Uzm. Dr. Can AVCI

            İletişim: 0212 455 57 00 - 15929 E-mail: iucanavci@gmail.com Doğum Yeri ve Tarihi: Ağın, 1976   Eğitim
Doktora:    İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı “Van Gölü Havzası’nda Urartu İskân Politikası”(2015) Yüksek Lisans:   İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı “Van- Yoncatepe Kazılarında Ortaya Çıkarılan Demir Silahlar” (2000 -2002) Lisans:   İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1995 – 1999)   Akademik Tecrübe:
Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı (2000-2006) Uzman, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı (2012-    )  

Yayınlar

 Makaleler:
  2003, “Doğu Anadolu’da Bir İstanbul Üniversitesi” İstanbul’da 550 Yıl  İstanbul Üniversitesi 550 Yaşında, İstanbul: 20-25. 2004, “Törensel Urartu Bakraçları- Ceremonial Urartian Buckets”, 60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan, Anadolu’da Doğdu, Festschrift für Fahri Işık zum 60. Geburstag, (eds. T. Korkut), Ege Yayınları, İstanbul: 127- 133, (O.Belli ile birlikte). 2004, “Urartu Kaleleri”, İçel Sanat Kulübü Aylık Bülteni 127, Mersin: 25-27. 2005, “Van Müzesi’nde Bulunan Urartu Bronz Kapları- Urartian Bronze Vessels in the Van Museum”, Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı, Makaleler, (ed. O. Belli- Y. Dağlı), Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlendirme Vakfı Yayınları, İstanbul: 53- 60, (O.Belli ile birlikte). 2005, “Iğdır Ovası’nda Urartu ve Erken Demir Çağ Kale ve Nekropollerinin Araştırılması”, 60. Yaşında Sinan Genim’e Armağan- Makaleler, (ed. O. Belli- B.B. Kurtel), İstanbul: 172-195, (O Belli- İ.Z.Konuralp- İ.Ayman ile birlikte) 2006, “2004 Yılı Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı”, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, Ankara:115-164.(O.Belli ile birlikte). 2012, “Excavations at the Mound of Van Fortress-2011”, Colloquium Anatolicum XI, İstanbul:219-245.(E.Konyar, İ.Ayman, D.Yiğitpaşa, B.Genç, R.G.Akgün ile birlikte). 2013, “Comparison between archaelogical findings of Van Lake during Holocene- Holosendeki Van Gölü seviye değişimleri ile arkeolojik bulguların karşılaştırılması”, International Journal of Human Sciences, Volume:10, Issue:1:959- 992 (H.Özdemir,  E. Konyar, İ.Ayman ile birlikte). 2013,   “Excavations at the Van Fortress, the Mound an the Old City of Van in 2012”, Colloquium Anatolicum XII, İstanbul:193-216.(E. Konyar, B.Genç, R.G.Akgün, A. Tan ile birlikte). 2013, “Sardurihinili Kenti ve Yeni Değerlendirmeler”, Tarhan Armağanı M.Taner Tarhan’a Sunulan Makaleler, ed. O.Tekin, M. H. Sayar, E. Konyar, Ege Yayınları, İstanbul: 37-51. 2014,  “Van-Tušpa Excavations 2013”, Colloquium Anatolicum , XIII:205-228, 2014 (E. Konyar ile birlikte).   Kitabiyat:
2002, “Oktay Belli, Nahçıvan Bölgesi’nde Orta ve Son Tunç Çağı Boya Bezemeli Çanak Çömlek Kültürü”, Anadolu Araştırmaları XVI, İstanbul: 623-631. 2002, Kitabiyat: Anadolu Tanrıçaları Tarih Dergisi 37,İstanbul: 391-394. 2004, "Urartu: Savaş ve Estetik”, (Kitap Tanıtımı, ed. Filiz Özdem), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, sayı. 17, İstanbul:7-8. 2005, “Güneşin Doğduğu Yer: Doğubayazıt Sempozyumu”, (Kitap Tanıtımı, ed. O.Belli), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, sayı:19, İstanbul: 5-6. 2005, Anadolu’da Kalay ve Bronzun Tarihçesi, (Kitap Tanıtımı, O. Belli), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, sayı:20, İstanbul: 6-7.   Yayın Kurulu Üyeliği:
İstanbul University's Contributions to Archaeology in Turkey 1932-2000, Ed. Oktay Belli, İstanbul, 2001.   Projeler:
- Avrasya Arkeoloji Projesi kapsamında "Kırgızistan’da Arkeolojik Çalışmalar"  başlığıyla Prof. Dr. Oktay Belli’nin Ağustos -Eylül 2001 tarihlerinde yürüttüğü çalışmaya Demirçağ Uzmanı olarak katılmıştır. - “Van- Yoncatepe Kazılarında ortaya Çıkarılan Demir Silahlar” başlıklı Yüksek Lisans Tez Projesi’ni Ekim 2000- Temmuz 2002 tarihlerinde tamamlamıştır. - “Van Gölü Havzası’nda Urartu İskân Politikası” başlıklı Doktora Tez Projesini devam ettirmektedir. - “The Cultural Heritage of Hittite Anatolia: An International and Interdisciplinary Project for a Historical Atlas” başlığıyla Yrd. Doç. Dr. Metin Alparslan’ın başkanlığında yürütülen projede 2011-2012 arasında; Veri tabanı ve web sayfası tasarımı, Araştırma verilerinin veri tabanına işlenmesini gerçekleştiren ekip içerisinde yer almıştır.   Bildiriler:
8 - 11  Nisan 2004 tarihinde Mersin’de düzenlenen ‘Urartu Günleri’ kapsamında 10 Nisan’da “Urartu Kaleleri” başlıklı bildiri. 19 - 21 Nisan 2004 tarihinde ‘İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları-4’  kapsamında 21 Nisan da “Çavuştepe Kalesi ve Küçük Buluntuları” başlıklı bildiri. 8 - 10 Eylül 2004 tarihinde Van’da düzenlenen ‘I. Van Gölü Havzası Sempozyumu’ kapsamında 8 Eylül’de “Urartu Savunma Silahları” başlıklı bildiri.   Katıldığı Arkeolojik Kazılar:
1998-1999         "Van-Karagündüz Höyüğü" Kazısı (Prof. Dr. Veli Sevin başkanlığında) 1998-1999       "Van-Altıntepe Urartu Nekropolü" Kazısı (Prof. Dr. Veli Sevin başkanlığında) 2000-2005    "Van-Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri" Kazıları (Prof. Dr. Oktay Belli başkanlığında) 2000-2005         “Van- Yoncatepe Nekropolü ve Kalesi" Kazıları (Prof. Dr. Oktay Belli başkanlığında) 2010-                “Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazıları”  (Yrd. Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında)   Katıldığı Yüzey Araştırmaları:
2000-2005        “Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi”nde Erken Demir Çağ Kale ve Nekropollerinin Araştırılması”  (Prof. Dr. Oktay Belli başkanlığında) 2000-2005        “Doğu Anadolu Bölgesi’nde Urartu Baraj, Gölet ve Sulama Kanallarının Araştırılması" (Prof. Dr. Oktay Belli başkanlığında) 2009-2011        “Kahramanmaraş İli Yüzey Araştırması” (Yrd. Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında) 2010-2012        “Kars ve Çevresinde Yer Alan Ortaçağ Ermeni Kiliseleri (Ani hariç)” (Yrd. Doç. Dr. Güner Sağır başkanlığında)   Arazi Çalışması:
2009     Doğu Anadolu Bölgesi Urartu Merkezleri Araştırması (Prof Dr. Kemalettin Köroğlu, Yrd. Doç. Dr. Erkan Konyar, Armağan Tan ile birlikte)    
14/12/2014
9991 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00