Prof. Dr. İhsan Kerem Karaboğa (Bölüm Başkanı)

KİŞİSEL BİLGİLER:

Bölüm                : İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, Bölüm Başkanı

E-posta               : kkaraboga@yahoo.com

İş Telefon           : +90 212 440 0000 Dahili: 15999

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ:

*2012 İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

*12 Ocak 2009 Sahne Sanatları Bilim Alanında Üniversite Doçenti ünvanı

*2008 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nde Bölüm Başkanı

*2004 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nde Yardımcı Doçent

*1994-2004 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nde Okutman

 

EĞİTİM:

*1996-2001 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tiyatro Bölümü, Doktora

*1993-1996 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tiyatro Bölümü, Yüksek Lisans

*1986-1993 Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü

 

TAMAMLANMIŞ TEZLER:

*2001 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tiyatro Bölümü, Doktora Tezi:

“Diderot’nun Rol Yapma Paradoksu ve Yirminci Yüzyıl Oyunculuk Yöntemleri”,

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Dikmen G. Uçarer

*1996 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tiyatro Bölümü, Yüksek Lisans Tezi:

“Türk Tiyatrosunda Tarihsel Oyunlar”,

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu

 

YAYINLANMIŞ ESERLER:

Kitap:

Geleceğe Perde Açan Gelenek: Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları – 1 (Suriçi İstanbul’u, Bakırköy ve Çevresi), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ocak 2011

Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks (2. Baskı), Habitus Yayıncılık, İstanbul, 2011

90. Yaşında Haldun Taner’i Anarken (Yayına Hazırlayan), Bilgi Yayınevi, Ankara, Şubat 2010

Tragedya ile Sınırları Aşmak / Theodoros Terzopoulos’un Tiyatrosu, E  Yayınları, Şubat 2008

Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Haziran 2005

Makale – Çeviri:

Stanislavski Bir Giriş, Jean Benedetti, Habitus Yayıncılık, İstanbul, 2012 (Çeviri)

• “The Journey of a Performer with Theodoros Terzopoulos in Prometheus Bound”, Promethiade (Athens, Istanbul, Essen 2010), Klartext, Essen, Almanya, Mayıs 2011, s. 124-127

• “Zincire Vurulmuş Prometheus’ta Bir Oyuncunun Theodoros Terzopoulos’la Yolculuğu”, TEB Oyun, Sayı: 7, Güz 2010, s. 41-46

• “Vasıf Öngören”, Anthologie du Théatre Turc, La Maison d’Europe et D’Orient, L’Espace d’Un Instant Yayınları, Fransa, 2010, s.179-196

• “Le théâtre ionescien en Turquie” (Doç. Dr. Arzu Kunt ile ortak makale), Otago French Notes, University of Otago, Department of Languages and Cultures, Dunedin, Yeni Zelanda, 2009, s. 155-164

• “Shakespeare’in Ütopyasında Siyaset ve Toplumsal Düzen – Fırtına’nın Düşündürdükleri”, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi – 18. sayı, İstanbul, 2009, s. 25-42

• “O O X X ? ! (ya da Şahika Tekand ve Studio Oyuncuları Üzerine Düşünmek)”, GİST –Çağdaş Gösteri Sanatları Dergisi, , sayı:3, Garaj İstanbul, Ocak-Haziran 2009, s. 108-111

• “Medeniyet, Milliyet ve Baltacıoğlu’nun ‘Öz Tiyatro’su”, İ.Ü. Ed. Fak. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, sayı:10, 2007, s. 3-19

• “Brechtyen Oyuncunun Gerçekçi Sanatı”, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, sayı:18, 2006, s. 69-86

• ‘Sistem’in Kısa Tarihçesi”(Emrah Yaralı ile birlikte), Mimesis Tiyatro Çeviri-Araştırma Dergisi, sayı: 11, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Mayıs 2005, s. 117-157

• “Tadashi Suzuki’nin ‘Cyrano de Bergerac’ında jeu de theatre”, İ.Ü. Ed. Fak. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, sayı:3, 2003, s. 30-37

• “Yaşamdan Oyuna Oyundan Yaşama Ezilenlerin Pedagojisi ve Tiyatrosu”, İ.Ü. Ed. Fak. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, sayı:2, 2003, s. 19-29

• “Absürd’den Geleneksel’e Genç Oyuncular Deneyimi: Tavtati Kütüpati ve Vatandaş Oyunu”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, sayı:13, s. 35-58

• “Tiyatro Oyunlarıyla Nazım Hikmet”, Virgül Aylık Kitap ve Eleştirisi Dergisi, Pusula Yayıncılık, Ocak 2003, s. 9-11

• “Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü – Dramaturji ve Reji Notları” (Oğuz Arıcı ile birlikte), İ.Ü. Ed. Fak. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, sayı:1, 2002, s. 141-204

• “Tiyatrolu Şair Lorca”, İ.Ü. Ed. Fak. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, sayı:1, 2002, s. 74-93

• “Türkiye Tiyatrosunda Tarihsel Oyunlar”, Mimesis Tiyatro Çeviri-Araştırma Dergisi, sayı:9, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2002, s.327-381

• “Bedeni Kullanma Sanatı”, Radikal Kitap Dergisi, 19 Nisan 2002, s. 18

• “Teknolojik İletişim Çağında Diyalog Arayışını Yitirmeyen Tiyatro”, Cumhuriyet Kitap Dergisi, 10 Haziran 1999, s. 4-5

• “Düşlerin Gördüğü İşler Üzerine Söyleşi”, Dans Müzik Kültür Dergisi, sayı: 63, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1998, s. 383-388

• “Eagleton’ın Shakespeare’i”, Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, sayı:11, Pusula Yayıncılık, Eylül 1998, s. 15-17

• “Nobel Ödüllü Soytarı: Dario Fo”, Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, sayı:5, Pusula Yayıncılık, Şubat 1998, s. 42-44

• “Bütün Oyunlarıyla Brecht”, Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, sayı:4, Pusula Yayıncılık, Ocak 1998, s. 48-50

• “Tiyatro Yayıncılığımız Üzerine”, Tiyatro…Tiyatro Dergisi, sayı: 67, Tiyatro Yapım ve Yayıncılık, Şubat 1998, s. 48-49

• “All’Inferno”, Tiyatro…Tiyatro Dergisi, sayı: 63, Tiyatro Yapım ve Yayıncılık, Ekim 1996

• “Almada’da Tiyatro Fiestası”, Tiyatro…Tiyatro Dergisi, sayı: 62, Tiyatro Yapım ve Yayıncılık, Ağustos-Eylül 1996, s. 26-29

Yayınlanmış Bildiri:

• “University Theatres in Turkey”, Encounters: İstanbul 2010 International Theatre Education Symposium Proceedings, ed. Burcu Yasemin Şeyben – Özlem Hemiş, İstanbul, December 2010

• “Türkiye’de Tarih Yazımı ve Oyun Yazarlığı’na Yansımaları”, Türkiye’de Tiyatro’nun Yolculuğu, yayına haz. Süreyya Kacabey, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No:259, Ankara, 2010, s. 141-149

• “Hangi Olanak, Neyin Beklentisi?”, Tiyatro Eğitimi Sempozyumu 28-29 Mayıs 2009 –Bildiriler – (Türkiye Üniversiteleri Tiyatro Şenliği 15-30 Mayıs 2009), İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İstanbul, Mayıs 2010, s. 82-84

• “Antik Yunan Oyunlarının Çağdaş Yorumları”, Klasik Filoloji Seminerleri IV, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Dilta Dil Hizmetleri), Aralık 2008, s. 77-80

• “Barış Oyunlarında Aristophanes Güldürüsü”, Navi Salvia Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2005 / Komedi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2007, s. 86-93

 

KONFERANS, PANEL, SEMİNER, SEMPOZYUM VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI:

* 23 Kasım 2012 Uluslararası Disiplinlerarası Tiyatro Buluşması – Maske Sempozyumu, Konuşmacı, Bildiri Konusu: “Copeau’dan Terzopoulos’a Oyuncu ve Maske”, , İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü ve Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi.

*30 Mart 2012 “Terzopoulos Tiyatrosunda Ses ve Beden”, Atölye Çalışması, Yönetici, Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Profilo Kültür Merkezi Tiyatro Salonu 3

*26 Şubat 2012 “Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks”, Söyleşi, Konuşmacı, Küçükçekmece Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri, Sefaköy Kültür Sanat Merkezi

*23 Eylül 2011 “Dıonysos in Exile: Theatre of Theodoros Terzopoulos”, Uluslararası Konferans, Konuşmacı, Bildiri Konusu: “Transcending the Borders Through Tragedy: Terzopoulos in Turkey”, Berlin, Almanya

*26 Ağustos 2011 3rd International Meeting of Ancient Drama: Revenge, Uluslararası Sempozyum, Konuşmacı, Bildiri konusu: “No one can rise if no one else will fall”, Sikyon, Yunanistan

*16 Mart 2011 “Haldun Taner’i Anma Etkinlikleri”, Konuşmacı, Bildiri Konusu: “Tiyatro Yazarı ve Eğitimcisi Olarak Haldun Taner”, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Seminer Salonu

*16 Mart 2011 “Haldun Taner’i Anma Seminerleri 2: Geçmişten Geleceğe Perde Açan Gelenek”, Konuşmacı, Bildiri Konusu, “Direklerarası’nda Tiyatro”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Odası

*7 Mayıs 2010 İstanbul 2010 Uluslararası Tiyatro Eğitimi Buluşması Sempozyumu, Tartışmacı-Konuşmacı, Bildiri Konusu: “Üniversite Tiyatroları”, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti organizasyonu ve Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği kapsamında, Sadri Alışık Tiyatrosu (Küçük Sahne)

*29 Mayıs 2009 Tiyatro Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Konuşmacı ve Oturum Yöneticisi, Bildiri ve Oturum Konusu: “Tiyatro Eğitiminde Yeni Olanaklar ve Beklentiler”, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti organizasyonu ve Türkiye Üniversiteleri Tiyatro Şenliği kapsamında, Sadri Alışık Tiyatrosu (Küçük Sahne)

*9 Kasım 2008 “Tiyatro ve 68”, Seminer-Konuşmacı, 27. Tüyap Kitap Fuarı

*6 Kasım 2008 “Türkiye’de Tarih Yazımı ve Oyun Yazarlığına Yansımaları”, Bildiri-Konuşmacı, Türk Tiyatrosu Günleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü

*16 Mayıs 2008 “Theodoros Terzopoulos ve Biyodinamik”, Atölye Yöneticisi, Ege Üniversitesi 12. Tiyatro Günleri, Ege Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi

*15 Mayıs 2008 “Meyerhold ve Biyomekanik”, Atölye Yöneticisi-, Ege Üniversitesi 12. Tiyatro Günleri, Ege Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi

*9 Mayıs 2008 “Theodoros Terzopoulos’un Tiyatrosu ve Biyodinamik Yöntem”, Konuşmacı ve Atölye Yöneticisi, İstanbul Üniversitesi 2008 Tiyatro Şenliği, Ö.K.M. Tiyatro Salonu

*10 Ağustos 2007 “Genel Olarak Tiyatro”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih ve Türkoloji Öğrencilerine Yönelik Staj Programı Kapsamında Seminer, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

*13 Mayıs 2007 “Meyerhold ve Biyomekanik” Semineri ve Atölye Çalışması, Konuşmacı ve Atölye Yöneticisi, 2. ÖKM Sahnesi Tiyatro Günleri, İ.Ü.Ö.K.M. Tiyatro Salonu

*2 Nisan 2007 Uluslararası Yerellik ve Evrensellik Sempozyumu: Aziz Nesin ve Başkaldıran Güldürü, Panel Yöneticisi ve Konuşmacı, Beşiktaş Belediyesi Kültür Sanat Platformu, Akatlar Kültür Merkezi

*28 Mart 2007 Eugene Ionesco Sempozyumu, “Kel Şarkıcı” üzerine atölye çalışması performansı, Atölye ve Performans Yönetmeni, Romanian Cultural Instıtute & Türk Edebiyatı Vakfı & İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

*31 Kasım 2006 “Drama als ein Arbeitstechnik in der Ausbildung: Vorstellung eines Interkulturell Orientiertes Projekt / Drama as a Working Method in Education: Presentation of an Intercultural Oriented Project, (Eğitimde Bir Çalışma Tekniği Olarak Drama: Kültürlerarası Odaklı Bir Projenin Sunumu)”, Bildiri-Konuşmacı, “Orient und Okzident im Dialog” Sempozyumu, Köln Üniversitesi, Köln

*29 Ekim 2006 “Düşünür ve Tiyatrocu Olarak Türkiye’de Brecht”, Seminer – Konuşmacı, 25. Tüyap Kitap Fuarı

*7 Ağustos 2006 “Genel Olarak Tiyatro”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih ve Türkoloji Öürencilerine Yönelik Staj Programı Kapsamında Seminer, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

*1-3 Haziran 2006 “Suzuki Metodu” başlıklı atölye çalışması, Katılımcı, 

4. Uluslararası Tiyatro Olimpiyatları ve 15. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali

*22 Mayıs 2006 “Peter Brook Genç Yönetmenlerle” başlıklı atölye çalışması, Katılımcı, 4. Uluslararası Tiyatro Olimpiyatları ve 15. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali

*15-21 Mayıs 2006 Alexei Levinski tarafından yönetilen “Meyerhold ve Biyomekanik” başlıklı atölye çalışması, Asistan ve Katılımcı, 4. Uluslararası Tiyatro Olimpiyatları ve 15. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali

*2 Haziran 2006 Lorca Açık Oturumu, Konuşmacı, Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali ve Tiyatro Oyunevi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu

*14 Mayıs 2006 “Stanislavski ve Brecht’te Rol Yaratım Süreci ve Gerçekçilik” Semineri, Konuşmacı, 1. ÖKM Sahnesi Tiyatro Günleri, İ.Ü.Ö.K.M. Tiyatro Salonu

*28 Mart 2006 “Antik Yunan Oyunlarının Çağdaş Yorumları”, Konuşmacı, Filoloji Seminerleri, İ.Ü. Ed. Fak. Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü

*18 Kasım 2005 Uluslararası Haldun Taner Tiyatrosunda Yerellik ve Evrensellik Sempozyumu, Oturum Yöneticiliği, Beşiktaş Belediyesi Kültür Sanat Platformu, Akatlar Kültür Merkezi

*5 Ekim 2005 “A Brief Critical History of Turkey”, Seminer – Konuşmacı, Meyerhold Theatre Centre, Moskova

*4 Mayıs 2005 “Antik Çağ ve Ortaçağ’da Tiyatro”, Seminer-Konuşmacı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı III. Bahar Şenliği, İ.Ü. Öğrenci Kültür Merkezi

*28 Nisan 2005 “Barış Oyunlarında Aristophanes Güldürüsü”, Bildiri-Konuşmacı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Navi Salvia (Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Odası

* 15 Aralık 2004 “Kısa Film ve Oyunculuk İlişkisi” Semineri, Konuşmacı, Akbank Kısa Film Festivali, Akbank Kültür Sanat Merkezi

* 16 ve 24 Ağustos 2004 “Türkçe ve Türkiye Bilgisi Yaz Eğitim Programı”, Tiyatro Atölyesi, Yönetmen, İ.Ü. Rektörlüğü ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi işbirliği, İ.Ü. Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

* 30 Haziran 2004 “XII. Antik Yunan Drama Buluşması” (XII. International Meeting on Ancient Greek Tragedy), Delfi, Yunanistan, etkinlikleri kapsamında Alexei Levinski tarafından yönetilen “Meyerhold’un Biomekanik Yöntemi” (The Biomechanic Method of Meyerhold) Atölye çalışması, Katılımcı

* 19 Kasım 2003 Karşılaşmalar: Genco Erkal Seminer-Söyleşisi, Yönetici ve Konuşmacı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Sermet Çifter Salonu

* 21 ve 26 Ağustos 2003 “Türkçe ve Türkiye Bilgisi Yaz Eğitim Programı”, Tiyatro Atölyesi, Yönetmen, İ.Ü. Rektörlüğü ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi işbirliği, İ.Ü. Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

* 7 Temmuz 2002 “XI. Antik Yunan Drama Buluşması” (XI. International Meeting on Ancient Greek Tragedy), Delfi, Yunanistan, etkinlikleri kapsamında Theodoros Terzopoulos tarafından yönetilen “Antik Yunan Tragedyasında Ses ve Beden Teknikleri” (Voice and Body Techniques in Ancient Greek Tragedy) Atölye çalışması, Katılımcı

* 26 Mayıs 2002 “Stanislavski ve Meyerhold” Semineri, İzmit Halk Eğitim Merkezi, Konuşmacı

* 10 Mayıs 2002 “Brecht; Metinden Sahneye Zor Bir Doğum (Sezuan’ın İyi İnsanı Üzerine Dramaturji ve Sahneleme Deneyi)” Seminer ve Atölye Çalışması, Yönetmen

* 10 Mayıs 2001 “Shakespeare; Metinden Sahneye Zor Bir Doğum (Macbeth, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Coriolanus ve Kral Lear Üzerine Dramaturji ve Sahneleme Deneyi)” Seminer ve Atölye Çalışması, Yönetmen

* 15 Şubat 1999 “2000’li Yıllarda Tiyatro Paneli”, Konuşmacı, Konu: “21. Yüzyılda Alternatif Tiyatro”, İ.Ü. Ed. Fak. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü.

* 20 Nisan 1997 Göstergebilimde Buluşma Semineri, Konuşmacı, Konu: “Kathleen Mansfield’in İlk Balosu Öyküsünün Düz Anlam Katında Metinbilimsel İncelemesi”; Alman Kültür Merkezi, İ.Ü. Ed. Fak. Tiyatro Bölümü, M.S.Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Endüstriyel Tasarımcılık Bölümleri’nin işbirliği.

* 14 Mart 1997 “Brecht Kimin Umurunda” Paneli, Konuşmacı, Konu: “Brecht’i Yeniden Yorumlamak”; Alman Kültür Merkezi ve İ.Ü. Ed. Fak. Tiyatro Bölümü İşbirliği.

* Temmuz 1996 Almada Tiyatro Festivali, Lizbon, Portekiz; Genç Eleştirmenler Birliği Semineri.

* Mart- Nisan 1996 Gabriel Gbodomoschi’nin “Afrika Tiyatrosu” seminerlerinde asistan ve katılımcı, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü.

* Ocak-Mayıs 1995 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Eğitimde Tiyatro Çalışmaları (Namık Kemal İlköğretim Okulu), “Çöp Canavarları” isimli gösteride yönetmen.

* 1994-95 Eğitim Öğretim Yılı Prof.Dr. Malte Dahrendorf’un ‘Çocuk Edebiyatı’konulu seminerlerinde asistan ve katılımcı.

 

REJİ VE OYUNCULUK ÇALIŞMALARI (1995-2010)

*2010 “3. Reich’ın Korku ve Sefaleti” – Bertolt Brecht -Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü (Reji)

“Zincire Vurulmuş Prometheus” – Aiskhylos- Attis Tiyatrosu, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı işbirliğiyle (Oyuncu)

*2009 “Denize Dökülenler – Göç Hikayeleri 2 / Türkiye-Yunanistan”, İstanbul Tiyatro Atölyesi (Metin Yazımı, Reji)

*2006-2007 “Turnalar – Göç Hikayeleri 1 / Türkiye-Almanya”, İstanbul Tiyatro Atölyesi (Metin Yazımı, Reji)

*2006 “Mehmet’in Hikayesi” – İ.Ü. ÖKM Tiyatro Kulübü (Reji)

“Persler” – Aiskhylos- Attis Tiyatrosu, Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali ve Epidavros Festivali işbirliğiyle (Eğitmen, Oyuncu)

*2005 “Kafkas Tebeşir Dairesi” – Bertolt Brecht- İ.Ü. ÖKM Tiyatro Kulübü (Reji)

*2004 “İki Seyirli Oyun” – İ.Ü. ÖKM Tiyatro Kulübü (Reji)

“Oidipus Sürgünde” – Sophocles’in “Oidipus Kollonos’ta” oyunundan uyarlayan ve yeniden yazan Şahika Tekand, Stüdyo Oyuncuları, Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali ve European Cultural Centre of Delphi işbirliğiyle (Oyuncu)

*2003 “At”- Gyula Hay – İ. Ü. ÖKM Tiyatro Kulübü (Reji)

“Üç Tanıdık Hikaye” – Dario Fo ve Franca Rame’den Kolaj Çalışması- İ.Ü. ÖKM Tiyatro Kulübü ve İ.Ü. Ed. Fak. Tiyatro Bölümü (Reji)

*2002 “Ayak Bacak Fabrikası” – Sermet Çağan- İ.Ü. ÖKM Tiyatro Kulübü / Reprodüksiyon (Reji)

*2001 “Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü” – F.G. Lorca- İ.Ü. ÖKM Tiyatro Kulübü ve İ.Ü. Ed. Fak. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü (Reji ve Oyuncu)

“Galip Sokaklara Talip” – Tiyatro Boğaziçi (Oyuncu)

*2000 “Ayak Bacak Fabrikası” – Sermet Çağan- İ.Ü. ÖKM Tiyatro Kulübü (Reji)

*1999 “Şvayk’ın Übü İle Tarihi Karşılaşması”, Tiyatro Boğaziçi (Metin Yazımı ve Oyuncu)

*1997 “Kız Kurusu Gül Hanım” – F. G. Lorca- Mİ.Ü. ÖKM Tiyatro Kulübü (Reji)

“Düşlerin Gördüğü İşler” – Dans Tiyatrosu,- Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (Reji)

*1996 “Fırtına” – William Shakespeare – Tiyatro Boğaziçi (Reji ve Oyuncu)

“Varol Kanlıca’nın Önlenemez Düşüşü”- Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (Reji ve Oyuncu)

*1995 “Aklayıcılar Kongresi” – Bertolt Brecht- Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (Reji ve Oyuncu)

 

 

 

 

 

 

22/01/2013
8089 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00