Doç.Dr. Ümit Konya (Bölüm Başkan Yrd)

İletişim: uko@ istanbul.edu.tr; umitkonya@hotmail.com

Telefon:212- 4555700- 15920

Ofis:415

 Akademik Unvanlar/Görevler Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2013 Okutman, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1993 - 1998

Kitaplar

Istanbul’un 100 Kütüphanesi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2010.

I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim 25-26 Mayıs 2006. İstanbul: Haz. Ayşe Üstün, Ümit Konya Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2006.

40. Kütüphane Haftası Bildirileri: 29 Mart – 4 Nisan 2004. Yayına Hazırlayan Ümit Konya. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2004.

Kitapta Bölüm Yazarlığı:

“Bilgi Evleri”. Prof. Dr. Gülbin Baydur’a Armağan. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2012.

“Elektronik Kitaplar” Aysel Yontar’a Armağan. Haz. Bekir Kemal Ataman, Mesut Yalvaç. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi yayınları, 2004, ss. 67-72.

“Ülkeler, Ödüller, Meteoroloji, Türkiye’de Bölgelere Göre Gelenekler, Görenekler, Fuarlar“ Input Almanak: 2003 Türkiye Almanağı, İstanbul: RGA Danışmanlık, 2003.

Makaleler, Bildiriler, Posterler

“Unmanned Storage and Access Management Systems: A practice at Ekol Lojistik (2015)” Ümit Konya, Jale Özsezikli. 7th Qualitative and Quantative Methods in Libraries QQML 2015: International Conference May 26-29, 2015, Paris – France, Procceeding Book.

“Leadership Approaches of University Library Managers In Turkey” (2014) Ümit Konya, Neslihan Gürel. Library Management,. vol .35, issue 6-7. Pp. 486-494.

Disabled services in Turkish university libraries: Istanbul University Central Library: The project of “Information Center for (dis)abilities”(2014) Umit Konya, Figen Cihan, Özlem Bayrak, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) Special Issue Social Justice, Social Inclusion pp. 69 –74.

Marketing Communication in Libraries: Observations of German Research Libraries (2013). Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML): An International Journal of Library and Information Science 2 : pp. 149 – 156.

“Geleceğe Miras: Yeşil Kütüphane”(2013) Ümit Konya, Berrin Küçükcan. 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Kütüphanelerde Mekan tasarımı 8-10 Mayıs 2013 Bodrum. Yayına Hazırlayanlar: Hasan Sacit Keseroğlu, Sacit Arlsantekin. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, ss. 167-174.

“Information Literacy and Its Importance for Youth: A Case Study of Elementary and High Schools in Istanbul” (2013) Poster, European Conference on Information Literacy, Istanbul, Turkey, 22-25 October 2013. https://www.arber.com.tr/ecil2013.org/index.php/page,100,posters

“Sponsorluk ve Kütüphaneler Açısından Önemi” Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu (2012), 31 Mayıs – 2 Haziran 2012, Ürgüp, Nevşehir, Bildiriler. Nevşehir: Ankara Üniversitesi.ss. 349-366.

“E-Bilim Kütüphaneciliği ve Yeni Roller” (2012). 3. Uluslar arası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu. 19 – 21 Eylül 2012, Hacettepe Üniversitesi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, ss. 179-192.

“İstanbul University Rare Book Library Digitilisation Project” 3rd International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries: Proceedings Book. 24- 27 May 2011. Athens.

”The Importance of Professional Education Programs in Libraries an The Application in University Libraries in Istanbul“ Library Progress (International) (2007) vol. 27, No.2 July-December, pp. 213-227.

“Örgütlerde Yaratıcı Düşünceyi Geliştirme Çalışmalarında İletişimin Rolü” (2006) 1.Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim 25-26 Mayıs 2006. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, ss.108-114.

“Bilgi Pazarlaması ve Kütüphaneler“ (2006) Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması 22-24 Eylül 2005 ÜNAK’05 Bildiriler“ İstanbul: Kadir Has Üniversitesi, 2006. ss. 142-148.

“Kütüphanelerde Mesleki Gelişim Programının Önemi ve İstanbul’daki Üniversite Kütüphanelerinde Yapılan Uygulamalar” Ulusar arası Bildiri. Ankara : Kütüphaneciliğin Destanı Sempozyumu Kitabı, 2004. ss.295-316.

“Üniversite Kütüphanelerinde Pazar Bölümleme Stratejileri” 40. Kütüphane Haftası Bildirileri: 29 Mart – 4 Nisan 2004. Yayına Hazırlayan Ümit Konya. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2004. ss.25-36.

“Arşivcilik Alanında Gözle Görülür Gelişmeler Söz Konusu” Kırtasiye. Mayıs – Haziran 2003, yıl 11, sayı 56. ss. 82-85.

“Kütüphanecilik Bilimi ve İstatistik: İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde Bir Uygulama”, Türkiye’de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi:İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum Bildirileri:11-12 Mayıs 2000, İstanbul, Haz.Aysel Yontar, İstanbul:Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2000, ss. 117-128.

“Üniversite Kütüphanelerinde İstatistik Kullanımı ve Bir İnceleme: İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı” Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphanecilik Araştırmaları, 6, 2000 ss. 117-121.

Kültür ve Altkültürlerin Satın Alma Davranışına Etkisi ve Dergi Satın Alma Davranışı Üzerine Bir Uygulama” Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphanecilik Araştırmaları, 5, (1998), ss.5-42.

“Üniversite Kütüphanesinde İstatistik Kullanımı” Türk Kütüphaneciliği, 12, 4 (1998), ss. 323-329.

“4. Ulusal Yayın Kongresi Yayıncılıkta Yeni Ufuklar Komisyon Raporu” Ümit Konya…[ve öte.] Ankara: 4. Ulusal Yayın Kongresi Bildiriler Kitabı, 1998, ss. 67-79.

“Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları Toplantıları ve Bir Analiz” 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu Bildirileri, Edirne: Trakya Üniversitesi, 1998, ss. 138-144.

“Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanması” Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphanecilik Araştırmaları, 4 (1998), ss. 71-90.

“Dünya Kütüphanecileri IFLA’95’te Buluştu” Türkiye Kitap Kırtasiye Kataloğu, 10 (1995), s.5.

Projeler

40364. 2014- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesinin Yeniden Yapılandırılması Projesi Güdümlü Proje. (Yürütücü)

Bilgi Okuryazarlığı 2, 2010.---- MEB İstanbul İl Müdürülüğü ve ILIPG İşbirliği ile.

Bilgi Okuryazarlığı Projesi 1, 2007. MEB İstanbul İl Müdürülüğü ve ILIPG İşbirliği ile.

01.12.2008 tarihli G 2099 sayılı ve „İstanbul Üniversitesi Elektronik Kütüphane Performans Ölçümü“ başlıklı güdümlü proje yürütücüsü

6088 G 2099 sayılı ve “İstanbul Üniversitesi Elektronik Kütüphane Performans Ölçümü“ başlıklı güdümlü proje yürütücüsü

2006--İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Dijitalleştirme Projesi Yürütücüsü (Proje bir sponsor aracılığı ile başlatılmıştır ve halen devam etmektedir.)