Doç. Dr. Yavuz Pekman

KİŞİSEL BİLGİLERİ:

Bölüm                : İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü,  

                             Dramaturji ve Dramatik Yazarlık Sanatı Anabilim Dalı Başkanı

E-posta               : yavuzpekman@gmail.com

İş Telefon           : +90 212 440 0000 Dahili: 15995

 

ÖĞRENİM DURUMU:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Hukuk   İstanbul  Üniversitesi

1993

Y. Lisans Tiyatro İstanbul Universitesi

1996

Doktora Tiyatro İstanbul Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Murathan Mungan’ın Oyunlarında Mitolojik Öğeler  Danışman: Doç. Dr. Dikmen Gürün

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı: Çağdaş Türk Tiyatrosunda Geleneksellik  Danışman: Doç. Dr. Dikmen Gürün

 

GÖREVLER:

Görev Unvanı                                                  Görev Yeri                                                               Yıl

Okutman                           İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi                                              1995-2001

Okutman Dr.                     İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi                                              2001-2002

Yard. Doç. Dr.                    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi                                              2002-2014

Doç. Dr.                               İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi                                              2014-

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ  :

Çelik, Duygu: Modern Doğaçlama Tiyatroda Gelenek ve Baltacıoğlu’nun Öz Tiyatrosu, İstanbul, 2010

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü ile İKSV’nin ortak çalışması bünyesinde “Tiyatro Seyircisinin Profili” başlıklı alan araştırmasını yürütmüştür.

2. 15.10.2003-15.1.2004 tarihleri arasında Manchester Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Bölümü’nün davetiyle İngiltere’de “Modernleşme Sürecinde Türk Tiyatro Yazını” başlıklı bir araştırma projesi gerçekleştirmiştir.

 

İDARİ GÖREVLER :

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dramaturji ve Dramatik Yazarlık Sanatı Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2008-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1. Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (IATC)

2. Uluslararası Tiyatro Araştırmacıları Birliği  (IATR)

 

ÖDÜLLER :

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama

2009-2010

Güz   Türk Tiyatrosu Tarihi 1   4   45
  Türk Tiyatrosu Tarihi 3   4   40
Yaratıcı Yazma Çalışmaları 1   2   10
Oyun Yazma Teknikleri 1   4   10
Modernleşme Sürecinde Türk Tiyatrosu (Yüksek Lisans)   3    6
İlkbahar   Türk Tiyatrosu Tarihi 2   4   45
  Türk Tiyatrosu Tarihi 4   4   40
Yaratıcı Yazma Çalışmaları 2   2   10
 Oyun Yazma Teknikleri 2   4   10

2010-2011

Güz  Türk Tiyatrosu Tarihi 1   4   40
 Türk Tiyatrosu Tarihi 3   4   40
Yaratıcı Yazma Çalışmaları 1   2   10
 Oyun Yazma Teknikleri 1   4   10
Türk Tiyatrosu Tarihi 2   4   40
 Türk Tiyatrosu Tarihi 4   4   40
İlkbahar Yaratıcı Yazma Çalışmaları 2   2   10
Oyun Yazma Teknikleri 2   4   10
Modernleşme Sürecinde Türk Tiyatrosu (Yüksek Lisans)   3    6

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. “Haldun Taner Tiyatrosu’nda Epik Bir Unsur Olarak Eğlenme”, Uluslararası “Haldun Taner’de Yerellik ve Evrensellik Sempozyumu”, Kasım 2005, İstanbul, Türkiye. (Bilgi Yayınevi, İstanbul, 2010)

B2.  “Theatre Education as a Bridge Between Theory and Practice: Crossing the River”, International Encounters on Theatre Education Symposium (Proceedings), İstanbul 2010 European Capital of Culture Agency Theatre and Performing Arts Directorate, İstanbul, 2010

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. Geleceğe Perde Açan Gelenek: Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları Cilt II (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Çevresi), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2011

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler:

C2.1. “A propos du meddah”, Un Ceil Sur Le Bazar, Maison d’Europe et d’Orient, L’espace D’un İnstant, Paris, 2010, s: 23-25

C2.2. “Ortaoyunu, Analyse Commentaire”, Un Ceil Sur Le Bazar, Maison d’Europe et d’Orient, L’espace D’un İnstant, Paris, 2010, s: 27-41

C2.3. “Karagöz’den İnek Şaban’a: Halk Temaşasının Toplumsal ve Kültürel Dinamikleri”, Filim Bir Adam Ertem Eğilmez, Agora Yayınları, İstanbul, 2010

C2.4. “Osmanlı İstanbul’unda Temaşa”, Kültürler Başkenti İstanbul, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010

 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. “Ahmet Muhip Dıranas’ın Sahnesine Günümüzden Bir Bakış”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi,  2002, sayı: 1

 D2. “Tanzimat Dönemi Oyun Yazarlığında Batılılaşma Olgusu”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, Aralık 2002, sayı:14

D3. “Oyunlarla Yaşayanlar ya da Yaşadığımız Oyunlar”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, 2003, sayı: 2

D4. “Türk Tiyatrosunda Çağdaş Bir Kuramcı: İsmail Hakkı Baltacıoğlu”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, 2003, sayı: 3

D5. “Haldun Taner Tiyatrosunda Yabancılaştırma”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, 2005, sayı: 7

D6. “Türk Tiyatrosunda Bir Başrol Olarak Mahalle”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, 2007, sayı: 10

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. “Memet Baydur’la Buluşma”, Elveda Dünya Merhaba Kainat, Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul 2002

F. Diğer yayınlar :

F1. Uluslararası sahnelenmiş sahne metinleri:

F1.1. At the doors of Europa, 2008, (Agustin İglesisas ve Armando Nascimento Rosa ile birlikte) Agustin İglesias rejisiyle Teatro Guirigai-İspanya tarafından Magic Net ortak yapımı olarak 2008 yılında sahnelenmiştir.

F2. Yayınlanmış ve sahnelenmiş sahne metinleri:

F2.1. Kuşlar Meclisi, (Feridüddin-i Attar’ın “Mantık-el Tayr” adlı eserinden uyarlama), İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Dergisi (hakemli), 2005, sayı: 6 (İlk kez 2003 yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Semaver Kumpanya tarafından sahnelenmiştir.)

F2.2. Süleyman ve Öbürsüler, (Max Frisch’in “Biedermann ve Kundakçılar” oyunundan uyarlama), İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Dergisi (hakemli), 2007, sayı: 11. (İlk kez 2005 yılında Ayşenil Şamlıoğlu rejisiyle Semaver Kumpanya tarafından sahnelenmiştir.)

F3. Sahnelenmiş sahne metinleri:

F3.1. Fırtına, (William Shakespeare’nin aynı adlı oyunundan uyarlama) İlk kez 2006 yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Semaver Kumpanya tarafından Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenmiştir.

F3.2. Semaver ve Kumpanya, (Sait Faik’in aynı adlı öykülerinden uyarlama) İlk kez 2008 yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Semaver Kumpanya tarafından sahnelenmiştir.

F3.3. En Mutlu Kim, (Özgün çocuk oyunu) İlk kez 2009 yılında Hayrettin Aslan rejisiyle Akbank Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenmiştir.

F3.4. Bir Tutam Hayat, (Anton Çehov’un kısa oyunlarından uyarlama) İlk kez 2010 yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Semaver Kumpanya tarafından sahnelenmiştir.

F3.5. Pamuk Prenses, (Grimm Kardeşler’in aynı adlı eserinden uyarlama) İlk kez 2012 yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle İş Bankası Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenmiştir.

F4. Sahnelenmiş sahne metni çevirileri:

F4.1. Cesaret Ana ve Çocukları, Bertolt Brecht,  (İlk kez 2008 yılında      Işıl Kasapoğlu rejisiyle Semaver Kumpanya tarafından Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenmiştir.)

F4.2. Bir İnfazın Portresi, Howard Barker, (İlk kez 2012 yılında Zeynepsu Kasapoğlu rejisiyle Semaver Kumpanya tarafından sahnelenmiştir.)

F5. Sahne eserlerinde dramaturgluk/yorumculuk:

F5.1. 12. Gece, William Shakespeare/Zeynep Avcı (2002 yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Semaver Kumpanya tarafından sahnelenen oyunda dramaturji çalışması)

F5.2. Murtaza, Orhan Kemal/Günay Ertekin (2003 yılında Işıl Kasapoğlu/Bülent Emin Yarar rejisiyle Semaver Kumpanya tarafından sahnelenen oyunda dramaturji çalışması)

F5.3. Mem ile Zin, Cuma Boynukara, (2004 yılında Işıl Kasapoğlu/Bülent Emin Yarar rejisiyle Semaver Kumpanya tarafından sahnelenen oyunda sahne metni ve dramaturji çalışması)

F5.4. Memleketimden İnsan Manzaraları-Şu 1941 Yılında, Nazım Hikmet, (2009 yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunda sahne metni ve dramaturji çalışması)

F5.5. Bilmelisin Ki, Işıl Kasapoğlu, (2009 yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle İş Bankası Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunda sahne metni ve dramaturji çalışması)

F4.2. Bir İnfazın Portresi, Howard Barker, (İlk kez 2012 yılında Zeynepsu Kasapoğlu rejisiyle Semaver Kumpanya tarafından sahnelenen oyunda dramaturji çalışması)

F6. Seminer, Konferans

F6.1. “Turkish Theatre: A Short Brief” (yayımlanmamış konuşma), Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (IATC) Genç Eleştirmenler Semineri, 27-31.3.1996, Sibiu Romanya.

F6.2. “Contemporary Turkish Theatre” (yayımlanmamış konuşma) Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (IATC) Genç Eleştirmenler Semineri, 31.8-5.9.2000, Amsterdam Hollanda.

F6.3. “Doğumunun 110. yılında Nurullah Ataç ve Tiyatro Eleştirisinin Dünü, Bugünü, Yarını”, (yayımlanmamış konferans) Uluslararası Tiyatro Festivali, Mayıs 2008, İstanbul, Türkiye.

F6.4. “Geçmişten Günümüze Türk Tiyatrosunda Oyunculuk”, (yayımlanmamış konferans) Küçükçekmece Belediyesi Etkinliği, Nisan 2013, İstanbul, Türkiye.

F7. Ulusal dergi ve gazetelerde yayınlanmış eleştiri yazıları:

F7.1. “İstanbul’da Bir Gogol Mevsimi”, Güldiken Dergisi, Yaz  1994, sayı: 4

F7.2. “Cadı Kazanı Üç Bin Yıldır Kaynıyor”, Tiyatro Tiyatro Dergisi, Kasım 1994, sayı: 43

F7.3. “Sakın Plak Olmayın”, Tiyatro Tiyatro Dergisi, Aralık 1994, sayı: 44

F7.4. “Gogol’ün Paltosundan Çıkanlar”, Tiyatro Tiyatro Dergisi, Ocak 1995, sayı: 45

F7.5. “Ölüme Karşın Yaşamak Oyunu”,  Cumhuriyet, 9 Ocak 1995

F7.6. “Asla Hapsedilemeyen Bir Nazım Resmi”, Cumhuriyet, 19 Ocak 1995

F7.7. “Herkesin Adası Kendine”, Tiyatro Tiyatro Dergisi, Şubat 1995, sayı: 46

F7.8. “İstanbul’dan Yllana  Dalgası Geçti”, Cumhuriyet, 8 Şubat 1995

F7.9. “Doğu ile Batı’nın 90 Dakikalık Çift Kalesi”, Cumhuriyet, 8 Mart 1995

F7.10.“ Bir Yalnızlık Öyküsü”, Tiyatro Tiyatro Dergisi, Mart 1995, sayı: 47

F7.11. “Dünya Çöplüğünden Manzaralar”, Tiyatro Tiyatro Dergisi, Mayıs 1995, sayı: 49

F7.12. “Herkesin Bir ‘Godot’su Var”, Tiyatro Tiyatro Dergisi, Haziran 1995, sayı: 50

F7.13. “Marchetto ve Binbir Yüzü”, Tiyatro Tiyatro Dergisi, Temmuz 1995, sayı: 51

F7.14. “Pencereden Bakmayı Bilmek”, Cumhuriyet, 29 Mayıs 1995

F7.15. “Cinsellik ve Sınıfsal Çatışma”, Cumhuriyet, 23 Ekim 1995

F7.16. “Assos Günlüğü”, Tiyatro Tiyatro Dergisi, Kasım 1995, sayı: 54

F7.17. “Ahlakın Şiddete Dönüştüğü Bir Yaşam”, Cumhuriyet, 23 Kasım 1995

F7.18. “Kont Drakula’nın Şatosundaki Festival”, Cumhuriyet, 10 Mart 1996

F7.19. “Kadınlar Üzerine Aykırı Konuşmalar”, Tiyatro Tiyatro Dergisi, Kasım 1996, sayı: 64

F7.20. “Ölümlülerin Yarattığı ‘Ölümsüzler’”, Tiyatro Tiyatro Dergisi, Nisan 1999, sayı: 90

F7.21. “Rezil Olduk Vallahi”, Tiyatro Tiyatro Dergisi, Haziran 1999, sayı: 92

F7.22. “Hayallere İmkan Tanımak”, Tiyatro Tiyatro Dergisi, Mayıs 1999, sayı: 91

 

 

16/05/2013
4694 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00