Prof. Dr. Halil TOKER

Prof. Dr. Halil Toker

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15949)

E-Mail:

khtoker@yahoo.com

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

357-D Blok Kat:3 -5-

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ

Eğitim Bilgileri

Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER, DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI/FARS DİLİ VE EDEBİYATI, 1992-1995
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER, DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI/FARS DİLİ VE EDEBİYATI,1989-1992
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT, DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI/FARS DİLİ VE EDEBİYATI, 1985-1989

Yaptığı Tezler

Doktora, "Hindistan'da Farsça ve Urduca Şiir ve II. Bahadır Şah Devri Şaiirleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI/FARS DİLİ VE EDEBİYATI Temmuz, 1995.
Yüksek Lisans, "Mirza Esedullah Han Galib'in Hayatı ve Eserleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI/FARS DİLİ VE EDEBİYATI Temmuz, 1992.

Yabancı Diller

Urduca, Çok İyi
İngilizce, İyi
Hintçe, Orta
Farsça, Çok İyi

Akademik Unvanlar/Görevler

Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT, 2006 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT, 2001 - 2006
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT, 1999 - 2001
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT, 1995 - 1999
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT, 1990 - 1995

Mesleki ve İdari Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 27.08.2001 - Devam Ediyor

Araştırma Alanları

Urdu Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı
Hindko Dili ve Edebiyatı

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans, O.Kılıçer, "Urduca Şiirde Romantizm ve Emced İslâm Emced", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, P. Yıldız Ishaq, "Urduca Sefernamelerde İstanbul", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2013.
Doktora, A.Süren Çiftsüren, "93 Harbi'nden Sonra Hindistan-Pakistan Alt-Kıtası'nda Urduca ve Farsça Şiirde Türkiye ve Türkler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, H.Görgün, "Muhammed Hüseyin Âzâd'ın Derbâr-i Ekberî Adlı Eserinde Türkler ve Türk kültürü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2013.
Doktora, Z.Kardaş, "Ebû'l Kelâm Azâd ve El-Hilâl Gazetesi Çerçevesinde Türkiye ve Türkler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2011.
Doktora, H.Görgün, "Hindistan Hilafet Hareketi ve Urdu Edebiyatına Yansımaları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Durmuş, "Başlangıçtan Klasik Dönemin Sonuna Kadar Türk Asıllı Şairler ve Urdu Dili ve Edebiyatına Katkıları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Devam Ediyor.

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Toker H., "Mazi Say Mustaqbal Tah Pahunchnay walay Noor: Maulana Jalaladdin Roomi aur Allama Muhammad Iqbal", SA-MÂHİ IRTIBÂT, vol.6, pp.79-94, 2015
Toker H., "URDU ZABAAN KEY RASM UL-HAT KEY MASAIL", QUARTERLY AL-AQREBA, vol.xvıı, pp.34-46, 2014
Toker H., "Asr-i Hâzir Meyn Urdu Key Mesâil Aur Un key Hal Ki Custacû: Turki Aur Diger Zabâbûn Key Tacrubât Ki Ruşenî MeyN", THE ANNUAL OF URDU STUDİES, UNIVERSITY OF WISCONSIN, vol.27, pp.327-337, 2012
Toker H., "Abdurrazzaq Malihamadî Istanbul MeyN", RESEARCH JOURNAL OF ALMAS, SHAH ABDULLATIF UNIVERSITY, vol.13, pp.391-403, 2012
Toker H., "Eyk Turk Şâir Aur Afsâna-nigâr Necib Fazıl Kısakürek", SA-MÂHÎ İRTİBÂT, vol.3, pp.37-43, 2012
Toker H., "Turkî Aur Diger Memâlik MeyN Urdu Ki Ta'lîm", QUARTELY AL-AQREBA, vol.15, pp.110-116, 2012
Toker H., "Bât Bas Sey Nikıl-çalî, Faiz Ahmad Faiz aur Nazim Hikmet key Ayyâm-i Zindân)", SA-MÂHÎ IRTIBÂT, vol.2, pp.275-294, 2011
Toker H., "HameyN Kis-Tarah Ki Aman Cahiey?", QUARTELY AL-AQREBA, vol.14, pp.124-126, 2011
Toker H., "Târîh Key Âiney MeyN-3", SA-MÂHî İRTİBÂT, vol.1, pp.8-9, 2010
Toker H., "Târîh key Âiney MeyN-1", SA-MAHî IRTIBÂT, vol.1, pp.33-34, 2009
Toker H., "Târîh key Âiney MeyN-2", SA-MÂHî IRTİBÂT, vol.1, pp.36-37, 2009
Toker H., "ISTANBOL (TURKI) MEN URDU", THE ANNUAL OF URDU STUDIES, pp.314-318, 2008
Toker H., "CIGAR-I LAHT LAHT-PROF. DR. GHULAM HUSSAIN ZULFIQAR KI APBÎTÎ PAR EYK NAZAR (CİGAR-İ LAHT LAHT-PROF. DR. GHULAM HUSSAİN ZULFİKÂR'IN ANILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME)", QUARTELY IQBAL, vol.54-55, pp.80-85, 2008
Toker H., "Profesor Dr. Ghulam Hussaim Zulfikâr (Turki MeyN Pakistânî Şinaht key Bihterîn Numayendey)", QUARTELY IQBAL, vol.54-55, pp.76-79, 2008
Toker H., "1857 AYAKLANMASI VE URDU ŞİİRİNDE "DELHİ'YE AĞIT"", İSLAMİ EDEBİYAT DERGİSİ, ss.81-85, 2006
Toker H., "İSTANBUL-TÜRKİYE: SAFAR U HAZAR MEYN", İSLAMİ EDEBİYAT DERGİSİ, ss.95-97, 2006
Toker H., "TURKI MEYN URDU (MAZÎ, MUSTAKBAL AUR HÂL)", MAHZAN, pp.131-134, 2006
Toker H., "TURKİ KEY LÂ-CAVÂB ŞAİR "FUZULİ"", RESEARCH JOURNAL ALMAS, pp.224-238, 2006
Toker H., "SAHİR LUDHYÂNEVİ", İSLAMİ EDEBİYAT DERGİSİ, ss.90-92, 2006
Toker H., "KLASİKTEN MODERNE URDUCA ŞİİR", İSLAMİ EDEBİYAT DERGİSİ, ss.14-25, 2006
Toker H., "URDU ZABÂN: MUŞKILÂT AUR MASÂİL-DUSRE MULKUN KI KAVMÎ ZABÂN KE TACRUBÂT KE TANÂZUR MEYN (URDU DİLİ: GÜÇLÜKLER VE SORUNLAR-DİĞER ÜLKELERİN MİLLÎ DİL TECRÜBELERİ ÇERÇEVESİNDE)", IQBALQUARTERLY JOURNAL, vol.52, pp.11-26, 2005
Toker H., "CIGAR-I LAHT LAHT-PROF. DR. GHULAM HUSSAIN ZULFIQAR KI APBÎTÎ PAR EYK NAZAR (CİGAR-İ LAHT LAHT-PROF. DR. GHULAM HUSSAİN ZULFİKÂR'IN ANILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME) ", ADAB-I LATIF, vol.70, pp.141-148, 2005
Toker H., "ALİ NİHAT TARLAN AUR UN KI FÂRSÎ NAZM: IQBAL (ALİ NİHAT TARLAN VE "İKBAL" ADLI FARSÇA ŞİİRİ)", IQBAL-QUARTERLY JOURNAL, vol.51, pp.55-72, 2004
Toker H., "KEMAL BİLBAŞAR AUR USKA MUHTASAR AFSANA-KURBÂNÎ", QAUMI ZABAN, vol.76, pp.63-66, 2004
Toker H., "HİNDİSTAN HİCRET HAREKETİ", DÎVÂN İLMî ARAŞTIRMALAR, ss.147-162, 2004
Toker H., "GULHÂ-YI RANGÂRANG-ATİYA HÂN KI HÂSIL-I KITÂB-I HASTÎ", ARAD-I LATÎF, vol.69, pp.100-104, 2004
Toker H., "TURKÎ KE ÂLMÎ ŞOHRAT-YÂFTA ADÎB-AZİZ NESİN", QAUMI ZABAN, vol.76, pp.59-66, 2004
Toker H., "TEYFİK FİKRET", MONTHLY PARWAZ, vol.3, pp.39-41, 2004
Toker H., "TARIK BUĞRA AUR GACIR-VÂLÂ PILAV KA MASLA", QUARTERLY SAFIR-E-URDU, vol.8, pp.102-109, 2004
Toker H., "NECİB FAZIL KISAKÜREK AUR BÎMÂR CIVÂRÎ KI MAVT", MONTHLY PARWAZ, vol.3, pp.50-53, 2004
Toker H., "HİNT-TÜRK İMPARATORLUĞU'NUN SON TEMSİLCİSİ: BAHÂDUR ŞAH ZAFER", NÜSHA ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.59-77, 2004
Toker H., "RECAYİZÂDE MAHMUD EKREM", MONTHLY PARWAZ, vol.2, pp.66-67, 2003
Toker H., "ISTANBUL SE ŞÂYI' HONE-VÂLÂ URDU AHBÂR-CIHÂN-I ISLÂM (İSTANBUL'DA URDUCA YAYIMLANAN BİR GAZETE-CİHÂN-İ İSLÂM)", MONTHLY PARWAZ, vol.3, pp.182-186, 2003
Toker H., "NİGAR HANIM", MONTHLY PARWAZ, vol.3, pp.66-67, 2003
Toker H., "ALİ EKREM BOLAYIR", MONTHLY PARWAZ, vol.3, pp.61-62, 2003
Toker H., "SÂHIR ŞÎVÎ AUR UNKÎ HAİKKU-NİGÂRÎ (SÂHİR ŞÎVÎ VE HAİKKU ŞİİRLERİ)", MONTHLY PARWAZ, vol.3, pp.35-37, 2003
Toker H., "ABDÜLHAKHAMİD TARHAN", MONTHLY PARWAZ, vol.2, pp.59-60, 2003
Toker H., "TWO OTTOMAN DOCUMANTS IN THE LIGHT OF THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE TURKISH-INDIAN MUSLIMS RELATIONS (TÜRK VE HİNT MÜSLÜMANLARI'NIN İLİŞKİLERİ IŞIĞINDA İKİ OSMANLICA BELGE)", MIDDLE EAST JOURNAL OF AREA STUDY CENTRE-UNIVERSITY OF BALOCHISTAN, vol.7, pp.13-21, 2002
Toker H., "CENAB ŞEHABETTİN", MONTHLY PARWAZ, vol.2, pp.55-56, 2002
Toker H., "ZİYÂ PAŞA", MONTHLY PARWAZ, vol.2, pp.44-46, 2002
Toker H., "NAMIK KEMAL", MONTHLY PARWAZ, vol.2, pp.47-48, 2002
Toker H., "MEHMET FUAD KÖPRÜLÜ", MONTHLY PARWAZ, vol.2, pp.50-51, 2002
Toker H., "CÂVID-NÂMÂ: MI'R'AC-NÂMÂ-I HODÎ KI KIRDÂRÎ TAHLÎL (CAVİDNÂME: BENLİĞİN MİRACI'NIN KARAKTER TAHLİLİ)", IQBAL-QUARTERLY JOURNAL, vol.49, pp.41-64, 2002
Toker H., "FE'L-MÂZÎ EŞBEHU BI'L-ÂTÎ (GEÇMİŞ GELECEĞE BENZER)", MONTHLY PARWAZ, vol.1, pp.10-12, 2001
Toker H., "WHAT DID THE TURKS THINK ABOUT THE QAID-I AZAM MUHAMMAD ALI CINNAH", IQBAL-QUARTERLY JOURNAL, vol.48, pp.113-121, 2001
Toker H., "SEBK-İ HİNDÎ (HİND ÜSLÛBU)", İLMÎ ARAŞTIRMALAR, ss.113-122, 2001
Toker H., "IQBÂL KA PEYGÂM-I KUVVAT (İKBAL'İN GÜÇ MESAJI)", IQBAL-QUARTERLY JOURNAL, vol.48, pp.37-41, 2001
Toker H., "EYK USMÂNÎ SAFÎR KA SAFARNÂMÂ-I HINDUSTÂN (BİR OSMANLI SEFİRİNİN HİNDİSTAN SEYAHATNAMESİ)",MONTHLY PARWAZ, vol.1, pp.10-14, 2001
Toker H., "MUCHE YAKÎN NA KARNE KA HAK HE (İNANMAMAYA HAKKIM VAR)", MONTHLY PARWAZ, vol.1, pp.23-24, 2001
Toker H., "URDU DİLİ: TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GÖZ ARDI EDİLEN MİRASI", İLMÎ ARAŞTIRMALAR, ss.113-122, 2001
Toker H., "ALLAMA IQBAL KE DO ŞIIR PAR (ALLAME İKBAL'İN İKİ BEYTİ ÜZERİNE)", MONTHLY PARWAZ, vol.1, pp.30- 31, 2001
Toker H., "URDU EDEBİYATINDA MODERN ÖYKÜ", ADAM ÖYKÜ, ss.69-73, 2000
Toker H., "URDU ZABÂN KI RUŞAN MUSTAKBIL (URDUCANIN PARLAK GELECEĞİ)", KONFERANS KİTABI, vol.1, pp.71-72, 2000
Toker H., "MUHAMMED IQBAL KI ŞÂIRÎ MEYN MUHABBAT-I MÂDAR (MUHAMMED İKBAL'İN ŞİİRİNDE ANNE SEVGİSİ)", IQBAL-QUARTERLY JOURNAL, vol.46, pp.53-64, 1999
Toker H., "TURKI KE KAVMI ŞAIR MEHMET AKIF ERSOY (TÜRKİYE'NİN MİLLÎ ŞAİRİ MEHMET AKİF ERSOY)", SADA URDU MONTHLY, vol.3, pp.16-18, 1998
Toker H., "HAR BAÇÇÊ KA EYK SİTARA HEY (MUSTAFA RUHİ ŞİRİN)", Çeviri, MULTI MEDIA AFFAIRS, LAHOR, 2009
Toker H., "ISTANBUL MEYN URDU SAHÂFAT (İSTANBUL'DA URDUCA BASIN)", IQBAL-QUARTERLY JOURNAL, vol.45, pp.61-75, 1998
Toker H., "TURKÎ KE SUFÎ ŞÂIR-YUNUS EMRE (TÜRK MUTASAVVIF ŞAİR YUNUS EMRE)", IQBAL-QUARTERLY JOURNAL, vol.45, pp.45-62, 1998
Toker H., "URDU ŞİİRİNE GENEL BİR BAKIŞ (BAŞLANGICINDAN KLASİK DÖNEMİN SONUNA KADAR)", ŞARKİYAT MECMUASI, ss.285-305, 1998
Toker H., "EYK SO BARAS KE HINDÎ KE VAFÂT PAR (YÜZ YAŞINDAKİ HİNTLİ'NİN ÖLÜMÜ HAKKINDA)", SADA URDU MONTHLY, vol.3, pp.33-34, 1998
Toker H., "SABK-I HINDÎ (HIND KA USLUB)", IQBAL QUARTERLY JOURNAL, vol.44, pp.75-89, 1997 Toker H., "GÜLİSTAN'DAN BİR DEMET GÜL", TÜRK EDEBİYATI, ss.36-37, 1996
Toker H., "MUHAMMED İKBAL", YAZ-GI, ss.38-38, 1988

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Toker H., "Eyk Mala Motioon ka", Publisher&Advisers, Delhi, 2015
Toker H., "Şikâyet ve Cevabı", Çeviri, Demavend Yayınları, İSTANBUL, 2015
Toker H., "Hayri Kardeşlerin İstanbul'daki Faaliyetleri ve Darüfünûn'da Urdu Dili Eğitiminin Başlangıcı", in: Journey of Urdu Language and Literature in Turkey (From the Perspective of Turkey-South Asian Muslims Relations), Halil Toker, Ali Moeen, Eds., Urdu Garh-Bahawalpur-Pakistan, Karaçi, pp.1-11, 2015
Toker H., "Yih Hay Meeraa Pakistan", Jumhoori Publications, Lahor, 2015
Toker H., Moeen A., Eds., "Journey of Urdu Language and Literature in Turkey (From the Perspective of Turkey-South Asian Muslims Relations)", Urdu Ghar-Bahawalpur-Pakistan, Karaçi, 2015
Toker H., "Turki Meyn Urdu Taleem o Tadrees kee Sadee aur İmkânaat", in: Journey of Urdu Language and Literature in Turkey (From the Perspective of Turkey-South Asian Muslims Relations), Halil Toker, Ali Moeen, Eds., Urdu Garh-Bahawalpur-Pakistan, Karaçi, pp.24-32, 2015
Toker H., "Urdu ka Mustaqbal", Sanj Publications, Lahor, 2015
Toker H., "BİR ŞAHİNSİN SEN", DEMAVEND YAYINLARI, İSTANBUL, 2014
Toker H., "KARA BÜYÜ (EMCED İSLÂM EMCED)", Demavent Yayınları, İSTANBUL, 2014
Toker H., "Urdu ko Qaumi aur Baina'l-aqwami Zabaan Honay Meyn Darpeesh Rakaawateen", in: Ekisween Sadi Meyn Urdu-Farough aur Imkan, Khwaja Md. Ekramuddin, Eds., National Council for Promotion of Urdu Language, Yeni Delhi, pp.281-306, 2014
Toker H., "A PRACTICAL GUIDE TO HINDKO GRAMMAR", TRAFFORD PUBLISHING, BLOOMINGTON IN, 2014
Toker H., "Mulla Nasreddîn", Çeviri, Urdu Ghar, BAHAWALPUR, 2014
Toker H., "Bisween Sadi Kay Shroo MeyN Taloo Hanay Walaa Urdu Ka Sooraj Mail ba-Groob Kioom?", in: Ekisween Sadi Mein Urdu Ka Samaji va Saqafati Farogh, Khwaja Md. Ekramuddin, Eds., National Council for Promotion of Urdu Language, Yeni Delhi, pp.100-119, 2014
Toker H., "BİR ANNENİN RÜYASI (MUHAMMED İKBAL)", DEMAVEND YAYINLARI, İSTANBUL, 2013
Toker H., "Mombay Sey Peiâvar Tak Manzil-ba-manzil Hindustân", in: Urdu SafarnâmôN MeyN Hindustânî Tahzêb u Sakâfat, Ekramuddin, Kh., Eds., NATONAL COUNCIL FOR PROMOTION OF URDU LANGUAGE-GOVERNMENT OF INDIA, YENİ DELHİ, pp.345-363, 2013
Toker H., "TURK AUR TURKİ (BARR-İ SAĞÊR PÂK U HÜND MEYN URDU ZABÂN KEY HAVALEY SEY)", NARRATIVES PVT. LTD, İSLAMABAD, 2012
Toker H., "KHAIRPUR SEY PESHAWAR TAK", BTA PUBLISHING HOUSE, KARAÇİ, 2012
Toker H., "CİHÂN-İ İSLÂM", MULTI MEDIA AFFAIRS, LAHOR, 2011
Toker H., "NANNHA SHARARATI SKÛL MEYN (RIFAT ILGAZ)", Çeviri, MULTI MEDIA AFFAIRS, LAHOR, 2010
Toker H., "SURH KALĞI (ÇETİN ÖNER)", Çeviri, MULTI MEDIA AFFAIRS, LAHOR, 2010
Toker H., "ŞÊR PİRİNDA (MUSTAFA RUHİ ŞİRİN)", Çeviri, MULTI MEDIA AFFAIRS, LAHOR, 2009
Toker H., "JADEED TURKİ SHAİRİ", SANJH PUBLICATIONS, LAHOR, 2009
Toker H., "NAZUK HÂNUM (HASAN LATİF SARIYÜCE)", Çeviri, MULTI MEDIA AFFAIRS, LAHOR, 2009
Toker H., "KİYA ÂP NEY SURH HÂTÎ KO DÊKHÂ HEY? (FIRAT AVCI)", Çeviri, MULTI MEDIA AFFAIRS, LAHOR, 2009
Toker H., "HAR BAÇÇÊ KA EYK SİTARA HEY (MUSTAFA RUHİ ŞİRİN)", Çeviri, MULTI MEDIA AFFAIRS, LAHOR, 2009
Toker H., "SÊB KI TITLÎ (HANDAN DERYA)", Çeviri, MULDI MEDIA AFFAIRS, LAHOR, 2009
Toker H., "KAHANÎ HARÎDNEY-VÂLÂ ÂDMÎ (MEVLANA İDRİS)", Çeviri, MULTI MEDIA AFFAIRS, LAHOR, 2009
Toker H., "SitarouN ka Powder (Mustafa Kutlu)", Çeviri, A, İSTANBUL, 2008
Toker H., "GÖNÜLDEN DİLE", Çeviri, ÜMRANİYE BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, İSTANBUL, 2007
Toker H., "PİYARA MULK HEY PAKİSTAN", BTA PUBLISHING HOUSE, KARAÇİ, 2007
Toker H., "MESNEVİ'DEN SEÇMELER (Mevlana Celaleddin Rumi)", Çeviri, ALKIM YAYINLARI, İSTANBUL, 2006
Toker H., "İKBAL AUR TURK (EYK TEHKÎKÎ CÂİZA)", BAZM-İ İQBAL, LAHOR, 2004
Toker H., "Ruhnamah (Saparmurat Niyazov)", Çeviri, A, AŞKABAT, 2003
Toker H., Ed., "KEŞMİR DOSYASI", TARİH VE TABİAT VAKFI TATAV YAYINLARI, İSTANBUL, 2003
Toker H., "İkbal'in Mektupları", A, İSTANBUL, 2002
Toker H., "Cavidname (Muhammed İkbal)", Çeviri, A, İSTANBUL, 2002
Toker H., "YANSIMALAR (GENÇLİK NOTLARI)", Çeviri, KAKNÜS YAYINLARI, İSTANBUL, 2001
Toker H., "Pakistan-Hindistan Öykülerinden Seçmeler", A, İSTANBUL, 2000
Toker H., "ŞU MASMAVİ GÖKYÜZÜNÜ KENDİ YURDUM SANMIŞTIM BEN", Çeviri, ŞULE YAYINLARI, İSTANBUL, 1999
Toker H., "SİLKU'S-SULÛK (ÂRİFLERİN YOLU) (Ziyauddin-i Nahsebî)", Çeviri, İNSAN YAYINLARI, İSTANBUL, 1999

Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Toker H., "Azeem Turk Şâir Necib Fazıl Kısakürek aur Turki MeyN Islâmi TehrikooN Ki Naşâtu's-Sâniyah", Literature, Society and Reconstruction(Past, Present and Future), Khairpur, PAKISTAN, 13 Ocak 2015 - 14 Ocak 2016, vol.6, no.2, pp.285-329
Toker H., "The Great Turkish Poet Necip Fazil And Islamic Revivalism in Turkey", Literature, Society and Reconstruction(Past, Present and Future), Khairpur, PAKISTAN, 13-14 Ocak 2015, pp.51-83
Toker H., "TURK SUFİ ŞUERA KEY KALÂM MEYN PEYGÂM-I MUHABBAT,, UHUVVAT AUR YAKCİHATÎ", LITERATURE AND CO-EXISTENCE, KHAIRPUR, PAKISTAN, 3-4 Kasım 2012, pp.7-27
Toker H., "TURKI MEYN URDU", URDU AUR ASR-İ HAZİR, KARAÇİ, PAKISTAN, 30 Eylül - 1 Ekim 2011, pp.45-45
Toker H., "URDU KO DAR-PÊŞ MASAİL AUR UN KA HAL", URDU AUR ASR-İ HAZİR, KARAÇİ, PAKISTAN, 30 Eylül - 1 Ekim 2011, pp.131-137
Toker H., "MAULANA HUSSAIN AZAD'S DARBAR-E AKBARI, SOME PRELIMINARY CULTURAL AND SOCIOLOGICAL NOTES", URDU HUMANITIES CONFERANCE, WISCONSİN, ABD, 14-14 Ekim 2010, vol.26, pp.39-52

Diğer Yayınlar/Ansiklopedide Yazılan Konular

Toker H., "ZEVK, MUHAMMED İBRÂHİM", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI, cilt.16, ss.310-311, 2013
Toker H., "URDUCA", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.16, ss.170-172, 2012
Toker H., "SÜRÛR", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.16, ss.170, 2010
Toker H., "ZEVK, TASADDUK HÜSEYİN", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.16, ss.22, 2010
Toker H., "RUSVÂ", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.16, ss.251, 2008
Toker H., "PEŞTU DİLİ", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.34, ss.254-255, 2007
Toker H., "PENCAP DİLİ", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.16, ss.225-226, 2007
Toker H., "NÂSİH", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.16, ss.406-407, 2006
Toker H., "MÜ’MİN", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.16, ss.558, 2006
Toker H., "MUHAMMED", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.30, ss.459-461, 2005
Toker H., "MÎR MUHAMMED TAKİ", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.16, ss.130, 2005
Toker H., "MESNEVİ", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.16, ss.324-325, 2004

Desteklenen Projeler

"Alt-kıta ve Urdu Edebiyatı Kaynaklarında Türkiye ve Türkler", BAP Arastırma Projesi, -, Yönetici, Devam Ediyor
"Bombay'dan Svat'a Kadar Adım Adım Hindistan (Osmanlı Elçisi Ahmet Hamdi Şirvânî'nin Gözüyle)", BAP Arastırma Projesi, -, Yönetici, 2014
"Mevlana Huseyin Azad'ın Derbar-ı Ekberi'si: Kültürel ve Sosyolojik Bir Değerlendirme", BAP Arastırma Projesi, Yönetici, 2012
"Traplusgarp Savaşından Cumhuriyete Hint-Pakistan Alt-Kıtası Müslümanları İle Osmanlı İlişkileri ve Türkiye'de Urdu Dili (T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-Yıl Boyu Hızlı Destek Projesi)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Yönetici, 2015
"The Great Turkish Poet Necip Fazil and Islamic Revivalism in Turkey", BAP Arastırma Projesi, -, Yönetici, 2015

Verdiği Dersler

14 Temmuz 2017 - 14 Temmuz 2018 tarihleri arasında Pakistan'ın Lahor şehrinde Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüttüğünden bu tarihler arasında ders vermemektedir.

 • Lisans Güz Dönemi
  • Türkçe'den Urduca'ya Çeviri I
  • Manzum Metinler I
  • Manzum Metinler III
  • Muhammed İkbal İncelemeleri I
  • Metin Üzerine Dilbilgisi Uygulamaları I(Seminer)
 • Lisans Bahar Dönemi
  • Türkçe'den Urduca'ya Çeviri II
  • Manzum Metinler II
  • Manzum Metinler IV
  • Muhammed İkbal İncelemeleri II
  • Metin Üzerine Dilbilgisi Uygulamaları II(Seminer)
 • Yüksek Lisans Güz Dönemi
  • Hint Dili ve Grameri
 • Yüksek Lisans Bahar Dönemi
  • Urdu Şiirinde Türkiye ve Türkler
  • Hint Üslubunun Doğuşu ve Temsilcileri
 • Doktora Güz Dönemi
  • Urdu Edebiyatında Edebi Akımlar
  • II. Bahadır Şah Dönemi Urdu Şiiri
 • Doktora Bahar Dönemi
  • Muhammed İkbal ve Şiiri

Bilimsel Dergilerdeki Görevler

QUARTERLY AL-AQREBA, Yayin Kurul Üyesi, 01.10.2011 - Devam Ediyor
RESEARCH JOURNAL ALMAS, SHAH ABDULLATIF UNIVERSITY, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2006 - Devam Ediyor
SA-MAHİ İRTİBAAT, Editör, 03.04.2009 - Devam Ediyor
BAZYAFT-A RESEARCH JOURNAL, PUNJAB UNIVERSITY, Yayin Kurul Üyesi, 16.02.2010 - Devam Ediyor
Alhamd, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Baazgasht, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2015 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar

Literature, Society and Reconstruction/The Great Turkish Poet And Islamic Revivalism in Turkey, Khairpur, Ocak 2015
VII. Uluslararası Urduca Konferansı, KARAÇİ, Ekim 2014
Allame Muhammed İkbal ve Mürşidi Mevlana Celaleddin Rumi, BAHAWALPUR, Kasım 2014
Türkiye'de Urdu Dili ve Eğitimi, BAHAWALPUR, Kasım 2014
URDU DİLİ: SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI, ADABI SANGAT: ASSOCIATION OF NORWEGIAN AND INTERNATIONAL AUTHORS, OSLO, Eylül 2013
BAŞARILI ULUSLARARASI BİR DİL NASIL BAŞARISIZ HALE GETİRİLEBİLİR: URDU DİLİNİN GELİŞMESİ VE YAYILMASI ÖNÜNDEKİ ENGELLER, NATIONAL COUNCIL FOR PROMOTION OF URDU LANGUAGE, YENİ DELHİ, Eylül 2013
CAVİDNAME: MİLLİ KİMLİĞİN FORMÜLASYONU, SAHARA TIMES MEDIA GROUP, KOPENHAG, Nisan 2013
YENİ ARAYIŞLAR İÇERİSİNDE URDUCA ALFABE, EXPRESS MEDIA GROUP, LAHOR, Ekim 2013
TÜRK SUFİ ŞAİRLERİN ŞİİRLERİNDE BARIŞ, SEVGİ VE BERABERLİK MESAJI, KHAIRPUR, Kasım 2012
BOMBAY'DAN SVAT'A KADAR ADIM ADIM HİNDİSTAN-OSMANLI ELÇİSİ AHMED HAMDİ ŞİRVANİ'NİN BAKIŞ AÇISINDAN, HAWAHALAL NEHUR UNIVERSITY, YENİ DELHİ, Mart 2012
FARSÇA ŞİİRLERDEN SEÇMELER, 6. ULUSLARA ARASI FECR ŞİİR FESTİVALİ, TAHRAN, ŞİRAZ, Şubat 2012
TÜRK-PAKİSTAN İLİŞKİLERİ, FEDERAL URDUCA ÜNÜVERSİTESİ, KARAÇİ, Eylül 2011
ALT-KITA VE URDU EDEBİYATINDA TÜRKİYE VE TÜRKLER, CITY UNIVERSITY, PEŞAVER, Kasım 2011
BİZE NASIL BİR BARIŞ LAZIM?, KARACHI ARTS COUNCIL, KARAÇİ, Ekim 2011
TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDE URDU DİLİ EĞİTİMİ: NEDEN VE NASIL? KARACHI ARTS COUNCIL, KARAÇİ, Kasım 2011
TÜRKİYE'DE URDUCA, EXPRESS GROUP, KARAÇİ, Ekim 2011
AZAD'IN DERBAR-I EKBERİ ADLI ESERİNDE TÜRKLER VE TÜRK KÜLTÜRÜ, PENCAP ÜNİVERSİTESİ, LAHOR, Ocak 2010
TÜRKLER'İN NAZARINDA İKBAL, LAHORE ARTS COUNCIL, LAHOR, Nisan 2010
MUHAMMET İKBAL'İN MİRACI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL, Nisan 2009
MEHMET AKİF VE MUHAMMET İKBAL'DE BATI ALGISI, AREL ÜNÜVERSİTESİ, İSTANBUL, Mart 2009
HİNDİSTAN PAKİSTAN ALT-KITASINDAN TÜRKİYE'YE YAPILAN YARDIMLAR, CITY UNIVERSITY, PEŞAVER, Ekim 2008
TÜRK MİLLİ ŞUURUNUN UNUTULMUŞ MERKEZİ-HİNDİSTAN PAKİSTAN ALT-KITASI- SHAH ABDULLATİF ÜNİVERSİTESİ, KHAİRPUR, Ekim 2008
İNGİLTERE'DE OLUŞAN URDUCA ŞİİRDE VATAN ÖZLEMİ VE İTİLMİŞLİK DUYGUSU, İSTANBUL ÜNÜVERSİTESİ, İSTANBUL, Kasım 2007
TÜRKİYE VE PAKİSTAN DOSTLUĞU, PEŞAVER ÜNÜVERSİTESİ, PEŞAVER, Şubat 2007
TÜRKLER NEDEN URDUCA ÖĞRENİYOR? EDWARDS COLLAGE, PEŞAVER, Şubat 2007
İKBAL VE TÜRKLER, CITY UNİVERSİTY, PEŞAVER, Şubat 2007
TÜRKİYE'DE URDU DİLİ VE EDEBİYATI, PENCAP ÜNİVERSİTESİ, ORIENTAL COLLAGE, lAHOR, Şubat 2007
SEBK-İ HİND-Î: HİNT DÜŞÜNCE TARZININ EDEBİYATA YANSIMASI VE URDU DİLİNDE SEBK-İ HİND-Î , İSTANBUL, Ocak 2006
OSMANLI TÜRKLERİ VE HİNT MÜSLÜMANLARININ İLİŞKİLERİ (KARAÇİ ÜNÜVERSİTESİ), KARAÇİ, Ocak 2003
TÜRKİYE'DE URDUCA'NIN MACERASI, IKKISVÎN SADI AUR URDU ZABAN MEYN NAYE IMKÂNÂT KONFERANSI, LONDRA, Ocak 2000
MUHAMMED İKBAL VE TÜRK GENÇLİĞİ-ETKİLEŞİM VE DÜŞÜNCELER III. ULUSLARARASI İKBAL KONFERANSI, LAHOR, Kasım 1998

Bilimsel Hakemlikler

Alhamd, Dergide Hakemlik
Al-Aqreba, Dergide Hakemlik
Şarkiyat, Dergide Hakemlik
Bazgeşt, Dergide Hakemlik
ALMAS, Dergide Hakemlik

Etkinlik Organizasyonu

Türkiye ve Güney Asya Müslümanları (Geçmişten Günümüze Yeni Bir Perspektif), Düzenleme Kurulu Başkanı, TÜRKİYE, Ekim 2015
Doğunun Batıdaki Melodik Sesi: Doğulu Şair ve Yazarlar, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Ağustos 2012

Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri

3dh International Hindko Conference, Davetli Konuşmacı, , PAKISTAN, 2015

Google Akademik Linkleri ve H Indeksi

2015, Google Scholar Linkleri: 2, H Index: 0
2014, Google Scholar Linkleri: 4, H Index: 0
2013, Google Scholar Linkleri: 1, H Index: 0
2012, Google Scholar Linkleri: 5, H Index: 0
2010, Google Scholar Linkleri: 4, H Index: 0
2009, Google Scholar Linkleri: 3, H Index: 0
2008, Google Scholar Linkleri: 1, H Index: 0
2007, Google Scholar Linkleri: 1, H Index: 0
2008 Öncesi, Google Scholar Linkleri: 6, H Index: 0

Atıflar

2013, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 3
2010, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 1

Ödüller ve Burslar

Toker H, "Award for Promotion of Urdu, University of the Panjab-Lahore/Pakistan, Ekim 2015
Toker H, "Outstanding Achievement Award, Jawaharlal Nehru University-New Delhi/India, Ekim 2015
Toker H, "Henrik Ibsen Award, Assaciation of International and Norwegian Authors: Adabi Sangat-Oslo, Eylül 2013
Toker H, "Certificate of Recognition, The California State Senate, Ocak 2009
Toker H, "Fakhr-e Urdu Award, Urdu Markaz International-Los Angeles, Ocak 2009
Toker H, "Certificates of Recognition, The Los Angeles County Sheriff Department, Ocak 2000
Toker H, "Allama Iqbal Award, European Urdu Writers Society-London, Ocak 2000
26/09/2014
6236 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00