Yaşlılık Araştırması Sonuçları Açıklandı

 Sosyoloji Araştırma Merkezi Logo

27.05.2015

“İstanbul’da Yaşlı Hizmetleri ve Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması”

Araştırma sonuçlarına göre, 65 yaş üstündekilerin yüzde 77’si cep telefonu, yüzde 8’i ise internet kullanıyor

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirdiği “İstanbul’da Yaşlı Hizmetleri ve Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın sonuçları, İstanbul Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Sosyoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla paylaşıldı.

Rektör Mahmut Ak: Araştırma önemli bilimsel veriler sunuyor

Araştırmaya ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Türkiye’de çok hızlı bir demografik ve toplumsal dönüşüm yaşandığına işaret ederek, nüfus artış hızı ve doğum oranlarının azaldığını, kentleşme ve ortalama yaşam beklentisinin sürekli arttığını, Türkiye nüfusunun yaşlandığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi’nde fen bilimlerinde olduğu gibi sosyal bilimler alanında da çok önemli çalışmalara imza atıldığına değinen Prof. Dr. Ak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkemizin en büyük ve köklü üniversitesi olarak yaptığımız bilimsel çalışmalarla ülkemizin sosyal politikalar geliştirmesi için sunduğumuz katkıyı her geçen gün artırmaktayız. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen bu araştırma, İstanbul’daki yaşlıların sağlık durumları, sosyal ilişkileri, yaşam memnuniyeti, kentsel hizmetlerden beklentileri gibi çok önemli temaları ele almakta ve yaşlı nüfusa ilişkin politika geliştirecek yerel ve ulusal yöneticiler için önemli bilimsel veriler sunmaktadır.”

Araştırmada Öne Çıkan Bulgular

Açıklanan sonuçlara göre, yüzde 44’ü erkek yüzde 46’sı kadın olan 65 yaş üstü katılımcılardan, “En fazla kimin yanında kalmak isterdiniz?” sorusuna  155’i “yalnız”, 579’u “eşimle”, 58’i “kızım ve damadım”, 75’i “oğlum ve gelinim” yanıtını verdi.

“Kendinizi hangi sosyoekonomik grupta/gelir grubunda görüyorsunuz? sorusuna katılımcıların yüzde 12,3’ü yoksul-alt gelir grubunda, yüzde 33,4’ü ortanın altı-dar gelirli grubunda, yüzde 46,2’si orta gelir grubunda, yüzde 4,2’si ortanın üstü-iyi gelir grubunda, yüzde 0,4’ü çok iyi gelir grubunda gördüğünü söyledi.

Yüzde 35’i 75 yaş ve üstü, yüzde 65’i 65-74 yaşlarında olan katılımcıların kendi sağlıklarını tanımlamaya yönelik soruya yanıtları, yüzde 12,8’i “çok iyi”, yüzde 35,4’ü “iyi”, yüzde 35,5’i “orta”, yüzde 12,5’i “kötü”, yüzde 3,4’ü “çok kötü” şeklinde oldu.

Yüzde 80’i düzenli ilaç kullanıyor

Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 80’i düzenli olarak her gün ilaç kullanırken, 10’u hiç ilaç kullanmadığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 53,4’ü hastalandığında en çok bakımı eşinden, yüzde 20,9’u kızından, yüzde 9,4’ü oğlundan, yüzde 5’i gelininden görürken, hiç bakım görmeyenlerin oranı yüzde 5 oldu.

Yüzde 49’u “Spor yapıyorum” diyen katılımcıların yüzde 74’ü düzenli olarak, yüzde 2’si ayda bir yürüyüş yapıyor.

“Gününüzün ne kadarını evde geçirirsiniz?” sorusuna 85 katılımcı “Hep evdeyim”, 448’i “Genellikle evdeyim, nadiren dışarı çıkarım”, 435’i “Günün yarısında evdeyim, yarısında çıkarım”, 73’ü “Genellikle dışarıdayım” yanıtını verdi.

 

Yüzde 77’si cep telefonu, yüzde 8’i internet kullanıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 77’si cep telefonu kullanırken, yüzde 8’i internet kullandığını söyledi.

“Yaşamdan memnun musunuz?” sorusu yüzde 25,7’lik kesim tarafından “Çok memnunum”, yüzde 52,2’lik kesim tarafından “Biraz memnunum”, yüzde 8,2 tarafından “Hiç memnun değilim” diye yanıtlandı.

Yaşlıların Korkusu: Başkasına muhtaç olmak

646 kişinin en çok korktuğu şey “fiziksel olarak başkasına muhtaç olmak” olarak öne çıkarken, 158’i “yalnız kalmak”tan korkuyor. Belediyelerin yaşlılara yönelik hizmetlerinden haberdar olanların oranı yüzde 44 iken, yüzde 35,8’i her gün, yüzde 21,6’sı haftada bir, yüzde 8,5’i 15 günde bir, yüzde 6,6’sı ayda bir ziyaret ediliyor.

Televizyon izleme oranı

Katılımcıların yüzde 43,8’i günde 1-3 saat aralığında, yüzde 41,2’si 4-6 saat aralığında, yüzde 11,8’i 7 saat ve üzeri televizyon izlerken, yalnızca yüzde 0,4’ü hiç televizyon izlemiyor.

Yaşlıların yarıya yakını (yüzde 49’u) İstanbul’un yaşlılar için güvenli olmadığını düşünürken, yüzde 28’i ise kenti kendileri için güvenli buluyor.

“İstanbul’da parklar/yeşil alanlar yaşlılar için yeterlidir” ifadesine katılanların yüzde 31’de kalırken, yüzde 38’i yeşil alan ve parkları yeterli bulmuyor.

Yaşlılar kendilerini değersiz hissediyor

“Yaşlılıkta komşunun yeri başkadır” ifadesine katılanların oranı yüzde 72 iken, “Yaşlılar kendilerini değersiz (işe yaramaz) hissetme duygusunu yaşarlar” ifadesine katılanların oranı ise yüzde 62.

İstanbul’da Yaşlı Hizmetleri ve Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırmasının daha ayrıntılı bulguları ve raporu önümüzdeki günlerde http://edebiyat.istanbul.edu.tr/sosyolojimerkezi/ web sitesinde yayımlanacak.

Araştırmaya İlişkin Bilgiler

Verilen bilgiye göre, yaşlıların sağlık durumları, sosyal ilişkileri, yaşam memnuniyeti ve beklentileri, kentten ve kentsel hizmetlerden memnuniyetleri ve beklentileri ile yaşlıların yaşlılık algısı temalarının yer aldığı araştırmada, nitel araştırma kapsamında 24 kişiyle derinlemesine mülakat, nicel araştırma kapsamında ise bin 44 kişi ile yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirildi.

1 Nisan- 5 Mayıs 2015 tarihleri arasında yürütülen saha çalışması, İstanbul’da yaşlı nüfusun yoğun olduğu Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Eyüp, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinden 65 yaş üstü katılımcılarla yapıldı.

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Didem Danış, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar, Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu ve Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Harun Ceylan’ın destekleriyle yürütülen projede İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğrencileri de görev aldı.

28/05/2015
1911 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00