Prof.Dr.Nihal Somer (Anabilim Dalı Başkanı)

İletişim: nsomer@istanbul.edu.tr ; nihal.somer@gmail.com

Oda No: 403-C

 Akademik Unvanlar/Görevler

Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor

Mesleki ve İdari Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, 27.03.2014 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, 01.10.2009 - 28.03.2014

Makaleler

Somer Ş.N., "Reasons Behind The Survival Of Ottoman Archival Documents Until Today: Paper, Ink And Binding Features", Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.238-262, 2014 (Link)

Somer Ş.N., Keskin İ., "Bir Bilgi Kaynağı Olarak Efemera Ve Türleri", Bilgi Dünyası, cilt.13, ss.437-456, 2012

Somer Ş.N., "Leaching Of Thorium And Lanthanides", Turkish Journal of Nuclear Sciences , cilt.10, no.2, ss.156-163, 1983

Somer Ş.N., "Fractional Precipitation And Solvent Extraction Of Thorium", Turkish Journal of Nuclear Sciences, cilt.10, no.2, ss.164-170, 1983

Somer Ş.N., "Determination Of Elements In Leach Solutions And Residues By İnstrumental Neutron Activation Analisis", Turkish Journal of Nuclear Sciences , cilt.10, no.2, ss.146-155, 1983

Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Somer Ş.N., "A Study Of Paper, Ink, And Binding Features Of Ottoman Archival Documents", III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, İSTANBUL, TÜRKİYE, 19-22 Haziran 2013, pp.224-224

Somer Ş.N., "Cevher Özütleme Çözeltilerinden Toryum Ve Lantanitlerin Solvent Ekstraksiyonu Ile Kazanılması", II. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 10-12 Ekim 1984, ss.172-172

Somer Ş.N., "Ankara Havasındaki Parçacıkların Büyüklük Dağılımları Ve Eser Element Miktarları", TÜBİTAK Ulusal Çevre Simpozyumu, ADANA, TÜRKİYE, 12-15 Kasım 1984, ss.98-108

Somer Ş.N., "Toryum Ve Nadir Toprak Elementlerinin Çöktürme Yöntemi Ile Kazanılması", II. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 10-12 Ekim 1984, ss.171-171

Somer Ş.N., "Toryum Cevheri Özütleme Çözeltileri Analizi", Türkiye’nin Uranyum ve Toryum Kaynaklarının Değerlendirilmesi Semineri, ANKARA, TÜRKİYE, 23-26 Mayıs 1983, ss.332-341

Somer Ş.N., "Toryum Cevherinin İşlenmesi (Ii): Özütleme Çözeltilerinden Toryumun Çöktürülmesi Ve Ekstrakssiyonu", Türkiye’nin Uranyum ve Toryum Kaynaklarının Değerlendirilmesi Semineri, ANKARA, TÜRKİYE, 23-26 Mayıs 1983, ss.362-371

Somer Ş.N., "Toryum Cevherinin İşlenmesi (I): Toryum Ve Lantanitlerin Özütlenmesi", Türkiye’nin Uranyum ve Toryum Kaynaklarının Değerlendirilmesi Semineri, ANKARA, TÜRKİYE, 23-26 Mayıs 1983, ss.353-361

Somer Ş.N., "Sarı Pasta Ve Amonyum Di Uranat Analizleri", Türkiye’nin Uranyum ve Toryum Kaynaklarının Değerlendirilmesi Semineri, ANKARA, TÜRKİYE, 23-26 Mayıs 1983, ss.140-144

Somer Ş.N., "Application Of Instrumental Neutron Activation Analysis To Thorium Ores And Leach Solutions Irradiated At Triga Reactor", 7th European Conference of TRIGA Users, İSTANBUL, TÜRKİYE, 15-17 Eylül 1982, pp.6.1-6.12

Somer Ş.N., "Trace Elements And Their Size Distribution In Ankara Atmosphere Determined By Thermal Neutron Activation Analysis", 13th International Colloquium, Atmospheric Pollution, PARİS, FRANSA, 25-28 Nisan 1978, pp.37-40

Somer Ş.N., "Eser Elementlerin Partikül Büyüklük Dağılımının Nötron Aktivasyon Metodu Ile İncelenmesi", III. Spektroskopi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-22 Eylül 1978, ss.41-41

Somer Ş.N., "Ankara Havasındaki Eser Elementler Ve Onların Tane Büyüklük Dağılımının Aletli Nötron Uyarı Yöntemi Ile Saptanması", TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi: Çevre Araştırmaları, ANKARA, TÜRKİYE, 17-21 Ekim 1977, ss.69-76

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Somer Ş.N., Keskin İ., "Efemera Bulunduran/Derleyen Yerler: Bir Değerlendirme", İsmail E. Erünsal’a Armağan, Aynur H., Aydın B., Ülker M. B., Ed., Elma Basım Yayın ve İletişim Hizmetleri, İstanbul, ss.1069-1084-, 2014

Somer Ş.N., "Kâğıt Malzemenin Korunmasında Çevresel Etkenlerin Kontrolü", Medeniyet Hamuru; Kâğıt ve bir Eski Dönem Kağıthanemiz, Kâğıthâne-i Yâlâkâbâd, Vural A., Irmak E. N., Ed., Copytürk Printhouse, Yalova, ss.100–103-, 2013

Somer Ş.N., "Importance Of User Expectations Oriented Studies In Archives", Osmanlı’nın İzinde Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, Koçal A., Berktaş Z., Ed., Timaş Yayınları, İstanbul, ss.441–452-, 2013

Somer Ş.N., "Fotoğrafik Malzeme: Türler, Tahribat Ve Fiziksel Koruma", Arşiv Emektarlarına Armağan, Oğuz N., Keskin İ., Ed., Şenyıldız Matbaası, İstanbul, ss.375-391-, 2013

Keskin İ., Somer Ş.N., "Efemeranın Bir Bilgi Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi", Osmanlı’nın İzinde Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, Koçal A., Berktaş Z., Ed., Timaş Yayınları, İstanbul, ss.205–218-, 2013

Keskin İ., Somer Ş.N., "Efemera Koleksiyonu Oluşturmada Arşivcinin Rolü", Efemera Koleksiyonu Oluşturmada Arşivcinin Rolü, Külcü Ö., Çakmak T., Özel N., Ed., Özyurt Matbaacılık, Ankara, ss.35–42-, 2012

Somer Ş.N., "Arşivsel Koruma Sorunları", Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı, Sarıyıldız G., Çiçek N., Keskin İ, Pamuk S., Ed., Ada Ofset, İstanbul, ss.253–264-, 2011

Somer Ş.N., "Arşivlerin Felsefe Ve İşlevlerindeki Son Değişiklikler", Tülin Aren Armağanı, Keskin İ., Kutluoğlu M. H., Pamuk S., Ed., Pamuk yayınları, İstanbul, ss.165-176-, 2009

Somer Ş.N., "Arşivlerin Felsefe Ve İşlevlerindeki Son Değişiklikler ", Tülin Aren Armağanı, Keskin İ., Kutluoğlu, M.H., Pamuk, S., Ed., Pamuk yayınları, İstanbul, ss.165-176-, 2009

Somer Ş.N., "Arşiv Ve Kütüphanelerdeki Kâğıt Malzemelerin Biyolojik Bozulmaları Ve Önleme Yolları", DER Yayınları, İSTANBUL, 2007

Somer Ş.N., "Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Belge Türleri, Padişah El Yazıları Ve Belge Restorasyonu", Seçil Ofset, İSTANBUL, 1997

Somer Ş.N., "Ottoman Fermans", Seçil Ofset, İSTANBUL, 1992

Somer Ş.N., "Arşivler", Çeviri, Başbakanlık Basımevi, ANKARA, 1991

Somer Ş.N., "Endüstriyel Ve Tropikal Ülkelerin Arşiv Binalarında En Ekonomik Korunma Metot Ve Vasıtaları ", Çeviri, Başbakanlık Basımevi, ANKARA, 1990

Somer Ş.N., "Arşiv Malzemesinin Korunması Ve Restorasyonu ", Çeviri, Başbakanlık Basımevi, ANKARA, 1990

Diğer Yayınlar

Somer Ş.N., "Kütüphane Malzemesinin Bakım Ve Kullanımında Ifla İlkeleri", Teknik Rapor, ss.85, 2011