Prof. Dr. Celal Soydan (Anabilim Dalı Başkanı)

celal

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15949)

E-Mail:

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

357-D Blok Kat:3 -5-

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ

1964 yılında Gümüşhane'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini bu şehirde tamamladıktan sonra 1984-88 döneminde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda lisans eğitimi gördü.

1988-91 Punjab Üniversitesi-Lahor, Pakistan’da Urdu Dili Diploma ve İleri Düzey Diploma eğitimini tamamladı. 1991-93 yılları arasında aynı üniversitede Urdu Dili ve Edebiyatı yüksek lisans eğitimini Turki men Mutala'-ye İkbal (Türkiye’de İkbal Çalışmaları) konulu tez çalışmasıyla tamamladı.

1994 yılında A.Ü. DTCF, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Urduca Manzum ve Mensur Eserleri Işığında Muhammed İkbal konulu doktora çalışmasını 1999 yılında tamamladı. 2002’de Yardımcı Doçent, 2005’de Doçent, 2010 yılında Profesör oldu.

YAYINLAR:

Kitap

* İkbal’e Dair, Hece Yayınları, Ankara 2016
* Makaleler-İkbal, Hece Yayınları, Ankara 2015
* Urdu Edebiyatı Klasik Metinler, Demavend Yayınları, İstanbul 2015
* İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Yapılandırılması, Hece Yayınları, Ankara 2013
* Hareket Zili, Hece Yayınları, Ankara 2013.
* Cebrail Kanadı, Hece Yayınları, Ankara 2013
* Musa Vuruşu, Hece Yayınları, Ankara 2013
* Hicaz Armağanı, Hece Yayınları, Ankara 2013
* Urdu-Türkçe/Türkçe-Urdu Sözlük, (Prof. Dr. A.B. Aşraf/ C. Soydan) Türk Dil Kurumu, 2012
* Nutuk (Urdu) (Prof. Dr. A.B. Aşraf/ C. Soydan), Atatürk Kültür Dil ve Tarih K., Atatürk Araştırma Merkezi, 2011
* Çağdaş Urdu Edebiyatı Seçkisi, Elips Kitap, Ank. 2010
* Alamut Cenneti, (Roman, Abdul Halim Şerar), Kyrhos Yayınları, Ank. 2009
* Urdu-Türkçe Sözlük, Muktadera Kaomi Zuban, Pakistan 2009
* Galib Divanı, T.İş Bankası Kültür Yayınları, İst. 2008
* Ganj Yunağının Öyküsü, İmge Yayınevi, Ankara 2007
* Ölümüme İlişkin Bir Yazı, İmge Yayınevi, Ankara 2005
* Urdu Dilinin Türk Asıllı Efsane Şairi Mirza Esedullah Han GALİB, Ankara 2004
* Pakistan-Hindistan Öyküleri, İletişim Yayınları, İstanbul 2001
* Aşk ve Tutku; On Uzun Manzume (İkbal), Akçağ Yayınları, Ank. 2000

Makale

(Urdu):

* Jadeed Nizam e Taliim Iqbal ki Nazar mein, İrtibat, İstanbul 2015, c.6, sa.1, s.123-130.
* Feyz aur Nazim mein Hubb-ul Vatni ke cezbat mein İştirak, İrtibat, İstanbul, Ocak, 2011
* Cadid Nizam-i Ta’lim par İkbal ki İ’tirazat Al-Akreba-İslamabad, Cilt 13, sayı 1, Ocak-Mart 2010
* Nazim Hikmet aur Samraciyet ki MuhalefatJournal of Research (Urdu), cilt. 16, Aralık 2009 (Index Islamicus, South Asia Journals)
* ‘Gaddar-i Vatan’ Şair Nazım Hikmet ki Hubb-ul Vatni, Journal of Research, Multan-Pakistan 2008, S.13, (Index Islamicus, South Asia Journals)
* Akif ki Mağribi Tahzib se Muhalefet, Journal of Research, Multan, 2006, Sayı 9, s.145-153, (Index Islamicus, South Asia Journals)
* Nazım Hikmet ki Hayat u Fan par eik Nazar, Funun-Lahore, sayı:118, Eylül 2002
* “Ankara Urdu Seminar” Bildiriler kitabında, İkbal aur Akif ke Taallukat aur İkbalşinasi men Akif ka Hissah, Pakistan Teachers Form, Multan (Pakistan) Mart 1998
* Mehmet Akif aur İkbal ki Bahami Mumaseletin,  İkbal, s. 3, 4, c. 44, Bazm-e İkbal, Lahore (Pakistan) Temmuz 1997
* Allamah İkbal:Turk Aur Turkî, İkbal, Bazm-e İkbal, Cild 42, Sayı 2, Nisan 1995
* Turki İkbaliyat Par Aik Nazar, İkbaliyat/İqbal Review, Cilt 33, Sayı 4, Ocak-Mart 1993 (BAS, IBR, IBZ, MLA, MLA-IB)

(Türkçe):

* İkbal'in İslam Dünyasına Bakışı, Hece, Sayı 193, 2013
* Urdu Dilinde Protest Edebiyat, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 20, Kış 2006
* Urdu Dilinde Akrabalık Terimleri ve Müslüman Hint Toplumunda Aile Yapısı, A.Ü. DTCF Fakülte Dergisi, Cilt: 43, sayı:1, 2003
* İkbal Felsefesinde Kadının Yeri, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi. Yıl 3, Sayı:9, Bahar 2003
* İran’da ‘Petrol Tacirleri’, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi. Yıl: 2, Sayı: 5, Bahar 2002
* N.M. Raşid: Başkaldırı ve Hüsranın Şairi, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi. Yıl: 2, Sayı: 4, Kış 2002
* Şibli’de Türkler, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi. Yıl: 1, Sayı: 3, Güz 2001
* Urdu Dilinin Türk Asıllı Dahi Şairi Mirza Asadullah Han Galib, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Sayı: 2, Yaz 2001
* Urdu Edebiyatında Fesadat Dönemi ve İlerici Yazarlar, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Sayı: 1, Bahar 2001
* N.M.Raşid ve Sebe’nin Hikâyesi, Edebiyat Güncesi, Kasım-Aralık 2000, sayı: 18.
* Mistik Müzik ve Kavvali, ...ve Müzik, Araştırma ve Yorum Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı, sayı 6, 2000

 Çeviri:

* Dil Meselesi, Dr. Ijaz Shafi Gilani, Syed Muttaqeen-ur-Rahman, Doğu Araştırmaları, Sayı 4, 2009/2
* Yeni Edebiyatta Pakistanlılık Bilinci, Dr. Rubina Şehnaz, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl. 9, Sayı: 29, 2009/II
* Bir Dönem Türk Tarihi ve Edebiyatının Urdu Edebiyatındaki Yansımaları, Prof. (Prof. Dr. Anwar Ahmad), Bilge Dergisi, Sayı: 31, Kış 2001
* ‘Nigar’ Dergisinin İsmine Esin Kaynağı Olan Türk Şair Nigar Bint-i Osman, (Prof. Dr. Anwar Ahmad), A.Ü., DTCF Fakülte Dergisi, C. 40, S. 1-2, 2000
* Kaçra Baba (Krişen Çandar-Öykü), Çağdaş Dünya Edebiyatı Çeviri Seçkisi, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999
* Acem Köle (İbn-i İnşa), İmge Öyküler, Aralık 2005-Ocak 2006, Sayı 6

 Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler:

* Türkiye’deki Yenilenme Hareketine İkbal’in Bakışı, Türkiye’de Urdu Dili ve Edebiyatı Eğitiminin 100.Yılı konferansı (Türkiye ve Güney Asya Müslümanları Geçmişten Günümüze Yeni bir Perspektif) 12/14.10.2015
* İkbal’de Reformculuk, Türkiye-Pakistan Dostluk Derneği İstanbul, İkbal’i Anma Günü 28.04.2016
* Mağribi Nizam-i Ta’lim par İkbal aur Akif ke İ’tirazat mein İştirak, Uluslararası Elhamra Edebiyat ve Kültür Konferansı, Lahor (Pakistan) 23-25 Nisan 2010
* Lahor ki Sakafti u Tahzibi Zindegi Yaddaştoon mein, Uluslararası Elhamra Edebiyat ve Kültür Konferansı, Lahor (Pakistan) 23-25 Nisan 2010
* İkbal’e Göre Sosyal Yaşamda Kadının Statüsü, "Doğu'nun Bilge Şairi Muhammed İkbal" II. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 21-22 Nisan 2009
* Turki mein Urdu Tahkik u Tankid ki Peyşreft, I. Uluslararası “Urdu Research and Critisisim in Universal Perspective” G.C. University-Faisalabad (Pakistan) 29-31 Ağustos 2006
* N.M Raşid’in “Virane Sebe” tahlil ve sunum, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 66. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri. 4-8 Mart 2002.

 Ödüller:

* Award for Promotion of Urdu, University of the Punjab-Lahore/Pakistan, Ekim 2016
* Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülü, Türkiye Yazarlar Birliği, İnceleme Dalında “İkbal’e Dair” 2017

Verdiği Dersler :

 • Lisans Güz Dönemi
  • Manzum Metinler I
  • Manzum Metinler III
  • Urduca Klasik Metinler I
  • Urducadan Türkçeye Çeviri I
  • Muhammed İkbal İncelemeleri I
 • Lisans Bahar Dönemi
  • Manzum Metinler II
  • Manzum Metinler IV
  • Urduca Klasik Metinler II
  • Urducadan Türkçeye Çeviri II
  • Muhammed İkbal İncelemeleri II
 • Yüksek Lisans Güz Dönemi
  • Modern Urdu Edebiyatında Romancılık
  • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
 • Yüksek Lisans Bahar Dönemi
  • Seminer
 • Doktora Güz Dönemi
  • Urdu Edebiyatında Edebi Türler
 • Doktora Bahar Dönemi
  • Mirza Esedullah Han Galip ve Şiiri
 • Tez Danışmanlığı
  • Onur Kılıçer: Fesadat Dönemi ve Urdu Öyküsüne Yansımaları (Doktora)
  • Pamuk Yıldız İshaq : Mustansar Hüseyin Tarar'ın Edebi Kişiliği (Doktora)
  • Nebahat Özdemir : Eşfak Ahmed'in Öykücülüğü (Yüksek Lisans)
26/09/2014
3722 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00