Prof.Dr. Sait Başaran (Detaylı Özgeçmiş)

PROF. DR. SAİT BAŞARAN
Mesleki Yaşam
-Profesör          İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Taşınabilir Kültür Varlıkalrını
    2001              Korıma ve Onarım Bölümü                                                                    
-Doçent              İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Taşınabilir Kültür Varlıkalrını
    1996               Korıma ve Onarım Bölümü                      
-Yrd. Doç.        İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Taşınabilir Kültür Varlıkalrını
    1994                    Korıma ve Onarım Bölümü                         
-Doktora :     İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi  
     1987
-Öğr.Görv
-1976-1993 :  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya 
                         Kürsüsü..
-1973-1975 :  Almanya-Frankfurt Römisch –Germanische Kommission des Deutsches
                     Archaeologisches Institut .   Arkeolojik kazılar öncesi arazinin elektromagnetik
                      yöntemlerle  araştırılması ve  buluntu restorasyonu alanlarında teknik eleman
                      kadrosunda çalıştı
-Uzmanlık Eğitimi   ( Restorasyon-Konservasyon )   Römisch Germanisches Zentral Museum
    1972-  1973                                                                              Mainz –Almanya 
-1972  : Tarsus Müzesi Asistanlığı
-Lisans             İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü                                                  1968
-Samandağ İlçesinde doğan Başaran, ilk ve orta öğrenimini aynı ilçede, Liseyi Anatakya’da okudu.
İdari  Görevleri
 1994-2008 Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm  ve Anabilim Dalı
                       Başkanlığı. 
 1997-2001 arası İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi.
 1994... T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Enez (Ainos) Kazıları Başkanı (Devam ediyor).
Yönettiği Tezler   
 Yüksek Lisans  
1) UFUK KOCABAŞ ; Sualtı Arkeolojik Kalıntıların Konservasyonu
          1998
2) IŞIL KOCABAŞ; Sivil Mimaride Ahşap Elemanların Konservasyonu
      1998
3) İNCİ TUNAY ; İkona Restorasyonu ve Konservasyonu
         1998
4) SAADET GAZİ; Kağıt Konservasyonu
         1998
5) AVNİ TARIK GÜÇLÜTÜRK ; Bronz Eserlerin Konservasyonu ve Restorasyon 
         1999                                        Sorunları
6) BANU UÇAR; Tarihi Tekstil Konservasyonunda Temizlik Uygulaması.
          1999
7) RAMAZAN YILMAZ ; Ahşap Mobilyalarda Koruma ve Onarım.
           2000
8) EBRU MEMİŞ; Ainos Antik Cam Buluntularının Teknolojisi, Koruma ve Onarım
       2005                  Sorunları.
9) GÜLDER EMRE; Yağlıboya Tabloların Restorasyonu ve Konservasyonu,Sorunlarına
           2005                 Çözüm Önerileri.
10) MEHMET UĞURYOL  ; Arkeolojik Mozaiklerinin Restorasyonu, Konservasyonu
            2005                             ve Sergilenmesi
11) HANDE ÇEŞMELİ ; Enez Ayasofya’sı Kilisesi (Fatih Cami) Duvar Resmi
              2007                     Analizleri ve Koruma Önerileri.
Yönettiği  Doktora Tezleri
1) UFUK KOCABAŞ ;   Çamaltı Burnu I Batığı Demir Çapalarının Tarihsel
  2005                           İncelenmesi, Koruma, Onarım ve Tıpkı Yapım Çalışmaları   
2)BANU UÇAR ; 19. Yüzyıl Makine Yapımı Kağıt Belgelerde Ayrışma ve Koruma
        2007                          Önerileri  
3)IŞIL KOCABAŞ, Bizans Dönemi Ahşap Tekne Yapım Yöntemleri Işığında, Yenikapı
      2009                        Metro IV Batığı’nın Belgelenmesi ve Rekonstrüksiyon Önerileri  
4)GÜLDER EMRE ;  Yağlıboya Tabloların Bozulma Nedenleri ve Laboratuar Ortamında
                                    Çözüm Önerilerinin Araştırılması   
5) NİLÜFER KIZIK : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Nadir Eserler
          2012                    Kütüphanesinde   Bulunan Nadir Kitap ve Yazmaların;
                                       Konservasyon, Restorasyon ve Koruma Önerileri                                                                               
  Yayınlar
Başaran,S.,2013:     “Enez-Ainos”, Enez Doğal,Kültürel ve Turistik Güzellikleri,  1-90
                              Ed..A.Yeşil,A.Uzun, G.A.Aksu. İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 
Başaran,S., 2013: “Antik Ainos Kenti. Enez’in Konumu,Coğrafi Özellikleri ve Tarihi”
                                Edirne.Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri II,  228-244. Trakya
                                 Kalkınma Ajansı
Başaran,S.,2013: “Enez’den Bir Mezar Steli”, Sümer Atasoy’a Armağan, 13-18
                              Ed. Şevket Dönmez
Başaran,S.,2012:   Enez (Ainos), Paragraf Yayınları   (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Başaran,S.,2012:    “Enez (Ainos) 2011 Yılı Arkeoloji Kazısı”, 34.Kazı Sonuçları Toplantısı 2,375-390
Başaran,S.,2010:  “ Enez(Ainos) 2009 Yılı Kazısı,Onarım-Koruma Çalışmaları”,32.Kazı Sonuçları  Toplantısı 4, 145-168  144 (B.Çakan -G.Kurap-St.Karwiese_R.Yılmaz ile)                  
Başaran.S.,2009: “Enez’de (Ainos) Roma Dönemine Ait Bir Zengin Evi”, Altan
                                                 Çilingiroğlu’na  Armağan, 111-124. Edt. H. Sağlamtimur ve diğ. Arkeoloji
                                                  ve Sanat yay.                   
 Başaran,S.,2009: “Enez(Ainos) 2008 Yılı Kazısı,Onarım-Koruma Çalışmaları”,31.Kazı
                             Sonuçları Toplantısı 2,117-144 (B.Çakan-G.Emre-G.Kurap-St.Karwiese-
                              R.Yılmaz ile)
Başaran,S.,2009:   Enez’de (Ainos) Roma Dönemine Ait Bir Zengin Evi”Altan  Çilingiroğlu’na  Armağan,111-123
Başaran,S.2008: “Demirden Yollar ve Marmara Kıyısında Eski Bir Liman”, Yenikapı’nın   Eski Gemileri I, İstanbul, 1-22 . Ed.Ufuk Kocabaş, Ege Yayınları                          
Başaran,S.,2008:    “Türkiye’nin İlk Ulusal Gemi Restorasyon ve Rekonstrüksiyonu”,
                               Yenikapı’nın  Eski Gemileri I, İstanbul, 187-200. ( Başaran,S. ve Diğerleri)
                                           Ed.Ufuk  Kocabaş, Ege Yayınları                                       
Başaran,S., 2008:     “ Analysis of ancient potteries using FT_IR, micro-Raman and
  EDXRF spectrometry”, Vibrational Spectroscopy 48, , 276-280 (Akyüz,S.  ve  diğ.ile)                                         
Başaran,S.,2008:     “Instrumental Neutron Activation Analysis of Ancient Glass Excavated ın Enez Ancient Ainos) Turkey”, The Fifth Eurasian Conference Nuclear    Scienc and              its Application, 14-17 October 2008,  Ankara, ,171-172,(S.Akyüz  ve diğ.ile birlikte)
 Başaran, S., U.Kocabaş, 2007:Yenikapı Batıkları, Bizans’ın Bin Yıllık Gemileri, Arkeo-
                                                     Atlas, 6: 142-149
Başaran,S.,2007  : “Enez’de Ortaya Çıkan Klazomenai Tipi Lahitler”,   Refik Duru’ya
        Armağan, 271-276       
Başaran,S.,2007:    Die  Ausgrabungen in Ainos ( Ein Überblick)“ , Thrace in the Graeco
                   Roman World, Procedings of the 10th International, Athens 72-79
                        Congress of the Thracology,  Komotini-Aleksandropolis 18-23 Oktober
                                      2005,  
Başaran,S. 2007: ,“İstanbul Üniversitesi Yenikapı Bizans Batıkları Projesi; Belgeleme,
                      Yerinden Kaldırma Koruma-Onarım ve Rekonstrüksyon  Çalışmaları”,
                                 Gün Işığında İstanbul’un     8000 Yılı Marmaray,Metro,Sultanahmet
                                  Kazıları, İstanbul, 189-195.             
Başaran S., U.Kocabaş, I.Kocabaş, R.Yılmaz, 2007: “İstanbul Üniversitesi Yenikapı Bizans  Batıkları Projesi: Belgeleme, Yerinden Kaldırma, Koruma-Onarım ve Rekonstrüksiyon Çalışmaları”, Gün Işığında İstanbul’un 8000 yılı Marmaray, Metro, Sultanahmet Kazıları, 190-195
Başaran,S., 2005, Enez (Ainos) .   Broşür
Başaran,S., 2005: “ Enez (Ainos) 2004 Yılı Kazı, Onarım ve Koruma Çalışmaları”, 27. Kazı
                          Sonuçları Toplantısı 2, ,409-420
Başaran,S.,2004  :     “Ainos (Enez)”, Arkeoatlas, ,sayı:148-149                                                      
Başaran,S.,2004: “Ainos (Enez).Balkanları Anadolu ve Ege’ye bağlayan kent”,Toplumsal
                             Tarih, sayı 125,  84-87
Başaran,S.,2003 :   “Ainos’un Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi Seramik
Buluntuları”,Varia                  Anatolica XV, les Ceramiques en Anatolie     aux Epoques Hellenistique et Romaine, İstanbul, 71-7 7                    
Başaran,S.,2003:      “Enez (Ainos) 2001 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, 24. Kazı Sonuçları  
                                      Toplantısı  2, 283-294        
Başaran,S., 2003: “ Gök Türk Anıtlarını Koruma ve Onarım Çalışmaları” Moğolistan’daki
                              Türk Anıtları Projesi 2001 Yılu Çalışmaları,245-328.T.C.Başbakanlık Türk 
                               İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Y. Dede –A.Güleç-J.Samdan ile)
                               Türkçe-İngilizce                               
Başaran,S., 2002: “Enez (Ainos) 2001 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, Anadolu
                                Araştırmaları XVI,59-86
Başaran,S., 2001: “Koruma ve Restorasyon Çalışmaları”, Moğolistan’daki Türk Anıtları
                               Projesi 2000 Yılu Çalışmaları,127-145.T.C.Başbakanlık Türk İşbirliği ve
                                Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Yüksel Dede ile Türkçe-İngilizce)
Başaran,S., 2000: “Enez (Ainos) Kazı ve Onarım Çalışmaları”,Kazı Sonuçları Toplantısı
                            2,405-416
Başaran,S.,2000 : Pişmiş Toprak ve Cam Eserlerin Konservasyon/Restorasyonu, İstanbul
                            Grafis Yayınları.
Başaran,S.,2000:    Enez (Ainos), İstanbul,                           
Başaran,S., 2000:    “ Aeolische Kapitelle aus Ainos”, Istanbuler Mitteilungen 50, 155-168
Başaran,S.,2000:     "Enez (Ainos) Kazıları", Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi 1932-
                                 1999, Ankara, 251-259
Başaran,S.,1999:  "Enez Çevresinde Yapılan Arkeolojik Araştırmalar", Zafer Taşlıklıoğlu  
                                 Armağanı. Anadolu ve Trakya Çalışmaları I, İstanbul,169-197
Başaran,S.,1999 :     ” Zum Strassennætz um Ainos’, Steine und Wege. ÖAI, Sonderschriften
           Band 32, Wien,343-348   
Başaran,S.,1998:     “Orta Çağ’da Enez”, Sanat Tarihi Dergisi  IX, 1-12
Başaran,S.,1998 :   “Enez (Ainos) 1996 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları” , XIX.Kazı
                                  Sonuçları Toplantısı II, 593-624
Başaran,S.,1996:     "Ainos Kazıları 1971-1994", Anadolu Araştırmaları XIV,  105-141
Başaran,S.,1996 :       “ Enez (Ainos)  1995 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları", XVIII. Kazı
                                          Sonuçları Toplantısı II, 489-513
Başaran,S.,1995: “Enez Çataltepe Tümülüsünde Elektromagnetik –VLF ve Elektrik
                                  Araştırmaları”, Jeofizik Dergisi 9,sayı 12, 19-23 (M.İlkışık ile)
Başaran,S., 1994: “Radyografi Teknikleri ile Çavuştepe Kazısı Metal Buluntuların
                                  Değerlendirilmesi” X. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara,67-80
                                  (B.Tuğrul ve A.Erzen ile)
Başaran,S., 1992:    "1991 Yılı Enez (Ainos) Kazıları", XIV. Kazı Sonuçları
                                                 Toplantısı II, , 205-221. (  A.Erzen, İle)
Başaran,S.,1992:  “The restoration and conservation of a Glass mosaic at Ephesus",
                Art Archaeology Technical Abstracts, vol.29/1
Başaran,S.,1991:   “Enez (Ainos) Kazısı, 1990 Yılı Çalışmaları", XIII.Kazı
                                                  Sonuçları Toplantısı II, , 53-58. (A .Erzen ile)
Başaran,S.,1991:"Enez Cam Buluntularının Tahribatsız Muayene Metoduyla İncelenmesi",
                                        VI. Arkeometri Sonuçları Toplantısı,  29-40(B. Tuğrul ile)                  
Başaran,S.,1990:  "Enez (Ainos) Kazısı, 1989 Yılı Çalışmaları", XII. Kazı
                                        Sonuçları Toplantısı II, 155-170.  ( A. Erzen ile.)
Başaran,S.,1989: "1988 Yılı Enez Kazısı Çalışmaları", XI.Kazı Sonuçları
                                        Toplantısı II 107-123. (A.Erzen ile.)
Başaran,S.,1988:"Enez (Ainos) Kazıları,1987 Yılı Çalışmaları",X.Kazı Sonuçları Toplantısı
                                 II, 89-107 (A.Erzen ile)                                  
Başaran,S.,1988:  "Enez'in Tarihi Önemi, Arkeolojisi ve Turizm Bakımından Oynayacağı
                         Rol", Gala Gölü ve Sorunları Sempozyumu, 67-69                          
Başaran,S.,1987:MÖ.I.Biyılda Doğu nadolu Maden Bölgeleri,(Demir-Bakır-Kalay), İstanbul,
                                       Yayınlanmamış Doktora Tezi
Başaran,S., 1985:      Konservierung und Restaurirung eines Glasmosaiks in Ephesos" 
Festchrift für Hermann Vetters. Lebendige Altertumswissenschaft,Wien  403-      404, (Festschrift für  Hermann Vetters)
Başaran,S.,1980:      "Arkeoloji'de Tunç Eserlerin Restorasyon ve Konservasyon Sorunları"
                        Arkeoloji ve Sanat Dergisi 8/9,1980,  29-34
Başaran,S.,1979 :      "Van Bölge  Müzesinden İki Urartu Bakracı", Anadolu Araştırmaları VI
                                     79-88
Başaran,S., 1976/77: “Bibliyografya”,Anadolu Araştırmaları IV-V,495-502
Konferans – Sempozyum ve Bildiriler
-2013   Enez Kazı Çalışmaları: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü
              Enez’de Yapılan Kazı Çalışmaları
-2005-2013  Mayıs aylarında Edirne Müzesi Arkeoloji Günlerinde, Enez Kazıları. Genel Değerlendirme
-2012 İtalya-Auguri dal Salone del Restauro di Ferrara  şehrinde: İstanbul Üniversitesi’nin 
              Yenikapı Teodosius Limanı ve  Gemilerde belgeleme konservasyon ve restorasyon
              Çalışmaları
2011 Almanya-  Römisch Germanisches Zentralmuseum  Mainz’da, Die Ausgrabungen in Ainos
2010,2011 ,2012 Yunanistan’ın  Aleksandrapolis’de (Dedeağaç)  Ainos (Enez )  
-08. 04. 2011 Viyana –Österreichesches Archaeologisches Institut: Die Arbaiten in Ainos
-5 Aralık 2011 Enez’de   - İstanbul Üniversitesi Himayesinde Enez kazısı Çalışmaları  
- İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 2011: Enez Kazılarına Genel Bakış
-2010 İstanbul: Trakoloji Kongresi;  Enez -Su Terazisi Kazılarının Genel Değerlendirmesi.
-Osmanlı Bankası Etkinlikleri Çerçevesinde; 26 Mart 2008 - Trakya’da Bir Prenslik Merkezi: Ainos Antik Kenti
-18-23 Ekim 2005 Uluslararası Trakoloji Kongresi (Komotini ve Aleksandroupolis’te)” Die Ausgrabungen in Ainos (1978-2005)
- Haziran 1994: Mustafa Kemal Üniversitesi’nde; Mozaik Restorasyon ve Konservasyonu
-1997 Kırklareli Müzesi Arkeoloji Günleri: “Enez Kazılarına Toplu Bakış”
-1997 TÜYAP BOAT İstanbul Fuarı Çerçevesinde “Enez Kazıları”
-19-23 Mayıs 1997 Mersin’de IV . Anadolu Demir Çağları sempozyumunda  “Demir   Çağda Enez Keramiği”  konulu bildiri.
- 1990---2012 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce her yıl düzenlenen Kazı Sonuçları Sempozyumunda “Enez (Ainos) Kazı ve Onarım Çalışmaları” bildirileri sunmuştur.
- İ.Ü.Enez Helio-Hidro Terapi Merkezinde yaz ara verme aylarında Üniversite mensuplarına  Enez  Kazılarına İlişkin slayt gösterileri, anlatımlar ve alanda geziler sunulmaktadır.          
- İstanbul Üniversiesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Sempozyumlarında; Enez (Ainos)
        Kazı ve Onarım Çalışmaları bildirileri balangıcından 2008 yılına kadar sunulmuştur.
   Yürüttüğü Projeler:
1).Enez (Ainos) Arkeoloji Kazısı Projesi:  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü,  Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (1994’ten 2007’ yılına kadar )
2). Enez Kazıları Projesi ikinci başkanlığı 1980-1994 (Prof. Dr. Afif Erzen Başkanlığında)
3) Enez (Ainos) Arkeoloji Kazıları  Başkanlığı 1994’ten itibaren  (devam ediyor)
4). 2000,2001: Moğolistan,Orhun Anıtlarının Onarım-Koruma Projesi yürütücüsü (TİKA adına)  
5). 2005-2007: İstanbul Üniversitesi Yenikapı Bizans Batıkları Projesi yürütücüsü
6). 2006: Enez- Çakıllık Nekropolü Kazısı TUBİTAK SOBAG 105 K25  Projesi  
7). 1966-1984 Prof. Dr. A.Erzen Başkanlığında Çavuştepe Kazıları Projesi alan  yöneticiliği   
Diğer Etkinlikleri
1) Enez’de, 1-3 Eylül 2005’de; “Enez’de Arkeoloji, Tarih ve Çevre” konulu, ulusal bir sempozyum düzenledi.          
2) Efes, Yamaç Sarayda Mozaik, Duvar Resmi ve küçük buluntu konservasyon ve
     Restorasyonu 1975-1988
3) Enez kazılarında gün ışığına çıkan duvarların, taban döşemelerinin koruma ve
     Onarımına ilişkin çalışmalar.
4) Enez-Roma Villası mozaik döşemesinin  bozulan yerlerinin yerinden kaldırılması ile  sağlam kısımlarının yerinde korunarak restorasyonu.
5) Enez-Pan Mağarası Fresklerinin; Çataltepe Tümülüsü mezar odasındaki silme,opus sectile    ve duvar kaplamasının; Has Yunus Bey Türbesi’nin; Kral Kızı Bazilikasında Osmanlı Mezarlığındaki sandukalı lahitlerin konservasyon ve restorasyon çalışmaları ile çevre düzenleme faaliyetlerini yürüttü.
6) Enez Kazılarında ele geçen  taşınabilir buluntular ile mimariye ait mermer  kalıntıların   konservasyon ve restorasyonları.
7) Van Bölgesinde Yapılan kazılardan ortaya çıkan demir, bronz,gümüş ve pişmiş toprak      buluntuların restorasyon ve konservasyonu (1975-2007 yılları arasındaki dönemlerde)
8) Libre /Seleukeie (Manavgat) antik kentinde ortaya çıkan taban mozaiklerin yerinden kaldırılması ve restorasyonları (1975-1980)
    İdari Görevleri, Üyelikleri ve Danışmanlıkları
 - 2012-...Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
        İstanbul 2   numaralı Yenileme Alanları Bölge Kurulu Üyesi (Devam ediyor)
2006-2011 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
            İstanbul I numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi
-2005:   Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü   Edirne
                Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi
 -Türkiye Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü Üyesi  
-Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Üyesi  
-İstanbul Tarihi Yarımada Alan Yönetimi Danışma Kurulu Üyesi  
-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro Çalışmalarında Ortaya Çıkan Kültür Varlıklara ilişkin Sorunların Çözümü İçin Danışman 2008-2013 
-2005/2006 Samsun Baruthane Tümülüsleri   onarım - koruma ve sergileme projesi danışmanlığı 
-İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca Yürütülen Onarım-
           Koruma Çalışmaları Danışmanlığı (2000-2006)
-Bursa Büyük Şehir Belediyesi Tarihi Bursa Surları Restorasyonu İnşaatı
             Uygulama ve  Mesleki Denetim Danışmanlığı (Devam ediyor)
-İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Molla Zeyrek Camii ; Tekfur Sarayı; Anemas Zindanları;
Fatih Kazasker İvaz Efendi Camii Restorasyonu Tamamlama İnşaatı Danışmanlığı(devam ediyor). 
28/02/2014
4080 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00