Antropoloji Bölümü Konferansları Başlıyor

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü tarafından Bahar Dönemi Etkinlikleri kapsamında ''Antropoloji Konferansları'' adlı program düzenlenecek. 

Antropoloji Bölümü  bünyesinde yapılacak program, online (çevrimiçi) olarak zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek. 

Zoom platformu üzerinden ve Edebiyat Fakültesi Youtube kanalından canlı yayınlanacak programa, Prof. Dr. Gül Özsan, Doç. Dr. Berkay Dinçer ve Dr. Öğr. Üyesi Oya Topdemir Koçyiğit konuşmacı olarak katılacak.

Antropoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Oya Topdemir Koçyiğit, 29 Mart Pazartesi 18:00'da “'Türk-Alman' Evliliklerine İçeriden Bir Bakış” Doç. Dr. Berkay Dinçer 26 Nisan Pazartesi saat 14:00'da  “Türkiye'de Paleolitik Çağ: İlk İnsanların Avrasya'ya Yayılımında Anadolu'nun Rolü” ve son olarak Prof. Dr. Gül Özsan ise 31 Mayıs  Pazartesi saat 11:00'da “Kent, Cinsiyet ve Mekân: Moda'nın Esnaf Kadınları" konularını ele alacak. 

Herkese açık olacak farklı tarih ve saatlerde gerçekleştirilecek konferansları, isteyenler aşağıdaki youtube linkleri üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Dr. Öğr. Üyesi Oya Topdemir Koçyiğit, 29 Mart Pazartesi 18:00'da “'Türk-Alman' Evliliklerine İçeriden Bir Bakış” konulu programı aşağıdaki youtube canlı yayın linki üzerinden izleyebilirsiniz. 

Dr. Öğr.Üyesi Oya Topdemir Koçyiğit İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim dalında görev yapmaktadır. İÜ Radyoloji (önlisans), Antropoloji (lisans), Türk Dili ve Edebiyatı (çift anadal) mezunudur. Yüksek lisans (2011) ve doktora eğitimini (2017), İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Antropoloji alanında tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarını ise 2018-2019 eğitim-öğretim yılında TÜBİTAK 2219 bursu ile Avusturya’da bulunan Graz Üniversitesi’nde (Karl-Franzens-Universitaet Graz, Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie) gerçekleştirmiştir. “İnfertilite ve Sosyo-Kültürel Etkileri” 2012, “Savaşın torunları: Travmatik belleğe kuşaklar ötesi bir bakış” (A transgenerational perspective on traumatic memory) 2016, “Köyde Değişen Kültürel Bir Öğe Olarak Beslenme Organizasyonu ve ‘Kadın’” 2017, "Comprehensions on Health and Diseases in a Black Sea Village” 2017, “‘Turkish-German’ Families: An Insider Viewpoint about War, Migration and the Transnational Family Building Experience” 2019 yayınları arasında yer almaktadır. Koçyiğit, kırsal alanda kadın, sağlık ve hastalık kavrayışları, infertilite, üreme teknolojileri ve tüp bebek (IVF), ulus ötesi evlilikler ve aileler, ailede kültürel aktarım, bellek ve kimlik süreçleri gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir.Doç. Dr. Berkay Dinçer 26 Nisan Pazartesi saat 14:00'da  “Türkiye'de Paleolitik Çağ: İlk İnsanların Avrasya'ya Yayılımında Anadolu'nun Rolü” konulu programı aşağıdaki youtube canlı yayın linki üzerinden takip edebilirsiniz. Prof. Dr. Gül Özsan ise 31 Mayıs  Pazartesi saat 11:00'da “Kent, Cinsiyet ve Mekân: Moda'nın Esnaf Kadınları" konu programı aşağıdaki youtube canlı yayın linki üzerinden izleyebilirsiniz.