Prof. Dr. Pınar ÜNSAL

İletişim

 • E-posta: pinsal@istanbul.edu.tr
 • Oda: B Blok 2. Kat Oda 13
 • Dâhili:15787
 • Websitesi: http://aves.istanbul.edu.tr/pinsal/

Görüşme Saatleri:

Özgeçmiş

 • Lisans: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, 1986.
 • Yüksek Lisans: University of Hull (İngiltere), 1989.
  Tez: The Effects of Competition and Cooperation in Alone and Coacting Individuals.
 • Doktora: University of Hull (İngiltere), 1995.
  Tez: An Investigation of Perceived Social Support, Psychological Strain and Satisfaction at Work as a Function of Job Characteristics and Gender

Araştırma ilgileri

 • İş doyumu, Örgütsel Güven, Personel Seçim Mülakatları.

Yayınlar

Özgün eserler:

 • Ünsal, P. (1998). Ergonomi. Edebiyat Fakültesi Yayın No: 3411, İstanbul.
 • Ünsal, P. (2003). Örgütsel Araştırmalarda Anket Yöntemi. Çantay, İstanbul.
 • Telman, N. & Ünsal, P. (2004). Çalışan Memnuniyeti. Epsilon, İstanbul.
 • Telman,N. & Ünsal,P. (2005). İnsan İlişkilerinde İletişim. Epsilon, İstanbul.

Çeviriler, derleme eserler ve kitap bölümleri:

Süreli yayınlar:

 • Ünsal, P. (1996). Algılanan iş özellikleri, güven ve iş doyumunun cinsiyet ve mesleğe göre incelenmesi.IX. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmalar Kitabı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Ünsal, P. (1996). Bir iş ortamında algılanan sosyal desteğin işlevlerine, kaynaklarına, cinsiyet ve mesleğe göre incelenişi. IX. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmalar Kitabı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Ünsal, P. (1998). An investigation of perceived number of supportive people with respect to sources and functions of social support. 6th International Conference on Work Values and Behaviour, ISSWOV’98 Proceedings. Istanbul.
 • Ünsal, P., Oğuz, A., Özburun, C. & Özlü, E. (1999). Bir büro ortamında çalışan kişilerin ast, üst ve aynı düzeydeki işgörenlerde aradıkları iletişim becerileri. İ. Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi21, 123-137.
  Ünsal, P. & Aktaş, G. (1999). İlkokul öğretmeleri tarafından algılanan iş stresi alanlarının cinsiyete göre incelenmesi. İ. Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi21, 139-154.
 • Ünsal, P., & Çalışkur, A. (2004). The effect of selectors’ neuroticism on job application outcomes.Personality and Individual Differences37, 1313-1318.
 • Özalp Türetgen, İ., Ünsal, P., & Telman, N. (2004). Yöneticiler için liderlik özelliklerini ölçen bir ölçek geliştirme. Psikoloji Çalışmaları24, 25-44.  
 • Ünsal, P. (2004). Örgütsel ortamlarda güven algısı. Türk Psikoloji Yazıları7, 23-48.
 • Ünsal, P., & Özalp Türetgen, İ. (2005). Bir iş doyumu ölçeği geliştirme çalışması, Yönetim16, 43-55.
 • Özalp Türetgen, İ., Ünsal, P. & Erdem, İ. (2008). The roles of sex, gender role and personality traits on leader emergence: Does culture make a difference? Small Group Research, 39(5), 588-615.
 • Özalp Türetgen, İ., Dinler, A. & Ünsal, P. (2009). Personel seçiminde benzerlik etkisi: Aday ile değerlendirici arasındaki kişilik benzerliğinin ve değerlendirici tarafından algılanan benzerliğin değerlendirme ve seçim üzerindeki rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 24(64), 47-57.
 • Özalp Türetgen, İ., Sertel Berk, Ö., Basbug, G. & Unsal, P. (2012). The development of the Job Stressor Appraisal Scale as part of the Job Stress Battery. European Journal of Psychological Assesment, 28(2), 147-153. 
 • Ünsal, P. & Özalp Türetgen, İ., (2013). Mülakatçıların kişilik özellikleri, olumlu ve olumsuz duygu durumları ve aday karşılaştırma olanağının seçim
  mülakat sonuçları üzerindeki etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 28(72), 86-98.

Bildiriler / Posterler:

 • Unsal, P., Weaver, S. (1993). Sources and functions of social support in a university work environment. The 1993 Annual Conference’da sunulan sözlü bildiri. Proceedings of the British Psychological Society, August, Vol.1, p.32, Blackpool.
 • Telman, N., Önen, L., Ünsal, P., Adanalı, A., Çelik, H., Bulduk, S. (1997). Training mind to alternative thinking for the world peace. International Eurasian Congress on Environment and Peace’de sunulmuş poster. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun.
 • Ünsal, P., Oğuz, A., Özburun, C., Özlü, E. (1998). Bir büro ortamında çalışan kişilerin ast, üst ve aynı düzeydeki işgörenlerde aradıkları iletişim becerileri. 10. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş poster, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ünsal, P. (1999). Algılanan iş stresi ile başa çıkamama ve stresin semptomlarının cinsiyet ve işyeri statüsüne göre incelenmesi. VI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde sunulmuş poster, Kapadokya.
 • Ünsal, P., Amman, T., Bermek Saydam, G. Oktay, İ. (2000). The relationship between sociodemographic factors, attitude and oral health care behaviours. 4th EADPH Congress’de sunulmuş poster, Cork, Ireland.
 • Amman, T., Ünsal, P., Bermek Saydam G., Oktay, İ. (2000). Oral health and its relationship with sociodemographic factors-An empirical study in Osmaneli-Gölpazarı Area in Turkey. International Public Health Congress. Health 21 In Action’da sunulmuş poster, İstanbul.
 • Ünsal, P., Önen, L., Telman, N., Tüzün, B. (2000). Tekstil sanayiini oluşturan işgücünün eğitim durumu. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Telman, N., Ünsal, P., Önen, L., Tüzün, B. (2001). Türkiye ve Türklerin sınırlarımızın dışında tanıtılması. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü.
 • Ünsal, P. (2004). Örgütlerde güven algısı. Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumunda sunulmuş bildiri. 27-28 Nisan, Ankara.  

  Ünsal, P., Özalp Türetgen, İ. (2006). The effect of applicant interview order on interviewers’ evaluations of job applicants. 26th International Congress of Applied Psychology, July 16-21, Athens, Greece.
 • Özalp Türetgen, İ., & Ünsal, P. (2006). The effects of sex and personality traits on leadership perception. 26th International Congress of Applied Psychology, July 16-21, Athens, Greece.
 • Cinan, S., & Ünsal, P. (2006). Planlama: İki boyutlu Londra Kulesi Testi ve Çatışma Kulesi Testi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül, Ankara.
 • Türetgen Özalp İ., & Ünsal, P. (2006). Yöneticilerin Kullandıkları Güç Tarzlarının Astların Liderlik Algısı ve Yöneticiden Duydukları memnuniyet Üzerindeki Etkisi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül, Ankara.
 • Ünsal, P. (2006) Endüstri psikoloğunun sahip olması gereken yetkinliklere genel bir bakış. “Endüstri psikoloğunun yetkinlikleri, çalışma ve uygulama alanları, Uyması gereken etik ilkeler ile karşılaşabileceği etik problemler” isimli panelde sunulan bildiri. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül, Ankara.
 • Sertel Berk, H. Ö., Özalp Türetgen, I ., Ünsal, P., Basbug, G. (2010). Job Stress Battery: Scales of Job Control and Occupational Outcome Variables. 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology’de sunulmus poster, 29-31 Mart 2010, Roma, Italya.
 • Ünsal, P., Sertel Berk, H. Ö., Özalp Türetgen, I, Basbug, G. (2010). Job Stress Battery: The Job Stress Scale. 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology’de sunulmus poster, 29-31 Mart 2010, Roma, Italya.
 • Sertel Berk, H. Ö., Özalp Türetgen, I., Ünsal, P., Başbuğ, G. (2010). İş Stresi Bataryası: Bazı Biçimlendirici Değişkenler ve Stres Belirtileri Ölçekleri. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmus bildiri, 14-17 Nisan 2010, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Ünsal, P., Sertel Berk, H. O., Özalp Türetgen, I., Başbuğ, G. (2010). İş Stresi Bataryası: Biçimlendirici Kişilik Değişkenlerinin Ölçümü. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmus bildiri, 14-17 Nisan 2010, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Projeler

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü Uygulama Biriminde “İnsan Kaynakları” Eğitim Projesi.

 • Proje tarihi: 12 Şubat-17 Nisan 1998
 • Proje yürütücüsü: Prof Dr. Nursel Telman
 • Proje ekibi: Yrd. Doç. Dr Levent Önen, Uzm. Dr. Pınar Ünsal

Bir tekstil fabrikasında eleman seçimi ile ilgili olarak ölçek belirleme çalışması.

 •  Proje Tarihi:  13.01.2000 – 30.09.2002
 • Proje Yürütücüsü ve Ekibi: Prof. Dr. Nursel Telman ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Ünsal


Aygaz A.Ş. Örgütsel İklim Araştırması Projesi (Döner Sermaye)

 • Proje tarihi:  7.11.2000-30.07.2001
 • Proje yürütücüsü ve ekibi: Yrd. Doç. Dr. Pınar Ünsal

Personel Seçim Mülakatlarında Adayların Değerlendirilmelerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması (İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği Tarafından Desteklenmektedir). 

 • Proje tarihi: 2003 – 2005
 • Proje türütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Pınar Ünsal 
 • Proje ekibi: Arş Gör. İlknur Özalp Türetgen

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’na Psikometrik ve Psikoteknik Laboratuarın Kurulması (İ.Ü. Döner Sermaye Kapsamında yapılmıştır).

 • Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2000-2003
 • Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nursel Telman. 
 • Proje Grubu: Yrd. Doç. Dr. Levent Önen, Yrd. Doç. Dr. Pınar Ünsal, Ar. Gör. İlknur Özalp Türetgen, Ar. Gör. M. Burak Tüzün.

Mercedes Benz A. Ş. için işe alımda kullanılmak üzere tarama testi hazırlanması (İ.Ü. Döner Sermaye Kapsamında yapılmıştır).

 • Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2002-2003
 • Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nursel Telman.
 • Proje Grubu: Yrd. Doç. Dr. Levent Önen, Yrd. Doç. Dr. Pınar Ünsal, Ar. Gör. İlknur Özalp Türetgen, Ar. Gör. Burak Tüzün.

Türk hava Kuvvetlerinin İdeal Pilot Subay Kişilik Profili İ.Ü. Döner Sermaye Kapsamında yapılmıştır).

 • Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2004-2005
 • Proje Grubu: Prof. Dr. Nursel Telman, Doç. Dr. Pınar Ünsal, Yrd. Doç. Dr. Sevtap Cinan, Arş. Gör. İlknur Özalp Türetgen, Arş. Gör. Deniz Atalay, Dalga Teoman (Y.L. Öğrencisi), Hediye Süleyman (Y.L. Öğrencisi).

İş Stresi Ölçeği Geliştirme Çalışması (İ.Ü. Döner Sermaye Kapsamında yapılmaktadır).

 • Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Mayıs 2007-devam ediyor.
 • Proje Grubu: Doç. Dr. Pınar Ünsal, Yrd. Doç. Dr. İlknur Özalp Türetgen, Yrd. Doç. Dr. Özlem Sertel Berk, Arş. Gör. Gökçe Başbuğ.

Danışmanı olduğu yüksek lisans tezleri

 • Çalışkur, A. (2001). Personel Seçme Mülakatında Değerlendiricinin Kişilik Yapısının Adayı Değerlendirmesine Olan Etkisi.
 • Canlı, E. (2001). Örgütlerde Kişiler Arası Çatışmalar.
 • Ballı, E. (2005). Psikiyatri Kliniğine Sevk Edilme Değişkenine Göre; Erbaş ve Erlerin Algılanan Sosyal Destek Kişilik Özellikleri ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.
 • Dinler, A. (2006). Personel Seçiminde Değerlendirici Kişiliğinin Aday Kişiliği ile Benzerliğinin Seçim ve Değerlendirmeye Olan Etkisi.
 • Tokutçu, T.(2006). Özel Eğitim Merkezleri ile Çocuk Yuvalarında Çalışan Çocuk Eğiticilerinin Anksiyete Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması ve Anksiyete Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Tespiti.
 • Uçman, B. (2006). Endüstride Takım Çalışması Eğitiminin İş Doyumu, Motivasyon ve Kaygı Düzeyine Olan Etkisi.
 • Deniz, D. (2006). İşyerinde Örgütsel Yıldırmaya Maruz Kalan Çalışanların Kişilik Yapıları ve Kullandıkları Ego Savunma Mekanizmaları.
 • Bardavid, M. (2006). Nevrotiklik ve Dışadönüklük Kişilik Yapılarının Stresi Değerlendirme Biçimi, Stresle Başa Çıkma Yaklaşımları Algılanan Stres ve İş Doyumu Üzerinde Olan Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.

Danışmanı olduğu doktora tezleri

 • Özalp, Türetgen, İ. (2006). Kendini Ayarlama, Öz Etkinlik ve Dominantlık Özellikleriyle Birlikte Cinsiyet Değişkenlerinin Lider Olarak Algılanmadaki Etkisinin Deneysel ve Alan Çalışmalarında İncelenmesi.
06/04/2017
9025 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00