Prof.Dr. Gülden Sarıyıldız

İletişim: guldensariyildiz@mynet.com ; guldensariyildiz@yahoo.com ; gulden.sariyildiz@istanbul.edu.tr

Oda No: 403/A

Akademik Unvanlar/Görevler Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2012 Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2000 - 2007 Yrd.Doç.Dr., TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1995 - 2000  

Makaleler

 Sariyildiz G., "“Osmanlı Bürokrasisinde Fotoğraflı Belge Kullanımı Ve Parmak İzi Uygulaması”, ", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı: 47, Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı II, ss.183-208, 2009

Sariyildiz G., "Mısır’Da Kurulan Mecidiye Vapur Kumpanyası Ve Faaliyetleri", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.17-36, 2003

Sariyildiz G., "Tanzimat Ve Osmanlı Bürokrasisinde Yemin Müessesesi", İ.Ü. İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, ss.251-268, 2002

Sariyildiz G., "Osmanlı Devleti’Nde Protestan Ermeni Milleti Ve Kilisesinin Tanınmass", İ.Ü. İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, ss.249-267, 2002

Sariyildiz G., "Osmanlı Bürokrasisinde Kâtip Yetiştirmek İçin Açılan Modern Bir Eğitim Kurumu: Mekteb-I Maarif-I Aklâm (Mahrec-I Aklâm)", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.249-267, 2002

Sariyildiz G., "Ii. Abdülhamid’In Fakir Hacılar İçin Mekke’De İnşa Ettirdiği Misafirhâne", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, ss.121-145, 1994

Sariyildiz G., "Karantina Meclisi’Nin Kuruluşu Ve Faaliyetleri ", Belleten, cilt.LVIII, ss.329-376, 1994 Sariyildiz G., "Karantina Tarihinden Bir Yaprak:Kuleli Tahaffuzhânesi", Bilim Tarihi, ss.25-30, 1993

Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sariyildiz G., "İstanbul Sabun Tahsisatı Ve Bu Tahsisatta Sabuncu Esnafının Yükümlülükleri", Osmanlı Öncesi İle Osmanlı Ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri , İSTANBUL, TÜRKİYE, 9-10 Mayıs 2003, cilt.2, ss.263-273

Sariyildiz G., "Xix. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’Nda Kolera Salgını", Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Afetler ve Depremler Semineri , İSTANBUL, TÜRKİYE, 22-23 Mayıs 2000, ss.309-318

Sariyildiz G., "Xix. Yüzyılda Hicaz’Da Kolera Ve Zemzemsuyu ", III. Türk Tıp Tarihi Kongresi , İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-23 Eylül 1993, cilt.2, ss.295-300

Sariyildiz G., "Ii. Abdülhamid’In Hicaz’Da Takip Ettiği Sıhhiye Politikası ", Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri , İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 1992, ss.191-206

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Sariyildiz G., Ed., "Prof. Dr. Ş. Nezihi Aykut Armağanı", Etkin Kitapları, İSTANBUL, 2011

Sariyildiz G., "Sokak Yazıcıları-Osmanlılarda Arzuhaller Ve Arzuhalciler", Derlem Yayınları, İSTANBUL, 2010

Sariyildiz G., "Halife Ii. Abdülhamid’In Hac Siyaseti Dr. M. Şakir Bey’In Hicaz Hatıraları", Çeviri, Timaş Yayınları, İstanbul 2009. , İSTANBUL, 2009

Sariyildiz G., "The Soap Production Of Lesvos, Mytilene And Ayvalik", in: Mytilene and Ayvalik, Kitromilides M. Paschalis, Michailaris D. Panagiotis , Eds., National Hellenic Research Foundation Press , Athens , pp.237-247-, 2007

Sariyildiz G., "Sicill-I Ahval Komisyonunun Kuruluşu Ve Faaliyetleri (1876-1909), ", Der Yayınları, İSTANBUL, 2004

Sariyildiz G., "El-Hacr Es-Sıhhi Fi’L Hicaz", Merkez el-Melik Faysal li’l Buhus el-İslamiye,, RİYAD, 2001

Sariyildiz G., "Hicaz Karantina Teşkilatı (1865-1914", Türk Tarih Kurumu, ANKARA, 1996

Ansiklopedide Yazılan Konular

Sariyildiz G., "Sicill-I Ahvâl Defterleri ", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayın, Dağıtım İşletmesi,, cilt.37, ss.134-136, 2009

Sariyildiz G., "Karantina (Osmanlılar Kısmı)", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Dağıtım İşletmesi,, cilt.24, ss.463-465, 2001

Sariyildiz G., "Hıfzıssıhha (Osmanlılar Kısmı)", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Yayın Dağıtım İşletmesi,, cilt.17, ss.319-321, 1998