Doç. Dr. İlknur ÖZALP TÜRETGEN

İletişim

 • E-posta: ilknuroz@istanbul.edu.tr
 • Oda: 234
 • Dâhili:15793
 • Websitesi: http://aves.istanbul.edu.tr/ilknuroz/

Görüşme Saatleri:

Özgeçmiş

 • Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, 1998.
 • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, 2001.
  Tez: Liderlik Özelliklerini Ölçen Bir Ölçek Geliştirme.
 • Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, 2006. 
  Tez: Kendini Ayarlama, Öz Etkinlik Ve Dominantlık Özellikleriyle Birlikte Cinsiyet Değişkenlerinin Lider Olarak Algılanmadaki Etkisinin Deneysel ve Alan Çalışmalarında İncelenmesi.

Araştırma ilgileri

 •  Liderlik Algısı, Personel Seçimi, İş Stresi, Psikometri.

Yayınlar

Özgün eserler:

 • Telman, N., Ö. Türetgen, İ. (2004).  Eleman  seçimi.  Epsilon Yayınları, İstanbul.

Çeviriler, derleme eserler ve kitap bölümleri:

Süreli yayınlar:

 • Ünsal, P. & Özalp Türetgen, İ., (2013). Mülakatçıların kişilik özellikleri, olumlu ve olumsuz duygu durumları ve aday karşılaştırma olanağının seçim mülakat sonuçları üzerindeki etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 28(72), 86-98.
 • Özalp Türetgen, İ., Sertel Berk, Ö., Basbug, G. & Unsal, P. (2012). The development of the Job Stressor Appraisal Scale as part of the Job Stress Battery. European Journal of Psychological Assesment, 28(2), 147-153.
 • Özalp Türetgen, I. & Cesur, S. (2010). İs yaşamındaki yönetici liderliğe ve siyasi liderliğe yönelik örtük liderlik teorilerinin karşılaştırılması. Yönetim21(67), 52-66.
 • Özalp Türetgen, İ., Dinler, A. & Ünsal, P. (2009). Personel seçiminde benzerlik etkisi: Aday ile değerlendirici arasındaki kişilik benzerliğinin ve değerlendirici tarafından algılanan benzerliğin değerlendirme ve seçim üzerindeki rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 24(64), 47-57.
 • Özalp Türetgen, İ., Ünsal, P. & Erdem, İ. (2008). The roles of sex, gender role and personality traits on leader emergence: Does culture make a difference? Small Group Research, 39(5), 588-615.
 • Özalp Türetgen, İ. & Cesur, S. (2007). Öz Etkinlik Ölçeği’nin psikometrik özellikleri – II. Öneri, 28(7), 337-343.
 • Özalp Türetgen, İ. & Cesur, S. (2006). Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 9, 1-17.
 • Ünsal, P. & Özalp Türetgen, İ. (2005). Bir iş doyumu ölçeği geliştirme çalışması. Yönetim16(51), 43-55.
 • Özalp Türetgen, İ. & Cesur, S. (2005). Öz Etkinlik Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Öneri, 24(6), 305-312.
 • Özalp Türetgen, İ., Ünsal, P. & Telman, N. (2004). Yöneticiler için liderlik özelliklerini ölçen bir ölçek geliştirme. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 24, 25-44.

Bildiriler / Posterler

 • Özalp Türetgen, İ., Ballı E. (2014). The effects of cognitive ability, personality and sex on leader emergence in Turkey. 28th International Congress of Applied Psychology, 8-13 Temmuz,2014, Paris.
 • Çam Kahraman, F., Özalp Türetgen. İ. (2014). The role of neuroticism structure in the job stress process.28th International Congress of Applied Psychology, 8-13 Temmuz,2014, Paris.
 • Bayazıt, M., Czukor, G., Dural, U. & Özalp Türetgen, İ. (2014). Pick your words carefully! Leader gender, emotional regulation request and follower reactions. 74th Annual Congress of Academy of Management sunulmuş bildiri. Philedelphia, USA. 
 • Bayazıt, M., Özalp Türetgen, İ. & Dural, U. (2014). Leadership metaphors in Turkey. 28th International Congress of Applied Psychology sunulmuş bildiri, Paris, Fransa. 
 •  Özalp Türetgen, İ. & Ballı, E. (2014). Liderin ortaya çıkışı: Sosyal ilişki modeli ile sınanması; kişilik ve cinsiyet özellikleriyle olan ilişkisinde görev türünün etkisi. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş bildiri. 09-12 Nisan 2014, Bursa. 
 • Ballı, E. & Özalp Türetgen, İ. (2012). Kendini ayarlama, öz etkinlik, dominantlik ve cinsiyetin liderin ortaya çıkışına etkisi. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, 25-28 Nisan 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Telman, N., Ünsal, P., Cinan, S., Özalp Türetgen, İ. (2011). The development of a personality trait inventory for an air force academy. 12th European Congress of Psychology, 04-08 Temmuz 2011, Istanbul.
 • Sertel Berk, Ö., Özalp Türetgen, I., Yetisen, E. (2011). The moderator role of social support on the relationship between job stress and intention to leave. 12th European Congress of Psychology, 04-08 Temmuz 2011, Istanbul.
 • Sertel Berk, H. Ö., Özalp Türetgen, I ., Ünsal, P., Basbug, G. (2010). Job Stress Battery: Scales of Job Control and Occupational Outcome Variables. 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology’de sunulmus poster, 29-31 Mart 2010, Roma, Italya.
 • Ünsal, P., Sertel Berk, H. Ö., Özalp Türetgen, I, Basbug, G. (2010). Job Stress Battery: The Job Stress Scale. 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology’de sunulmus poster, 29-31 Mart 2010, Roma, Italya.
 • Sertel Berk, H. Ö., Özalp Türetgen, I., Ünsal, P., Başbuğ, G. (2010). İş Stresi Bataryası: Bazı Biçimlendirici Değişkenler ve Stres Belirtileri Ölçekleri. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmus bildiri, 14-17 Nisan 2010, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Ünsal, P., Sertel Berk, H. O., Özalp Türetgen, I., Başbuğ, G. (2010). İş Stresi Bataryası: Biçimlendirici Kişilik Değişkenlerinin Ölçümü. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmus bildiri, 14-17 Nisan 2010, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Özalp Türetgen, İ., Cesur, S. (2008). Örtük Liderlik Teorilerinin Farklı Alanlarda İncelenmesi. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş bildiri, 3-5 Eylül 2008, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Özalp Türetgen, İ., Dinler, A., Ünsal, P. (2007). The effect of rater and applicant personality similariy on rating and evaluation in the personnel selection process. 10th European Psychology Congress, 3-6 Temmuz, Prag, Çek Cumhuriyeti.
 • Özalp Türetgen, İ., Ünsal, P. (2006). The effects of sex and personality traits on leadership perception. 26th International Congress of Applied Psychology’de sunulmuş poster, 16-21 Temmuz, Atina, Yunanistan.
 • Ünsal, P. & Özalp Türetgen, İ. (2006). The effect of applicant interview order on interviewers’ evaluations of job applicants. 26th International Congress of Applied Psychology’de sunulmuş poster, 16-21 Temmuz, Atina, Yunanistan.
 • Özalp Türetgen, İ., Ünsal P. (2006). Yöneticilerin kullandıkları güç tarzlarının astların liderlik algısı ve yöneticilerinden duydukları memnuniyet üzerindeki etkisi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş poster, 6-8 Eylül 2006, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Özalp Türetgen, İ. (2004). Mavi yakalılara yönelik bir dikkat testi geliştirme çalışması. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş poster, 7-11 Eylül 2004, İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Projeler

Bir İş Stresi Bataryası Geliştirme Çalışması (İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir, Proje No: 4372).

 • Proje tarihi: 2009-2011
 • Proje yürütücüsü:Yrd. Doç. Dr. İlknur Özalp Türetgen.
 • Proje ekibi: Doç. Dr. Pınar Ünsal, Yrd. Doç. Dr. Özlem Sertel Berk, Arş. Gör. Gökçe Başbuğ.

Örtük Liderlik Teorilerinin Farklı Alanlarda İncelenmesi (İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir).

 • Proje tarihi: 2009-2010
 • Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. İlknur Özalp Türetgen.

Personel seçim mülakatlarında adayların değerlendirilmesini etkileyen faktörlerin araştırılması    (İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir).

 • Proje tarihi: 2003-2006.
 • Proje yürütücüsü: Doç.Dr. Pınar Ünsal. 
 • Proje ekibi: Yrd. Doç. Dr. İlknur Özalp Türetgen.

The Effects of Sex and Personality Traits on Leadership Perception (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No: UDP-703/24032006).

 • Proje tarihi:  2006.

Türk Hava Kuvvetlerinin İdeal Pilot Subay Kişilik Profili (İ.Ü. Döner Sermaye Kapsamında yapılmıştır).

 • Proje tarihi: 2004-2005.
 • Proje ekibi: Prof. Dr. Nursel Telman, Doç. Dr. Pınar Ünsal, Yrd. Doç. Dr. Sevtap Cinan, Arş. Gör. İlknur Özalp Türetgen, Arş. Gör. Deniz Atalay, Dalga Teoman (Y.L. Öğrencisi), Hediye Süleyman (Y.L. Öğrencisi).  

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’na Psikometrik ve Psikoteknik Laboratuarın Kurulması (İ.Ü. Döner Sermaye Kapsamında yapılmıştır).

 • Proje tarihi: 2000-2003.
 • Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Nursel Telman. 
 • Proje ekibi: Yrd. Doç. Dr. Levent Önen, Yrd. Doç. Dr. Pınar Ünsal, Ar. Gör. İlknur Özalp Türetgen, Ar. Gör. M. Burak Tüzün.

Mercedes Benz A. Ş. için işe alımda kullanılmak üzere tarama testi hazırlanması (İ.Ü. Döner Sermaye Kapsamında yapılmıştır).

 • Proje tarihi: 2002-2003
 • Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Nursel Telman.
 • Proje ekibi: Yrd. Doç. Dr. Levent Önen, Yrd. Doç. Dr. Pınar Ünsal, Ar. Gör. İlknur Özalp Türetgen, Ar. Gör. Burak Tüzün.

Bireysel farklılıkların Türkiye’deki örtük liderlik teorilerinin metaforik yapısına etkileri.

 • Proje tarihi: 2011-2013
 • Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Mahmut Bayazıt
 • Araştırıcı: Doç. Dr. İlknur Özalp Türetgen 
06/04/2017
6188 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00