Doç. Dr. Uğur GÜRSU

 

 

 

 

 

Adı Soyadı: Uğur GÜRSU

Doğum Tarihi: 09.12.1979

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans    Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Boğaziçi   Üniversitesi

2002  

Y.   Lisans  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Boğaziçi   Üniversitesi

2005  

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İstanbul   Üniversitesi

2009

Doc.   / Prof.  –

–  

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı: 16. Yüzyıla Ait Anonim Osmanlı Tarihi

ÖZET

Bayezit Devlet Kütüphanesi’nde 5004 numara ile kayıtlı olan anonim yazma eser tez konusu olarak seçilerek incelenmiştir. Öncelikle Osmanlı tarih yazıcılığı hakkında genel bilgi verilmiştir. Bu bölümün ardından metnin transkripsiyonu yer almaktadır. Transkripsiyondan sonra eserin dil özellikleri ve içeriği üzerinde durulmuştur. Tez çalışmamızın sonunda eserde geçen kişi, yer ve eser adlarının dizini bulunmaktadır.

 Tez Danışman(lar)ı  : Doç.Dr. Zeynep Sabuncu

 

Doktora Tezi Başlığı: Kazak Türkçesindeki ve Türkiye Türkçesindeki Atasözlerinin Karşılaştırmalı Biçimde İncelenmesi

ÖZET

 

“Kazak Türkçesindeki ve Türkiye Türkçesindeki Atasözlerinin Karşılaştırmalı Biçimde İncelenmesi” adını taşıyan tezimizde Kazak Türkçesine ait, konularına göre sınıflandırılmış yaklaşık 10.000 atasözü yer almaktadır. Bu atasözlerini Türkçeye aktardık, gerekli yerlerde açıklamalar yaptık ve Türkiye Türkçesindeki karşılıklarını vermeye çalıştık.

Türkiye Türkçesindeki ve Kazak Türkçesindeki atasözlerini şekil ve içerik

bakımından karşılaştırdık. Tezimizin sonunda, Kazak Türkçesindeki atasözlerinin söz varlığını yansıtan bir sözlük yer almaktadır.

 

Danışman(lar)ı : Prof.Dr. Mustafa Özkan

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Okutman  İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi 2002-2009
Okutman    İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 2009-2010
Yar.Doç.    İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü 2010-

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Projelerde Yaptığı Görevler :

…………………………………………………………………………………………………………………………..

İdari Görevler :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik   Yıl

Dönem  

Dersin   Adı

Haftalık   Saati

Öğrenci   Sayısı

Teorik   Uygulama  

2011-2012  

Güz

Osmanlı   Türkçesi I

3

30

Türk   Lehçeleri

2

10

Yazılı   ve Sözlü Anlatım

2

40

Dinleme

2

40

Çağdaş   Türk Dili

4

40

İlkbahar  

Osmanlı   Türkçesine Giriş II

4

40

Anlatım   Bilgileri II

2

50

Osmanlıca   II

3

10

Osmanlıca   II (İkinci Öğretim)

3

10

Türk   Lehçeleri Üzerine Karşılaştırmalı İncelemeler

3

12

Çağdaş   Türk Lehçelerindeki Atasözlerinin Mukayeseli Olarak İncelenmesi

3

6

2012-2013  

Güz  

Osmanlı   Türkçesine Giriş I

4

40

Anlatım   Bilgileri I

2

50

Anlatım   Bilgileri I (İkinci Öğretim)

2

40

Osmanlı   Türkçesi Grameri I (İkinci Öğretim)

4

50

Sözlükçülük   ve Türk Dili Sözlükleri

2

25

Osmanlıca   I

3

10

Osmanlıca   I ( İkinci Öğretim)

3

10

İlkbahar  

Osmanlı   Türkçesine Giriş II

4

40

Anlatım   Bilgileri II

2

50

Anlatım   Bilgileri II (İkinci Öğretim)

2

40

Osmanlıca   II

3

10

Osmanlıca   II (İkinci Öğretim)

3

10

Türk   Lehçeleri Üzerine Karşılaştırmalı İncelemeler

3

12

Çağdaş   Türk Lehçelerindeki Atasözlerinin Mukayeseli Olarak İncelenmesi

3

6

Osmanlı   Türkçesi Grameri II (İkinci Öğretim)

4

50

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Uğur Gürsu, “Kazak Türkçesindeki Atasözleriyle İlgili Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”,İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2011.

A2.  Uğur Gürsu, “Osmanlı’daki Hükümdarlık Anlayışının Tarih-i Ebu’l-Feth’teki Yansımaları”, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2011.

A3. Uğur Gürsu, “Kanuni Sultan Süleyman Han İçin Yazılan İki Mersiyenin Karşılaştırılması”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2011.

A4. Uğur Gürsu, “Sebit Mukanov ve Botagöz Adlı Romanının Dil Özellikleri”, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2011.

A5. Uğur Gürsu, “Kazak Türkçesindeki Farsça Kökenli Ekler ve Sonek Vazifesinde Kullanılan Emir Gövdeleri”, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2011.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

B2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Uğur Gürsu, Kasım Divanı, İstanbul, Yalın Yayıncılık, 2010.

C2. Uğur Gürsu, ТҮРІК МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІ, İstanbul, Akademi Titiz Yayınları, 2012.

C3.  Uğur Gürsu, Lügat-ı Bulgari, İstanbul, Akademi Titiz Yayınları, 2013.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

F. Diğer yayınlar :

F1. Leyla Nurgali, Tarih ve Basın, Türkiye Türkçesine Aktaran: Uğur Gürsu, İstanbul, Akademi Titiz, 2012.

F2. Sebit Mukanov, Botagöz, Türkiye Türkçesine Aktaran: Uğur Gürsu, 580 sayfa, İstanbul, Akademi Titiz, 2012.

07/12/2012
10512 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00