Doç. Dr. Hanife Özlem SERTEL BERK

İletişim

 • E-posta: osberk@istanbul.edu.tr
 • Oda: 234
 • Dâhili: 15793
 • Websitesi: http://aves.istanbul.edu.tr/osberk/

Görüşme Saatleri:

Özgeçmiş

 • Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 1993.
 • Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü, 1998.
  Tez: Headache vs. Non-headache Turkish Chronic Pain Patients: A  Descriptive Study About Their Demographic and Psychosocial   Characteristics.
 • Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, 2006.
  Tez: Kronik Ağrı Yaşantısı ve Ağrı İnançları: Ağrı İnançları Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

Araştırma ilgileri

 • Sağlık Psikolojisi, Kronik Ağrı Hastaları ve Kronik Ağrı Yaşantısı, Kronik Ağrı Tedavisinde Psikolojik Yöntemler.

Yayınlar

Özgün eserler:

Çeviriler, derleme eserler ve kitap bölümleri:

 • Sertel, H.Ö. (2000). Ağrı kontrolünde psikolojik girişimler. İ.y.e. S. Erdine (E.d.). Ağrı, 679-686, Türk Algoloji Derneği Yayınları.
 • Sertel-Berk, H.Ö. (2006). Kronik Ağrı Tedavisinde Psikolojik Yöntemler, İ.y.e. S. Erdine (E.d.). Ağrılar,218-223, Milliyet-İstanbul.
 • Sertel-Berk, H.Ö. (2006). Plasebo Yanıtı, Ağrı Tedavisi El Kitabı, Ed. R.Melzack & D. Wall, Çev. Ed. S. Erdine, Güneş Kitabevi-İstanbul.
 • Sertel-Berk, H.Ö. (2006). Gevşeme ve Biyolojik Geribildirim, Ağrı Tedavisi El Kitabı, Ed. R. Melzack & D. Wall, Çev. Ed. S. Erdine, Güneş Kitabevi-İstanbul.
 • Sertel-Berk, H.Ö. & Natan, İ. (2006). Hipnotik Analjezi, Ağrı Tedavisi El Kitabı, Ed. R.Melzack & D. Wall, Çev. Ed. S. Erdine, Güneş Kitabevi-İstanbul.
 • Sertel-Berk, H.Ö. (2006). Ağrı Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım, Ağrı Tedavisi El Kitabı, Ed. R. Melzack & D. Wall, Çev. Ed. S. Erdine, Güneş Kitabevi-İstanbul.

Süreli yayınlar:

 • Sertel-Berk, H.Ö. (2002). Klinik kavramlar ve yorumlar: Psikolojik bakış açısıyla kronik ağrı. Ağrı14(2), 45-47.
 • Yücel, B., Özyalçın, S. & Sertel, H.Ö. (2002). Childhood traumatic events and dissociative experiences in patients with chronic headache and low back pain. Clinical Journal of Pain, 18(6), 394-401.
 • Köksal, F., Domjan, M., Kurt, A., Sertel, Ö., Örüng, S., Bowers, R., & Kumru, G. (2004). An animal model of fetishism. Behaviour Research and Therapy, 42(12), 1421-1434.
 • Sertel-Berk, H.Ö. & Bahadır, G. (2007). Kronik ağrı yaşantısı ve ağrı inançları. Ağrı Dergisi, 19(4), 5-15.
 • Noyan, H. & Sertel-Berk, H.Ö. (2007). Ergenlerde Sosyal Fobi,  İçe ve Dışa Dönük Kişilik Özellikleri ve Okul Başarı Durumu. Psikoloji Çalışmaları, Sayı:27.
 • Sertel-Berk, Ö. (2010). The biopsychosocial factors that serve as predictors of the outcome of surgical modalities for chronic pain. Turkish Journal of Pain22(3), 93-97.
 • Özalp Türetgen, İ., Sertel Berk, Ö., Basbug, G. & Unsal, P. (2012). The development of the Job Stressor Appraisal Scale as part of the Job Stress Battery. European Journal of Psychological Assesment, 28(2), 147-153.

Bildiriler/Posterler

 • Sertel, H.Ö., Ünel, A., Uzel, İ., Soylu, İ. (1992). İkincil pekiştirenin sönme fazında etkileri. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Köksal, F. & Sertel, H.Ö. (1994). Appetitive and consummatory behaviour in Japanese Quail. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Sertel, H. Ö., Özyalçın, S., Yücel, A. & Erdine, S. (1999). Headache vs. non-headache Turkish chronic pain patients: A descriptive study about their demographic and psychosocial characteristics. 9th World Congress on Pain’de sunulmuş poster, International Association for The Study of Pain (IASP), Vienna, Austria.
 • Talu, G.K., Yücel, B., Özyalçın, S., Yücel, A., Sertel, H.Ö. & Erdine, S. (1999). Ağrı yakınması olan hastalarda psikiyatrik değerlendirme. 5. Ulusal Ağrı Kongresi’nde sunulmuş poster, İstanbul.
 • Sezgin, U., Yücel, B., Sertel, H.Ö., Talu, G. & Özyalçın, S. (1999). Kronik ağrı hastalarında grup psikoterapisi: Ön çalışma. 5. Ulusal Ağrı Kongresi’nde sunulmuş poster, İstanbul.
 • Yücel, B. & Sertel, H.Ö. (1999). Relaksasyon ve biofeedback. 5. Ulusal Ağrı Kongresi’nde yürütülmüş workshop, İstanbul.
 • Yücel, B., Özyalçın, S., Sertel, H.Ö. & Talu, G.K. (2001). Childhood traumatic events and dissociative experiences in patients with chronic headache and low back pain. 2nd World Congress of World Institute of Pain (WIP)’de sunulmuş poster, İstanbul.
 • Yücel, B., Doksat, K., Sertel-Berk, H.Ö., Sezgin, U. (2001). Kronik ağrıda psikiyatrik tedaviler. Panel, 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul.
 • Sertel Berk, H. Ö., Özalp Türetgen, I ., Ünsal, P., Basbug, G. (2010). Job Stress Battery: Scales of Job Control and Occupational Outcome Variables. 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology’de sunulmus poster, 29-31 Mart 2010, Roma, Italya.
 • Ünsal, P., Sertel Berk, H. Ö., Özalp Türetgen, I, Basbug, G. (2010). Job Stress Battery: The Job Stress Scale. 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology’de sunulmus poster, 29-31 Mart 2010, Roma, Italya.
 • Sertel Berk, H. Ö., Özalp Türetgen, I., Ünsal, P., Başbuğ, G. (2010). İş Stresi Bataryası: Bazı Biçimlendirici Değişkenler ve Stres Belirtileri Ölçekleri. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmus bildiri, 14-17 Nisan 2010, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Ünsal, P., Sertel Berk, H. O., Özalp Türetgen, I., Başbuğ, G. (2010). İş Stresi Bataryası: Biçimlendirici Kişilik Değişkenlerinin Ölçümü. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmus bildiri, 14-17 Nisan 2010, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Sertel Berk, Ö., Yücel, B. (2011). Body Image Distortion and Eating Disorders: The Turkish Validation Study of the Female Photographic Figure Rating Scale. 12th European Congress of Psychology, 04-08 Temmuz 2011, Istanbul.
 • Sertel Berk, Ö., Özalp Türetgen, İ., Yetisen, E. (2011). The moderator role of social support on the relationship between job stress and intention to leave. 12th European Congress of Psychology, 04-08 Temmuz 2011, Istanbul.

Konferanslar/Seminerler

 • H. Özlem Sertel-Berk & Arzu Çakar. Sağlık Psikolojisi ve Sağlık Psikolojisinde Klinik Uygulamalar: 1. Kronik Ağrının Psikolojisi. Türk Psikologlar Derneği, İstanbul Şubesi, 2004.
 • Prof. Dr. S. Özyalçın, Doç. Dr. A. Çakmak, Ar. Gör. Ö.Sertel-Berk, Prof. Dr. B. Yücel “Körler Ülkesinde Bir Fil: Kronik Ağrı. Kronik Ağrıda Multidisipliner Yaklaşımlar”. Panel, Türk Nöropsikiyatri Derneği, İTF Çocuk Hast. Kliniği, 18.03.2004.
 • Prof. Dr. S. Özyalçın, Ar. Gör. H. Özlem Sertel-Berk. “Çocuklarda Ağrının Hafifletilmesinde Nonfarmakolojik Yöntemler”. Seminer, İ.Ü. Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D., 2004-2005 Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İTF Çocuk Hast. Kliniği, 05.01.2005.
 • Ar. Gör. Dr. Özlem Sertel-Berk & Uzm. Psk. Arzu Çakar. “Kronik Ağrıda Psikolojik Yaklaşım”. Sağlık Psikolojisi Sertifika Eğitimi-Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi 2006-2007 Güz dönemi Eğitim Programı, 20 Ocak 2007.

Projeler

İş Stresi Ölçeği Geliştirme Çalışması (İ.Ü. Döner Sermaye Kapsamında yapılmaktadır).

 • Proje tarihi: 2009-2011.
 • Proje ekibi: Doç. Dr. Pınar Ünsal, Yrd. Doç. Dr. İlknur Özalp Türetgen, Yrd. Doç. Dr. Özlem Sertel Berk, Arş. Gör. Gökçe Başbuğ.

Danışmanı olduğu yüksek lisans tezleri

Danışmanı olduğu doktora tezleri

06/04/2017
13065 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00