroque Style in Turkey the Nuruosmaniye Complex Together With its Mosque and Library”, İCOC, Issue: 49, İstanbul Ağustos 1997, s. 51-72. 105- “Osmanlı İmparatorluğu'nun Batılılaşma Çabaları Bağlamında 19. Yüzyıl Sanat Ortamında Türk Ressamlar”, Antik&Dekor, Sayı: 42, İstanbul Eylül 1997, s. 108-114. 106- “An Overview on Turkish Painting”, Interactive Museum of Turkey, WEB adresi: http: //interactive.m2.org (Eylül 1997'den itibaren Internet'te yer almaya başladı). 107- “History of the Academy of Fine Arts”, Interactive Museum of Turkey, WEB adresi: http: //interactive.m2.org (Eylül 1997'den itibaren Internet'te yer almaya başladı). 108- “History of the Fine Arts School for Girls”, Interactive Museum of Turkey, WEB adresi: http: //interactive.m2.org (Eylül 1997'den itibaren Internet'te yer almaya başladı). 109- “Primitives and Artists from Darüşşafaka”, Interactive Museum of Turkey, WEB adresi: http: //interactive.m2.org (Eylül 1997'den itibaren Internet'te yer almaya başladı). 110- “Galata Köprüsü'nün Öyküsü”, İstanbul, Sayı: 23, Tarih Vakfı, İstanbul Ekim 1997, s. 125-127. 111- “Kızlar Manastırı/Girls' Monastery”, İstanbul Airlines Board Magazine, Sayı: 21, İstanbul Ekim-Aralık 1997, s. 36-43. 112- Avni Lifij, (Sergi kataloğu), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Ekim 1997. 113- Avni Lifij, (Sergi broşürü), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Ekim 1997. 114- “Türkiye'de Güzel Sanatlar Okulları: 2, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi, Kadın Ressamlar, Özel Resim Atölyesi ve Resim Kursları”, Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 82, Akbank Yayınları, İstanbul Kasım 1997, s. 12-27. 115- “Türk Resim Sanatı'nın Gelişim Çizgisinde İki Önemli Evre: Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi”, Sanatsal Mozaik, Sayı: 26, İstanbul Kasım 1997, s. 56-65. 116- “Hikmet Onat'tan Sanayi-i Nefise Mektebi'nde Çıplak Model Sorunu”, Antik&Dekor, Sayı: 43, İstanbul Kasım 1997, s. 110-115. 117- “Eyüp'ün Komşusu Tarihi Bir Semt: Geçmişten Günümüze Ayvansaray”, I.Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul (Aralık 1997), s. 148-171. 118- “Galata Köprüsü/The Galata Bridge”, İstanbul Airlines Board Magazine, Sayı: 22, İstanbul Ocak-Mart 1998, s. 16-25. 119- 50.Yıl Akbank Resim Koleksiyonu'ndan Seçmeler/1 “Ustalara Saygı”, Aksanat Akbank Sanat Merkezi, İstanbul Şubat 1998. 120- 50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank, İstanbul Şubat 1998. 121- “Doğu'da ve Batı'da İnsanı Betimlemenin Kısa Bir Öyküsü”, doğu batı düşünce dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, Ankara Şubat-Mart-Nisan 1998, s. 109-144. 122- “Monarşi, İmparatorluk ve Cumhuriyet Döneminden Örneklerle 19. Yüzyıl Paris'inde Anıtsal Heykel Sanatı-1”, Antik&Dekor, Sayı: 46, İstanbul Nisan-Mayıs 1998, s. 132-140. 123- “A Masterpiece Realized By Head Architect Mehmet Tahir Ağa The Mosque of Zeynep Sultan and Childrens School”, İCOC, Issue: 51, İstanbul Nisan 1998, s. 108-130. 124- 50.Yıl Akbank Resim Koleksiyonu'ndan Seçmeler/II “Çağdaş Sanatçılar”, Aksanat Akbank Sanat Merkezi, İstanbul Mayıs 1998. 125- “Monarşi, İmparatorluk ve Cumhuriyet Döneminden Örneklerle 19. Yüzyıl Paris'inde Anıtsal Heykel Sanatı-2”, Antik&Dekor, Sayı: 47, İstanbul Haziran-Ağustos 1998, s. 130-138. 126- “Tarih Boyunca Haliç’te Kurulan Köprüler: 1, Galata Köprüsü”, İlgi, Sayı: 93, The Shell Company of Turkey, İstanbul Yaz 1998, s. 10-23. 127- “Bridges Over the Golden Horn Throughout the Ages: 1, Galata Bridge”, İlgi, Issue: 93, The Shell Company of Turkey, İstanbul Summer 1998, pp. 10-23. 128- “Boğaziçi Yalıları”, İstanbul Airlines Board Magazine, Sayı: 25, İstanbul Ekim-Aralık 1998, s. 47-53. 129- “Cumhuriyetin 75.Yılında Türk Resim Sanatı”, Antik&Dekor, Sayı: 49, İstanbul Kasım-Aralık 1998, s. 146-156. 130- “1923’ten 1970’lere ve Buradan Günümüze Kültür-Sanat Dergilerine Bir Bakış”, Türkiye'de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 36, İstanbul Kasım/Aralık 1998, s. 37-39. 131- “1980’li Yıllarda Yaygınlaşmaya Başlayan Müzayedecilik”, Türkiye'de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 36, İstanbul Kasım/Aralık 1998, s. 40-41. 132- “Türk Resim Sanatında Eyüpsultan’ı Betimleyen Ressamlar”, II.Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler 8-10 Mayıs 1998, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul (Kasım 1998), s. 238-259. 133- “Alangoya’nın Zigguratları”, Sanat Çevresi, Sayı: 242, İstanbul Aralık 1998, s. 76-77. 134- “ARTist’98 8.İstanbul Sanat Fuarı”, ARTist’98 8.İstanbul Sanat Fuarı/8th Istanbul Art Fair, (Katalog Giriş metni), TÜYAP-Sanat Galericileri Derneği, İstanbul 1998. 135- “Edirne’ye Yerleşen Ünlü Ressam: Şehit Hasan Rıza (1858-1912) ve Türk Ressamların Gözüyle Edirne”, Edirne: Serhattaki Payıtaht, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Aralık 1998, s. 633-644. 136- Cumhuriyet’in 75 Yılı, Cilt 1-2-3, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Aralık 1998, (Resim, Heykel, Seramik vd. sanat olayları).  137- Destek Reasürans Koleksiyonu, Destek Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul Aralık 1998. 138- “Varlıktan yokluğa uzanan yaşam çizgisinde Türk resminin ilk kadın ressamının portresi Mihri (Müşfik) Hanım (1886-1954)”, Türkiye'de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 39, İstanbul Mayıs/Ağustos 1999, s. 24-31. 139- “Türk Resim Sanatına Damgasını Vuran Asker Ressamlar”, VIP, Yıl: 13, Sayı: 61, Aktüel Yayıncılık, İstanbul Haziran 1999, s. 182-184 140- “Türkiye’de Galericiliğin Üç Dönemi”, ARTist’99 9.İstanbul Sanat Fuarı/9th Istanbul Art Fair, (Katalog Giriş metni), TÜYAP-Sanat Galericileri Derneği, İstanbul 1999. 141- ANONİM, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt: I-II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Aralık 1999 içindeki maddeler: “Abdülmecid (Halife)”, (Cilt: I, s. 69), “Ahmet Emin (Servili)”, (Cilt: I, s. 125-126), “Ahmet Paşa (Şeker)”, (Cilt: I, s. 151-153), “Akbulut, Ahmet Ziya”, (Cilt: I, s. 177), “Ali Rıza (Hoca, Üsküdarlı)”, (Cilt: I, s. 232-233), “Arseven, Celal Esad”, (Cilt: I, s. 252), “Belkıs Mustafa”, (Cilt: I, s. 312), “Benim, Ali Cemal”, (Cilt: I, s. 313), “Boyar, Ali Sami”, (Cilt: I, s. 327-329), “Çallı, İbrahim”, (Cilt: I, s. 356-358), “Çizel, Hayri”, (Cilt: I, s. 359-360), “Dağ, Şevket”, (Cilt: I, s. 365-366), “Göktengiz, Cevat (Üsküdarlı)”, (Cilt: I, s. 481), “Güran, Nazmi Ziya”, (Cilt: I, s. 488-490), “Halil Paşa”, (Cilt: I, s. 517-518), “Hasan Rıza (Şehit)”, (Cilt: I, s. 546-547), “Hüseyin Zekai Paşa”, (Cilt: I, s. 594-595), “İsa Behzat”, (Cilt: I, s. 652), “İsmail Hakkı Bahriyeli”, (Cilt: I, s. 670-671), “Laga, Mehmet Ali”, (Cilt: II, s. 41-42), “Lifij, Hüseyin Avni”, (Cilt: II, s. 45-47), “Mehmet Ruhi Bey”, (Cilt: II, s. 200), “Mihri Müşfik Hanım”, (Cilt: II, s. 212-213), “Müfide Kadri”, (Cilt: II, s. 328), “Münif Fehim”, (Cilt: II, s. 329), “Namık İsmail”, (Cilt: II, s. 344-345), “Onat, Hikmet”, (Cilt: II, s. 383-384), “Ömer Adil”, (Cilt: II, s. 421), “Özsoy, İhsan”, (Cilt: II, s. 433), “Süleyman Seyyid Bey”, (Cilt: II, s. 569), “Tahsin, (Diyarbakırlı)”, (Cilt: II, s. 600), “Tevfik Paşa (Ferik)”, (Cilt: II, s. 623), “Yetik, Sami”, (Cilt: II, s. 675). 142- “Eyüpsultan’ı Betimleyen Azınlık, Levanten ve Yabancı Ressamlar”, III.Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler 28-30 Mayıs 1999, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul Şubat 2000, s. 226-241. 143- “L’evolution de L’Art de la Peinture, de la Sculpture et de la Ceramique Turque Contemporaine /Çağdaş Türk Resim-Heykel ve Seramik Sanatının Gelişimi/”, Gülseli İnal (Yayına Hazırlayan), Turquoise/Turkuvaz 2000 Regard Sur L’Art Contemporain Turc/Çağdaş Türk Plastik Sanatları’ndan Bir Kesit, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 2000, s. 31-40. 144- “Münif Fehim (Özarman) (1889-1983)”, Münif Fehim (Özarman) “Geçmişten İzler”, Aksanat 20 Nisan-18 Mayıs 2000 Sergi Kataloğu, İstanbul 2000, (giriş metni). 145- “Sanatta Etkileşim Bağlamında Türk Resim Sanatında Bir Tema: Savaş, Bir Mekan: Şişli Atölyesi (Savaşta Sanat ya da Sanatın Savaşı)/Interactions in Turkish Painting: Theme: War, Space: Şişli Studio (Art in War or Art of War)”, Zeynep Yasa Yaman (Yayına haz.), Sanatta Etkileşim/Interactions in Art Uluslararası “Sanatta Etkileşim” Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü/International “Interactions in Art” Symposium, Hacettepe University, Faculty of Letters Department of Art History, Ankara 25-27, Kasım 1998, (Bildiriler/Proceedings), Ankara 2000, s. 122-127; (İngilizcesi: p. 282). 146- Ferruh Başağa, Galeri Binyıl, İstanbul Şubat 2001. 147- “Bir Soyut Resim Şöleni (Ferruh Başağa)”, Art+Decor/AD, Sayı: 96, İstanbul Mart 2001, s. 136-138. 148- “Adnan Çoker’in Eksik Burçları (Aslında Soyut Serüven Sürmekte)”, Sanat Çevresi, Sayı: 269, İstanbul Mart 2001, s. 8-14. 149- Doğançay ‘Kapılar’, Galeri Binyıl, İstanbul 2001, (Metin: “Metropol Folklorunun Aynası Olarak Doğançay’ın Duvar ve Kapıları”). 150- “Metropol Folklorunun Aynası Olarak Doğançay’ın Duvar ve Kapıları”, Sanat Çevresi, Sayı: 270, İstanbul Nisan 2001, s. 20-23. 151- Fahrettin Arkunlar, Axa Oyak Sanat Galerisi, İstanbul Mayıs 2001, (Metin: Fahrettin Arkunlar “Bir Müstakil Ressam”/ Fahrettin Arkunlar “An Independent Artist”). 152- Avni Lifij, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul Haziran 2001. 153- “Avni Lifij ve Türk Resminde İlk Vanitas”, Antik&Dekor, Sayı: 66, İstanbul Eylül-Ekim 2001, s. 58-61. 154- “Gaudi ve Huzur Düşleri”, Art+Decor/AD, Sayı: 103, İstanbul Ekim 2001, s. 78-85. 155- “VLAM=VITRUVIUS+LEONARDO DA VINCI+ADNAN ÇOKER+MUSTAFA ATA”, Yapı Mimarlık, Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 241, İstanbul Aralık 2001, s. 92-96. 156- “Lifij’in Figürlü Peyzajları”, Art+Decor/AD, Sayı: 105, İstanbul Aralık 2001, s. 88-92. 157- “Bir Sanat Eserinin Müzeye Alınma Kriterleri Nelerdir?”, Antik&Dekor, Sayı: 69, İstanbul Şubat-Mart 2002, s. 110-118. (Dosya: Önder Şenyapılı-Tomur Atagök-Vasıf Kortun-Antony Philipson-Ferid Edgü-T.Oğuz Alpözen’le birlikte). 158- “Yenileşme Döneminden Cumhuriyet Dönemine Türk Resim Sanatının Evreleri”, Anonim, Türkler, Cilt: 15, 75.Bölüm, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 428-439. 159- “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Türk Resim Sanatı”, Anonim, Türkler, Cilt: 18, 90.Bölüm, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 273-292. 160- “Turkish Painting From The Beginning to Present in the Republican Period”, The Turks, Volume: 5, Part: 64, Yeni Türkiye Publications, Ankara 2002, pp. 666-674. 161- “Temsil Gücü Yüksek Bir Birikim: Çağa Resim Koleksiyonu”, Sanat Çevresi, Sayı: 287, İstanbul Eylül 2002, s. 6-17. 162- “Şeker Ahmet Paşa’yı Öncü Kuşağın Analojisi Bağlamında Yeniden Değerlendirmek”, Antik&Dekor, Sayı: 72, İstanbul Eylül-Ekim 2002, s. 60-68. 163- “Avni Lifij’in Figürsüz Manzaraları”, Artist Sayı: 2, Artist Yayın End., İstanbul Kasım 2002, s. 10-18. 164- “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türk Resim Sanatı-1: 'Günceli Yansıtan Konular', rh+ Sanat, Sayı: 2, Antik Sanat Yayınları, İstanbul Kasım/Aralık 2002, s. 32-39. 165- “Avni Lifij’in Figürlü Manzaraları”, Artist Sayı: 3, Artist Yayın End., İstanbul Aralık 2002, s. 36-40. 166- “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türk Resim Sanatı-2: Yeniden Yapılanmaya Koşut Resim İnşa Etmek”, rh+ Sanat, Sayı: 3, Antik Sanat Yayınları, İstanbul Ocak/Şubat 2003, s. 48-55. 167- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Resim, Büst, Kabartma, Fotoğraf Koleksiyonu, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul Ocak 2003, (Gül İrepoğlu ile birlikte). 168- “Bir Zamanlar Sanayi-i Nefise’de Çıplak Model Sorunu”, Sanat Çevresi, Özel Sayı: 4, İstanbul Mart 2003, s. 48-53. 169- “Şişli Atölyesi”, rh+ Sanat, Sayı: 4, Antik Sanat Yayınları, İstanbul Mart/Nisan 2003, s. 24-29. 170- “Profesör Cormon: Türk Ressamların Paris’teki Hocası.(Öğrencileri ona “Paris'in en çirkin ve zayıf adamı” veya “Dizkapağı Baba” derlerdi.)”, Artist, Sayı: 6, Artist Yayın End., İstanbul Mart 2003, s. 8-15. 171- “Cumhuriyet Ruhunun Temsilcisi: Şeref Akdik (1899-1972)”, Antik&Dekor, Sayı: 76, İstanbul Nisan 2003, s. 124-129. 172- “Türkiye’de Özel Galericiliğin Sorunları”, Türkiye’de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 58, İstanbul Mart/Nisan 2003, s. 44-48, (Dosya/Sanat Yazarları: Abdülkadir Günyaz, Ali Akay, Canan Beykal, Halilhan Dostal, Jale Erzen, Kaya Özsezgin, Mehmet Üstünipek ile birlikte). 173- “Türkiye’de Sanat Fuarından Sanat Fuarlarına Doğru/Towards Increasing Numbers of Art Fairs in Turkey”, “Ankart” 200/3.Sanat Fuarı/2003rd. Ankara Art Fair, (Katalog Giriş Metni), Çağsav/Çağdaş Sanatlar Vakfı, Ankara 15 Nisan-20 Nisan 2003, s. 8-13. 174- “Eyüpsultan’da Gömülü Bir Ressam: Hüseyin Avni Lifij (1886-1927)”, VI.Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler 10-12 Mayıs 2002, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul Mart 2003, s. 364-371. 175- “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türk Resim Sanatı-3: Ulusal Sanat Bilincinin Yaygınlaşması”, rh+ Sanat, Sayı: 5, Antik Sanat Yayınları, İstanbul Mayıs/Ağustos 2003, s. 56-61. 176- “Sanatçı-Konu İlişkisi Bağlamında Lifij’in Fırçasından Tulumcu Hüssam Camii”, Artist, Sayı: 9, Artist Yayın End., İstanbul Haziran 2003, s. 32-36. 177- “Kendi El Yazısıyla Atatürk’ün Sanata Duyduğu Saygı”, Antik&Dekor, Sayı: 77, İstanbul Haziran 2003, s. 118-120. 178- “Müstakillerin Bir Müstakili: Şeref Akdik (1899-1972)”, Artist, Sayı: 10, Artist Yayın End., İstanbul Ağustos 2003, s. 26-31. 179- “Tuval Üzerinde Mantık Yansımaları: Ali Avni Çelebi (1904-1993)”, Antik&Dekor, Sayı: 78, İstanbul Eylül-Ekim 2003, s. 100-108. 180- “Sanat Çevresi: Sanat Dergiciliğinde Bir Maratoncu”, Sanat Çevresi, Sayı: 301, İstanbul Kasım 2003, s. 48-54. 181- “Osmanlı Döneminde Açılan İlk Resmî Akademi’nin Yeri ve Beyoğlu’nda Bilinmeyen Bir Akademi Hakkında”, Sanat Dünyamız, Sayı: 89, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Güz 2003, s. 11-13. 182- “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sanata Yaklaşım ve Sonuçları”, (Ahmet Oktay, Arzu Öztürkmen ve Uğur Tanyeli ile birlikte), Sanat Dünyamız, Sayı: 89, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Güz 2003, s. 81-96. 183- “Tablolarda Fetih Sahneleri Bağlamında Hasan Rıza ve Zonaro’nun İstanbul’un Fethi Tablolarının İlişkisi Üzerine Bir Deneme”, VII.Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler 9-11 Mayıs 2003, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul Aralık 2003, s. 276-291 184- “Türk Resim Sanatı Tarihinin Yazımındakı Bazı Güçlükler Üzerine Bir Deneme”, Anadolu Sanat ‘Plastik Sanatlarda Eleştiri Sorunu’ (Özel Sayısı), Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Süreli Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı: 14, Güz 2003, s. 93-103. 185- “Yeni Belgeler Işığında İnas Sanayi-i Nefise Mektebi, Kadın Ressamlar, Özel Resim Atölyesi ve Resim Kurslarının Türk Resim Sanatının Gelişim Sürecindeki Yeri”, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan (Yayına Hazırlayanlar), Sosyoloji Yıllığı-Kitap: 11, Baykan Sezer’e Armağan Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul Mart 2004, s. 530-545. 186- “Türk Resim Sanatında Alanya’yı Tema Olarak Seçen Sanatçılar”, Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri III, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, Alsav Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Alanya Belediyesi, Mart 2004, s. 187-188. 187- “Hasan Rıza ve Zonaro’nun İstanbul’un Fethi Tabloları-1”, rh+ Sanat, Sayı: 10, Antik Sanat Yayınları, İstanbul Mayıs/Haziran 2004, s. 32-37. 188- “Anıtlar ve Heykeller”, Geçmişten Günümüze Beyoğlu, Cilt: I-II, TAÇ Vakfı-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2004, Cilt: II, s. 791-818. 189- “Duhani Gözüyle Beyoğlu/Duhani’nin Gözüyle Beyoğlu’ndan İnsan ve Mekan Manzaraları ya da Retrospektif Gezi Notları”, Geçmişten Günümüze Beyoğlu, Cilt: I-II, TAÇ Vakfı-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2004, Cilt: II, s. 819-835. 190- “Hasan Rıza ve Zonaro’nun İstanbul’un Fethi Tabloları-2”, rh+ Sanat, Sayı: 11, Antik Sanat Yayınları, İstanbul Temmuz/Ağustos 2004, s. 12-16. 191- “Hasan Rıza ve Zonaro’nun İstanbul’un Fethi Tabloları-3”, rh+ Sanat, Sayı: 12, Antik Sanat Yayınları, İstanbul Eylül/Ekim 2004, s. 90-92. 192- Sanata 5 Farklı Bakış/Özdemir Altan-Ferruh Başağa-Adnan Çoker-Burhan Doğançay-Zekai Ormancı, Galeri Binyıl, İstanbul 5-28 Ekim 2004 (Sergi kataloğu içinde Ferruh Başağa ve Burhan Doğançay’ın metinleri) 193- “İçsel Bir Hesaplaşmanın Peşinde Nilüfer Tokay’ın Resim Serüveni”, Sanat Çevresi, Sayı: 314, İstanbul Aralık 2004, s. 18-21. 194- “Yeni Bilgiler Işığında Şehzade, Veliaht, Halife Abdülmecid Efendi (1868-1944)’nin Yapıtlarını Yeniden Değerlendirmek”, Sanat Dünyamız, Sayı: 93, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Güz 2004, s. 34-42. 195- “Duvarları Konuşturan Usta: Burhan Doğançay ve Metropollerin Ruhu”, Sanat Çevresi, Sayı: 315, İstanbul Ocak 2005, s. 28-31. 196- “Türkiye’nin Mona Lisa’sı” (Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosuna ilişkin dosya Hazırlayan: Özlem Altunok; Raffi Portakal, Yahşi Baraz, Levent Çalıkoğlu, Ahu Antmen ile birlikte), Cumhuriyet Pazar Dergisi, Sayı: 979, 26 Aralık 2004, s. 15. 197- “Arzu Çılgın’ın İşlerinde Değişim Obsesyonu”, Sanat Çevresi, Sayı: 316, İstanbul Şubat 2005, s. 20-23. 198- “Küratörlük Kavramı”, Sanat Çevresi, Sayı: 316, İstanbul Şubat 2005, s. 40-41. 199- “Türk Resminde Savaş Teması ve Betimleme Anlayışındaki Dönüşümlerine İlişkin Bir Deneme”, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan (Yayına Hazırlayanlar), Sosyoloji Yıllığı-Kitap: 12, Semavi Eyice’ye Saygı Tarihte Doğu-Batı Çatışması, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul Mart 2005, s. 477-486. 200- “Şişli Atölyesi’nin Modelleri ‘Atölyede Açılan Cepheden Bir Savaşı Betimlemek’”, Antik&Dekor, Sayı: 88, İstanbul Nisan-Mayıs 2005, s. 100-105. 201- “Varlığı Sonsuz Zaman Kavramında Arayan Resimler/The Paintings Searching for the Existence Through the Infinite Time Concept”, Makbule Sümer “Düşler ve Geri Sayım”, Kare Sanat Galerisi, İstanbul 2005 (3-31 Mayıs 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen sergi kataloğu) 202- “Temasını Tinsel Dünyasından Seçen Bir Ressam: Makbule Sümer”, Artist, Sayı: 30, Artist Yayın End., İstanbul Mayıs 2005, s. 38-39. 203- “Eyüp'ün Komşusu Tarihi Bir Semt: Geçmişten Günümüze Ayvansaray”, Eyüpsultan Sempozyumu I-VIII Seçilmiş Makaleler, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul (Mayıs), s. 53-74. 204- “Eyüpsultan’ı Betimleyen Azınlık, Levanten ve Yabancı Ressamlar”, Eyüpsultan Sempozyumu I-VIII Seçilmiş Makaleler, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul (Mayıs), s. 109-123. 205- “A History District Adjacent to Eyüp: Ayvansaray From Past to Present”, Eyüp Sultan Symposia I-VIII: Selected Articles, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul (May 2005), p. 53-74. 206- “Minority, Levantine and Foreign Painters Who Depicted Eyüpsultan”, Eyüp Sultan Symposia I-VIII: Selected Articles, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul (Mayıs 2005), p. 107-119. 207- “Ortak Kaderin Eşliğinde Rastlantıyı İmgeye Dönüştürme”, Erhun Şerbetci, Aynı Kadere Ortak Olmak, Kare Sanat Galerisi, İstanbul 2005 (Sergi: 1 Haziran-25 Haziran 2005) 208- “Orhan Büyükdoğan’ın Yapıtlarında Kaostaki Düzenin Peşinde Sezgiye Dayalı Betimler”, Sanat Çevresi, Sayı: 320, İstanbul Haziran 2005, s. 18-21. 209- “Resmi Kavramlarla İnşa Eden Sanatçı: Zeki Kocamemi (1900-1959)”, Antik&Dekor, Sayı: 89, İstanbul Haziran 2005, s. 82-90. 210- “Lifij’in Bohem Bir Kimlik Olarak Kendi Portresi”, (Yapıt Okuma), Sanat Dünyamız, Sayı: 95, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Yaz 2005, s. 106-109. 211- “Şişli Atölyesi Yeni Bir Resim Anlayışını Ortaya Çıkardı”, hayallere visa, Sayı: 15, İstanbul Ağustos 2005, s. 24-25. 212- “Galeri Lebriz’den Lebriz.Com’a: Bir Hayalin Peşinde Sanatın Sonsuz Belleğe Aktarımı”, lebriz.com 25 Yıl, İstanbul (Ekim 2005), s. 4-5. 213- “Eyüp ve Haliç Ressamı Naile Akıncı”, IX.Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler 13-15 Mayıs 2005, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul Aralık 2005, s. 370-379. 214- “Çiğdem Yapanar’ın Heykellerinde Form Peşinde Figür Çeşitlemeleri”, Artist, Sayı: 4/66, Artist Yayın End., İstanbul Nisan 2006, s. 84-85. 215- “Nadia Arditti’nin Uçmayı Düşleyen Romantik Heykelleri”, Nadia Arditti (Katalog), İstanbul 2006, s. 4. 216- “Çiğdem Yapanar’ın Heykellerinde Formun Halleri/Çiğdem Yapanar’ın Heykellerinde Form Peşinde Figür Çeşitlemeleri”, Çiğdem Yapanar (Katalog), İstanbul Nisan 2006. 217- “Bir Topoğrafyanın İmgeye Tahvili:Hartmann Schedel'in Liber Chronicarum’unda İki Ayasofya Betimi ve Bundan Schönsperger’in Yaptığı Korsan Baskılar“, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan (Yayına Hazırlayanlar), Sosyoloji Yıllığı-Kitap: 15, Süha Göney ve Sabahattin Güllülü’ye Saygı Sosyoloji ve Coğrafya, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul Haziran 2006, s. 421-435. 218- “Lifij’in Bohem Bir Kimlik Olarak Kendi Portresi”, (Yapıt Okuma), Sanat Dünyamız, Sayı: 100, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Yaz 2006, s. 428-431 (100. Sayı Seçkisi/Bis) 219- “Türk Sanatına Yön Verenler” (Dosya/Hazırlayan: Eda Sezgin), gençsanat, No: 143, İstanbul Ekim 2006, s. 29. (Dosya: s. 28-41) 220- “Lifij'de Ayın ve Güneşin Halleri: Tan Yeri, Gurûb ve Mehtap Resimleri”, gençsanat, No: 145, İstanbul Aralık 2006, s. 20-25. 221- “Georg Gerster Kımıldamayın Çekiyorum! Georg Gerster Geçmişe Havadan Bakıyor/Georg Gerster I’m Shooting. Don’t Move! Georg Gerster Views The Past from the Sky”, İZ/Fotoğrafevi İz Dergisi, No: 7, Yıl: 2, Sayı: 1, İstanbul Ocak-Şubat 2007, s. 72-81. 222- “Franco Gervasio Artista Interdisciplinare e il Nouvo Progetto Dreaming G/Disiplinlerarası Bir Sanatçı Franco Gervasio ve Son Projesi Dreaming G”, Dreaming G Creavity International Arts Factory (Vaggio insolito e immaginario nella vita del signor Goldoni/Carlo Goldoni’nin hayatında düşsel ve Benzersiz yolculuk), Istituto Italiano di Cultura Istanbul/İstanbul Modern/La Biennale di Venezia 39. Festival Internationale del Teatro (14-15 guigno 2007 Istanbul Modern/25 luglio 2007 Venezzia, La Biennale di Venezia 39. Festival Internationale del Teatro/Magazzini del Ferro dell’Arsenale), Creativity International Arts Factory, Milano 2007. 223- “Yin Xiuzhen’in Yokedici YÜZ’Ü (52. Uluslararası Venedik Bienali’nden)”, Artist Actual, Sayı:4, Ekim 2007, Artist Yayın Endüstrisi ve Eğitim Hizmetleri Ltd., İstanbul Ekim 2007, s. 32-35 224- “Galata Köprüsü’nün Öyküsü/Story of the Galata Bridge”, 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi/Journal of İstanbul’s Culture and Art, Sayı/Issue:2, Ekim-Kasım-Aralık/October-November-December, İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İstanbul Metropolitan Municipilaty, İstanbul Eylül/September 2007, s. 86-92 225- “Türk Resminde İçmekân-Mahrem’e Doğru”, P Dünya Sanatı Dergisi “Ev ve Sanat”, Raffi Portakal Antikacılık Müzayede Organizasyonu ve Danışmanlık A.Ş., Sayı: 46, Güz-Kış 2007, İstanbul 2007, s. 80-95. 226- “Değişen Tarihsel Süreçler, Değişen Kavramlar Bağlamında Türk Resim Sanatı Tarihi Yazımına İlişkin Oluşan Sorunlar Üzerine Bir Deneme (An Essay Concerning Problems in Writing History of Turkish Painting Art)”, Kıymet Giray (Ed.), Değişen Tarihsel Süreçler Değişen Kavramlar/Changing Historical Processes Changing Concepts Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi/International Turkish Aesthetics and Art Congress Proceedings, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü/Felsefe Bölümü/A. U. Faculty of Letters Department of Art History/Department of Philosophy, Farabi Salonu 24-26 Mayıs 2006, Ankara 23 Ocak 2008, s. 63-82. 227- “İstanbul’u Betimleyen Ressam: Naile Akıncı/The Painter Who Describes İstanbul”, 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi/Journal of İstanbul’s Culture and Art, Sayı/Issue:3, Ocak-Şubat-Mart/January-February-March, İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İstanbul Metropolitan Municipilaty, İstanbul Ocak/January 2008, s. 160-164. 228- “(Şeker) Ahmed Ali Paşa’yı Yazmak”, Ömer Faruk Şerifoğlu-İlona Baytar (Hazırlayan), Şeker Ahmed Paşa 1841-1907, TBMM- Milli Saraylar Daire Başkanlığı, İstanbul Mart 2008, s. 17-69 229- “Ek: (Şeker) Ahmed Ali Paşa’yı Yazmak: Zamandizinsel Bir Deneme”, Ömer Faruk Şerifoğlu-İlona Baytar (Hazırlayan), Şeker Ahmed Paşa 1841-1907, TBMM- Milli Saraylar Daire Başkanlığı, İstanbul Mart 2008, s. 231-248 230- ANONİM, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt: I-II, (2.bs), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008 içindeki maddeler: “Abdülmecid (Halife)”, (Cilt: I, s. 69), “Ahmet Emin (Servili)”, (Cilt: I, s. 125-126), “Ahmet Paşa (Şeker)”, (Cilt: I, s. 151-153), “Akbulut, Ahmet Ziya”, (Cilt: I, s. 177), “Ali Rıza (Hoca, Üsküdarlı)”, (Cilt: I, s. 232-233), “Arseven, Celal Esad”, (Cilt: I, s. 252), “Belkıs Mustafa”, (Cilt: I, s. 312), “Benim, Ali Cemal”, (Cilt: I, s. 313), “Boyar, Ali Sami”, (Cilt: I, s. 327-329), “Çallı, İbrahim”, (Cilt: I, s. 356-358), “Çizel, Hayri”, (Cilt: I, s. 359-360), “Dağ, Şevket”, (Cilt: I, s. 365-366), “Göktengiz, Cevat (Üsküdarlı)”, (Cilt: I, s. 481), “Güran, Nazmi Ziya”, (Cilt: I, s. 488-490), “Halil Paşa”, (Cilt: I, s. 517-518), “Hasan Rıza (Şehit)”, (Cilt: I, s. 546-547), “Hüseyin Zekai Paşa”, (Cilt: I, s. 594-595), “İsa Behzat”, (Cilt: I, s. 652), “İsmail Hakkı Bahriyeli”, (Cilt: I, s. 670-671), “Laga, Mehmet Ali”, (Cilt: II, s. 41-42), “Lifij, Hüseyin Avni”, (Cilt: II, s. 45-47), “Mehmet Ruhi Bey”, (Cilt: II, s. 200), “Mihri Müşfik Hanım”, (Cilt: II, s. 212-213), “Müfide Kadri”, (Cilt: II, s. 328), “Münif Fehim”, (Cilt: II, s. 329), “Namık İsmail”, (Cilt: II, s. 344-345), “Onat, Hikmet”, (Cilt: II, s. 383-384), “Ömer Adil”, (Cilt: II, s. 421), “Özsoy, İhsan”, (Cilt: II, s. 433), “Süleyman Seyyid Bey”, (Cilt: II, s. 569), “Tahsin, (Diyarbakırlı)”, (Cilt: II, s. 600), “Tevfik Paşa (Ferik)”, (Cilt: II, s. 623), “Yetik, Sami”, (Cilt: II, s. 675). 231- “Franco Gervasio’nun Işığı”, Artist Actual, Sayı:12, Haziran 2008, Artist Yayın Endüstrisi ve Eğitim Hizmetleri Ltd., İstanbul Haziran 2008, s. 36-37 232- “Alla Ricerca della Luce della Natura L’Avventura Artistica di Franco Gervasio”, Franco Gervasio, “Lights in Landscapes”, Artist Ltd., İstanbul-Creativity International Arts Factory, Milano, İstanbul June 2008, pp. 4-5 [İtalya’daki sergi için basılan İtalyanca katalog] 233- “La Luce di Franco Gervasio”, Franco Gervasio, “Lights in Landscapes”, Artist Ltd., İstanbul-Creativity International Arts Factory, Milano, İstanbul June 2008, pp. 6 [İtalya’daki sergi için basılan İtalyanca katalog] 234- “Alla Ricerca della Luce della Natura L’Avventura Artistica di Franco Gervasio/Doğanı Işığı Peşinde Franco Gervasio’nun Sanatsal Serüveni”, Franco Gervasio, “Lights in Landscapes”, Artist Ltd., İstanbul-Creativity International Arts Factory, Milano, İstanbul June 2008, pp. 4-5; 66 [Türkiye’deki sergi için basılan İtalyanca-Türkçe katalog] 235- “La Luce di Franco Gervasio/ Franco Gervasio’nun Işığı”, Franco Gervasio, “Lights in Landscapes”, Artist Ltd., İstanbul-Creativity International Arts Factory, Milano, İstanbul June 2008, pp. 6; 67 [Türkiye’deki sergi için basılan İtalyanca-Türkçe katalog] 236- “Boğaziçi’nde Anıt-Heykel ve Diğer Heykeller”, Anonim, Geçmişten Günümüze Boğaziçi, Cilt: I-II, TAÇ Vakfı-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2008, Cilt: II, s. 799-838. 237- “Boğaziçi’ne Sığınanlar”, Anonim, Geçmişten Günümüze Boğaziçi, Cilt: I-II, TAÇ Vakfı-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2008, Cilt: II, s. 1007-1010. 238- “Boğaziçi Ressamları ya da Resimlerde Boğaziçi”, Anonim, Geçmişten Günümüze Boğaziçi, Cilt: I-II, TAÇ Vakfı-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2008, Cilt: II, s. 1051-1076. 239- “Osman Hamdi’den Yüksel Arslan’a Türk Resminde Köpek”, P Dünya Sanatı Dergisi “Köpek ve Sanat”, Raffi Portakal Antikacılık Müzayede Organizasyonu ve Danışmanlık A.Ş., Sayı: 49, Güz-Kış 2008, İstanbul 2008, s. 138-151. 240- “Türk Ressamların Gözüyle Edirne”, Edirne, Kış 2008, Sayı: 26, T.C. Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, Edirne 2008, s.28-30, (“Edirne’ye Yerleşen Ünlü Ressam: Şehit Hasan Rıza (1858-1912) ve Türk Ressamların Gözüyle Edirne”, Edirne: Serhattaki Payıtaht, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Aralık 1998, s. 633-644’den derlenmiştir.) 241- “Boğaziçi’ne Sığınan Alman ve Değişik Tarihlerde Ülkemize Gelen Avusturyalı Bilimadamları ve Sanatçıların Türk Bilim, Kültür ve Sanat Ortamına Katkıları“, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan (Editörler), Sosyoloji Yıllığı-18, Nilgün Çelebi’ye Armağan, Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Gelişimi Cilt:I, Kıta Avrupa Etkisi, (C.II., Anglo-Amerikan Etkisi) Kitabevi, İstanbul 2009, C.I, s. 430-437. 242- “Zihnindekilerin İzdüşümünü Resim Düzlemine Yansıtan Usta: Abidin Elderoğlu (1901-1974)“, Antik&Dekor, Sayı: 112, İstanbul Mart 2009, s. 112-119. 243- ”Ahmet Ziya Akbulut”, Ömer Faruk Şerifoğlu (Editör), Türk Resim Sanatının Bir Asırlık Öyküsü II/The Centennial Tale of Turkish Painting II, Rezan Has Müzesi, (Ahu-Can Has Koleksiyonu), İstanbul Mayıs 2009 (Metinler: Kıymet Giray, Zeynep İnankur, Aykut Gürçağlar, Ömer Faruk Şerifoğlu, Ahmet Kamil Gören, Kaya Özsezgin, Enis Batur, Beşir Ayvazoğlu, Esra Aliçavuşoğlu), s. 168-171. 244- “Adnan Çoker’in Eksik Burçları (Aslında Soyut Serüven Sürmekte)”, “Adnan Çoker’in Sanat Serüveni’ne Kısa Bir Bakış”, “Prof.Adnan Çoker’in Özgeçmişi”, (daha önce Sanat Çevresi, Sayı: 269, İstanbul Mart 2001, s. 8-14’de yer yazıların yeniden kullanımı) Adnan Çoker, Adnan Çoker Retrospektif 2010 (16 Mart-30 Nisan 2010 tarihleri arasında Mustafa Kemal Merkezi-Beşiktaş Çağdaş Salonlarında açılan Retrospektif Sergi dolayısıyla hazılanan katalog-kitap), Beşiktaş Belediyesi-Beltaş İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Mart 2010, s.378-381. 245-“Türk Resminin Doğduğu Kent: İstanbul”, Fahameddin Başar (Editör), Kültürler Başkenti İstanbul, (Birinci baskı), Türk Kültürüne Hizmet Vakfı-İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İstanbul 29.10.2010, s.430-441 (Kaynaklar s.692-706’da toplu olarak verilmiştir.) 246-“Cumhuriyet Dönemi İstanbul’unda Resim Sanatı”, Fahameddin Başar (Editör), Kültürler Başkenti İstanbul, (Birinci baskı), Türk Kültürüne Hizmet Vakfı-İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İstanbul 29.10.2010, s.680-691 (Kaynaklar s.692-706’da toplu olarak verilmiştir.) 247-“Art of Painting During the Ottoman Period”, “Fahameddin Başar (Ed.), Capital of Cultures Istanbul, (First Edition), Turkish Cultural Service Foundation-Istanbul 2010 European Capital of Culture, Istanbul 30.11.2010, pp.430-441 (Bibliography pp.692-706) 248-“Art of Painting in Republican Period”, “Fahameddin Başar (Ed.), Capital of Cultures Istanbul, (First Edition), Turkish Cultural Service Foundation-Istanbul 2010 European Capital of Culture, Istanbul 30.11.2010, pp.680-691 (Bibliography pp.692-706) 249-100 Koleksiyondan 100 Nuri İyem/100 Nuri İyem from 100 Collections, Türkiye İş Bankası, İstanbul Aralık 2010 (23 Aralık 2010-19 Şubat 2011 tarihleri arasında Kibele Sanat Galerisi’nde ve 1 Mart-16 Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye İş Bankası İzmir Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergi için hazırlanan kitap.) 250-100 Koleksiyondan 100 Nuri İyem/100 Nuri İyem from 100 Collections, Türkiye İş Bankası, İstanbul Aralık 2010 (23 Aralık 2010-19 Şubat 2011 tarihleri arasında Kibele Sanat Galerisi’nde ve 1 Mart-16 Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye İş Bankası İzmir Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergi için hazırlanan broşür.) 251-“Türk Resminin Önemli Bir Odağı: Saray Koleksiyonu”, Gülsen Sevinç Kaya (Yayına Hazırlayan), İhtişam ve Tevazu Padişahın Ressam Kulları, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, İstanbul 2012, s.15-39 [Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde 25 Mayıs-8 Temmuz 2012 tarihleri arasında  “İhtişam ve Tevazu Padişahın Ressam Kulları” başlığıyla gerçekleştirilen sergi için hazırlanmıştır.] [Diğer makaleler: s.41-87 arasında Gülsen Sevinç Kaya, “Padişahın Ressam Kulları”; s.89-99 arasında Aysel Çötelioğlu, “Enderun Mektebi’nin Son Dönemlerinde Resim Eğitimi ve Öğrenci Resimleri”; s.101-142 arası “Katalog”] 252- “Yenilikçi Bir Ressam”, Cumhuriyet [Gazetesi], 8 Aralık 2012 Cumartesi, s.20 [Cumhuriyet Kültür Servisi’nin hazırladığı “Bir Elif Naci Bey Vardı” dosyasında diğer yazarlar ve yazıları: Hikmet Çetinkaya, “Cumhuriyet Arşivini Ona Borçluyuz”; Elif Tül Tulunay, “Candan, Çalışkan Bir İnsan”; “Yalçın Bayer, “Titiz ve Nükteli”; Hasan Pulur, “Bir İstanbul Efendisi”; Orhan Erinç, “Usta Bir Söz Canbazı”] 253- Naile Akıncı Retrospektif/Retrospective (1949-2013), Türkiye İş Bankası, İstanbul Nisan 2013 (10 Nisan 2013-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kibele Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergi için hazırlanan kitap.) 254-Naile Akıncı, Türkiye İş Bankası, İstanbul Nisan 2013 (10 Nisan 2013-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kibele Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergi için hazırlanan broşür.) 255- “İzzet Ziya (1880-1934)’nın Ayrıksı Resimleri: ‘Doğada Üryan Olmak’”, İstanbul Art News Aylık Sanat Gazetesi, Sayı: 4, Pilevneli Proje ve Danışmanlık Ltd.Şti., İstanbul Aralık 2013, s.48 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri: 1-Oya Ece Alton, “19.Yüzyılda İtalyanların İstanbul’da Sanata Etkileri”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı, 2004. 2-Meltem Yakın, “Türk Resminde Melek Celal Sofu'nun Yeri ve Önemi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı, 2005. 3-Gülhan Çiftdalöz, “Orhan Taylan’ın Yaşamı ve Sanatı”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı, 2008. 4-Ozan Orkun Tüzel, “Çağdaş Türk Sanatında Müzik Esinli Çalışmalar”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı, 2008. 5-Çimen Bayburtlu, “Nejad Devrim Yaşamı ve Sanatı”, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Kuramı ve Eleştirisi Programı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Haziran 2011. 6-Berrak Aktan, “Türk ve Batı Resminde Müziksel İmge Çözümlemesi”, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programı, İstanbul Ağustos 2012 7-Rezzan Bora, “19. Yüzyıl Osmanlı Resminde Kullanılan Takılar”, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Kuramı ve Eleştirisi Programı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ocak 2013. 8-Nazan Önen, “19.Yüzyıl İstanbulu’nda Kültür Sanat Ortamında Yabancı Dildeki Süreli Yayınların Yeri”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı, 2010 (Devam ediyor) 9-Betül Çakıcı, “Canan Tolon ve Sanatı”, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programı, 2011 (Devam Ediyor) 10- Fehim Güler, “Ekspresyonizmin Türk Resmine Etkisi”, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi Anabilim Dalı Sanat Kuramı ve Eleştiri Programı (2011 Devam ediyor) 11- Neylan Süel, “Performatif Sanatlar ve 1980 Sonrası Türk Sanatı'na Etkileri”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı, 2013 (Devam ediyor) 12-Dilek Sümer, “Modernist Dönem Avrupa Resminde İkonografik Temalı Resimlerin Çözümlenmesi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı, 2013 (Devam ediyor) Doktora Tezleri: 1-Özkan Eroğlu, “Hans Hofmann Atölyesi’nde Çalışan Türk Ressamları ve Türk Resmine Katkıları”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı, İstanbul Şubat 2011. 2-Meltem Yakın Üldes, “Türk Resim Sanatında Bireyin Temsili”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı, 2010 (Devam ediyor) 3-İlkay Canan Canikli, “Resimle İç Mekâna Bakış (İçeriye Bakmak): Türk Resminde  İç Mekân Resimleri (1880-1950’li Yıllar)”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı, 2010 (Devam ediyor) 4-Elif Dastarlı, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Sanatında Modernleşme: İmgeler Yaratılan Batılı Kimlik”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı, 2011, (Devam ediyor) Ulusal & Uluslararası Projeler Görev Aldığı Sergiler (Küratör, Düzenleme Kurulu Üyesi vb. olarak) ve Diğer Etkinlikler: 1. “Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi”, Askeri Müze, Mayıs 1997. (Sema Şener ve Yalçın Sadak ile beraber) 2. “Avni Lifij”, Yapı Kredi Kültür Sanat Kazım Taşkent Sanat Galerisi, Ekim 1997 Akbank Sanat Merkezi, Şubat 1998. (Veysel Uğurlu ile beraber) 3. “50.Yıl Akbank Resim Koleksiyonu'ndan Seçmeler/1 ‘Ustalara Saygı’”, Aksanat Akbank Sanat Merkezi, İstanbul Şubat 1998. (Semiramis Sokul ile beraber) 4. ”50.Yıl Akbank Resim Koleksiyonu'ndan Seçmeler/II ‘Çağdaş Sanatçılar’” , Aksanat Akbank Sanat Merkezi, Mayıs 1998. (Semiramis Sokul ile beraber) 5.Turquoise/Turkuvaz 2000 Regard Sur L’Art Contemporain Turc/Çağdaş Türk Plastik Sanatları’ndan Bir Kesit, Paris, Nisan 2000. 6. Fahrettin Arkunlar, Axa Oyak Sanat Galerisi, Mayıs 2001. 7. “Franco Gervasio Artista Interdisciplinare e il Nouvo Progetto Dreaming G/Disiplinlerarası Bir Sanatçı Franco Gervasio ve Son Projesi Dreaming G”, Dreaming G Creavity International Arts Factory (Vaggio insolito e immaginario nella vita del signor Goldoni/Carlo Goldoni’nin hayatında düşsel ve benzersiz yolculuk), Istituto Italiano di Cultura Istanbul/İstanbul Modern/La Biennale di Venezia 39. Festival Internationale del Teatro (14-15 guigno 2007 Istanbul Modern/25 luglio 2007 Venezzia, La Biennale di Venezia 39. Festival Internationale del Teatro/Magazzini del Ferro dell’Arsenale), Creativity International Arts Factory, Milano 2007. 8. ”Şeker Ahmed Paşa 1841-1907”, TBMM-Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi Beşiktaş-İstanbul, 1 Nisan11 Mayıs 2008. (İlona Baytar, Ömer Faruk Şerifoğlu, Adnan Çoker ile birlikte) 9. Franco Gervasio, “Lights in Landscapes”, Galeri Artist-Creativity International Arts Factory, Milano, İstanbul 12 Haziran-11 Temmuz 2008 [Küratör. (Luigi Cerutti ile beraber)] 10. “100 Koleksiyondan 100 Nuri İyem”, Türkiye İş Bankası Kibele Sanat Galerisi, İstanbul 23 Aralık 2010-19 Şubat 2011. (Ümit İyem ile birlikte) 11.”Naile Akıncı Retrospektif/Retrospective (1949-2013)”, Türkiye İş Bankası Kibele Sanat Galerisi, İstanbul 10 Nisan 2013-25 Mayıs 2013 (Av. Cengiz Akıncı’yla birlikte) Sanat Alanında Danışma, Yürütme Kurulu, Jüri Üyelikleri ve Diğer Etkinlikler: 1. ARTist’98 8.İstanbul Sanat Fuarı/Istanbul Art Fair, TÜYAP, 1-6 Aralık 1998. 2. ARTist’99 9. İstanbul Sanat Fuarı/Istanbul Art Fair, TÜYAP, 30 Kasım-5 Aralık 1999. 3. ARTist’2000 10. İstanbul Sanat Fuarı/Istanbul Art Fair, TÜYAP, 10-15 Ekim 2000. 4. ARTist’2001/11. İstanbul Sanat Fuarı/Istanbul Art Fair, TÜYAP, 8-14 Ekim 2001. 5. Dünden Yarına Nuri İyem Retrospektif Sergi, Evin Sanat Galerisi/TÜYAP, 29 Kasım-13 Aralık 2001. 6. Artİstanbul 2002 Çağdaş Sanat Buluşması, Lütfü Kırdar Kongre Sarayı, 24-29 Eylül 2002. 7. Ankart” 200/2.Ankara Sanat Fuarı/2002nd. Ankara Art Fair, 27 Nisan-5 Mayıs 2002. 8. Artİstanbul 2004 Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması/International Contemporary Art Exposition, Lütfü Kırdar Kongre Sarayı, Genç Sanat Eleştirmeni Yarışması Seçici Kurulu, 07-12 Aralık 2004. 9. Artİstanbul 2005 Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması/International Contemporary Art Exposition, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Art İstanbul 2005 Genç Sanat Eleştirmeni Yarışması Seçici Kurulu, 07-11 Aralık 2005. 10. MAC (Mac Art Gallery) “Genç Sanatçılar Resim Yarışması” (2006) Seçici Kurul Üyeliği. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 1. Sanat Tarihi Derneği kurucu üyesi. 2. Resim ve Heykel Müzeleri Derneği üyesi. 3. AICA-TR L’Association Internationale des Critiques d’Art-AICA Internationale (AICA-Türkiye, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği) üyesi. Ödüller TÜYAP Sanat Fuarı 2013 Eleştirmen Onur Ödülü Atıflar Toplamı: (31) Uluslararası+(446) Ulusal=477 Uluslararası Yayınlardaki Atıflar Toplamı (Mart 2014 itibariyle): 31 1. Ahmet Kamil Gören, “Tıbbiye'den Ayrılıp Harbiye'ye Geçen ve Buradan Mezun Olan Ressam Şeker Ahmet Paşa (1841-1907) ve Sanatta Betimlemeye İlişkin Bir Değerlendirme”, Antik&Dekor, Sayı: 39, İstanbul Şubat 1997, s.84-92. (1 atıf) 2. Ahmet Kamil Gören, Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi, Şişli Belediyesi-İstanbul Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Yayını, İstanbul (Mayıs), 1997. (10 atıf) 3. Ahmet Kamil Gören, “Şişli Atölyesi, Viyana Sergisi ve Gerçekleştirilemeyen Berlin Sergisi/The Şişli Studio, The Vienna Exhibition and the Proposed Berlin Exhibition”, Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 78, Akbank Kültür Yayınları, İstanbul Mayıs 1996, s.52-55. (3 atıf) 4. Ahmet Kamil Gören, “Bridges Over the Golden Horn Throughout the Ages: 1, Galata Bridge”, İlgi, Issue: 93, The Shell Company of Turkey, İstanbul Summer 1998, pp. 10-23. (1 atıf) 5. Ahmet Kamil Gören, Avni Lifij, YKY, İstanbul Haziran 2001. (3 atıf) 6. Ahmet Kamil Gören, “(Şeker) Ahmed Ali Paşa’yı Yazmak”, Ömer Faruk Şerifoğlu-İlona Baytar (Hazırlayan), Şeker Ahmed Paşa 1841-1907, TBMM- Milli Saraylar Daire Başkanlığı, İstanbul Mart 2008, s. 17-69. (4 atıf) 7. Ahmet Kamil Gören, “Tablolarda Fetih Sahneleri Bağlamında Hasan Rıza ve Zonaro’nun İstanbul’un Fethi Tablolarının İlişkisi Üzerine Bir Deneme”, 7th Eyüp Sultan Sympossium on History, Culture, and Art Proceeding, 9-11 May 2003, Eyüp Sultan Belediyesi ve Eyüp Sultan Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, İstanbul 2003, pp.276-291. (1 atıf) 8. Ahmet Kamil Gören, “Güzel Sanatlar Eğitiminde Kadınlara Açılan İlk Resmi Mektep: İnas Sanayi-i Nefise Mektebi", Art+Decor/AD, Sayı: 43, İstanbul Ekim 1996, s.127. (2 atıf) 9. Ahmet Kamil Gören, “Türk Resim Sanatına Yön Verenler: Avni Lifij”, (Great Innovators in the Art of Turkish Painting: Avni Lifij), Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 63, İstanbul Şubat 1991, s.44-46. (1 atıf) 10. Ahmet Kamil Gören, “19. Yüzyılda Paris'te Resim Eğitimi”, Antik&Dekor, Sayı: 35, İstanbul Haziran 1996, s.94-100. (1 atıf) 11. Ahmet Kamil Gören, “Türk Sanatçıların Paris'teki Hocalarından: 3, Fernand-Anne Piestre Cormon”, (1845-1924), Antik&Dekor, Sayı: 36, İstanbul Eylül 1996, s.70-73. (1 atıf) 12. Ahmet Kamil Gören, “Türkiye'de Sanat Eğitimi Bağlamında Askeri ve Sivil Okulların Türk Resim Sanatındaki İşlevi”, Antik&Dekor, Sayı: 37, İstanbul Kasım 1996, s. 62-70. (1 atıf) 13. Ahmet Kamil Gören, 50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank, İstanbul Şubat 1998. (1 atıf) 14. Ahmet Kamil Gören, Sanatta Etkileşim Bağlamında Türk Resim Sanatında Bir Tema: Savaş, Bir Mekan: Şişli Atölyesi (Savaşta Sanat ya da Sanatın Savaşı)/Interactions in Turkish Painting: Theme: War, Space: Şişli Studio (Art in War or Art of War)”, Zeynep Yasa Yaman (Yayına haz.), Sanatta Etkileşim/Interactions in Art Uluslararası “Sanatta Etkileşim” Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü/International “Interactions in Art” Symposium, Hacettepe University, Faculty of Letters Department of Art History, Ankara 25-27, Kasım 1998, (Bildiriler/Proceedings), Ankara 2000, s. 122-127. (1 atıf) Ulusal Yayınlarda Yapılan Atıflar (Yüksek Lisans, Doktora Tezleri, çeşitli kataloglar, İnternet ortamındaki yayınlar ve kendi yayınlarıma yapılan atıflar hariç tutulmuştur.) Ulusal Yayınlardaki Atıflar Toplamı (Mart 2014 itibariyle): 446 Ulusal Yayınlarda Atıf Yapılan Kitaplar ve Makaleler: 1. Ahmet Kamil Gören, Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi, Şişli Belediyesi-İstanbul Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Yayını, İstanbul (Mayıs), 1997, s.31 (113 atıf) 2. Ahmet Kamil Gören, 50.Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank, İstanbul Şubat 1998 (42 atıf) 3. Ahmet Kamil Gören, Avni Lifij, YKY, İstanbul Haziran 2001 (26 atıf) 4. Ahmet Kamil Gören, “(Şeker) Ahmed Ali Paşa’yı Yazmak”, Ömer Faruk Şerifoğlu-İlona Baytar (Hazırlayan), Şeker Ahmed Paşa 1841-1907, TBMM- Milli Saraylar Daire Başkanlığı, İstanbul Mart 2008, s. 17-69 (20 atıf) 5. Ahmet Kamil Gören, “Şişli Atölyesi, Viyana Sergisi ve Gerçekleştirilemeyen Berlin Sergisi/The Şişli Studio, The Vienna Exhibition and the Proposed Berlin Exhibition”, Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 78, Akbank Kültür Yayınları, İstanbul Mayıs 1996, s.50-59 (19 atıf)  6. Ahmet Kamil Gören, “Güzel Sanatlar Eğitiminde Kadınlara Açılan İlk Resmi Mektep: İnas Sanayi-i Nefise Mektebi", Art+Decor/AD, Sayı: 43, İstanbul Ekim 1996, s.124-130 (16 atıf) 7. Ahmet Kamil Gören, “Türk Resim Sanatına Yön Verenler: Avni Lifij”, (Great Innovators in the Art of Turkish Painting: Avni Lifij), Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 63, İstanbul Şubat 1991, s.44-46 (14 atıf) 8. Ahmet Kamil Gören, “Tablolarda Fetih Sahneleri Bağlamında Hasan Rıza ve Zonaro’nun İstanbul’un Fethi Tablolarının İlişkisi Üzerine Bir Deneme”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VIII. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, Eyüp Belediyesi, İstanbul 2003, s.276-291 (11 atıf) 9. Ahmet Kamil Gören, “19. Yüzyılda Paris'te Resim Eğitimi”, Antik&Dekor, Sayı: 35, İstanbul Haziran 1996, s.94-100 (10 atıf) 10. Ahmet Kamil Gören, “Tıbbiye'den Ayrılıp Harbiye'ye Geçen ve Buradan Mezun Olan Ressam Şeker Ahmet Paşa (1841-1907) ve Sanatta Betimlemeye İlişkin Bir Değerlendirme”, Antik&Dekor, Sayı: 39, İstanbul Şubat 1997, s.84-92 (9 atıf) 11. Ahmet Kamil Gören, “Türkiye'de Güzel Sanatlar Okulları: 2, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi, Kadın Ressamlar, Özel Resim Atölyesi ve Resim Kursları”, Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 82, Akbank Yayınları, İstanbul Kasım 1997, s.22-23 (9 atıf) 12. Ahmet Kamil Gören, “Türk Sanatçıların Paris'teki Hocalarından: 3, Fernand-Anne Piestre Cormon”, (1845-1924), Antik&Dekor, Sayı: 36, İstanbul Eylül 1996, s.70-73 (8 atıf) 13. Ahmet Kamil Gören, “Bir Dönemler Paris'te Resim Eğitiminin Merkezi Olan Ünlü ‘Okul’ ile Sanatı Yönlendiren ‘Akademi’nin Öyküsü: l'Ecole des Beaux-Arts”, Antik&Dekor, Sayı: 34, İstanbul Nisan 1996, s.92 (7 atıf) 14. Ahmet Kamil Gören, Avni Lifij, (Sergi kataloğu), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Ekim 1997. (8 atıf) 15. Ahmet Kamil Gören, “Bir Dönemler Paris'te l'Ecole des Beaux-Arts'ın Rakipleri, Academié Julian ve Diğer Özel Atölyeler”, Antik&Dekor, Sayı: 34, İstanbul Nisan 1996, s.96-100 (7 atıf) 16. Ahmet Kamil Gören, “Osmanlı İmparatorluğu'nun Batılılaşma Çabaları Bağlamında 19. Yüzyıl Sanat Ortamını Oluşturan Azınlık, Levanten ve Yabancı Ressamlar”, Antik&Dekor, Sayı: 40, İstanbul Nisan 1997, s.88-99 (6 atıf) 17. Ahmet Kamil Gören, Ferruh Başağa, Galeri Binyıl, İstanbul Şubat 2001 (6 atıf) 18. Ahmet Kamil Gören, “Türk Resim Sanatına Yön Veren Kuşağın Batıdaki Eğitimi: '1914 Kuşağı' Sanatçıları Paris'te”, Antik&Dekor, Sayı: 36, İstanbul Eylül 1996, s. 62-68 (6 atıf) 19. Ahmet Kamil Gören, “Türkiye'de Sanat Eğitimi Bağlamında Askeri ve Sivil Okulların Türk Resim Sanatındaki İşlevi”, Antik&Dekor, Sayı: 37, İstanbul Kasım 1996, s. 62-70 (5 atıf) 20. Ahmet Kamil Gören, "Geçmişten Günümüze Sanatçı Gözüyle Ayasofya", Sanatsal Mozaik, Sayı: 9, İstanbul Mayıs 1996, s.30-43 (5 atıf) 21. Ahmet Kamil Gören, "Türk Resminde Primitifler ve Darüşşafakalı Ressamlar", Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 81, Akbank Yayınları, İstanbul Mayıs 1997, s.28-41 (5 atıf) 22. Ahmet Kamil Gören, “Türk Sanatçıların Paris'teki Hocalarından: 5, Jean-Paul Laurens (1838-1921)”, Antik&Dekor, Sayı: 38, İstanbul Aralık/Ocak 1996, s.96-101 (4 atıf) 23. Ahmet Kamil Gören, Destek Reasürans Koleksiyonu, Destek Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul Aralık 1998, s.61 (4 atıf) 24. Ahmet Kamil Gören, “Eyüp'ün Komşusu Tarihi Bir Semt: Geçmişten Günümüze Ayvansaray”, I.Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul (Aralık 1997), s.148-171 (4 atıf) 25. Ahmet Kamil Gören, “Resim Sanatının Gelişim Sürecinde Osmanlı Padişah Portreleri”, Antik&Dekor, Sayı: 22, İstanbul Aralık 1993, s.38. (3 atıf) 26. Ahmet Kamil Gören, “İstanbul Ressamları”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 20, İstanbul Mayıs 1993, s. 16-17 (3 atıf) 27. Ahmet Kamil Gören, “Geçmişten Günümüze Gravürlerde, Minyatürlerde, Tablolarda İstanbul Teması, İstanbul'u Betimleyen Ressamlar”, Antik&Dekor, Sayı: 33, İstanbul Şubat 1996, s. 160-164 (3 atıf) 28. Ahmet Kamil Gören, “19. Yüzyıl Türk Sanatçılarının Ortak Özellikleri ve Primitifler, Darüşşafakalı Ressamlar Sorunu Üzerine”, Sanat Çevresi, Sayı: 193, İstanbul Kasım 1994, s.52-55 (3 atıf) 29. Ahmet Kamil Gören, Sanatta Etkileşim Bağlamında Türk Resim Sanatında Bir Tema: Savaş, Bir Mekan: Şişli Atölyesi (Savaşta Sanat ya da Sanatın Savaşı)/Interactions in Turkish Painting: Theme: War, Space: Şişli Studio (Art in War or Art of War)”, Zeynep Yasa Yaman (Yayına haz.), Sanatta Etkileşim/Interactions in Art Uluslararası “Sanatta Etkileşim” Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü/International “Interactions in Art” Symposium, Hacettepe University, Faculty of Letters Department of Art History, Ankara 25-27, Kasım 1998, (Bildiriler/Proceedings), Ankara 2000, s. 122-127; (İngilizcesi: p. 282). (3 atıf) 30. Ahmet Kamil Gören, “Türk Sanatçıların Paris'teki Hocalarından: 1, Jean-Léon Gérôme (1824-1904)”, Antik&Dekor, Sayı: 34, İstanbul Nisan 1996, s. 102-107 (2 atıf) 31. Ahmet Kamil Gören, “Tarih Boyunca Haliç'te Galata ve Unkapanı Köprüleri, Tüm Köprülerin Kolayca Tanınabilmesi İçin Küçük Rehber”, Antik&Dekor, Sayı: 32, İstanbul Kasım 1995, s. 120-125 (2 atıf) 32. Ahmet Kamil Gören, “Yeni Bilgiler Işığında Şehzade, Veliaht, Halife Abdülmecid Efendi (1868-1944)’nin Yapıtlarını Yeniden Değerlendirmek”, Sanat Dünyamız, Sayı: 93, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Güz 2004, s. 34-42) (2 atıf) 33. Ahmet Kamil Gören, “Türk Resim Sanatında Eyüpsultan’ı Betimleyen Ressamlar”, II.Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler 8-10 Mayıs 1998, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul (Kasım 1998), s.238-259 (2 atıf) 34. Ahmet Kamil Gören, “Resmi Kavramlarla İnşa Eden Sanatçı: Zeki Kocamemi (1900-1959)”, Antik&Dekor, Sayı: 89, İstanbul Haziran 2005, s.82-90 (2 atıf) 35. Ahmet Kamil Gören, “Ustaların Ustası: Cormon”, Sanatsal Mozaik, Sayı: 1, İstanbul Eylül 1995, s.70-75 (2 atıf) 36. Ahmet Kamil Gören, “Hüseyin Avni Lifij”, Türkiye'de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 2, İstanbul Ocak/Şubat 1992, s. 25-27 (2 atıf) 37. Ahmet Kamil Gören, “Hüseyin Avni Lifij”, Sanat Çevresi, Sayı: 196, İstanbul Şubat 1995, s. 46-49. (2 atıf) 38. Ahmet Kamil Gören, “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Türk Resim Sanatı”, Türkler, Cilt: 18, 90.Bölüm, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 273-292. (2 atıf) 39. Ahmet Kamil Gören, “Metropol Folklorunun Aynası Olarak Doğançay’ın Duvar ve Kapıları”, Sanat Çevresi, Sayı: 270, İstanbul Nisan 2001, s. 20-23. (2 atıf) 40. Ahmet Kamil Gören, "Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi", Arredamento Dekorasyon, Sayı: 93, İstanbul Haziran 1997, s.130 (2 atıf) 41. Ahmet Kamil Gören, Ek: “(Şeker) Ahmed Ali Paşa’yı Yazmak: Zamandizinsel Bir Deneme”, Ömer Faruk Şerifoğlu-İlona Baytar (Hazırlayan), Şeker Ahmed Paşa 1841-1907, TBMM-Milli Saraylar Daire Başkanlığı, İstanbul Mart 2008, s. 235 (2 atıf) 42. Ahmet Kamil Gören, “Profesör Cormon: Türk Ressamların Paris’teki Hocası.(Öğrencileri ona “Paris'in en çirkin ve zayıf adamı” veya “Dizkapağı Baba” derlerdi.)”, Artist, Sayı: 6, Artist Yayın End., İstanbul Mart 2003, s. 8-15. (2 atıf) 43. Ahmet Kamil Gören, “Göktengiz, Cevat (Üsküdarlı)”, ANONİM, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt: I-II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Aralık 1999, (Cilt: I, s.481) (1 atıf) 44. Ahmet Kamil Gören, “Ambelakia'da Hayali İstanbul Betimlemeleri”, Antik&Dekor, Sayı: 27, İstanbul Aralık 1994, s.76-81 (1 atıf) 45. Ahmet Kamil Gören, “Yeni Belgeler Işığında İnas Sanayi-i Nefise Mektebi, Kadın Ressamlar, Özel Resim Atölyesi ve Resim Kurslarının Türk Resim Sanatının Gelişim Sürecindeki Yeri”, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan (Yayına Hazırlayanlar), Sosyoloji Yıllığı-Kitap: 11, Baykan Sezer’e Armağan Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul Mart 2004, s.530-545 (1 atıf) 46. Ahmet Kamil Gören, “Türk Sanatçıların Paris'teki Hocalarından: 2, “Gustave Boulanger (1824-1888), Antik&Dekor, Sayı: 35, İstanbul Haziran 1996, s.102-103 (1 atıf) 47. Ahmet Kamil Gören, “Türk Sanatçıların Paris'teki Hocalarından: 4, Alexandre Cabanel (1823-1889)”, Antik&Dekor, Sayı: 37, İstanbul Kasım 1996, s.56-60 (1 atıf) 48. Ahmet Kamil Gören, “Türk Sanatçıların Paris'teki Hocalarından: 5, Jean-Paul Laurens (1838-1921)”, Antik&Dekor, Sayı: 38, İstanbul Aralık/Ocak 1996, s.96-101 (1 atıf) 49. Ahmet Kamil Gören, “Türk Resim Sanatında Adı Konulmayan Yapıtlar: 2, Namık İsmail'in Mısır Çarşısı, (Bir çok kez karıştırılan Kapalı Çarşı ile Mısır Çarşısı görünümlerine ilişkin bir değerlendirme)”, Tombak Antika Kültürü Koleksiyon ve Sanat Dergisi, Sayı: 15, İstanbul Ağustos 1997, s. 84-88 (1 atıf) 50. Ahmet Kamil Gören, “Osmanlı İmparatorluğu'nun Batılılaşma Çabaları Bağlamında 19. Yüzyıl Sanat Ortamında Türk Ressamlar”, Antik&Dekor, Sayı: 42, İstanbul Eylül 1997, s. 108-114 (1 atıf) 51. Ahmet Kamil Gören, Doğançay ‘Kapılar’, Galeri Binyıl, İstanbul 2001, (Metin: “Metropol Folklorunun Aynası Olarak Doğançay’ın Duvar ve Kapıları”) (1 atıf) 52. Ahmet Kamil Gören, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sanata Yaklaşım ve Sonuçları”, (Ahmet Oktay, Arzu Öztürkmen ve Uğur Tanyeli ile birlikte), Sanat Dünyamız, Sayı: 89, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Güz 2003, s. 81-96 (1 atıf) 53. Ahmet Kamil Gören, “1914 Kuşağı'nın Yaşadığı Dönemde Fransa'daki Sanat Akımları”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 27, İstanbul Şubat 1994, s.33-39 (1 atıf) 54. Ahmet Kamil Gören, “1914 Kuşağı'nın Yaşadığı Dönemde Türkiye”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 27, İstanbul Şubat 1994, s.24-29 (1 atıf) 55. Ahmet Kamil Gören, “Şişli Atölyesi”, rh+ Sanat, Sayı: 4, Antik Sanat Yayınları, İstanbul Mart/Nisan 2003, s. 24-29 (1 atıf) 56. Ahmet Kamil Gören, "Türkiye'de Güzel Sanatlar Okulları: 1, Sanayi-i Nefise Mektebi/Arts Schools in Turkey: 1, The History of Academy of Fine Arts", Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 80, Akbank Yayınları, İstanbul Ocak 1997, s.36-45 (1 atıf) 57. Ahmet Kamil Gören, “Ahmet Emin (Servili)”, ANONİM, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt: I-II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Aralık 1999, (Cilt: I, s.125-126) (1 atıf) 58. Ahmet Kamil Gören, “Minority, Levantine and Foreign Painters Who Depicted Eyüpsultan”, Eyüp Sultan Symposia I-VIII: Selected Articles, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul (Mayıs 2005), p. 107-119. (1 atıf) 59. Ahmet Kamil Gören, “Türk Resminde Savaş Teması ve Betimleme Anlayışındaki Dönüşümlerine İlişkin Bir Deneme”, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan (Yayına Hazırlayanlar), Sosyoloji Yıllığı-Kitap: 12, Semavi Eyice’ye Saygı Tarihte Doğu-Batı Çatışması, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul Mart 2005, s. 477-486. (1 atıf) 60. Ahmet Kamil Gören, “Tuval Üzerinde Mantık Yansımaları: Ali Avni Çelebi (1904-1993)”, Antik&Dekor, Sayı: 78, İstanbul Eylül-Ekim 2003, s. 100-108. (1 atıf) 61. Ahmet Kamil Gören, “1923’ten 1970’lere ve Buradan Günümüze Kültür-Sanat Dergilerine Bir Bakış”, Türkiye'de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 36, İstanbul Kasım/Aralık 1998, s. 37-39. (1 atıf) 62. Ahmet Kamil Gören, Doğançay ‘Kapılar’, Galeri Binyıl, İstanbul 2001, (Metin: “Metropol Folklorunun Aynası Olarak Doğançay’ın Duvar ve Kapıları”). (1 atıf) 63. Ahmet Kamil Gören, “Halil Paşa”, ANONİM, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt: I-II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Aralık 1999, (Cilt: I, s. 517-518), (1 atıf) 64. Ahmet Kamil Gören, “Laga, Mehmet Ali”, ANONİM, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt: I-II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Aralık 1999, (Cilt: II, s. 41-42), (1 atıf) 65. Ahmet Kamil Gören, “İsmail Hakkı Bahriyeli”, ANONİM, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt: I-II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Aralık 1999, (Cilt: I, s. 670-671), (1 atıf) 66. Ahmet Kamil Gören, “Süleyman Seyyid Bey”, ANONİM, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt: I-II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Aralık 1999, (Cilt: II, s. 569), (1 atıf) 67. Ahmet Kamil Gören, “Hasan Rıza (Şehit)”, ANONİM, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt: I-II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Aralık 1999, (Cilt: I, s. 546-547), (1 atıf) 68. Ahmet Kamil Gören, “Kapalıçarşı /Covered Bazaar”, İCOC, Issue: 43, İstanbul Şubat 1995, s. 22-36. (1 atıf) 69. Ahmet Kamil Gören, “İstanbul Kentinin Önemli Bir Simgesi Kapalıçarşı”, İlgi, Sayı: 88, The Shell Company of Turkey, İstanbul Bahar 1997, s. 12-23. (1 atıf) 70. Ahmet Kamil Gören, “Ayvansaray'ın Tarihi”, Art+Decor/AD, Sayı: 45, İstanbul Aralık 1996, s. 78-92. (1 atıf) 71. Ahmet Kamil Gören, “Abdülmecid (Halife)”, ANONİM, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt: I-II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Aralık 1999, C.I, s. (Cilt: I, s.69) (1 atıf) 72. Ahmet Kamil Gören, “Yenileşme Döneminden Cumhuriyet Dönemine Türk Resim Sanatının Evreleri”, Türkler, Cilt: 15, 75.Bölüm, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 428-439. (1 atıf) 73. Ahmet Kamil Gören, “Cumhuriyetin 75.Yılında Türk Resim Sanatı”, Antik&Dekor, Sayı: 49, İstanbul Kasım-Aralık 998, s. 146-156. (1 atıf) 74. Ahmet Kamil Gören, “Türk Resim Sanatının Gelişim Süreci İçinde Batılı Anlamda Figür Sorunu”, Artist Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 18, İstanbul Mart 1993, s. 19-25. (1 atıf) 75. Ahmet Kamil Gören, “Türk Resim Sanatında Figür Sorununun Evreleri”, Sanat Çevresi, Sayı: 190-191, İstanbul Ağustos-Eylül 1994, s. 12-19. (1 atıf) 76. Ahmet Kamil Gören, “Türk Resim Sanatı'nın Gelişim Çizgisinde İki Önemli Evre: Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi”, Sanatsal Mozaik, Sayı: 26, İstanbul Kasım 1997, s. 56-65. (1 atıf) 77. Ahmet Kamil Gören, “Edirne’ye Yerleşen Ünlü Ressam: Şehit Hasan Rıza (1858-1912) ve Türk Ressamların Gözüyle Edirne”, Anonim, Edirne: Serhattaki Payıtaht, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Aralık 1998, s. 633-644. (1 atıf) 78. Ahmet Kamil Gören, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türk Resim Sanatı-2: Yeniden Yapılanmaya Koşut Resim İnşa Etmek”, rh+ Sanat, Sayı: 3, Antik Sanat Yayınları, İstanbul Ocak/Şubat 2003, s. 48-55. (1 atıf) 79. Ahmet Kamil Gören, “Şişli Atölyesi’nin Modelleri ‘Atölyede Açılan Cepheden Bir Savaşı Betimlemek’”, Antik&Dekor, Sayı: 88, İstanbul Nisan-Mayıs 2005, s. 100-105. (1 atıf) 80. Ömer Erbil, “Aralarındaki Tek Farkı Bulun”, Milliyet [Gazetesi], 17 Ocak 2003 Cuma tarihli nüshasının 4. sayfasındaki Güncel bölümünde Semra Germaner, Zeynep İnankur, Ömer Faruk Şerifoğlu, Aykut Gürçağlar ve Ahmet Kamil Gören’in görüşleriyle. (1 atıf) 81. “Varlıktan yokluğa uzanan yaşam çizgisinde Türk resminin ilk kadın ressamının portresi Mihri (Müşfik) Hanım (1886-1954)”, Türkiye'de Sanat Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 39, İstanbul Mayıs/Ağustos 1999, s. 24-31. (1 atıf) 82.  “The Seljuk Madrasah of Konya and Kayseri”, İCOC (İstanbul Chamber of Commerce), Issue: 35, İstanbul Haziran 1992, s. 66-79. (1 atıf) 83. - “Türk Resim Sanatının Gelişim Sürecinde Şişli Atölyesi'nden Viyana Sergisi'ne”, Antik&Dekor, Sayı: 41, İstanbul Haziran 1997, s. 112-121. (1 atıf) Konferans, Sempozyum, Panel, Seminer, Atölye, Söyleşi, Tartışma, Açıkoturum, Kurs: *26 Mart 1991-Konferans: Sanat Tarihi Derneği (Darphane Rölöve Restorasyon Merkezi), “Avni Liifij”. *5 Nisan 1995-Konferans: KÜSAV (Kültür ve Sanat Varlıklarını Koruma Vakfı)'da, "Kapalıçarşı" ve "Tarih Boyunca Haliç'te Kurulan Köprülerin Tarihi, Galata ve Unkapanı Köprüleri". *11 Nisan 1995-Konferans: KÜSAV (Kültür ve Sanat Varlıklarını Koruma Vakfı)'da, "Türk Evinin Genel Nitelikleri", "Muğla ve Çevresinde Sivil Mimari", "Ula Evleri", "Türk Ev Mimarisinin Balkanlardaki Örneklerinden: Larissa'da Ambelakia Köyü". *24 Mayıs 1996-Konferans: Studion Antique'te "Türk Resim Sanatı'nda Batılılaşma Dönemi 1: Osman Hamdi Bey, Süleyman Seyyid, Şeker Ahmet, Hüseyin Zekai Paşa, Ahmet Ziya Akbulut, Halil Paşa, Hoca Ali Rıza". *2 Haziran 1996-Konferans: Studion Antique'te "Türk Resim Sanatı'nda Batılılaşma Dönemi 2: 1914 Kuşağı Sanatçılarından Sami Yetik, Mehmet Ruhi Arel, Ali Sami Boyar, Nazmi Ziya Güran, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Hüseyin Avni Lifij, Namık İsmail'in Resim Sanatımızdaki Yeri ve Önemi" ve "Türk Resim Sanatı'nda Galatasaray Sergileri, Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi”. *12 Mart 1997-Konferans: Antik Palace'ta "Türk Resim Sanatı'na Çağdaş Akımların Girişi-1". *15 Mart 1997-Konferans: Antik Palace'ta "Türk Resim Sanatı'na Çağdaş Akımların Girişi-2". *15 Nisan 1997-Konferans: Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans öğrencilerine "Araştırmada Eleştirel Yaklaşım". *9-11 Mayıs 1997-Sempozyum: Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla I.Eyüpsultan Sempozyumu, "Geçmişten Günümüze Ayvansaray". *12 Mayıs 1997-Panel: Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde "Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi" (Prof.Adnan Çoker, Sanat Tarihçisi Yalçın Sadak ile birlikte) *21-23 Kasım 1997-Seminer: Alanya Tarih ve Kültür Semineri "Türk Resim Sanatında Alanya'yı Betimleyen Ressamlar". *8-9-10 Mayıs 1998-Sempozyum: Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla II. Eyüpsultan Sempozyumu, "Türk Resim Sanatında Eyüpsultan'ı Betimleyen Ressamlar". *11-12-13 Mayıs 1998-Seminer: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Batı Sanatı ve Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı Sanat Tarihi Semineri "Türk Resim Sanatında Şeker Ahmed Paşa". *3 Aralık 1998-Konferans: TÜYAP’ta 8. Sanat Fuarı kapsamında “Türk Resim Sanatının Öyküsü”. *24-27 Kasım 1998-Uluslararası Sempozyum: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen “Bedrettin Cömert Anısına Sanatta Etkileşim” adlı Uluslararası Sempozyum, “Sanatta Etkileşim Bağlamında Türk Resim Sanatında Bir Tema: Savaş Bir Mekan: Şişli Atölyesi (Savaşta Sanat ya da Sanatın Savaşı)”. *28-30 Mayıs 1999-Sempozyum: Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla III. Eyüpsultan Sempozyumu, “Eyüpsultan’ı Betimleyen Azınlık, Levanten ve Yabancı Ressamlar”. *2 Aralık 1999-Söyleşi: ARTist’99 9. İstanbul Sanat Fuarı, Ressam Prof.Adnan Çoker ile Türk Resim Sanatının Gelişimi konulu dialı bir söyleşiye katıldı. *2 Aralık 1999-Panel: ARTist’99 9. İstanbul Sanat Fuarı, “Koleksiyondan Müzeye” (Kemal İskender, Tomur Atagök, Emin Mahir Balcıoğlu ile birlikte) *13 Nisan 2000-Panel: İstanbul Sanat Müzesi Vakfı tarafından Beyoğlu Aksanat’ta düzenlenen “1927’den 1960’a Türk Plastik Sanatları (Müstakiller, D Grubu, Türkiye’de Soyut Sanatın ve Gerçekçi Sanatın Gelişimi, Yurtiçi Gezileri ve Devlet Sergileri)” (Tomur Atagök, Yalçın Sadak, Levent Çalıkoğlu ile birlikte) *11 Ekim 2001-Konferans: ARTist’2001 11. İstanbul Sanat Fuarı kapsamında “Türk ve Dünya Resminde Natürmortun Öyküsü”. *1 Aralık 2001-Konferans: Sanat Tarihi Derneği’nin kültür etkinliği kapsamında Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezi’nde “Türk ve Dünya Resminde Natürmortun Öyküsü”. *12 Kasım 2002-Konferans: Bir Kültür Merkezi’nde “Tek Yapıt Okumaları” bağlamında Edouard Manet’nin “Kırda Öğle Yemeği” (ve dönemin sanatına bir bakış) *10-12 Mayıs 2003-Sempozyum: Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VII. Eyüpsultan Sempozyumu, “Tablolarda Fetih Sahneleri Bağlamında Hasan Rıza ve Zonaro’nun İstanbul’un Fethi Tablolarının İlişkisi Üzerine Bir Deneme”. *16 Mayıs-14 Haziran 2003-Seminer: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından 16 Mayıs-14 Haziran 2003 tarihleri arasında Kazım Taşkent Sanat Galerisi’nde açılan “Resim Tarihimizden: Galatasaray Sergileri 1916-1951” kapsamında Sanat Dünyamız Semineri olarak düzenlenen “Yapıt Okumaları-V: Türk Resminin Galatasaray Durağı” (Prof.Dr.Semra Germaner ve Ömer Faruk Şerifoğlu ile birlikte) *1 Ocak-31 Mayıs 2003-Proje: Yapı Kredi Yayınları’nın yayımladığı Sanat Dünyamız dergisinin Türkçe, İngilizce, Almanca olarak hazırlanan “Çağdaş Türk Resmi Müzesi” başlıklı 88. sayısında, batılı anlamda resim geleneğinin başladığı dönemden, günümüze kadar uzanan süreçte yer alan önemli sanatçıların ve bunların 1000 tablosunun belirlendiği proje. *9 Ekim 2003-Tartışma: Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık’ta “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sanata Yaklaşım ve Sonuçları” (Ahmet Oktay, Arzu Öztürkmen, Uğur Tanyeli ile birlikte) *13-15 Mayıs 2005-Sempozyum: Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IX. Eyüpsultan Sempozyumu, “Eyüp ve Haliç Ressamı Naile Akıncı”. *8 Nisan-31 Mayıs 2005-Sergi: Karşı Sanat Çalışmaları’nda gerçekleştirilen Beral Madra’nın yönettiği “Bir Bilanço 80’li Yıllarda Türkiye’de Sanat Üretimi” başlıklı sergide kaynak araştırma konusunda katılımda bulundu. *23-25 Mayıs 2006-Uluslararası Sempozyum: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe ve Sanat Tarihi bölümlerinin ortaklaşa düzenledikleri Uluslararası 1. Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi Değişen Tarihsel Süreçler ve Değişen Kavramlar, “Değişen Tarihsel Süreçler, Değişen Kavramlar Bağlamında Türk Resim Sanatı Tarihi Yazımına İlişkin Sorunlar Üzerine Bir Deneme”. *3 Nisan 2007-15 Mayıs 2007-Atölye Çalışması: İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği), “Sanat Tarihi Atölyesi: Fotoğraf-Resim İlişkisi”, (19. yüzyılın ortalarından günümüze kadar uzanan süreçte iki sanat alanının ilişkisinin Batı ve Türk sanatından örneklerle ele alındığı 6 haftalık atölye çalışması) *8 Mayıs 2008-Açıkoturum: TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi’nde “Şeker Ahmed Paşa” (Prof. Adnan Çoker, Prof. Dr. Semra Germaner ve Şeker Ahmed Paşa’nın torunu Sönmez Ozanoğlu ile birlikte) *14 Mart 2009-Sempozyum: Sedat Yazıcı Riva Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı, Ayvansaray-Balat, “Sanat Eğitimi Sempozyumu (21. Yüzyılda Eğitim-Sanat-Yaratım; Dünden Yarına Bilgi-Teknoloji-Performans ve Sanat Eğitimi; Arayışlar/Önermeler)”, (Katılımcılar: Ahmet Kamil Gören, Zeki Çoşkun, Hayri Esmer, Marcus Graf, Ender Keskin, Levent Çalıkoğlu, Helge Meyer, Şeref Erol, Mümtaz Sağlam, Yılmaz Zenger, Merih Akoğul) *28 Nisan 2010-Panel: “Adnan Çoker”, Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Merkezi (MKM) Çağdaş Galeri (Prof.Dr. Semra Germaner, Prof.Tomur Atagök, Prof.Dr.Kıymet Giray, Yalçın Sadak, Ümit Gezgin ile birlikte) *22 Haziran-30 Haziran-7 Temmuz 2010-Atölye/Seminer: “Türk Resim Sanatı Tarihi Semineri”, Atölye Modern [Aica (Uluslararası Eleştirmenler Derneği)-Türkiye/İstanbul Modern İşbirliğiyle düzenlenen “Sanat Tarihi Seminerleri” kapsamında Batılılaşma sürecinde resim sanatının gelişiminin ve temel dinamiklerinin: “Azınlık, Levanten ve Yabancı Ressamlar”, “Osmanlı Döneminde Askeri Okullar ve Resim Eğitimi”, “İlk Kuşak Ressamlar Üzerine Yeni Görüşler”, “Türk Resminin İkinci Kuşağı: Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa ve Süleyman Seyyid”, “Türk Resminin İkinci Kuşağı: Halil Paşa, Hoca Ali Rıza ve Hüseyin Zekâi Paşa”, “Türk Resminde Primitifler Sorunu Üzerine Yeni Görüşler”, “Türk Resminde Fotoğraf-Resim İlişkisini Kökenleri Üzerine”, “Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Kuruluşu, İşleyiş Sistemi ve Derslerin İçeriği”, “İnas (Kız) Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Kuruluşu ve Türk Resim Sanatında Kadınların Yeri”, “Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi’nin Türk Resmindeki Önemi”, “Cumhuriyet Döneminin İlk Yıllarında Resim Sanatının Özellikleri, Konu Seçimlerini Etkileyen Dönemin Sosyal, Kültürel, Siyasal, Düşünsel vb. Etmenlerine Bir Bakış” gibi ana başlıklar üzerinden değerlendirildiği üç haftalık bir seminer] *14 Haziran 2012- Sergi Rehberliği: TBMM Milli Saraylar, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde 25 Mayıs- 8 Temmuz 2012 tarihleri arasında  “İhtişam ve Tevazu Padişahın Ressam Kulları” başlığıyla gerçekleştirilen sergi kapsamında 14 Haziran 2012 Perşembe günü Saat: 15.30’da Dolmabahçe Sanat Galerisi'ndeki sergi hem kavramsal çerçeve hem de sergideki resimler ile ressamlar hakkında bilgiler verilmesi amacıyla gezdirildi. *14 Haziran 2012- Panel: TBMM Milli Saraylar, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde 25 Mayıs- 8 Temmuz 2012 tarihleri arasında  “İhtişam ve Tevazu Padişahın Ressam Kulları” başlığıyla gerçekleştirilen sergi kapsamında 14 Haziran 2012 Perşembe günü Saat: 14.00’te Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde düzenlenen panel (Prof. Dr. Semra Germaner, Gülsen Sevinç Kaya, Aysel Çötelioğlu’yla birlikte) *07 Aralık 2012 Cuma, Saat: 18:00’de Kadıköy Belediyesi Başkanlığı Fuayesinde açılan ve 14 Aralık 2012’ye kadar açık kalan  “Bir Elif Naci Bey (1898-1987) Vardı/Vefatının 25. Yılında Ressam, Gazeteci, Müzeci ve Yazar Elif Naci Bey” kapsamında “Elif Naci’nin Türk Resmindeki Yeri” başlıklı bir sunum. [Diğer sunumlar: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Elif Tül Tulunay ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç] *6 Kasım-25 Aralık 2012 tarihleri arasında 8 Hafta süreyle İstanbul Modern’de “Türk Resim Sanatı” başlıklı seminer. *13 Kasım-18 Aralık 2013 tarihleri arasında 6 Hafta süreyle Almelek Sanat Galerisi’nde “Başlangıcından Günümüze Türk Resmi” başlıklı seminer.