Prof.Dr. Sevtap İSHAKOĞLU KADIOĞLU

Sevtap Kadıoğlu

İletişim

Oda: 370 Telefon: 212-4555700 / 15981 E-postasevtapk@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

21Kasım1969 tarihinde Isparta’da doğdu. 1980 yılında Ali Suavi İlkokulu’ndan, 1983 yılında Bakırköy Ortaokulu’ndan ve 1986 yılında da İstanbul Şehremini Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi ve 1990 yılında mezun oldu. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Bilim Tarihi bilim dalında 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi (Fen Bilimleri Dalları) Tarihi adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Kuruluşu ve Türk Bilim Hayatındaki Yeri başlıklı tezini savunarak 28.02.2000 tarihinde "doktor" unvanını aldı. 1993-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Okutman olarak çalıştı ve ağırlıklı olarak Cumhuriyet dönemi bilimi ve bilim kurumları konularında dersler verdi ve yayınlar yaptı. 1 Ocak 2003 tarihinde Bilim Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi, 23 Temmuz 2004 tarihinde aynı Anabilim dalına Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 4 Aralık 2007 tarihine Üniversitelerarası Kurul’dan Doçent unvanı almış ve 6 Mart 2009 tarihinde Bilim tarihi Bölümü’nde Doçentlik kadrosuna, 3 Temmuz 2013 tarihinde de profesörlük kadrosuna atanmıştır. Türk Bilim Tarihi Kurumu üyesidir.

Bilimsel Faaliyetler

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER Tezler -Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi (Fen Bilimleri Dalları) Tarihi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Bilim Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 1993. -Doktora: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Kuruluşu ve Türk Bilim Hayatındaki Yeri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Bilim Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 2000. Kitaplar - İ. Ü. Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946), İ.Ü.Yayınları Nr.4106, İstanbul 1998, 342 s. -Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meteorolojinin Kurumsallaşması ve Ahmet Tevfik Göymen, Istanbul 2012, 178 s. Makaleler -“1900-1946 Yılları Arasında Darülfünun ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. Feza Günergun,  İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1995, s. 217-283. -“1933-1958 Yılları arasında İ.Ü. Fen Fakültesi’nde Görev Yapan Yabancı Astronomi Hocaları”, 10. Uluslararası Astronomi Kongresi Bildirileri, İstanbul 1996, s. 492-487. -“1900-1946 Yılları Arasında Darülfünun ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Kimya Eğitimi”, İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nin Kuruluşunun Otuzuncu Yılı, İstanbul 1997, s. 19-58. -“1900-1946 Yılları Arasında Darülfünun ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Botanik, Zooloji ve Jeoloji Eğitimi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları II, ed. Feza Günergun, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1998, s. 319-348. - The Teaching of Mathematical and Natural Sciences at the Darülfünun and Istanbul University Faculty of Science”, Science in Islamic Civilisation, Proceedings of the international symposia “Science Institutions in Islamic Civilisation & Science and Technology in the Turkish and Islamic World”, Istanbul 2000, s.65-75. -“Halkalı Ziraat Mektebi Mecmuası Hakkında Bir Değerlendirme”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. Feza. Günergun, Cilt IV, sayı 1, 2002, s.99-118. -“Raymond Hovasse’ın Türkiye’deki Bilimsel Çalışmaları ve Baltalimanı Hayvanat İstasyonu’nun Kuruluşu”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. Feza. Günergun, Cilt IV, sayı 2, 2003, s.61-81. - Institutionalisation of Science Education and Scientific Research in Turkey in the 20th Century”, De Diversis Artibus, ed: Emmanuel Poulle- Robert Halleux, 69(32):235-244, Turnhout-Belçika 2003. - “Hakkı Erzurumi, İbrahim”, Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, 3/2, yay. Haz. Dieter Hoffmann, Hubert Laitko v.d., yayınlayan: Spektrum Akademischer Verlag (Elsevier GmbH), Münih 2004, s. 147-148. - “Ishak Efendi”, Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, 3/2, yay. Haz. Dieter Hoffmann, Hubert Laitko v.d., yayınlayan: Spektrum Akademischer Verlag (Elsevier GmbH), Münih 2004, s. 268-269. -“Ziraat ve Sınaat Tercüme-i Fünun Odaları Mecmuası Üzerine Bir İnceleme”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt V, sayı 2, ed. Feza Günergun, İstanbul 2004, s. 39-60. -“1933 Üniversite Reformu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Bilim Tarihi, Cilt 2, sayı 4, İstanbul 2004, s. 471-491. -“Bursa Ziraat Cemiyeti (1927) ve Yayını Asrî Çiftçi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Emre Dölen Armağanı), ed. Feza Günergun, Cilt VI, sayı 2, İstanbul 2005, s. 265-286. -“Osmanlı Döneminde Türkiye’de Ziraat Okulları Üzerine Notlar ve ‘Tedrisat-ı Ziraiye Nizamnamesi’”, Kutadgubilig, sayı 8, İstanbul (Ekim) 2005, s. 239-257. -“Salih Zeki ve Çevresi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. Feza Günergun, Cilt VII, sayı 1, İstanbul 2005, s. 155-168. - “İstanbul Üniversitesi’nin Yerleşim Tarihçesi Üzerine Notlar”, (F. Günergun ile), Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. Feza Günergun, Cilt VIII, sayı 1, İstanbul 2006, s.135-160. - “Osmanlı’da Modernleşme Döneminde Fen Bilimleri Eğitimi”, Sosyoloji Yıllığı-16/ Bilim Sosyolojisi- Bilim Tarihi ve Yöntem, ed. Ertan Eğribel- Ufuk Özcan, İstanbul 2007, s. 721-746. -“Walther Penck’in Türkiye’deki Çalışmaları”, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri Dergisi, c. 20, sayı 1, 2007, s. 1-18. -“Gert Shubring, “Lineer Cebirin Mucidi”, çev. Sevtap Kadıoğlu, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. Feza Günergun, Cilt VIII, sayı 2, İstanbul 2007, s.49-54. -“Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Mülteci Bilim Adamları”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt IX, sayı 1-2, 2007-2008 (Atilla Bir Armağanı), s. 183-197. - “Popularizing Science in Turkey during World War II: A case study on the journal Fen ve Teknik (Science and Technique)”, Çevre Avrupasında Bilim ve Teknoloji Tarihi VI. Kongresi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul. 18-22 Haziran 2008. - “Clemens Mehmet Emin Bosch (1899-1955): A Scientist who Contributed to the Studies on Ancient History and Numismatics in Turkey”, SOMA 2007 (Proceedings of the XI Symposium on Mediterranean Archaeology, Istanbul Technical University, 24 and 29 April 2007), Ed. Çiğdem Özkan Aygün, BAR (British Archaeological Reports) International Series 1900, Archaeopress Publishers of British Archaeological Reports, Oxford 2009, s. 166-170. (Gaye Erginöz ile birlikte). - “Gerhard Kessler’in Türk Sosyolojisine Katkıları”, Sosyoloji Yıllığı :18, İstanbul 2009, s.438-456. (Gaye Erginöz ile birlikte). - “Prof. Dr. Asuman Baytop’un Kısa Biyografisi, Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları,” Türkiye’de Bilim ve Kadın Kongresi Bildirileri. Yay. Haz. G. Naymansoy, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yay. Yay. No. 165, Eskişehir 2009, s.151-161 (F.Günergun ile birlikte). -“Darülfünun”, Encyclopedia of the Ottoman Empire, Ed.Gábor Ágoston and Bruce Masters, New York 2009,  s. 175-177. -”Mühendishane”, Encyclopedia of the Ottoman Empire, Ed.Gábor Ágoston and Bruce Masters, New York, 2009, s. 395-396. - “Shemseddin Sami’s Treatise of Astronomy Gök (Sky): An effort in the Way of Formation of Turkish Scientific Language”, XXIII International Congress of History of Science and Technology, 27 Temmuz- 2 Ağustos 2009, Budapeşte/ Macaristan -“Türk-Alman Bilimsel İlişkileri Çerçevesinde 1933 Üniversite Reformu ile Almanya’dan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne Gelen Bilim Adamları”, Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, (8-10 Ekim 2009, Konya), (Gaye Erginöz ile birlikte). - “Emigrant Scientists in Ankara High Institute of Agriculture”, Almagest, (International Journal for the History of Scientific Ideas), vol. 1, nr.1, Brepols Publishers, Brussels, May 2010, pp. 51-65. -“Shemseddin Sami’s Treatise of Astronomy Gök (Sky): An effort Towards the Formation of Turkish Scientific Language and Popularizing Science”, Almagest, (International Journal for the History of Scientific Ideas), vol. 1, nr.2, Brepols Publishers, Brussels, November 2010, pp. 40-49. -“An Emigrant Scientist in Istanbul University: Richard Martin Edler von Mises (1883-1953)”, Almagest (International Journal for the History of Scientific Ideas), Vol. 2, Issue 2, Brepols, ed. Efthymios Nicolaidis, Constantine Skordoulis, November 2011, s. 102-123. (Gaye Erginöz ile birlikte). - “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”, Kutadgubilig (Felsefe-Bilim Araştırmaları), sayı 19, Ed. Şaban Teoman Duralı, İstanbul (Mart) 2011, s. 159-173. (Gaye Erginöz ile birlikte). -“Bilim İnsanlarının Ülkelerarası Yolculuğu: “İstanbul Üniversitesi’nde Dört Yabancı Astronom (1933-1958)”,Osmanlı Bilimi Araştırmaları, c.XIII, sayı 1, 2011, s.43-79, (Feza Günergun ile birlikte). - “Darülfünun’da Jeoloji Eğitimi ve Araştırmaları”, Erdal İnönü, Türkiye’nin Yer Bilimleri Araştırmalarına Katkılarından Kesitler (1900-2010): Tarihsel Gelişim ve 1923-66 Dönemi İçin Bir Bibliyografya, ed. Feza Günergun, yay.Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2012, s. 94-112. - “Türkiye’de Bir Alman Filozof, Sosyolog ve İktisatçı: Alexander Rüstow (1885-1963)”, Şafak Ural Armağan Kitabı içinde, İstanbul 2012, s.405-420. (Gaye Erginöz ile birlikte). Araştırma Projeleri -İstanbul Üniversitesi Tarihini Belgeleme Projesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje  No: GP- 7/231222005, Proje Yöneticisi, 2008. - Türkiye’de Uygulamalı Ziraat Eğitimi ve Bursa Ziraat Mektebi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 447/27122005, Proje Yöneticisi, 2008. - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki Mülteci Bilim Adamları (II. Dünya savaşı Yıllarında), İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 1487, Yardımcı Araştırıcı, 2010’da tamamlandı.

Yayın Tanıtımı

1- “Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşılar”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni, ed. Gaye Ş. Erginöz, sayı 19/20, Nisan/Ekim 2000, s.23-24. 2-“Tıp Tarihi Araştırmaları (History of Medicine Studies) 8”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni, ed. Gaye Ş. Erginöz, sayı 19/20, Nisan/Ekim 2000, s.25-26. 3- “Tıp Tarihi Araştırmaları (History of Medicine Studies) 9”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni, ed. Gaye Ş. Erginöz, sayı 19/20, Nisan/Ekim 2000, s.26. 4-“Salih Zeki Bey: Hayatı ve Eserleri”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni, ed. Gaye Ş. Erginöz, sayı 21/22, Nisan/Ekim 2001, s.10. 5-“Bir Beyaz Gömleklinin Anıları”, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni, ed. Gaye Ş. Erginöz, sayı 21/22, Nisan/Ekim 2001, s.14. 6-“Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. F. Günergun, Cilt 3, sayı 2, 2002, s.126-128. 7-“Jeofizik ve Tarihsel Gelişimi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. F. Günergun, Cilt IV, sayı 2, 2003, s.109-110. 8-“Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları”, Kutadgubilig, Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, sayı 4, Ekim 2003, s.301-304. 9-“Mustafa Kaçar, Osmanlı Devleti’nde Bilim ve Eğitim Anlayışındaki Değişmeler ve Mühendishanelerin Kuruluşu”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Bilim Tarihi, Cilt 2, sayı 4, İstanbul 2004, s. 727-730. İdarî Görev İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü Başkan Yardımcılığı.   EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ  

Hâlen Verilmekte Olan Dersler

Dersin Adı

Dersin Verildiği Yer

Dersin Türü

Rönesans'ta Bilim Edebiyat Fakültesi Lisans
Aydınlanma Çağında Bilim Edebiyat Fakültesi Lisans
Türkiye'de Bilim Kurumları Sosyal Bil. Ens. Yüksek Lisans
Bilim Tarihi (Genel Kültür) Sosyal Bil. Ens Yüksek Lisans
Cumhuriyet Dönemi Bilim İnsanları Sosyal Bil. Ens. Doktora
Cumhuriyet Dönemi Bilim Politikaları Sosyal Bil. Ens. Doktora

Yönetilen ve Yönetilmekte Olan Lisansüstü Tezler

Tez Öğrencisinin Numarası

Tez Öğrencisinin Adı

Tezin Konusu

2501080768

Volkan Çeşme

Halkalı Ziraat Mektebi

2501090201

Zeynep Öztürk

Descartes’in Analitik Geometrisinin Çağdaş Matematik ve Düşünce Üzerindeki Etkisi ile Osmanlılar’a Geçiş Süreci

2901090002

Harun Çakmak

Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı Döneminde (1938-1946) Kültür ve Yayın Politikası

2501110001

Barışçan Ersöz

Türkiye'de Genetik Üzerine Yapılan Çalışmalar (1940-1960) ve Genetik Biliminin Dünyada İzlediği Seyir İçindeki Yeri