Doç. Dr. Durmuş BULGUR

Oda No: 355

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15948)

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

355-D Blok Kat:3 -3-

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Durmuş Bulgur (Pakistan'ın Lahor şehrinde Pencap Üniversitesi'nde Mevlana Kürsüsünde Görevli (2011-2017)

Baba Adı : Abdullah

Doğum Tarihi : 16.07.1968

Doğum Yeri : Gaziantep

EĞİTİM DURUMU :

İlkokul : 5 Temmuz İlkokulu, Kırıkhan/Hatay

Ortaokul : Gazi Lisesi, Kırıkhan/Hatay

Lise : Mimar Sinan Lisesi, Gaziantep

Üniversite : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve

Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Pakistan Araştırmaları Anabilim Dalı,

1987–1991

Master : Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve

Edebiyatları (Urdu Dili ve Edebiyatı) Anabilim Dalı, 1991–1995

Doktora : Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve

Edebiyatları (Urdu Dili ve Edebiyatı) Anabilim Dalı, 1995–1999

Diploma : (URDUCA) National Institute of Modern Language, İslamabad/Pakistan,

1993 (Altı Aylık Süreyle)

Sertifika : (İNGİLİZCE) Certificate Course in English with Office Automation

Technigues, Delhi, 2005–2006 (İki Aylık Süreyle)

Görev : Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1992’den bugüne

MAKALELER

1) “Bir Türk Gözüyle Urduca’nın Resmi Dil Olması Yolundaki Engeller” (Urduca), Ahbar-i Urdu, Aralık 1995, Muktedire-i Kavmi Zeban, İslamabad/Pakistan

2) “Pakistan Bağımsızlık Hareketi’nin Fikri Arka Planı” (Urduca), (Düzenleyen: Envar Ahmed), Pakistan Teachers Form, Multan/Pakistan 1998

3) “Pakistan ve Hindustan Kütüphanelerinde Bulunan Türkiye ve Türkler Hakkındaki Matbu Kitapların Tavsif ve Tanzimi”, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S.12, Konya 1998

4) “Moda ve Taklitçilik Üzerine Bir Deneme” Diyarbakır Askerlik Dairesi Başkanlığı Dergisi, Aralık 2000

5) “1850–1900 Yılları Arası Hind Yarımadası’ndaki İslami Fikir Akımları”, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S.14, Konya 2002

6) “Hint Yarımadası’nda Gaybın Bilinmesine Dair Ekollerin Görüşleri ve Tartışmalar” (Müzakere Metni), İslam Düşüncesinde Gayb Problemi I, (Tartışmalı İlmi Toplantı, 12–13 Ekim 2002), Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları V, İSAV, İstanbul 2003

7) “Ticaretten Sömürgeciliğe XIX. Yüzyılda Hindistan ve İngiliz Hâkimiyeti”, Divan İlmi Araştırmalar, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul 2004

8 ) “Tarihsel Gelişim Süreci İçerisinde Urduca” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16, Konya 2006

9) “Urduca Biyografi Yazarlığı ve Hali” S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S:16, Konya 2006

10) Urduca Gazel Geleneğinin Mütefekkir ve Sufi Şairi Seyyid Hâce Mîr Derd”, NÜSHA, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: VI, S: 23, Ankara 2006

11) “Muhammed İkbal ve Mesajı”, Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları, Yıl:1, S:2, Malatya 2007

12) “Urdu ka Mustakbil” (Urduca), Ahbar-i Urdu, Haziran 2008, Muktedire-i Kavmi Zeban, İslamabad/Pakistan

KİTAPLAR

1)Urdu Dili ve Grameri, Tablet Kitabevi, Konya, 2007 (ISBN 975–6346–65–5)

2)Klasik Urdu Şiirinden Seçmeler, Tablet Kitabevi, Konya, 2007 (ISBN 975–6346–76–1)

3)XIX. Yüzyıl Hint Kıtasında İslami Fikir Akımları, Tablet Kitabevi, Konya, 2007 (ISBN 975–6346–75–9)

4)Türkçe – Urduca Konuşma Kılavuzu, Harmony Publications, İslamabad/Pakistan, 2008 (ISBN 978-969-9110-05-04)

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

1)Uluslar Arası VII. Dil, Yazın, Deyiş Bilim Sempozyumu (02-05 Mayıs 2007), Bildiri Kitabı Cilt I – II; 978–975–448–180–8 (TK.) ISBN: 978–975–448–181–5 (I.C); 978–975–448–182–2 (TK.) ISBN: 978–975–448–183–9 (II.C); Yayına Hazırlayanlar: Durmuş BULGUR - Hatice BÜYÜKKALAYCI, Selçuk Üniversitesi, Aralık 2007, Konya

Verdiği Dersler

 • Lisans Güz Dönemi
  • Urduca Dilbilgisi I
  • Urduca Dilbilgisi III
  • Türkçe'den Urduca'ya Çeviri I
 • Lisans Bahar Dönemi
  • Urduca Dilbilgisi II
  • Urduca Dilbilgisi IV
  • Türkçe'den Urduca'ya Çeviri II
 • Yüksek Lisans Bahar Dönemi
  • Pakistan Hindistan Alt Kıtasında Fikir Akımları
 • Doktora Güz Dönemi
  • II. Bahadır Şah Dönemi Urdu Şiiri
 • Doktora Bahar Dönemi
  • Muhammed İkbal ve Şiiri
26/09/2014
3573 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00