Prof. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu

oda: 403 | dahili telefon: 16034 E-posta: dilekkayaoglu@gmail.com

Akademik Unvanlar/Görevler Prof. Dr. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2014- Doç. Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2009 - 2014 Yrd. Doç. Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2000 - 2009 Arş. Gör. Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2000 Arş. Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1990 - 1998 Mart.

İdari Deneyim Bölüm Başkan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Belge Yönetimi, 01.11.2006 - 20.09.2007 Bölüm Stratejik Planlama Koordinatörü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Belge Dilek-Kayaoglu, Hulya. (2014Yönetimi, 01.01.2006 - Devam Ediyor Bölüm Erasmus Koordinatörü , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Belge Yönetimi, 01.01.2006 - Devam Ediyor

YAYINLAR SCI, SSCI, AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Dilek-Kayaoğlu, Hülya ve Mehmet Tayfun Gülle. (2015). "Türkiye’de Toplumsal Bilimler ve İnsan Bilimleri Dergilerinde Hakemlik Süreci: Yazar, Hakem ve Editör Bakış Açılarından Bir İnceleme= Peer Review Process in Turkey for Journals Regarding Social and Human Sciences: A Study from the Perspectives of Author, Peer Reviewer and Editor" Türk Kütüphaneciliği c.29, s. 3, s.391-432.  

Dilek-Kayaoglu, Hulya. (2014). “Information-Seeking Behavior of Undergraduate,     Graduate, and Doctoral Students: A Survey of Istanbul University, Turkey” Challenges of Information Management Beyond the Cloud: 4th International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2013, Limerick, Ireland, September 4-6, 2013. Revised Selected Papers içinde:  Gathegi, J.N., Tonta, Y., Kurbanoglu, S., Al, U. (editörler). 2014 ISBN (e-Book) 978-3-662-44412-2. Dizi: Communications in Computer and Information Science, Vol. 423

Dilek-Kayaoğlu Güler Demir. (2014). Prison Libraries in Turkey: The Results of a National Survey" Journal of Librarianship and Information Science  vol.46,no.2 ,pp.130-138.

Dilek-Kayaoglu Hulya. (2008). "Use of Electronic Journals By Faculty At Istanbul University, Turkey:  The JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP, vol.34, no.1, pp.239-247, 2008.

SCI, SSCI, AHCI Indekslerine Giren Dergilerdeki Atıf Sayısı: 26

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Dilek-Kayaoğlu Hülya. (2014), "Perceptions and Expectations of Public Library Users in Istanbul, Turkey: The Results of a Survey", İÜ Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi vol.1,2014. pp.1-10. (5 th Congress for Library and Information 11-14 March 2013, Leipzig – Germany, Leipzig, ALMANYA, 11-14 Mart 2013 tarihinde sunulmuştur).

Dilek-Kayaoğlu, Hülya. (2009). "İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde Araştırma Eğilimleri 1967-2008: Lisansüstü Tezlerinin İçerik Analizi"  Türk Kütüphaneciliği, cilt.23, no.3, ss.535-562, http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/507

Dilek-Kayaoğlu, Hülya. (2007). "“Elektronik Dergi Kullanımı ile Bilim Dalı İlişkisi: Betimleyici Bir İnceleme", Türk Kütüphaneciliği, cilt.21, no.4, ss.440-458, http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/136

Dilek-Kayaoğlu, Hülya. (2006). “Açık Erişim Kavramı ve Gelişmekte Olan Bir Ülke Olarak Türkiye için Anlamı” ", Türk Kütüphaneciliği, cilt.20, no.1, ss.29-60. http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/79

Dilek-Kayaoğlu, Hülya. (2004). "Beyazıt Devlet Kütüphanesi=Karşılaştırmalı Bir Çalışma", Türk Kütüphaneciliği, cilt.18, no.3, ss. 239-260, 2004  http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/119

Dilek-Kayaoğlu, Hülya. (2000). “Cumhuriyetin İlk Üniversite Kütüphanesinde Derme–Katalog İlişkisi” Kütüphanecilik Dergisi: Belge-Bilgi Kütüphane Araştırmaları  no.6, ss.94-115, 2000

Dilek-Kayaoğlu H. (1998). "Süreğen Yayın Dermesinin Geliştirilmesinde Karşılaşılan Temel Sorunlar", Kütüphanecilik Dergisi: Belge-Bilgi Kütüphane Araştırmaları , no.5, ss.43-59.

Uluslararası ve Ulusal Kongre/Sempozyumlarda sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Hakemli) Yer Alan Yayınlar

 Dilek-Kayaoğlu, Hülya.(2017). "Kütüphane Biliminden Enformasyon Bilimlerine: İnceleme Alanını/Bilim Dalını Adlandırma ve Tanımlanma Sorunu" Bilgi ve Belge Yönetiminde Kuram Toplantısı, 02 Aralık 2016, Ankara.

Dilek-Kayaoğlu, Hülya.(2013). "Information-Seeking Behavior of Undergraduate, Graduate, and Doctoral Students: A Survey of Istanbul University, Turkey IMCW2013: 4th International Symposium on Information Management in A Changing World, 4-6 September 2013, Limerick, Ireland. (hakemli) İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. (Udp-34890)", 4th International Symposium on Information Management in a Changing World, 4-6 September 2013, Limerick, Ireland. , Limerick, IRLANDA, 4-6 Haziran 2013

Dilek-Kayaoğlu Hülya.(2013), "Perceptions And Expectations Of Public Library Users In Istanbul, Turkey: The Results Of A Survey", 5 th Congress for Library and Information 11-14 March 2013, Leipzig – Germany, Leipzig, ALMANYA, 11-14 Mart 2013, vol.1, pp.1-10

Demir, G ve Hülya Dilek-Kayaoğlu. (2013). "Halk Kütüphanesi Hizmetinin Uzantısı Olarak Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesi Ve Türkiye İçin Bir Organizasyonel Model Önerisi. .", 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mays 2012, Bodrum , İSTANBUL, TÜRKİYE, 9-12 Mayıs 2013, pp.289-299

Dilek-Kayaoğlu Hülya ve Süreyya Çankırı S. (2008). "Elektronik Kaynakların Türkiye'de Üniversite Kütüphanelerinde Çalışan Derme Yöneticilerinin Rolüne Etkisi: Bir İncelemenin Sonuçları", (2008).  Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi ve Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri 5-7 Haziran 2008 Edirne Türkiye= Information/ Document Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers 5-7 June Edirne Turkey içinde s.215-224, yay.haz. Ender Bilar ..Edirne : Dernek.

Dilek Kayaoğlu, Hülya (2007). “Bilimsel İletişim Süreci ve Elektronik Kaynakların Derme Yönetimine Etkisi=The Scientific Communication Process And The Influence Of Electronic Resources On Collection Management” , I. Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim.25-26 Mayıs 2006, İstanbul.  Yay. Haz. Ayşe Üstün ve Ümit Konya İstanbul: TKD İst Şubesi.

Dilek-Kayaoğlu, Hülya. (1998). "Derme Geliştirme Politikası Nedir? İstanbul’daki Üniversite Kütüphanelerinde Durum", . Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKİYE, 22-24 Ekim 1998,Edirne: Dernek, 1999.

Kitaplar

Dilek-Kayaoğlu, Hülya. (2011). Dilek Kayaoğlu, Hülya. Süreli Yayınların Yönetimi. Göz. Geç ve Genş. 2.bs. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

Dilek-Kayaoğlu, Hülya. (2010). Dilek Kayaoğlu, Hülya. Libraries Of Istanbul=İstanbul Kütüphaneleri. İstanbul: 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve İstanbul Üniversitesi.

Dilek-Kayaoğlu, Hülya. (2008). Süreli Yayınların Yönetimi, Selenge, İstanbul, 2008

Dilek-Kayaoğlu, Hülya, Ed. (2007). Meral Alpay’a Armağan. , İstanbul: [Bayrak Matbaası].

Dilek-Kayaoğlu Hülya. (1999). Derme Oluşturma Ve Geliştirme: İ.Ü. Merkez Kütüphanesinde Bütçe Yönetimi (Nisan 1994-Kasım 1997). İstanbul: Mavibulut.

Cumhuriyet Dönemi Çocuk ve Gençlik Öyküleri Seçkisi. (1999). Ed. Meral Alpay, Hülya Dilek-Kayaoğlu , Gülten Dayıoğlu, Fatih Erdoğan. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı.

Anadolu Liselerinde Kültürel Sorunlar (1995). Haz. Meral Alpay, Hülya Dilek ve diğerleri İstanbul: Mavibulut.

Dilek Hülya. (1992). Kütüphane Biliminin Kapsamı ve Türkiye’de Durum, İstanbul:Türk Kütüphaneciler Derneği İst. Şubesi

Kitap İçinde Bölümler

Dilek-Kayaoğlu, Hülya.(2017). "Kütüphane Biliminden Enformasyon Bilimlerine: İnceleme Alanını/Bilim Dalını Adlandırma ve Tanımlanma Sorunu" Bülent Yılmaz , Dr. Semanur Öztemiz , Turgay Baş , Meltem Dişli (Ed.) Bilgi ve Belge Yönetimi: Kuramsal Yaklaşımlar içinde  İstanbul: HİPERLİNK Yayınları.
Dilek-Kayaoğlu, Hülya.(2017). "Kütüphanecilik Fenninden Bilgi ve Belge Yönetimine: Türkiye’de Alanı Adlandırma ve Tanımlama Sorunu" Bülent Yılmaz , Dr. Semanur Öztemiz , Turgay Baş , Meltem Dişli (Ed.) Bilgi ve Belge Yönetimi: Kuramsal Yaklaşımlar içinde. İstanbul: HİPERLİNK Yayınları.

Dilek-Kayaoğlu, Hülya. (2013). “Süleymaniye Umumi Kütüphanesi’nden Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’ne", Anadolu Kütüphaneleri, Ed. Bülent Yılmaz, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü,  ss.271-290

Dilek-Kayaoğlu, Hülya.(2007)., "İstanbul Üniversitesi Kütüphaneleri: 1982-2002", Meral Alpay’a Armağan , Dilek-Kayaoğlu,Hülya, Ed., -, İstanbul, ss.99-120.

Dilek-Kayaoğlu, Hülya.(2004)."Bilimsel İletişim Sürecinde Basılı Dergiden Elektronik Dergiye Geçiş", Aysel Yontar Armağanı içinde 37-67, Yay. haz. Bekir Kemal Ataman ve Mesut Yalvaç. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. , Ataman, Bekir Kemal, Ed., Türk Kütüphaneciler Derneği, İstanbul, ss.37-67.

Dilek, Hülya.(1997). "Süreli Yayın Mı? Süreğen Yayın Mı?", Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünün 25. Yıla Armağan. Ed. Bülent Yılmaz. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü, ss.219-225.

Dilek H., Kubat A. , Alpay M., " “Türkçe Ve Yabancı Dil Testlerinin Genel Sonuçları”", Anadolu Liselerinde Kültürel Sorunlar: Hazırlık Sınıfı. , Alpay; Meral , Ed., Mavibulut, İstanbul, ss.170-189-, 1995

Diğer Yayınlar (2006). Peter Suber. “Açık Erişim-Çok Kısa Bir Giriş“ Çev. Hülya Dilek Kayaoğlu. Açık erişim yayını: http://www.earlham.edu/~peters/fos/ brief.htm .

(2006). Kenneth Frazier. “Kütüphanecilerin Açmazı :“Kârlı İş” (Big Deal) Maliyetlerinin İncelenmesi çev. Hülya Dilek Kayaoğlu. Leman Şenalp’e Armağan içinde: s.125-134, yay.haz. Hüseyin Türkmen. İstanbul: TKD İstanbul Şb., 2006.

Dilek-Kayaoğlu H. (2006). “Bir Cumhuriyet Kadını, Kütüphaneci Leman Şenalp ile Görüşme“ Leman Şenalp’e Armağan içinde: s.40-64. Ed. Hüseyin Türkmen. İstanbul: TKD İstanbul Şubesi, 2006

(2005).  Keller, Alice. "Elektronik Dergilerin Gelecekteki Gelişimi: Delfi Araştırması” çev. Hülya Dilek Kayaoğlu. Türk Kütüphaneciliği, 19 (2), 193-218.

Dilek-Kayaoğlu H..(2005) "Transition into a System of Libraries from A ‘Central Library’: Case of Istanbul University. ", Diger, pp.1, 20

(1998). Paul Kaegbein- Weiguo Wang. “Kütüphanelerin Toplumsal Çevrelerinin Kütüphane Politikasına ve Yönetimine Etkisi” çev. Hülya Dilek. [İÜ] Kütüphanecilik Dergisi: Belge-Bilgi Kütüphane Araştırmaları  4, 233-245.

(1993). Elizabeth Simon. ”Kültürel Politika Olarak Bilgi Politikası-Kültürel, Ekonomik ve Toplumsal Bakış Açıları” çev. Hülya Dilek Jale Baysal’a Armağan, içinde: s.103-104. Yayına haz. Hasan Keseroğlu. İstanbul: Yapı Tasarım Üretim ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü.