Doç. Dr. Fakiye Özsoysal

KİŞİSEL BİLGİLER:

Bölüm                : İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, Tiyatro Eleştirisi ve Teorisi Anabilim Dalı Başkanı

E-posta               : fakiyeoz@gmail.com

İş Telefon           : +90 212 440 0000 Dahili: 15970

 

KİTAPLAR:

 • Özsoysal. F., Geleceğe Perde Açan Gelenek-Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları III- Anadolu Yakası, Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2011, ISBN 978-975-08-1935-3.
 • Özsoysal. F., Oyunlarda Kadınlar- Çağdaş Türk Tiyatrosu Üstüne Feminist Eleştirel Bir Okuma, E Yayınları, Şubat 2008, ISBN 9789753902151.
 • Özsoysal. F., Tiyatro Metinlerinde Alımlama ve Metin Stratejileri, www.altkitap.com, 2001.
 • Özsoysal. F., İpşiroğlu. Zehra, Yazma Uğraşı, seçki, Duisburg-Essen Üniversitesi Lehramtsstudiengang Türkisch Yay., 2002.
 • Özsoysal. F., İpşiroğlu. Zehra, Die Lust am Schreiben, seçki, Duisburg-Essen Üniversitesi Lehramtsstudiengang Türkisch Yay., 2003.

 

KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI:

 • Eleştirmen Gözüyle- Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu Eleştiri Seçkisi III- 1990 Sonrası, Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, Yayına Hazırlayanlar: Gülşen Karakadıoğlu- Filiz Elmas,   Bölüm adları: Özsoysal. F.,  “Maskeler, İhanet ve Bir Devrimi Anmak” s.212, “Simgeler Dünyası, Aynalar ve Balkon”, s.216, “Umudunu Yitirme, Yüreğinin Sesini Dinle” s.220,  Arkadaş Yayınları, Ankara, 2008, ISBN 978-975-509-544-8.
 • Un Oeil Sur Le Bazar- Anthologie des écritures Théatrales turques, Yayına Hazırlayanlar: Dominique Dolmieu, Zeynep Su Kasapoğlu ve Sedef Ecer, Bölümün adı: Sevim Burak: La Voix de son maître- Analyse/ Commentaire par Fakiye Özsoysal, s.197-211, La Maison d’Europe et D’Orient, L’Espace d’Un Instant , Non Lieu Yayınları, 2009, ISBN 978-2-35270-074-6.

 

SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABINDA YAYINLANAN BİLDİRİLER:

 • Özsoysal. F., “The Language Question In Theatre”, Breaking The Language BarrierProceedings of the 20th Congress of the International Association of Theatre Critics, Canal Press Montreal Canada, 2005, s.61-65, ISBN 0-9739274-0-2.
 • Özsoysal. F., “Tiyatro Eğitiminin Bir Başka Alanı: Tiyatro Eleştirisi, Tiyatro Kuramı ve Düşünsellik”, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği Türkiye Üniversiteleri Tiyatro Şenliği (15-30 Mayıs 2009)- Tiyatro Eğitimi Sempozyumu “Tiyatro Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını” 28-29 Mayıs 2009, Sempozum Bildiri Kitabı, İstanbul, Mayıs 2009, s. 105-107, ISBN978-605-60853-1-4.
 • Özsoysal. F., “Tiyatromuzda Epik ve Absürd Uyarlamalarda Düşünsel Tasarım ve Üretilen Görme Biçimi Üstüne Eleştirel Bir Okuma Modeli”,  Türkiye’de Tiyatronun Yolculuğu, “Türk Tiyatrosu Günleri” Sempozyumu, 6-8 Kasım 2008, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, 100.Yıl Salonu A.Ü. Rektörlüğü Tandoğan Yerleşkesi, Bildiri Kitabı, Yayına Hazırlayan: Süreyya Karacabey, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No:259, Ankara Üniversitesi Yayınları No:264, Ankara 2010, s.243-266, ISBN 978-975-482-876-4.
 • Özsoysal. F., “Tiyatro Kuramı ve Eleştirisi, Düşünsellik ve Yaratıcılık: Tiyatro Eğitiminde Disiplinlerarası Yakaşım”, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği (2-16 Mayıs 2010)- İstanbul 2010 “Uluslararası Tiyatro Eğitimi Buluşması” Sempozyumu 7-8 Mayıs 2010, Sempozum Bildiri Kitabı,  Aralık 2010, ISBN 978-605-883946-5.
 • Özsoysal. F., “Gizem, Kehanet ve Büyü”nün Tiyatromuzdaki Görünümü ve Osmanlı-Türk Modernleşmesiyle İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen,  Navisalvia- Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 10- Gizem, Kehanet, Büyü, 3-4 Mayıs 2012, Sempozyum bildiri kitabı.
 • Özsoysal. F., “Ataerkinin Maskesini Düşüren Feminist Oyunlarımız ve İstanbul’da Feminist Tiyatrolar”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü 20.yılı Etkinliği, “Maske” Sempozyum Uluslararası Disiplinlerarası Tiyatro Buluşması 23,24,25 Kasım 2012, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi.

 

1997-2012 YILLARI ARASINDA TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜNDE VERDİĞİ SEMİNERLER:

Tiyatro Eleştirisine Giriş

Uygulamalı Tiyatro Eleştirisi

Klasik Oyunların Çağdaş Yorumları ve Shakespeare Uyarlamaları

Edebiyat Kuramları ve Oyunlara Uygulanması

Karşılaştırmalı Metin Çalışmaları

Türk Tiyatro Yazınında Epik ve Absurd Tiyatronun Etkileri ve Uyarlamalar

Türk Tiyatrosunda Kadın İmgesi

Tiyatroda İnsan Hakları

Tiyatroda Yeni Arayışlar

Oyunlarda Aydınlar

Belgesel Tiyatro

Dramaturji ve Sahneleme

Tiyatro ve Mizah

İzleyici Sahne İlişkisi- Tiyatroda Alımlama

Tiyatroda Yapısöküm ve Yöntemler

1980 Sonrası Türk Tiyatrosu

Shakespeare’e Feminist Eleştirel Yorumlar

Geleneksel Halk Tiyatrosunun Çağdaşlaştırılması

2001-2003 Yılları arasında İ.Ü.Rektörlüğü resmi izniyle bulunduğu Yaratıcı Yazma Projesi kapsamında Duisburg-Essen Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Yazınbilim Anabilim Dalı’nda verdiği seminerler:

Yaratıcı Yazmaya Giriş,

Yaratıcı Yazma Atölye Çalışmaları,

Film ve Yaratıcı Yazma,

Müze ve Yaratıcı Yazma,

Yazınsal Metinlerle Yaratıcı Yazma Çalışmaları,

Bitirme Sınavına Hazırlananlara Yönelik Bilimsel Yazma Çalışmaları,

Tiyatro Metinleri ve Yaratıcı Yazma,

Tiyatro Eleştirisi Yazma Çalışmaları,

Oyun Yazma Çalışmaları

2008-2012 ARASI YAYINLAR: 

2008 YILI YAYINLARI

 • “Türkiye’de Ionesco ve Sahnelemelerden Örnekler”, (Yard.Doç.Dr.Yavuz Pekman ve Arş.Gör. Nilgün Firidinoğlu’yla ortak yazılmış makale), Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, Sayı: 12, 2008, s.109-130, ISSN 1303-8605

Kitap:

 • Oyunlarda Kadınlar- Çağdaş Türk Tiyatrosu Üstüne Feminist Eleştirel Bir Okuma,

E Yayınları, Şubat 2008, ISBN 9789753902151

Kitapta Bölüm:

 • Eleştirmen Gözüyle- Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu Eleştiri Seçkisi III- 1990 Sonrası, Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, Yayına Hazırlayanlar: Gülşen Karakadıoğlu- Filiz Elmas, “Maskeler, İhanet ve Bir Devrimi Anmak” s.212, “Simgeler Dünyası, Aynalar ve Balkon”, s.216, “Umudunu Yitirme, Yüreğinin Sesini Dinle” s.220, Arkadaş Yayınları, Ankara 2008, ISBN: 978-975-509-544-B

Festival Etkinliği:

 • “İtalyan Oyun Yazarları ve Tiyatro Okumaları”,  IKSV-16. Uluslar arası İstanbul Tiyatro Festivali Atölye Çalışması İçin Çağdaş İtalyan Yazarlarının Oyunlarını Seçme, Okuma Tiyatrosu Düzenleme ve Etkinlikte Moderatörlük, IKSV-16. Uluslar arası İstanbul Tiyatro Festivali Etkinliği Atölye Çalışması, İtalyan Kültür Merkezi Casa d’Italia, İstanbul

22 Mayıs 2008

Editörlük:

 • Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’nin çıkardığı Augusto Boal üçlemesinin yeni basımlarını baskıya hazırlayan grubun içinde yer alma.

Augusto Boal, Ezilenlerin Tiyatrosu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2.basım, İstanbul 2008

Augusto Boal, Oyuncular ve Oyuncu Olmayanlar İçin Oyunlar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2.basım, İstanbul 2008

Augusto Boal, Arzu Gökkuşağı- Boal’in Tiyatro ve Terapi Metodu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 1.basım, İstanbul, Eylül 2008

 • İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi Sayı:12-2008’ün editörlüğü, ISSN 1303-8605

Sempozyum:

 • “Türk Tiyatrosu Günleri”, 6-8 Kasım 2008, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tyatro Bölümü, 100.Yıl Salonu A.Ü. Rektörlüğü Tandoğan Yerleşkesi.

Bildiri : “Tiyatromuzda Epik ve Absürd Uyarlamalarda Düşünsel Tasarım ve Üretilen Görme Biçimi Üstüne Eleştirel Bir Okuma Modeli”

Panel:

 • “Tiyatro ve 68”, 27.İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP, 09 Kasım 2008, Karadeniz Salonu, E Yayınları Etkinliği.

Konuşma Konusu: “Türkiye’de 60lı Yıllarda Kadın Hareketi, Tiyatroda Kadın İmajının Değişimi ve Oyun Yazarlığına Dair Eleştirel Bir Bakış”

2009 YILI YAYINLARI

Yurtdışında Yayınlanan Kitapta Bölüm:

 • Un Oeil Sur Le Bazar- Anthologie des écritures Théatrales turques, Yayına Hazırlayanlar: Dominique Dolmieu, Zeynep Su Kasapoğlu ve Sedef Ecer, Bölümün adı: Sevim Burak: La Voix de son maître- Analyse/ Commentaire par Fakiye Özsoysal, s.197-211, La Maison d’Europe et D’Orient, L’Espace d’Un Instant , Non Lieu Yayınları, 2009, ISBN 978-2-35270-074-6

Sempozyum:

İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği Türkiye Üniversiteleri Tiyatro Şenliği (15-30 Mayıs 2009)- Tiyatro Eğitimi Sempozyumu “Tiyatro Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını” 28-29 Mayıs 2009, Sadri Alışık Tiyatrosu Salonu- Küçük Sahne Oturum konusu: Tiyatro Eğitiminin Yapısı ve Sorunları 1. Bildiri konusu: “Tiyatro Eğitiminin Bir Başka Alanı: Tiyatro Eleştirisi, Tiyatro Kuramı ve Düşünsellik”

2010 YILI YAYINLARI

Kitap: Geleceğe Perde Açan Gelenek-Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları III- Anadolu Yakası, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi kapsamında Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nün hazırladığı üç ciltlik kitabın üçüncü cildi.

Sempozyum Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler:

 • Özsoysal. F., “Tiyatro Eğitiminin Bir Başka Alanı: Tiyatro Eleştirisi, Tiyatro Kuramı ve Düşünsellik”, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği Türkiye Üniversiteleri Tiyatro Şenliği (15-30 Mayıs 2009)- Tiyatro Eğitimi Sempozyumu “Tiyatro Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını” 28-29 Mayıs 2009, Sempozum Bildiri Kitabı, İstanbul, Mayıs 2009, sf. 105-107, ISBN978-605-60853-1-4.
 • Özsoysal. F., “Tiyatromuzda Epik ve Absürd Uyarlamalarda Düşünsel Tasarım ve Üretilen Görme Biçimi Üstüne Eleştirel Bir Okuma Modeli”,  Türkiye’de Tiyatronun Yolculuğu, “Türk Tiyatrosu Günleri” Sempozyumu, 6-8 Kasım 2008, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, 100.Yıl Salonu A.Ü. Rektörlüğü Tandoğan Yerleşkesi, Bildiri Kitabı, Yayına Hazırlayan: Süreyya Karacabey, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No:259, Ankara Üniversitesi Yayınları No:264, Ankara 2010, s.243-266, ISBN 978-975-482-876-4

Makale:

 • “Bir Gün Gelecek Prometheus Zincirlerinden Kurtulacak”, TEB Oyun Dergisi, sayı: 07, Güz 2010, s.38-41, Mitos Boyut Yayınları ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, ISBN 978-975-778522-9

Sempozyum:

İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği (2-16 Mayıs 2010)- İstanbul 2010 “Uluslararası Tiyatro Eğitimi Buluşması” Sempozyumu 7-8 Mayıs 2010, Sadri Alışık Tiyatrosu Salonu- DT Küçük Sahne.

Sunulan Bildiri: Özsoysal. F., “Tiyatro Kuramı ve Eleştirisi, Düşünsellik ve Yaratıcılık: Tiyatro Eğitiminde Disiplinlerarası Yakaşım”

Sempozyum Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiri:

Özsoysal. F., “Tiyatro Kuramı ve Eleştirisi, Düşünsellik ve Yaratıcılık: Tiyatro Eğitiminde Disiplinlerarası Yakaşım”, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği (2-16 Mayıs 2010)- İstanbul 2010 “Uluslararası Tiyatro Eğitimi Buluşması” Sempozyumu 7-8 Mayıs 2010, Sempozum Bildiri Kitabı, Aralık 2010, ISBN 978-605-88394-6-5

2011 YILI YAYINLARI

Kitap:

 • Özsoysal. F., Balay. M., Geleceğe Perde Açan Gelenek-Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları III- Anadolu Yakası, Yapı Kredi Yayınları, Ocak 2011, ISBN 978-975-08-1935-3

(İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi kapsamında Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nün hazırladığı üç ciltlik Geleceğe Perde Açan Gelenek-Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları kitabının üçüncü cildi.)

2012 YILI YAYINLARI

1.Sempozyum: Navisalvia- Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 10- Gizem, Kehanet, Büyü, 3-4 Mayıs 2012, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edebiyat Fakültesi Kurul Odası.

Sunulan Bildiri: Özsoysal. F., “Gizem, Kehanet ve Büyü”nün Tiyatromuzdaki Görünümü ve Osmanlı-Türk Modernleşmesiyle İlişkisi”.

2.Sempozyum: “Maske” Sempozyum, Uluslararası Disiplinlerarası Tiyatro Buluşması, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü 20.yılı Etkinliği. 23,24,25 Kasım 2012, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi.

Sunulan Bildiri: Özsoysal. F., “Ataerkinin Maskesini Düşüren Feminist Oyunlarımız ve İstanbul’da Feminist Tiyatrolar”

16/05/2013
4361 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00