Prof. Dr. Mehmet TEKİN

 
 

 

 

 

 

1. Adı Soyadı: Mehmet TEKİN

2. Doğum Tarihi: 01/07/1955

3. Unvan: Prof.Dr.

4. Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
BA Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1976
MA Yeni Türk Edebiyatı Atatürk Üniversitesi 1980
PhD Yeni Türk Edebiyatı Atatürk Üniversitesi 1986

 

5. Akademik Unvanlar:

Yard. Doç. Dr.          Selçuk Üniversitesi

Doçent                       Selçuk Üniversitesi

Profesör                     Selçuk Üniversitesi

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

1..İbrahim Ş. Kaya, Varlık Dergisinde Şiire ve Şiir Tenkidine Dair Yazılar, S. Ü. Sos. Bil. Ens. Konya 1992

2. Cemile Balaban, Attilâ İlhan’ın Romanlarında Kadınlar, S. Ü.Sos. Bil. Ens. Konya  1995

3. Niğmet Türktemiz, Safiye Erol’un Hayatı ve Edebi Kişiliği, S.Ü.Sos. Bil. Ens. Konya 1997

4. Aynur Türkoğlu, Emine Işınsu’nun Romanlarında Kadınlar, S.Ü.Sos. Bil. Ens. Konya 1998

5. Metin Oktay, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Çocuk Şiirlerinin Pedagojik Değeri, S.Ü. Sos. Bil. Ens. Konya 2001

6. H.Sena Yaman, Çocuklara Mahsus Gazete: Tahlilli Fihrist, İnceleme, Metin, S.Ü.Sos. Bil. Ens. Konya 2004

7. Bekir Hergüner, Başlangıçtan İkinci Meşrutiyete Kadar Çocuk Şiirleri, S.Ü.Sos. Bil. Ens. Konya 2004

8. . Sümeyye Çakallı, Peride Celal’in Romanlarında Kadın Kahramanlar, S.Ü.Sos. Bil.Ens. Konya 2005

9. Nuray Kuzucu, Peyami Safa’nın Dil, Edebiyat ve Kültür Yazıları (Dergiler), S.Ü.Sos. Bil. Ens. Konya 2006

10. Abdullah Harmancı, Selim İleri’nin Edebi Kişiliği ve Öykücülüğü, S.Ü.Sos. Bil. Ens. Konya 2006

11. Ayşegül Gazel, Yakup Kadri’nin Romanlarında Kadınlar, S.Ü.Sos. Bil.Ens. Konya 2006

12. H.Deniz Güven, Ayla Kutlu’nun Romanlarında Anlatım Teknikleri, S.Ü.Sos. Bil. Ens. Konya 2007

13. Abdullah Dayıoğlu, İnci Aral’ın Öykücülüğü, S.Ü.Sos. Bil. Ens. Konya 2007

14. Hilal Doğan, Kemal Tahir’in Romanlarında Kadınlar, S. Ü. Sos. Bil. Ens. Konya 2008

15. Feyza Önel, Gülten Dayıoğlu’nun Romanlarında Çocuklar, S. Ü. Sosyal Bilimler Ens., Konya 2009

16. Süveyda Tanrıver, İnci Aral’ın Romanlarında Kadın ve Kadın Sorunu, S.Ü.Sos. Bil. Ens. Konya 2010

6.2 Doktora Tezleri

1. Niyazi Meşe, Kenan Hulusi Koray’ın Hikâye ve Romanlarında Şahıslar, S. Ü. Sos. Bil. Ens. Konya 1996

2. Metin Oktay, Aka Gündüz: Hayatı, Sanatı, Eserleri, S.Ü.Sos. Bil.Ens. Konya 2008

3. Abdullah Harmancı, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Öyküleri ve Öykücülüğü, S.Ü.Sos. Bil. Ens. Konya 2010

7. Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 “Toplumsal Yozlaşmanın Romanı: Yüz 1981”, Journal of Turkish Studies“, Volume/III, 2006, Harvard

7.2 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 “Yahya Kemal’in Paris Serüveni Yahut Bir Firarinin Kimlik Arayışı”, Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal’i Anma Sempozyumu, TYB.Üsküp/Makedonya, 30 Ekim-2 Kasım 2008

 “Huzur Romanında Teknik Yapılanma”, Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi , İstanbul 1-2 Kasım 2010

7.3 Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 “Tarık Buğra’nın Sanat ve Edebiyat Anlayışı” Tarık Buğra, , Editörler: Mehmet Tekin-E. Burcu Yılmaz, Kültür Bakanlığı, Ankara 2008

7.4 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Romanında ‘Ben Anlatım’ Yöntemi ve Sorunları, Erdem, Sayı 62, Nisan 2012, s.191-206

2. “Tuhaf Bir Tezli Roman: Aşk”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Sayı 4, Temmuz-Aralık 2010

3. “Aşk Romanında Anlatıcının Halleri”, Yeni Türk Edebiyatı, Sayı 2, Ekim 2010

7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. “Bir Romanın Arkeolojisi: Huzur Romanı Nasıl Yazıldı?”, Doğumunun 110. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi, 30-31 Mayıs 2011 / İstanbul

2. “Masumiyet Müzesi Romanında Anlatıcının Konumu ya da Kemal’den Orhan’a Devredilen Miras”, Masumiyet Müzesi Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. 5-6 Mayıs 2012 / İstanbul

3. “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Romanında ‘Ben Anlatım’ Yöntemi ve Sorunları”, Ölümünün 50. Yılında Peyami Safa Ulusal Sempozyumu, Atatürk Kültür Merkezi ve İstanbul Üniversitesi, 18-20 Nisan 2011 / İstanbul

  4. “Mustafa Kutlu’nun Bir Karakter Tasarımı: Tahir Sami Bey”, Mustafa Kutlu Sempozyumu, Küçükçekmece Belediyesi-Fatih Sultan Mehmet Üniv.-İstanbul Üniv.-Yıldız Üniv. 26-27 Nisan 2012 / İstanbul

5. “Attila İlhan’ın Allahın Süngüleri Romanında Kurmaca Sorunu”, 80 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 27-28 Mart 2008 / Kayseri

6. “Hikâye Sanatında Anlatıcı ve Bakış Açısı Sorunu”, Hikâyenin Bugünü Bugünün Hikâyesi, 80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi, 19-20 Ekim 2007 / İstanbul

7. Modern Öykünün Edebiyatımızdaki Serüveni” Konya Öykü Günleri Sempozyumu, Büyükşehir Belediyesi, 24-25 Ekim 2003 / Konya

 

7.6 Diğer Yayınlar

            A. Kitaplar

1. Romancı Yönüyle Orhan Pamuk ve Yeni Hayat, Özeğitim Yay., Konya 1997, 118 s., ISBN 975-8004-28-X

2. Romancı Yönüyle Peyami Safa, Ötüken Yay., İstanbul 1999, 328 s., ISBN 975-437-302-7

3. Roman Sanatı 1, Ötüken Yay., İstanbul 2004, 294 s. ISBN 975-437-362-0

4. Peyami Safa ile Söyleşiler, Çizgi Kitabevi, Konya 2003, 142 s., ISBN 975-8156-71-3

5. Cemil Meriç ile Söyleşiler, Çizgi Kitabevi, Konya 2003, 270 s. ISBN 975-8156-73-X

6. Tarık Buğra ile Söyleşiler, Çizgi Kitabevi, Konya 2004, 247 s., ISBN 975-8867-14-8

            B. Makaleler

            2013

“Ankara Romanında Anlatının ve Ankara’nın Halleri”(I), Dergâh, Haziran 2013

“Tuhaf ve Tutarsız Bir Roman: Sodom ve Gomore”, Dergâh, Şubat 2013

2012

“Hikâyenin Unutulmaz Efendisi: Borges”(II), Dergâh, Kasım 2012

“Hikâyenin Unutulmaz Efendisi: Borges”(I), Dergâh, Ekim 2012

“Kahve Yemenden Gelir”, Değirmen, Sayı 32, Temmuz-Ağustos 2012, s. 34-43

“Bir Romanın Arkeolojisi: Huzur Romanı Nasıl Yazıldı?”, Edebiyatımızın Zirvesinden Üç İsim(Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu Bildirileri), Elginkan Vakfı, İstanbul 2012, s. 221-248

“Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Romanında ‘Ben Anlatım’ Yöntemi ve Sorunları, Erdem, Sayı 62, Nisan 2012, s.191-206

“Mustafa Kutlu’nun Bir Karakter Tasarımı: Tahir Sami Bey”, Aynanın Sırrı (Mustafa Kutlu Sempozyumu bildirileri), İstanbul 2012, s. 234-247

“Ah mine’l- aşk!…”Türk Edebiyatı, Ocak 2012

2011

“Fatih-Harbiye Romanında Batılılaşma sorunu”, Kitap-lık, Aralık 2011

Küçük Ağa ve Firavun İmanı Romanlarında Bir Roman Kahramanı Olarak Mehmet Akif”, Türk Edebiyatı, Aralık 2011

“Romancı Yönüyle Peyami Safa”, Türk Edebiyatı, Haziran 2011

“Has Bağçede Ayş u Tarab Beyanındadır”, Türk Edebiyatı, Sayı 451, Mayıs 2011, s. 55-61

“Bitmeyen Masal: Aynadaki İstanbul”,  Türk Edebiyatı, Sayı 447, Ocak 2011

            2010

“Huzur Romanında Teknik Yapılanma”, Ahmet Hamdi Tanpınar, Editörle: Abdullah Uçman-Handan İnci, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2010

“Tuhaf Bir Tezli Roman: Aşk”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Sayı 4, Temmuz-Aralık 2010

“Aşk Romanında Anlatıcının Halleri”, Yeni Türk Edebiyatı, Sayı 2, Ekim 2010

“Oğlumuz Ya Da Bir Hikâyenin Dramatik Serüveni” (II), Türk Edebiyatı, Sayı 444, Ekim 2010

Oğlumuz Ya Da Bir Hikâyenin Dramatik Serüveni”(I), Türk Edebiyatı, Sayı 443, Eylül 2010

“Tuhaf Bir Tezli Roman : Aşk”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Türk Edebiyatı Vakfı Yay., Temmuz-Aralık 2010.

“Aşk Romanında Anlatıcının Halleri”, Yeni Türk Edebiyatı, Dergâh Yay., 2010

“Gerçeklik ile Kurmaca Sarkacında Tahir Bey’in Özel Hayatı”, Türk Edebiyatı, Mayıs 2010

İstanbul’un Unutulmuş Bir ‘Semt-i Meşhuru’, Türk Edebiyatı, Nisan 2010

            2008

“Tarık Buğra’nın Sanat ve Edebiyat Anlayışı”, Tarık Buğra, Editörler: Mehmet Tekin-E. Burcu Yılmaz, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2008, 335 s.

“Attilâ İlhan’ın Allahın Süngüleri Romanında Kurmaca Sorunu”, 80 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Kayseri Mart 2008

“Yahya Kemal’in Paris Serüveni yahut Bir Firarinin Kimlik Arayışı”, Yahya Kemal Bilgi Şöleni, 30 Ekim – 2 Kasım 2008, Üsküp / Makedonya (Basım: Yazarlar Birliği, 2009)

 

            2007

“Hikâye Sanatında Anlatıcı ve Bakış Açısı Sorunu”, Hikâyenin Bugünü Bugünün Hikâyesi, 80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, 19-20 Ekim 2007 (Basım: İstanbul 2008)

            2006

“Toplumsal Yozlaşmanın Romanı: Yüz 1981”,  Journal of Turkish Studies, Volume 30/III, 2006, Harvard

“Bir Osmanlı Kadınının Özgürlük Serüveni”, Saim Sakaoğlu’na Armağan, Kömen Yay., Konya 2006

            2004

Modern Öykünün Edebiyatımızdaki Serüveni” Konya Öykü Günleri Sempozyumu (24-25 Ekim 2003) Bildirileri, Konya 2004, s. 53-62

“Dil Kaygısı Kelime Kaygısından mı Geçer?”, Metafor, Sayı 2, Temmuz-Ağustos 2004

“Keyif Verici Maddelerin Tarihsel Serüveni (II)”, Dergâh, Ağustos 2004

“Keyif Verici Maddelerin Tarihsel Serüveni ( I )”,Dergâh, Temmuz 2004

“Bir Alman Gezginin Anadolu Gözlemleri”, Virgül, Sayı 74, Haziran 2004

“Türklerin Siyasi Düsturları”, Virgül, Sayı 71, Mart 2004

“Despotun Doğuşu”, Virgül, Sayı 70, Şubat 2004

            2003

“Hayata Bağlayan İki Nesne”, Virgül, Sayı 68, Aralık 2003

“Şiirin Gizli Tarihi Yahut Şair ve Patron (II), Virgül, Sayı 67,  Kasım 2003

“Şiirin Gizli Tarihi Yahut Şair ve Patron (I), Virgül, Sayı 66, Ekim 2003

1999

“Paris’te İlk Osmanlı Elçisi: Esseyit Ali Efendi”, İpek Yolu, Konya, Aralık 1999

 

1998

“Fatih-Harbiye Romanında Doğu-Batı Meselesi”, Kültür Dünyası, Haziran 1998

“Kumral Ada-Mavi Tuna romanına Eleştirel Bir Bakış”(2), Dergâh, Sayı 96, Şubat 1998

“Kumral Ada – Mavi Tuna Romanına Eleştirel Bir Bakış (1), Dergâh, Sayı 95, Ocak 1998

“Zaniyeler Romanının Edebi ve Toplumsal Değeri(2), Yedi İklim, Sayı 64, Ocak 1998

1997

“Zaniyeler Romanının Edebi ve Toplumsal Değeri” (1), Yedi İklim, Sayı 93, Aralık 1997

“Muallim Naci’nin Tenkit Anlayışı”, Kültür Dünyası, Sayı 7, Kasım 1997

“Muallim Naci’nin Tercüman-ı Hakikat Cephesi”, Kültür Dünyası, Sayı 6, Ekim 1997

“Muallim Naci’nin Mektupları”, Kültür Dünyası, Sayı 5, Eylül 1997

“Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati”, Tarih ve Toplum, Sayı 165, Eylül 1997

“Türkler ve Tatarlar Arasında”, Tarih ve Toplum, Sayı 162, Haziran 1997

“Sanat ve Edebiyat Yazıları”, Orhan Okay’a Armağan, Dergâh Yay., İstanbul 1997.

“İki Dünya Arasında Romanının İki Yönü”, Yedi İklim, Sayı 85, Nisan 1997

“Bir romanın toplumsal kaderi”, Dergâh, Sayı 86, Nisan 1997

“Sürgündeki Bir Aydının Romanı: Bir Sürgün”(2), Yedi İklim, Sayı 82, Ocak 1997

“Naim Efendi’den Faiz Bey’e (3): Fatih-Harbiye”, Dergâh, Sayı 84, Şubat 1997

“Naim Efendi’den Faiz Bey’e (2): Yaprak Dökümü”, Dergâh, Sayı 83, Ocak 1997

1996

“Sürgündeki Bir Aydının Romanı: Bir Sürgün” (I), Yedi İklim, Sayı 80-81, Kasım Aralık 1996

“Naim Efendi’den Faiz Bey’e (1): Kiralık Konak”, Dergâh, Sayı 82, Aralık 1996

 

1994

“Siyasi İslâm ve Panislamizm”, Tarih ve Toplum, Sayı 124, Nisan 1994

1992

“Örnek Bir Valide Sultan: Şağab Hatun”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 80, Ekim 1992

İntikad’ın Tenkit Geleneğimizdeki Yeri ve Önemi”, S. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 5, 1991

1991

“Sanat ve Edebiyat Yazıları Etrafında Bazı Düşünceler”, Milli Kültür, Sayı 86, Temmuz 1991

1990

“Ailede Sosyal Değişme ve Bu değişimin Türk Romanına Yansıması”, Milli Kültür, Sayı 78, Kasım

1989

“Bir Sürgün Romanında Edebi ve Fikri Temeller”, Doğumunun 100. Yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Marmara Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Yay., İst 1989

“Yahya Kemal yahut Bir Klâsiğin Doğuşu”, Türk Yurdu, Sayı 25, Şubat 1989

1988

“Bibliyografya denemesi (II): Yapısalcılık ve Lengüistiğe Dâir”, S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 1988

“Yalnızız Romanının Şekil ve Teknik Özellikleri”, Türk Yurdu, Sayı 19, Ağustos 1988

“Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Romanında Bir İfade Vasıtası Olarak Mekân”, Türk Yurdu, Sayı 17, Haziran 1988

“Tarihi ve Aktüel Cephesiyle Eğitim-Dil İlişkisi”, Türk Yurdu, Sayı 23, Aralık 1988

 

 

1987

“Edebiyatta “Montaj Tekniği” ve Bu Tekniğin Mustafa Kutlu’nun İki Eserinde icra Ettiği Fonksiyon, S.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 1987

“Lisanımız”, Türk Edebiyatı, Sayı 161, Mart 1987

“Bibliyografya denemesi (I): Estetik ve Anlatım Tekniklerine Dair”, S. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 1987

1986

“Cemil Meriç Bibliyografyası”, Konevî, Sayı 31, Şubat-Mart-Nisan 1986

“Bir Töre Romanı: Sevim Bike”, Konevî, Sayı 30, Ocak 1986

1985

“Kazak İnsanının Destansı Bir Romanı: Boran”, Kardaş Edebiyatlar, Sayı 10, Nisan-Haziran 1985

1982

“Halkımızı Okumaya Alıştıran İlk Gazete: Tercüman-ı Hakikat, Tarih-Edebiyat Mecmuası, Sayı 12, Aralık 1982

1980

“Afganistan Türklerinin Romanı: Atlılar”, Hisar, Sayı 277, Aralık 1980

1978

“Ahmet  Hamdi Tanpınar’da Bazı ‘Soyut’ ve ‘Somut’ Kavramlar” (III), Kalem, Mayıs 1978

“Ahmet Hamdi Tanpınar’da Bazı ‘Soyut’ ve ‘Somut’ Kavramlar” (II), Kalem, Nisan 1978

“Ahmet Hamdi Tanpınar’da Bazı ‘Soyut’ ve ‘Somut’ Kavramlar” (I), Kalem, Şubat 1978

 Kitap Tanıtımı:

“Psikolojinin Temel Mefhumları (Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar), Tercüman , 6. 11.1987

“Türkiye ve Türkler” ( A. Derscwam), çev. S. S.Ünlü, Tercüman, 22. 10. 1988

“Dersaadet’te Avusturya Sefirleri”, Çev. S. Ünlü, Tercüman, 17. 6. 1987

 Ansiklopedi Maddesi

“Fatih-Harbiye” (roman, P. Safa)

“Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ( roman, P. Safa)

“Şimşek” ( roman, P. Safa)

“Türk Düşüncesi” ( dergi )

“Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış” (eleştiri, B.Moran)

“Tercüman-ı Hakikat” (gazete)

“Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm” (eleştiri, S. Kantarcıoğlu)

“Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme” (eleştiri, F.Naci )

“Umrandan Uygarlığa” (araştırma, C. Meriç)

“Vatan Yolunda” (deneme, Y. Kadri)

“Yaban” ( roman, Y. Kadri )

“Yalnızız” (roman, P. Safa)

“Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları” (inceleme, İ. Enginün)

Not. Yukarıdaki maddeler, Dergâh yayınevince yayınlanan Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi için hazırlanmıştır.

8. Projeler

9. İdari Görevler

 1.   S.Ü. Eğitim Fak. Türk dili ve Edebiyatı Bölümü ‘Başkan Yardımcılığı’: 1988-1990
 2.  S. Ü. Eğitim Fakültesi ‘Dekan Yardımcılığı’: 5.10.1994-5.10.1995
 3.  S. Ü. Eğitim Fakültesi ‘Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği’ (Doçent Üye): 5.12.1992-15. 12. 1995
 4.  S. Ü. Eğitim Fakültesi ‘Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı’: 6.12.1994-6.12.1997
 5.   S. Ü. Eğitim Fakültesi ‘Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD. Başkanlığı’: 20.4.1998-20.4.2004
 6.  Selçuk Üniversitesi ‘Yönetim Kurulu Üyeliği’ (Prof. Üye) : 18.10.1998-18.10.2001
 7.  S. Ü. Fakülte ‘Yönetim Kurulu Üyeliği’(Prof. Üye): 25.10.2002-25.10.2005
 8.  S. Ü. Eğitim Fakülte ‘Fakülte Kurulu Üyeliği’: 25.10.2005-25.10.2008
 9.  S.Ü.Eğitim Fakültesi ‘Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölüm Başkanlığı’: 14.1.1999- 25.10.2008
 10. S.Ü. Eğitim Fakültesi ‘Yayın Kurulu Editörlüğü’: 5.1.2004-5.10.2007
 11. Selçuk Üniversitesi ‘Etik Kurulu Üyeliği’: 2005-2008
 12. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ‘Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörlüğü’: 2006-2008
 13. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi ‘Türk Dili ve Edebiyatı ABD. Başkanlığı’: Ağustos 2009-Ocak 2012

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2011-2012 I Tanzimat Edebiyatı 3 0 60
  I Cumhuriyet Dönemi T. Edebiyatı 3 0 120
  II Servet-i Fünun Edebiyatı 3 0 60
  II Meşrutiyet Dönemi Türk Edb. 3 0 65
  I Yeni Türk Edb.da Tenkit (YL.) 3 0 6
  II Hikâye İncelemesi(YL.) 3 0 6
2012-2013 II Roman İncelemesi(YL) 3 0 6
  II Yenin Türk Şiirinin Gelişimi(DR.) 3 0 7
           
           
           

 

07/07/2013
19015 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00