Doç.Dr. Rıfat Günalan

İletişim: rifat.gunalan@istanbul.edu.tr Sabit Telefon: 212- 4555700- 15986

Ofis : 415/A

 Akademik Unvanlar/Görevler Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2010 - 2012 Araş.Gör.,  MARMARA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2005 - 2010

Makaleler

Günalan R., "The Role Of Local Governments In Establishing Information Society: The Case Of Üsküdar Municipality", Arşiv Dünyası, ss.53-60, 2012

Günalan R., Aydin B., "Ruus Defterlerine Göre Xvi. Yüzyılda Osmanlı Eyalet Teşkilatı Ve Gelişimi", Osmanlı Araştırmaları, ss.27-160, 2011

Günalan R., "Şura-Yı Devlet Arşiv Mahzeni", Arşiv Dünyası, ss.58-63, 2009

Günalan R., "İstanbul'Da Balıkçılık: Xvi. Yüzyılda Dalya Mukataaları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.15-27, 2009

Günalan R., Çiçek N., "Vaka Çalışması: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Birim Arşivinin Kurulması", Türk Kütüphaneciliği, cilt.22, ss.39-49, 2008

Günalan R., Aydin B., "Xvi. Yüzyılda Osmanlı Eyalet Defterdarlıklarının Ortaya Çıkışı Ve Gelişimi", Osmanlı Araştırmaları, The Journal of Ottoman Studies, ss.57-74, 2007

Günalan R., "Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü Lisans Tezleri Katalogu", Arşiv Araştırmaları Dergisi, ss.123-139, 2000

Günalan R., "Dosya İşlemleri", Arşiv Araştırmaları Dergisi, ss.118-119, 1999

Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Günalan R., "Kurumsal Belgelerin Yönetiminde Ts 15489 İle Ts 13298’In Karşılaştırılması", 11. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Valletta, MALTA, 27-30 Kasım 2013, vol.1, pp.1419-1435

Günalan R., "Yerel Yönetimlerin Bilgi Toplumu Oluşumundaki Rolleri: Üsküdar Belediyesi Örneği", 9. Uluslar arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK, 23-25 Haziran 2011, vol.1, pp.2173-2183

Günalan R., Keskin İ., "Edirne Vilayeti'Nde Tanzimat Sonrası Yapılan Arşiv Çalışmaları", Uluslararası Edirne'nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKİYE, 4-6 Mayıs 2011, vol.1, pp.287-300

Günalan R., "Xvi. Yüzyıl Maliye Ahkam Defterlerinde Edirne", Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne, EDİRNE, TÜRKİYE, 21-23 Ekim 2010, vol.1, pp.184-214

Günalan R., "Şehir Tarihçiliği Açısından Maliye Ahkam Defterlerinin Önemi: 16. Yüzyılda Konya Örneği", II. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, KONYA, TÜRKİYE, 5-7 Kasım 2010, vol.1, pp.564-581

Günalan R., "Üsküdar’Da Özel Bir Eğitim Kurumu; Fuyûzât-I Osmâniye Mektebi", Uluslar arası VI. Üsküdar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 7-9 Kasım 2008, vol.1, pp.527-540

Günalan R., Aydin B., "Xvi. Yüzyılda Üsküdar Evi Ve Üsküdar’Da Ev Satışları", Uluslararası V. Üsküdar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-5 Kasım 2007, vol.1, pp.217-226

Günalan R., "16. Yüzyılda Üsküdar Mukataaları", Üsküdar Sempozyumu IV, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-5 Ekim 2006, cilt.2, ss.131-138

Günalan R., Celep Y., "17. Yüzyıl Avarız Defterlerine Göreğ Karahisar-I Şarki Livasına Tabi Milas Kazası", Karadeniz Tarihi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKİYE, 25-26 Mayıs 2005, cilt.I, ss.159-202

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Günalan R., Sümbül S., "Osmanlı Belgelerinde Beykoz", Beykoz Belediyesi, İSTANBUL, 2013

Günalan R., Candemir M., "Osmanlı Türkçesi [Yeni Metod]", Kayıhan Yayınevi, İSTANBUL, 2012

Günalan R., Kavanoz Z., "Xv. Ve Xvi. Yüzyıllarda Kosova Bölgesine Ait Mukataa Defterleri", Prof. Dr. Şevket Nezihi Aykut Armağanı, Keskin İ, Çiçek N, Sarıyıldız G, Pamuk S., Ed., Etkin Yayınevi, İSTANBUL, ss.115-122-, 2011

Günalan R., Aydin B., "Xvi. Yüzyılda Osmanlı Devleti’Nde Mevleviyet Kadıları", Prof. Dr. Şevket Nezihi Aykut Armağanı, Keskin İ, Çiçek N, Sarıyıldı G, Pamuk S., Ed., Etkin Yayınevi, İSTANBUL, ss.19-34-, 2011

Günalan R., Çiçek N., "Osmanlı’Da Tanzimat’Tan Sonra Taşrada Arşiv Deposu Kurma Teşebbüsleri: Çorum Sancağı Örneği", Yücel Dağlı Anısına, Balta E, Dedes Y, İşli E. N, Koz M. S., Ed., Etkin Kitapları, İSTANBUL , ss.135-152-, 2011

Günalan R., "İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi (Havass-I Refia) 82 Numaralı Sicil (H. 1081/M.1670-1671)", İSAM Yayınları, İSTANBUL, 2011

Günalan R., "İstanbul Kadı Sicilleri Bab Mahkemesi 3 Numaralı Sicil (H. 1077 /M. 1666 - 1667)", İsam Yayınları, İSTANBUL, 2011

Günalan R., Keskin İ., "Hayreddin Nedim Bey’In [Göçen] Kaleminden Arşivcilik", Yücel Dağlı Anısına, Balta E, Dedes Y, İşli M. N, Koz M. S., Ed., Turkuaz Yayınevi, İSTANBUL, ss.333-354-, 2011

Günalan R., "İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi (Havass-I Refia) 82 Numaralı Sicil (H. 1081/M.1670-1671)", İSAM Yayınları, İSTANBUL, 2011

Günalan R., "İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 84 Numaralı Sicil (H. 999 - 1000/M.1590-1591", İSAM Yayınları, İSTANBUL, 2010

Günalan R., "İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 51 Numaralı Sicil (H. 987-988/ M. 1579-1580", İSAM Yayınları, İSTANBUL, 2010

Günalan R., "İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 2 Numaralı Sicil (H. 924-927 / M. 1518-1521", Çeviri, , İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi, İSTANBUL, 2010

Günalan R., "     Osmanlı İmparatorluğu’Nda Defterdarlık Teşkilatı Ve Bürokrasisi : (Xvi. Yüzyıl Maliye Ahkam Defterleri", Kayıhan, İSTANBUL, 2010

Günalan R., "     İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 26 Numaralı Sicil (H. 970-971/M. 1562-1563", İSAM Yayınları, İSTANBUL, 2010

Günalan R., "Osmanlı Esnaf Ve Toplumunda Temizlik Anlayışı: Belgeler Üzerine Bir Değerlendirme", Hidayet Nuhoğlu Armağanı, Keskin İ, Pamuk S, Kutluoğlu M. H., Ed., Pamuk Yayıncılık, İSTANBUL, ss.209-221-, 2009

Günalan R., Aydin B., "Xv Ve Xvi. Yüzyıl Osmanlı Defter Sistemi", Yeditepe Yayınevi, İSTANBUL, 2008

Günalan R., Aydin B., "Üsküdar Belediyesi Arşiv Belgeleri Katalogu", Üsküdar Belediyesi, İSTANBUL, 2008

Günalan R., Kavanoz Z., "Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Hediye Kayıtları", Kültür Tarihimizde Çeyiz, Gürsoy E. N, Koç A., Ed., Picus Yayıncılık, İSTANBUL, ss.63-72-, 2007

Günalan R., "Xvii. Yüzyıl Maliye Ahkam Defterleri", Essays in Memory of Hazel E. Heugan, Erünsal İ, Ferrad C, Kandur H, İcimsoy A.O, Çiçek N., Ed., Hazel E. Heughan Educational Federal Trust , Edinburgh, ss.223-238-, 2007

Günalan R., Keskinkiliç E., "Fatma Sultan", Timaş, İSTANBUL, 2004