Doç. Dr. Hasibe Kalkan Kocabay

KİŞİSEL BİLGİLER:

Bölüm                : İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü 

E-posta               : hasibe_kocabay@yahoo.com

İş Telefon           : +90 212 440 0000 Dahili: 15995

 

ÖĞRENİM DURUMU:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Alman Dili ve Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi

1988

Y. Lisans  Alman Dili ve Egitimi Marmara Üniversitesi

1993

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık  Tiyatro İstanbul Üniversitesi

1998

Doc. / Prof.

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: “Türkische Schriftstellerinnen in Deutschland: Zwischen Universalismus und Alteritaet”, Prof. Dr. Nazan Aksoy

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : “Belgesel Tiyatro”, Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu

 

GÖREVLER:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Ar.Gör.  Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, Edebiyat Fakültesi, İstanbul  Üniversitesi 1994-1998
Dr.Ar.Gör. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, Edebiyat Fakültesi, İstanbul  Üniversitesi 1998-2000
Yar.Doç.  Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, Edebiyat Fakültesi, İstanbul  Üniversitesi 2000- xxxx

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

Yirmibeş, R.. “Tom Stoppard Tiyatrosunda Oyun Olgusu”, İstanbul Üniversitesi, 2003.

Kemaloğlu, M. M., Brecht’in Öğreti Oyunları Teorisinin Tarihsel Gelişimi ve İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, 2005.

Sönmez, A., “Türkiye ve Dünyada ‘Bahar Noktası’ Yorumları”, İstanbul Üniversitesi, 2007.

Sincer, Gökçe Hilal, “Çağdaş Tiyatroda Müziğin Kullanımı”, İstanbul Üniversitesi, 2008

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Projelerde Yaptığı Görevler :

 

İDARİ GÖREVLER:

Bölüm Başkan Yrd.   İstanbul Üniversitesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü                                                                                                               19-2008

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik (Kültürlerarası Germanistler Topluluğu)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2009-2010

Güz   Dramaturjiye Giriş I   T   30
 Uygulamalı Dramaturji   Çalışmaları I   T   30
  Sahnemeleme ve Dramaturji   T    30
İlkbahar   Dramaturjiye Giriş II   T   30
  Uygulamalı Dramaturji Çalışmaları II   T   30
  Tiyatroda Yeni Arayışlar   T   30

2010-2011

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Berlin Freie Universitaet bünyesindeki “Kültürler Dokusu” adlı araştırma merkezinde çalışmıştır.

 

ESERLER:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.  “Ein Beispiel für Interkulturelle Theaterarbeit: Peter Brooks “Mahabharata””, Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik,

B2.  “Der (Inter-) Kulturelle Blick in Pina Bauschs Staedtestücken, Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. “Dokumentartheater in der Türkei und Peter Weiss’ “Die Ermittlung””, in Peter Weiss Jahrbuch, Yayınlayanlar: Arnd Beise, Michael Hofmann, Martin Rector und Jochen Vogt, Band 16, 49-57, Röhrig Universitaets Verlag, St. Ingbert, 2007

C2. “Genç Tiyatro” in Gençliğin İzdüşümü, Nilüfer Tapan Armağan Kitabı”, Yayınlayan Nilüfer Kuruyazıcı, 145-157, Multilingual, İstanbul, 2008

C3. “Adalet Ağaoğlu”,  Un Oeil Sur Le Bazar, Editörler; Zeynep Su Kasapoğlu, Sedef Ecer,    174-179, Non Lieu, Fransa 2010

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. “Kültürlerarası Etkileşim ve Eugenio Barba Tiyatrosu”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, 96-106, Sayı 1, İstanbul 2001

D2.  “Robert Wilson’un Tiyatrosu’nda Farklı Kültürel Öğelerin İşlevi”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, 137-147, Sayı 2, İstanbul 2002

 D3. “Dramaturji’de Yeni Açılımlar”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, 3-18, Sayı 3, İstanbul 2003

D4. “Theater an der Ruhr: Yolculuk ve Yabancı ile Karşılaşma”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, 45-60, Sayı 15, İstanbul 2003

 D5. “Tiyatro ve Gerçeklik İlişkisinde Belgesel Tiyatro”,  İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, 87-110, Sayı 5, İstanbul 2004

D6.  “Doğu-Batı Ekseninde Peter Brook’un Mahabharata’sı”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, 22-33, Sayı 6, İstanbul 2005

D7. “Felsefeden Tiyatroya Kültürlerarası Etkileşim Söylemi”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, Sayı 7, İstanbul 2005

D8. “Pina Bausch’un Şehir Oyunları ve “Nefes”deki Kültürlerarası Bakış”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, Sayı 9, İstanbul 2006

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F. Diğer yayınlar :

F1.  “Behçet Necatigil’in Çevrileri Üzerine”, METİS Çeviri, Bilgi Dolaşımı Dosyası, 140, Sayı 19, Bahar 1992

F2. “Köpenickli Yüzbaşı”, Cumhuriyet Kitap Eki, 9, 10 Mart 1994

F3. “Brecht Heute?”, Dialog 94, 179-180, Deutsches Kulturinstiitut Ankara, 25 Ekim 1994

F4. “Aslolan Hayattır”, 57-59, Tiyatro Dergisi, Sayı 45, Ocak 95

F5. “Weimar Ulusal Tiyatrosu I, Tiyatro Dergisi, Sayı 47, Mart 95 “Weimar Ulusal Tiyatrosu II, Tiyatro Dergisi, Sayı 48, Nisan 95

F6. “Geçmişle Hesaplaşmak”, 7. Uluslar arası Tiyatro Festivali Kataloğu, 76, 1995

F7. “Zelt Ensemble’in Yönetmeni Otto Kukla ile…”, Tiyatro Dergisi, Sayı 51, Temmuz 1995

F8. “Savaş ve Barış”, Cumhuriyet Kitap Eki, 9, 29 Şubat 1996

F9. “Nazım Hikmet’in Tiyatrosu”, Yılmaz Onay ile Söyleşi, 109-125, Ali Taygun ile Söyleşi, 131-140, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları 2, İstanbul 1996

F10. “Orkestra” ve “Soruşturma”da Biçim İçerik Sorunu, Tiyatro Dergisi, Sayı 67, Şubat 1997

F11. “Almanya’da Çocuk Tiyatrosu”, Ç.Y.D.D. ve Mavibulut Yayınları, İstanbul 1997

F12. “Katzen Waescht Man Nicht”, Türkçeden Almancaya kitap çevirisi, Nagel & Kimche, Zürich 1997

F13. “Berlin Grips Tiyatrosu’nun Çalışmaları”, makale çevirisi, Ç.Y.D.D. ve Mavibulut Yayınları, İstanbul 1997

F14. “Mattias Langhoff ile söyleşi”, Tiyatro Dergisi, 33-34, Sayı 83, Temmuz 1998

F15. “Urfaust Bir Bilim Adamının Trajedisi Midir?”, İstanbul Devlet Tiyatrosu Oyun Broşürü, Şubat 1999

F16. “Yemenimin Uçları”, Cumhuriyet Gazetesi, 1 Mart 1999

F17. “Urfaust’un Sahneleme Serüveni Üzerine”, Tiyatro Dergisi, 42-44, Sayı 91, Mayıs 1999

F18. “Her Figür Benden Bir Parça”, Tiyatro Dergisi, 14-15, Sayı 93-94, Temmuz-Ağustos 1999

F19. “Ein Deutscher Regisseur Inszeniert Goethe’s ‘Urfaust’ in İstanbul, 171-177, Diyalog, Deutsches Kulturinstitut Ankara, 1999

F20. “Eine kurze Geschichte des Theaters in der Türkei”, Cult (Kulturzeitung der Bayerischen Theaterakademie, 7-7, Nr. 13, Juni/Juli 2000 (No: 13, Haziran/Temmuz 2000)

F21.  “Batı Rıhtımında Tutsak Olmak” Cumhuriyet Gazetesi, 28 Şubat 2000

F22. “Strasburg Genç Eleştirmenler Birliği Semineri”, Tiyatro Dergisi,38-40, Sayı 99, Ocak 2000,

F23. “Yeni bir sezon ve ‘Theater an der Ruhr’, Tiyatro Dergisi,44, Sayı 107-108, Ekim-Kasım 2000

F24.  “Berlin’de Tiyatro”, Tiyatro Dergisi, 40-43, Sayı 114-115, Mayıs-Haziran 2000

F25.  “Bir Megakentin Kesilen Damarı”, Cumhuriyet Gazetesi, 25.5.2001

F26.  “Dört Alman Yazardan Dört Yeni Oyun”, Cumhuriyet Gazetesi, 14 Mart 2002,

F27. “Gerçek(lik)le Yüzleşmek” (Belgesel Tiyatro ve Politik Tiyatro Geleneği), Papirüs Yayınları, İstanbul, Ocak 2003

F28. “İzleyiciyle Konuşan Tiyatro”, Radikal Kitap Eki, 18.2.2005

F29. “Ritüel ve Tiyatro”, İ.Ü. Latin Dili ve Edebiyatı Yayınları, 2005

 

 

16/05/2013
4010 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00