Doç. Dr. A. Tarkan OKÇUOĞLU

 

Doğum Tarihi ve Yeri: İstanbul. 31. 01. 1968

Eğitim

Lise: Galatasaray Lisesi. 1987.

Lisans: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi. 1992

 Yüksek lisans: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu Selçuklu Mescitlerinde Kubbeye Geçiş Alanının Değerlendirilmesi, 1995.

Doktora: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 18. ve 19. Yüzyıllarda Duvar Resimlerinde Betimleme Anlayışı, 2000.

Yurtdışı Burslar – Araştırmalar – Misafir Öğretim Üyeliği:

İ.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu’nun bursuyla Yunanistan’ın Rodos Adası’nda  “Türkiye Dışında Kalan Türk Eserleri: Rodos’ta Murad Reis Külliyesi” adlı proje çalışması. 1997.

2001 Aralık-2002 Ocak, Cenova Ü. desteğiyle, Prof. Dr. Maurice Cerasi başkanlığında “Divanyolu Mezartaşları ve Kitabeleri Envanter Çalışması”, adlı proje çalışması.

Osmanlı Mezar Taşları Envanter Çalışması: Çemberlitaş Atik Ali Paşa Haziresi Örneği   (Proje Yürütücüleri: Y.Doç Dr. Aygül Ağır, Y. Doç. Dr. Tarkan Okçuoğlu), TÜBA-TÜKSEK Türkiye Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri Projesi.

Yurtiçi Burslar: Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği’nden (ARİT) doktora tezi için araştırma bursu. 1997.

Yayınlar:

A- Kitaplar:  Sultanahmet and Suleymaniye, Scala Publishers, Istanbul 2012. (Ahmet Vefa Çobanoğlu ile birlikte)

Kitapta Bölüm

‘Late Ottoman Painted Trays: Figuring the Transition to Modernity’, Rituals of Hospitalty: Ornamented Trays of the 19th Century in Greece and Turkey, ed. Flavia Nessi-Myrto Hatzaki, Melissa Publishing House, Athens 2013, 213-230.

‘The Art of Eternal Rest: Ottoman Mausoleums and Tombstones’, Tra Quattro Paradisi, Esperienze, ideologie e riti relativi alla morte tra Oriente e Occidente, Hilâl. Studi turchi e ottomani, Venice 2013, 129-147. (Aygül Ağır ile)

“Sadullah Paşa Yalısı’nın Bezemelerine İlişkin Gözlemler”, Sadullah Paşa Yalısı – Bir Yapı Bir Yaşam,  Yem Yay., İstanbul 2008, 123-176.

“Kayserili Ahmed Paşa Konağı”, Ahşap İstanbul – Konut Mimarisinden Örnekler (Wooden Istanbul – Examples from Housing Architecture), İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Katalogları 5, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları,  İstanbul 2008, 282-293.

“Bayezit Yangın Kulesi’nin Gözetleme Katında Bulunan Duvar Resimleri”, Prof.Dr. Yıldız Demiriz’e Armağan Kitabı, Simurg Yay., 2001, 117-123.

“Süslü Karakol”, Dünden Bugüne Beşiktaş, Tarih Vakfı Yay., 1998, 242.

“Ortaçağ Türk Mimarlığı Çerçevesinde, Anadolu Selçuklu Mescitlerinin Kubbeye Geçiş Alanı Üzerine Bir İnceleme”, Sanatın Ortaçağı, Kabalcı Yay., 1997, 37-49.

D- Makaleler:

“Topkapı Sarayı, Hasekiler Dairesi’nde Yeni Bulunan Bir Çeşme”, Sanat Tarihi Yıllığı XXI, Sanat Tarihi Araştırma Merkezi Yay., İstanbul 2012, 89-114.

“La Cour de Concubines du Palais de Topkapi: Essai de la Lecture Analytique de la Signification”, Synergies Turquie no 3, Regards Sur une Langue – Culture, 61-68. Istanbul 2010.

“Between Tradition and Modernity: The Kayserili Ahmed Pasha Mansion and its Wall Paintings”, Synergies Turquie no 2, Regards Sur une Langue – Culture, 41-50. Istanbul 2009.

“Osmanlı Mezar Taşları Envanter Çalışması: Çemberlitaş Atik Ali Paşa Camii Haziresi Örneği”, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, İstanbul 2004, 259-285. (Aygül Ağır ile)

“Asariye Camii: Tanzimat Dönemi’nde Benzersiz Planlı Bir Yapı”, Sanat Tarihi Yıllığı XV, Sanat Tarihi Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul 2002, 115-129.

“Manzara Resimli Bir Kütahya Çinisi Üzerine Değerlendirme”, Sanat Tarihi Yıllığı XVI, Sanat Tarihi Araştırma Merkezi Yay., İstanbul 2003, 1-8.

Bilimsel Ansiklopedilerde Madde Yazarlığı

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı yay., I-VIII, İstanbul 1993-1995.

I. Cilt (1993): “Abbas Ağa Camii”, 7-8.

“Ağa Camii”, 91.

“Ali Kethuda Camii”, 193-194.

“Anadolu Hisarı Camii”, 258-259.

“Asariye Camii”, 339.

“Bağodaları Mescidi”, 534.

II. Cilt (1994): “Baki Efendi Camii ve Sıbyan Mektebi”, 2-3.

“Baltalimanı Camii”, 34.

“Behram Çavuş Camii”, 123.

“Beykoz Camii”, 195-196.

“Bodrumi Ömer Lütfi Efendi Camii”, 265.

“Bulgurlu Mescidi”, 333.

“Burmalı Mescit”, 340.

“Büyükdere Camii”, 363.

“Cerrah Mahmud Efendi Camii”, 410.

“Cevri Usta Camii”, 423-424.

“Çakırcıbaşı Camii”, 461-462.

“Çatalçeşme Mescidi”, 479.

 

III. Cilt (1994): “Fatih Mescidi”, 270-271.

“Gülfem Hatun Camii”, 438.

“Hacı Ali Paşa Camii”, 467-468.

“Hadım İbrahim Paşa Camii”, 490-491.

“Hamidiye Camii”, 543-544.

 

IV. Cilt (1994): “İzmir Palas”, 312.

“Kabataş Camii”, 327.

V. Cilt (1994): “Kubbealtı”, 111.

“Kürkçübaşı Mescidi”, 172.

“Mehmed Ağa Külliyesi”, 355-356.

“Mesih Mehmed Paşa Camii, Türbesi ve Çeşmesi”, 406-407.

“Mimar Sinan Sebili ve Türbesi”, 470.

“Mustafa Paşa Köşkü”, 562-563.

VI. Cilt (1994): “Nişancı Mustafa Paşa Camii”, 87-88.

“Ortaköy Hamamı”, 144.

“III. Osman Köşkü”, 157.

“Pertevniyal Valide Sultan Türbesi”, 246.

“Rüstem Paşa Türbesi”, 376.

“Serdap Köşkü”, 530-531.

 

VII. Cilt (1994): “Şehzadeler Türbesi”, 156-157.

“Tophane Saat Kulesi”, 278.

“Yaldızlı Han”, 414.

“Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi”, 536.

“Zenbilli Ali Sıbyan Mektebi”, 547.

 

“Sadullah Paşa Yalısı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 35, 433-434, İstanbul 2008.

F- Tanıtım:

Kitap tanıtımı:  

Emine Fetvacı, Sarayın İmgeleri, Radikal Kitap, 15 Şubat 2013.

Katıldığı Kazılar: İÜ İznik Çini Fırınları Kazısı (Prof. Dr. Oktay Aslanapa başkanlığında, Prof. Dr. Ara Altun yönetiminde çini fırınları kazısında kazı, yüzey araştırması ve envanter çalışmaları) ,1992.

 

Bildiri, Seminer, Konferans ve Toplantılar.

 

Between tradition and modernity: Kayserili Ahmed Pacha Mension”, XIII. Uluslararası Türk Sanatı Kongresi, Budapeşte, 2-8 Eylül 2008.

 

“Bir Osmanlı Belgeliğinde Envanter Çalışması: Çemberlitaş (İstanbul) Atik Ali Paşa Camii Haziresi”, Tüba-Tüksek Türkiye Kültür Sektörü, Türkiye Kültür Envanteri 2003 Yılı Çalışma Toplantısı, 19 Haziran 2004.

“Kentsel Kültür Olarak Osmanlı Mezar Taşları: Çemberlitaş Atik Ali Paşa Camisi Haziresi Örneği”, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi Seminerleri, 7 Nisan 2004. (Y. Doç.Dr. Aygül Ağır ile)

 

“An attempt to investigate the ideal space in the Ottoman imagination: Wall paintings (1750-1850)”, Individual and Society in the Mediterranean Muslim World, İstanbul, 3-5 Temmuz 1998, European Science Foundation.

 “Batılılaşma Dönemi Duvar Resimlerinde Cennet İmgesi”, Batı Sanatı ve Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı Semineri, 11-12-13 Mayıs 1998, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Araştırma Merkezi.

Dersler:

Osmanlı Mimarlığı III

Osmanlı Konut Mimarlığı

Müzede Uygulama II

Türk Resim Sanatı II

Türk Konut Mimarlığı (Yüksek Lisans)

Minyatürlerin Belge Olarak Değerlendirilmesi (Doktora)

Mesleki deneyim      

2007, Marmara Üniversitesi, Tasarım Fakültesi Sanat Tarihi dersleri.

2002-1999, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde Sanat Tarihi dersleri.

1996-1999, Galatasaray Lisesi’nde Sanat Tarihi dersleri.

Yürüttüğü tezler

Dila Gümüş, Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye Konut Mimarlığında Modernizm Etkileri, 2013.

Ömer Cenker Ilıcalı, XV-XVII. Yüzyıl İznik ve İtalyan Mayolika Seramiklerinin Teknik, Motif ve Üslup Bağlamında Karşılaştırılması, 2013.

Özlem Bahar Öç, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne: Ulusal Mimarlık Döneminde İdeoloji ve Mimarlık İlişkisinin Değerlendirilmesi,  2013.

İletişim:

E-Mail:  tarkok@gmail.com

Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, Beyazıt-İSTANBUL

Telefon: +90 212 455 57 00 / 15736