Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ (Anabilim Dalı Başkanı)

     

 

Adı Soyadı: Abdulkadir EMEKSİZ

 Doğum Tarihi: 1972

 Unvanı: Prof. Dr.

Dahili: 15869

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi

1995

Y. Lisans Türk Halk Edebiyatı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1998

Doktora Türk Halk Edebiyatı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003

Doçentlik

Profesörlük

Halkbilimi

Türk Halk Edebiyatı

 

2011

2016

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

N. Gamze Ilıcak, Sadi Yaver Ataman’ın Eserlerinde İstanbul Folkloru, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009.

 

Ayman Jarkimbayeva, Kars ve Almatı Şehirlerindeki Âşıkların Usta-Çırak Geleneği Bakımından Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009.

 

Eda Aydın, Türk Mitolojisi Üzerine Yapılan Makale Çalışmalarının Halkbilimi Araştırma Yöntemleri Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009.

 

Cansever Kayapunar, Türk Mitolojisi Üzerine Yapılan Kitap Çalışmalarının Halkbilimi Araştırma Yöntemleri Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009.

 

Adelga İbrgimova, Kazak Masalları Üzerine Yapılan Çalışmaların Halkbilimi Araştırma Yöntemleri Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009.

 

Barış Aydındağ, Osman Cemal Kaygılı’nın Eserlerinde İstanbul Folkloru, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010.

 

Zehra Hamarat, Ahmed Rasim’in Eserlerinde İstanbul Folkloru, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010.

 

Mehmet Tuncer, Sait Faik’in Hikâyelerinin Halkbilimi Unsurları Bakımından İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011.

 

Funda Türkmen, Samiha Ayverdi’nin Eserlerinde İstanbul Folkloru, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011.

 

Uğur Tuncel, Süreli Yayınlardaki Masalla İlgili Çalışmaların Açıklamalı Bibliyografyası, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011.

 

Amine Kriye, Türkiye Türkleri İle Uygur Türklerinin Konya-Hoten İlleri Çerçevesinde Halk Kültürü Bakımından Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014.

 

Maliheh Shamsizadehmaleki, Urmiye Aşıklık Geleneği Ve Aşık Garip Hikayesi İncelemesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014.

 

Elif Tuba Tataroğlu, Anadolu Tıbbi Folklorunda Cilt Hastalıkları Ve Tedavi Uygulamaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014.

 

Cihan Sezen, Pir Sultan Abdal Hakkında Yazılmış Kitaplarla İlgili Açıklamalı Bibliyografya Denemesi (1928 – 2015), İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016.

 

Meltem Deniz Doğan,  Bir Halk Yaratması Olarak Futbol Tezahüratları: Beşiktaş, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017.

 

Ayşe Leyla Ekim Okçu, Nasreddin Hoca Fıkralarının Zaman Faktörü Açısından İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017.

DEVAM EDEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Ali Öztürk, 2011 – Aşık Edebiyatı ile İlgili Kitaplar için Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi (1911-2011)

 

Çağla Barikan, 2015 – İstanbul Folklorunda Kahve Falı: Kadıköy- Taksim Örneği

 

Fatma Bilgin, 2015 – Dede Korkut’la İlgili Kitaplar İçin Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi

Mehmet Nuri Karakoç, 2016 – Van Kültür Havzasının Hikâyeli Türkülerinin Halkbilimi Açısından İncelenmesi

Kurtuluş Arslan , 2016 – Nurettin Topçu’nun Eserlerinin Halkbilimi Yöntemleriyle Türk Kültürü Bakımından İncelenmesi

Sevim Güder, 2016 – Harput Kültür Havzasının Hikâyeli Türkülerinin Halkbilimi Açısından İncelenmesi

Bulut Üstündağ, 2016 – Türkiye ve Fas Düğünlerinin Halkbilimi Uygulamaları Açısından Karşılaştırılarak İncelenmesi

 

TAMAMLANMIŞ DOKTORA TEZLERİ

Bairma Ochirova, Türk ve Buryat Efsanelerinde Dağ Kültü, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Doktora Tezi, İstanbul, 2013.

Zehra Hamarat, Bayrami Menakıbnamelerinin Sosyal Değerler Bakımından Karşılaştırmalı Analizi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Doktora Tezi, İstanbul, 2015.

Evrim Ulusan Öztürkmen, Farklı İcra Ortamlarına Göre Mizah Yaratma Eylemi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Doktora Tezi, İstanbul, 2017.

DEVAM EDEN DOKTORA TEZLERİ

Ahmet Ünlü, 2008 – Altay Destanlarına Göre Türk Aile Yapısı

Nursaule Akhatova, 2010 – Kazak Halk Edebiyatında Şeşendik Geleneği ve Bu Gelenek İçinde Sırım Datoğlu’nun Yeri 

Barış Aydındağ, 2010 – 19. Yüzyıl Anadolu Sahası Aşık Şiirinde Didaktik Unsurlar

Uğur Tuncel, 2013 – Karagöz Oyunlarının Gelenek ve Modernizm Ekseninde Sosyo-Kültürel İncelemesi

Mehmet Tuncer, 2013 – 1950-1970 Dönemi Türk Sineması Gözüyle İstanbul Mahalle Kültürü

Gizem Ünsal, 2013 – Şahmaran Kitabı Kazak Tilinde Adlı Eser Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme

İndira Poriç, 2013 – Şeyh Husein Zukić El-Bosnevi ve Nakşibendi Tarikatının Živčić —Vukeljići Tekkesi

Ahmet Musap Kesmeci, 2014 – Türk Destanlarında Devlet Fikri

Hatice Aycan Aydoğan, 2015 – Türk Mitolojisi Ve Tasavvufi Düşüncesinde El Sembolizmi

Seda Aksüt Çobanoğlu, 2016 – Küreselleşme, Kültürel Bellek ve İstanbul Çocuk Folkloru

Ayşenur İkiz, 2016, Türk Hamamlarının Kültür Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi

Harun Akçam, 2016, Kırgız Destanlarının Halk Hukuku Açısından İncelenmesi

Nagihan Çetin, 2016, 1990 Sonrası Türkiye’de Oluşan Töre Algısında Kitle İletişim Araçlarının Rolü

Pelin Özkan, 2016, Oğuz Grubu Türk Kahramanlık Destanlarının Çocuk Algısı Bakımından İncelenmesi

Akram İbrahim, 2016 – Irak Türkmen Mersiyelerinin Halk Bilimi Açısından İncelenmesi

Fulya Alıç, 2016 – Beyaz Perdede Bir Halk Kahramanı: Kemal Sunal Güldürüsünün Halkbilimsel Temelleri

Nafiz Camgöz, 2016 – Anadolu Türkülerinin Anadolu Pop-Rock Müzik Türüne Uyarlanmasının Halkbilimsel İncelenmesi

Sema Aktürk, 2016 – İstanbul’daki Turist Rehberlerinin Sözlü Anlatılarının Güncellenmesi Üzerine Halk Bilimsel İnceleme

 

 

Editörlük

Aslan, Ferhat, Efsane Şehir İstanbul, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

Emeksiz, Abdulkadir, İstanbul’un Mânileri Mânilerin İstanbul’u, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

Hamarat, Zehra, Ahmet Rasim’in Gözüyle İstanbul Folkloru, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

Ilıcak, Gamze, Sadi Yaver Ataman’ın Gözüyle İstanbul Folkloru, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

 Motif dergisi editörlüğü 2014-

Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi / Social Sciences Eurasian Academy Türk Dili ve Edebiyatı Editörü

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Taş Bebek Efsane ve Ninnileri Arasında Tematik İlişkiler” , Türk Kültürü İncelemeleri  Dergisi. The Journal of Turkish Cultural Studies, Sayı/Issue 11 (2004) Güz /Autumn, s. 149- 166. (Sezin Oktay ile birlikte)

“Are Lullabies to Sleep”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Temmuz-2011, s. 59-72.

“Dedem Korkut’un Saklı Kalmış Bir Hikayesi”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 209, Ekim 2013, s. 379-397.

Emeksiz,  Abdulkadir, “Türk Halkbilimi Mizah Araştırmalarına Dair Genel Tespit, Değerlendirme ve Teklifler” Turkish Studies, Volume 10/8 Spring 2015, p.987-1024.  Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8084

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Kesik Mani ve Doldurmalı Kesik Mani Adlandırmaları Ne Derece Doğrudur?”, Türk Dünyasında Maniler Sempozyumu, Fethiye Belediyesi – Yaz- Ar- Bir, Fethiye, 06. 11. 2006, s.107- 114.

“Karacaoğlan Kimliği”,  38. ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, 2007, s. 635- 646.

“Âşık Şiirinin İnsanî Değer Olarak Adalet Kavramına Bakışı”,38. ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, 2007, s.1960- 1971.

“Modern Dünyada Mevlana İdris’in Tuhaf Adamları”,  Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Uluslar arası Kongresi, Bakü, 14 Kasım 2008,  s.16- 22.

 Emeksiz, Doç. Dr. Abdulkadir, “TÜRK DESTANLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ” ARTS & HUMANITIES CONFERENCE OF SİLK ROAD, C. I, Keimyung University, Daegu, South Korea, 2015, s.263-286. 

 

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

“Türk Halk Kültüründe Üzerlik”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt: XXVIII, 1998, s.229-  242. 

İstanbul Halk Edebiyatıyla İlgili Kitaplar İçin Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi (1928- 1998) I”, İstanbul Araştırmaları, sayı: 5, Bahar 1998, s.189- 245.

“İstanbul Halk Edebiyatıyla İlgili Kitaplar İçin Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi (1928-  1998) II”, İstanbul Araştırmaları, sayı: 6, Yaz 1998, s.189- 244.

“İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Bibliyografya Çalışmaları”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt XXXVI, yıl: 2008, s. 101- 156.

     

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Efsanelerin İstanbul’u Fetih ve Fatih, İstanbul’un Fethi, Fatih ve Dönemi Sempozyumu, Fatih Belediyesi, 28. 05. 2006, s. 148- 161.          

Geleneksel Türk Tiyatrosunda Seyirci Odaklı İcra Farklılaşması”, Dümbüllü İsmail Efendi 110 Yaşında,İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş., 2007, s. 55- 68.

 Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu ile birlikte “Batıda ve Önasya’da Türklerin Yurt Tutması”, Batı Avrupa Türkleri Milli Kimlik Tasavvuru Projesi, Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu, Kapadokya Üniversitesi, 02. 10. 2017.

 

Diğer yayınlar

 Abdulkadir Emeksiz, “Mevlana İdris ile Çocuklar İçin Edebiyat Üzerine Söyleşi”, Türk Dili Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı, S.:756, Aralık 2914, s.267-274.

 

Kitaplar

 

Orta Oyunu Kitabı ( Haz.: Abdulkadir Emeksiz ), İstanbul, 2. bs., Kitabevi Yayınevi, İstanbul, 2007.

İstanbul Mânileri, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, 2007.

Bir İstanbul Kahramanı Bekri Mustafa (inceleme- metin), İstanbul, Mühür Yayınları, 2010.

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Efsuncu Baba, ( Haz.: Abdulkadir Emeksiz ), Papersense Yayınları, İstanbul, 2015. (e-kitap)

Dede Korkut’un Paltosu Bamsı Beyrek Boyu (İnceleme-Çeşitlemeler- Şah Kasım Hikayesi Metni), İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 2016.

 

Kitap İçinde Bölüm

 

“İstanbul Kahvehaneleri”, Karaların ve Denizlerin Sultanı İstanbul, cilt: 2, (Haz.: Filiz Özdem ), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2010, 123- 133.

“İstanbul Folkloru”, Karaların ve Denizlerin Sultanı İstanbul, cilt: 2, (Haz.: Filiz Özdem ), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2010, 255- 284.

“Türklere Özgü Bir Tür ve Şekil: Mâni”, Kars’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası ( Editör: Yılmaz Özkaya, İbrahim Özkaya, Dr. Yaşar Kop, Kemal Alin, Dr. Metin Arıkan ), Kars, Kars Valiliği, 2011, s. 87- 100.

“Yunus Emre’nin Su İmgesini Kullanımına Dair”, Türk Kültüründe Su ( Haz.: Dr. İbrahim Akış- Ferhat Aslan), İstanbul, Manavgat Belediyesi Kültür Yayınları, 2007, s. 99- 102.

“Nasreddin Hoca Fıkralarının Atasözleri ve Deyimlerle İlgisi”, Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri (Saim Sakaoğlu Armağanı), (Ed. Metin Ergun), Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2013, s. 325-340.

“Using Anacronism for the Identification of Characters in Anecdotes: Istanbul and Bekri Mustafa”, Urban and Urbanization, Ed. Recep Efe vd., Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2014, pp. 317-324.

“İstanbul Manileri, Ninnileri ve Atasözleri”, Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul, İBB Kültür A.Ş. Yay., 2015, ss. 256-259.

 

Ansiklopedilerde Madde Yazarlığı

“Abdî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: I, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.4-5. 

“Emrah (Ercişli)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: I, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.405.

“Emrah (Erzurumlu)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: I, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.405- 406. 

“Gedaî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: I, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.477- 478. 

“Kâtibî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: II, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.20. 

“Koroğlu”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: II, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.34. 

“Kul Mustafa (Kayıkçı)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: II, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.39. 

“Kuloğlu”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: II, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.39- 40. 

“Şenlik (Aşık)”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: II, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.584. 

“Üsküdarî”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, cilt: II, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 1999, s.647- 648. 

“Bostanzade Mustafa Efendi”, Türk Edebiyatında İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4008

 

Uluslar arası ve Ulusal Kongre ve Sempozyumlar, Bilimsel Toplantılar

Emeksiz, Doç. Dr. Abdulkadir, “İstanbul Meddah Hikâyeleri” ( Çağrılı tartışmacı olarak ) Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı, İstanbul, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Kültür Üniversitesi, 17 Eylül 2011.

Emeksiz, Doç. Dr. Abdulkadir, “Türk Halkbilimi Mizah Araştırmalarına Dair Genel Tespit, Değerlendirme ve Teklifler” ( Çağrılı konuşmacı olarak ) Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı, İstanbul, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Kültür Üniversitesi, 17 Eylül 2011.

Emeksiz, Doç. Dr. Abdulkadir, “Dedem Korkut’un Saklı Kalmış Bir Hikayesi”, International Association Of Central Asian Studies, Güney Kore, 11-12 Haziran 2013.

Emeksiz, Prof. Dr. Abdulkadir,  “Türk Mizah Kültürü”, Samsun Türk Ocağı, Samsun, 10 Aralık 2016.

Emeksiz, Prof. Dr. Abdulkadir, Türkçenin Soylu Sesi Yunus Emre’ye Saygı (İBB Kültür Daire Başkanlığı), İstanbul, 26 Aralık 2016.

 Emeksiz, Prof. Dr. Abdulkadir, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Öğretmen Akademileri (Panel), 3  Mart 2017. 

Projeler

İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi 2010, İstanbul Halk Kültürü Koordinatörlüğü (AB, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2010 Ajansı, TÜBA destekli)

 

 VERDİĞİ DERSLER

Lisans

Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı

Halk Bilimi

Halk Bilimi ve Küresel Kültür

Masal ve Halk Hikayesi

Seyirlik Halk Oyunları ve Diğer Verimler

Türk Halk Edebiyatı I / II (Marmara Üniversitesi)

Türk Halk Edebiyatına Giriş (Marmara Üniversitesi)

Türk Halk Edebiyatı Tarihi (Arel Üniversitesi)

Türk Halk Edebiyatının Ana Kaynakları

 

Yüksek Lisans

Türk Halk Edebiyatı Tarihi II

Seminer

 

Doktora

Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı

Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Problemleri

Türk Halk Nesri Tahlilleri II

Halk Edebiyatı Araştırma Metot ve Kuramları (İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)

Türk Halk Edebiyatı Metinlerini Okuma ve Anlama (İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)

 

İdari Görevler

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunda Araştırma Görevlileri temsilciliği

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür yardımcılığı

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Müdürlüğü

Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Mal ve Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Komisyonu Başkanı ( 2015 )

İstanbul Üniversitesi Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Sivil Savunma Komisyon Başkanı

İ.Ü. Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Üyesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunda Profesör Temsilcisi

 

Görevlendirme

İstanbul Kültür Üniversitesi ( 40 a ) 2011-2012

Marmara Üniversitesi (40 a) 2013-2014

 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (40 a) 2013-2014

İstanbul Arel Üniversitesi (40 a) 2013-2014

 

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İlesam (Yönetim kurulu üyesi)

Türkiye Yazarlar Birliği

Edebiyat Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği ( Kurucu üye, Yönetim kurulu üyesi )

Dünya Basın Mensupları Derneği (kurucu üye, yönetim kurulu üyesi )

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ( Yönetim kurulu üyesi )

 Turing

 İstanbul İl Kültür Müdürlüğü SOKÜM ( Somut Olmayan Kültürel Miras ) Kurulu üyeliği

Motif Vakfı İcra Kurulu üyeliği 2014-

Türk Ocağı İstanbul Şubesi Hars Heyeti üyeliği 2014-

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

İstanbul Türk Ocağı Hars Heyeti Üyeliği

Milli Folklor Dergisi İstanbul Temsilciliği

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği

Kapadokya Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği

UNESCO Türkiye Milli Komitesi İlk ve Ortaöğretim Eğitim Programlarında Somut Olmayan Kültürel Miras Eğitimi Çalışma Grubu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

Telif Hakları Derneği ( Kurucu üye )

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Edebiyat Akademisi Danışmanlığı

İÜ Dil Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

 
 

 

Hakemlikler

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları

Milli Folklor

Türk Kültürü İncelemeleri

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri (Saim Sakaoğlu Armağanı), (Ed. Metin Ergun), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2013.

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi

Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal

Milli Eğitim Dergisi

Eğitim ve Toplum Dergisi

Avrasya İncelemeleri Dergisi

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Turkish Studies

 

Çalışmakta olduğu alanlar

İstanbul kültürü, anonim edebiyat, Türk tiyatrosu, mizah

 

İLGİLİ LİNKLER

https://istanbul.academia.edu/DrA
 
http://turkoloji.cu.edu.tr/makale_sistem/tum_list.php?t=tum&psearch=Abdulkadir+Emeksiz

 

04/12/2012
15751 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00