Müdürlerimiz

 Prof. Dr. Münir Aktepe

Prof. Dr. Münir Aktepe 1917'de İzmir'de dünyaya geldi. 1942'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. 1945'de asistan olarak aynı bölüme tayin edildi. 1949'da "Osmanlı Türklerinin Rumeli'ye Yerleşmeleri" adlı doktora tezini tamamlamasının ardından, 1950'de araştırmalarda bulunmak üzerine iki yıllığına Paris'e gitti. 1954'de "Patrona İsyanı (1730)" adlı doçentlik tezini sunarak doçent oldu. 27 Mayıs 1960 İhtilali'nin ardından 147 likler diye de adlandırılan 147 üniversite mensubu ile birlikte üniversiteden uzaklaştırıldı. 1962 Nisan ayında alınan karar gereğince üniversitedeki görevine geri döndü. 1964'de Profesör oldu. 1968’de tarih araştırmalarına daha yararlı olmak üzere fakülte bünyesinde bir Tarih Araştırmaları Enstitüsü kurulmasına öncülük etti ve 1969’da da Enstitüye kurucu müdür olarak atandı ve bu görevini 1984’e kadar sürdürdü. Prof. Dr. Münir Aktepe, 26 Haziran 1996’da 79 yaşında vefat etti.   Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu1932’de İzmir’de dünyaya gelen Mübahat Solmaz Kütükoğlu, 1956’da Yeniçağ Kürsüsünden mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Tarihi kürsüsünde asistan olarak akademik hayatına başladı. 1963’de “Başlangıcından Tanzimat’a Kadar Osmanlı-İngiliz İktisadî Münasebetleri adlı doktora tezini tamamladı. 1973’te Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsünde doçent olarak göreve başlayan ve 1979’da profesör olan Kütükoğlu, aynı yıl çalışmalarını yapmak üzere Londra’ya gitti. 1984-1998 yılları arasında Tarih Araştırma Merkezi müdürlüğü yaptı. Tarih Araştırma Merkezi müdürlüğü sırasında halen devam eden Seminer serisini başlattı. Prof. Dr. Kütükoğlu, Ekim 1998’de emekli olarak kürsüdeki görevinden ayrıldı. Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Tarih Araştırmalarında Usul, 1830 Sayımına Göre Menteşe Sancağı Nüfusu gibi bir çok eseri bulunmaktadır.   Prof. Dr. İlhan Şahin  ed-f-dekan-shahinİlhan Şahin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünde hazırladığı Yeni-il Kazası ve Yeni-il Türkmenleri (1548-1653) adlı doktora tezini tamamlayarak 1980’de doktor unvanını aldı. Marmara üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Doçent olarak görevliyken 5 Haziran 1995 tarihinde Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi kürsüsünde doçent olarak göreve başladı. Temmuz 1997’de profesörlüğe yükselen Şahin, 16 Ekim 1998 tarihinden itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı, 1998-2002 yılları arasında da Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi müdürlüğü yaptı. Osmanlı coğrafyasında bulunan aşiretler ve cemaatler üzerine yaptığı çalışmalarını Osmanlı Döneminde Konar – Göçerler ve XVI. yüzyılda Osmanlı Anadolusu Göçebeleri adlı eserlerinde yayınlamıştır.   Prof. Dr. Erdoğan Merçil  Prof. Dr. Erdoğan Merçil1938 yılında İstanbul’da doğdu. 1961 yılında “Amr b. el-As” isimli bitirme teziyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. 1963’de Ortaçağ tarihi Anabilim Dalında asistan olarak göreve başladı. “Ahmed b. Mahmud’un Selçuknamesi’nin Kaynakları” isimli doktora çalışmasını 1969 yılında tamamladı. “Fars Atabegleri Salgurlular” adlı çalışmasıyla doçent oldu. 1978 yılında da “Kirman Selçukluları” adlı çalışmasıyla profesör unvanını aldı. 1983 yılından 2001 yılına kadar Türk Tarih Kurumu asli üyeliğini de yapan Merçil, 2002’den 2005’e kadar Tarih Araştırma Merkezi müdürlüğünü yürüttü. Çok sayıda kitap, makale, ansiklopedi maddesi, çeviri ve tebliğler kaleme aldı. “Müslüman Türk Devletleri Tarihi” ve Ali Sevim ile hazırladıkları “Selçuklu Devletleri Tarihi, Siyaset, Teşkilat, Kültür” adlı eserleri bunlardan bazılarıdır.   Prof. Dr. Feridun M. Emecen  Prof. Dr. EmecenGiresun-Bulancak’da doğdu. 1979’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’nden mezun oldu. 1981’de Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 1985’te XVI. asırda Manisa ve yöresinin sosyal ve iktisadi tarihini aydınlatmaya yönelik doktora tezi kabul edildi. 1987’de Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1989’da Doçent oldu. 1995’te aynı Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosuna atandı. 2005'den 2010'a kadar Tarih Araştırma Merkezi müdürlüğünü yürüttü. Çalışma sahasını XV.-XVIII: asırlar Osmanlı siyasi, sosyal ve ekonomik tarihi teşkil etmektedir.    Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan  Prof. Dr. M. Ali BEYHAN - Kopya 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası ile, Doğu Dilleri'nden Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, ve Felsefe Bölümü'nden Türk-İslam Düşüncesi Tarihi sertifikalarını da alarak mezun oldu. 1992'de Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2008'den itibaren profesör oldu. 2010-2013 yılları arasında Tarih Araştırma Merkezi Müdürlüğü yaptı. Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, 2013’den itibaren Atatürk Araştırma Merkezi müdürlüğünü yürütmektedir.   Prof. Dr. Ali Arslan Prof. Dr. Ali Arslan1961'de Hatay-Yayladağı'nda doğdu. 1985’de Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1988’de, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı'nda "Osmanlı Türkiyesi ile Türkistan Arasındaki İlmi Münasebetler (XIV-XIX. Yüzyıl)" adlı tez ile yüksek lisansını; 1992’de "Darülfünun'dan Üniversiteye Geçiş" adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1997'de doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2011’den 2014’e kadar Tarih bölüm başkanlığı görevini, 2013’den 2014’e kadar da Tarih Araştırma Merkezi müdürlüğünü yürüttü.   Prof. Dr. Mahir Aydın Prof. Dr. Mahir Aydın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü 1981’de bitirdi. 1986’da master, 1989’da doktora tezini hazırladı. 1994’te doçent ve 2000 yılında profesör oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanlığı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Avrasya Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2014’den itibaren Tarih Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yürütmektedir.  
06/03/2015
1818 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00