Prof. Dr. Gül ŞENDİL

İletişim

 • E-posta: gsendil@istanbul.edu.tr
 • Oda: 225
 • Dâhili: 15789
 • Websitesi: http://aves.istanbul.edu.tr/gsendil/

Görüşme Saatleri:

Özgeçmiş

 • Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, 1981.
 • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, 1991.
  Tez: Mastektomi Geçirmiş Kadınların Evlilik İlişkisinin İncelenmesi.
 • Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, 1999.
  Tez: Çocukların, Anne-Babanın Evlilik Çatışmasını Algılayışı.
 • Psikodrama: Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, 2006.
  Tez: Psikodramanın, Benlik İmgesi ve Öz Yeterlik Gelişimi Üzerindeki Etkisi.

Araştırma ilgileri

 • Çocuk Yetiştirme Tutumları, Sosyal Gelişim, Aile İçi İlişkiler, Psikodrama

Yayınlar

Özgün eserler:

 • Şendil, G. (Ed.) (2003). Çocuk, ergen ve anne-baba. Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Şendil, G., Kızıldağ, Ö. (2005). Evlilik Çatışması ve Çocuk. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Şendil, G., Kaya Balkan, İ. (2005). Anne Baba Olmak. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.   

Çeviriler, derleme eserler ve kitap bölümleri:

 • Kantarci, D., Sendil, G. (2010). Baglanma ve Aldatma. T. Solmus (Ed.), Baglanma, Evlilik ve Aile Psikolojisiiçinde (284-295), Sistem Yayincilik, Istanbul.
 • Sendil, G. (2010). Baglanma ve Ebeveynlik Tarzlari. T. Solmus (Ed.), Baglanma, Evlilik ve Aile Psikolojisiiçinde (142-158). Sistem Yayincilik, Istanbul.

Süreli yayınlar:

 • Toğrol, B., Şendil, G., Önk, A., Girgin, Y. (1995). İst. Ün. Ed. Fak. Psikoloji Böl. Psikolojik Danışmanlık ve Uygulama Servisi’ne (Pembe Ev) gelen danışanların psiko-sosyal özellikleri. İ. Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları20, 33-44.
 • Şendil, G. (1995). Mastektomi geçirmiş kadınların evlilik ilişkisinin incelenmesi. İ. Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, 20,151-157.
 • Şendil, G. (1999). Mastektomi geçirmiş kadınların psikolojik yönden incelenmesi. İ. Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, 21,111-122.
 • Şendil, G. (2003). Çocukların evlilik çatışmasını algılayışı. İ. Ü. Psikoloji Çalışmaları23,113-145.
 • Şendil, G., Kızıldağ, Ö. (2004). Çocuk ve Ergenlerde Ebeveyn Evlilik Çatışması Algısı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 10, 58-66.
 • Kizildag, Ö., Sendil, G. (2006). Evlilik Çatismasi ve Çocuk Davranis Problemleri Arasindaki Iliskinin Bilissel-Baglamsal Çerçeve Açisindan Incelenmesi, Psikoloji Çalismalari , 26,1-20
 • Karabulut, Demir, E., Sendil, G. (2008). Ebeveyn Tutum Ölçegi (ETÖ), Türk Psikoloji Yazilari , 11 (21), 15-25.
 • Sendil, G., Korkut, Y. (2008). Evlilik çatismasi ve uyumunun bazi demografik degiskenler yönünden incelenmesi. I.Ü. Psikoloji Çalismalari, 28, 15-34.
 • Sendil, G. (2010). Psikodramanin Kisa Tanitimi. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Dergisi2, 7-15.
 • Sendil, G. (2011). Özerklik Gelisimi: Bebeklikten Yetiskinlige”, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Dergisi, 37-42.
 • Sendil, G., Cesur, S. (2011). The Relationships Between Parental Attitudes And Their Personalities And Values. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38), 1-22.

Bildiriler/Posterler:

 • Dilşen, G., Şendil, G. ve Önk, A. (1991). The investigation of the psycho-social statu in postmenopausal women with osteoporosis. International İstanbul Symposıum on Obstetrics & Gynecology’de sunulmuş bildiri, Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul.
 • Dilşen, G., Şendil, G., Önk, A., Oral, A., Aydın, R. Ve Yalıman, A. (1991). Postmenapozal osteoporozda psikolojik ve cinsel sorunlara ilişkin kontrollü çalışma. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 11. Tıp Kurultayı’nda sunulmuş bildiri, İstanbul.
 • Toğrol, B., Şendil, G., Önk, A., Girgin,Y. (1992). İst. Ün. Ed. Fak. Psikoloji Böl. Psikolojik Danışmanlık ve Uygulama Servisi’ne (Pembe Ev) gelen danışanların psiko-sosyal  özellikleri. VII Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Şendil, G., Önk, A., Girgin, Y., Önen, L., Tunaboylu, T. (1992). Mastektomi geçirmiş kadınların evlilik ilişkisinin incelenmesi. VII Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş bildiri,     Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Önk, A., Şendil, G., Girgin, Y., Bacakoğlu, H. (1992). Akciğer kanserli erkek hastalarda depresyon düzeylerinin incelenmesi. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Dilşen, G., Şendil, G., Önk, A., Önen, L., Yalıman, A., Dilşen, N., Koniçe, M., Aral, O., Öcal, L., İnanç, M., Serdaroğlu, P., Gürvit, H. (1993). A psychological assesment of Behçet’s Disease. Sixth International Conference on Behçet’s Disease’de sunulmuş bildiri, Paris.
 • Şendil, G. (1999). Children’s perception of the marital conflict between their parents. IX. European Conference on Developmental Psychology’de sunulmuş bildiri, University of Athens, Greece.
 • Şendil, G., Cesur, S., Toker, F., Kızıldağ, Ö., Çınar, G. Şeref, B., İzgi, G. (2000). İzmit Bekirpaşa Cephanelik Çadır Kent’te yaşayanların psikososyal profili. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ege Üniversitesi, İzmir. 
 • Şendil, G., Cesur, S., Kızıldağ, Ö., Çınar, G. ve Yavuz, E. (2000). Deprem bölgesinde çalışan gönüllü ve görevlilerin psikososyal profilleri. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Şendil, G., Cesur, S., Kızıldağ, Ö., Çınar, G., Yavuz, E., Kaya, N. (2000). Travma sonrası stres bozukluğu semptom taraması çalışmaları. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş poster, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Cesur, S., Şendil, G., Çınar, G. ve Kızıldağ, Ö. (2000). İzmit Bekirpaşa Cephanelik Çadır Kent’te yaşayan çocuk ve gençlerin Marmara Depremi sonrası psikolojik Tepkileri. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş poster, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Cesur, S., Şendil, G., Çınar, G., Kızıldağ, Ö., İşman, Ş. (2000). Marmara Depremini yaşayan çocuk ve gençlerin psikolojik tepkilerinin annelerinin tepkileriyle karşılaştırılması. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş poster, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Şendil, G. (2000). Aile işlevleri açısından sağlıklı sağlıksız ailelerde çocuk yetiştirme tutumları. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş poster, Ege Üniversitesi, İzmir
 • Şendil, G., Kızıldağ, Ö. (2001). Çocuk Gelişimi Halk Seminerlerine katılan bireylerin psikososyal profilleri. 1. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Eğeci, S., Şendil, G. (2002). Hamilelik döneminde çiftlerin doğacak çocuklarını nasıl hayal ettikleri ve çocuk yetiştirme tutumları.  XII Ulusal         Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Kızıldağ, Ö., Şendil, G., Cesur, S. (2002).  Eşlerin kişilik özellikleri, aile yapısı ve çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. XII Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.  
 • Cesur, S., Kızıldağ, Ö., Şendil, G. (2003). Bebek ve oyun: Boylamsal bir çalışma. 2. Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi’nde sunulmuş poster bildiri, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul.
 • Kızıldağ, Ö., Cesur, S., Şendil, G. (2003).  Eşlerin hamilelik dönemindeki aile yapısı, çocuk yetiştirme tutumları ve kişilik özelliklerinin doğumdan sonraki 13. ve 15. aylarda incelenmesi. 2. Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi’nde sunulmuş poster, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul.
 • Şendil, G., Kızıldağ, Ö., Cesur, S. (2003). Anne ve babaların bebeklerini tanımlamaları ve onlara sevgi gösterme biçimlerinin boylamsal bir incelemesi. 2. Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi’nde sunulmuş bildiri, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul.  
 • Şendil G., Kızıldağ, Ö. (2003). Çocuk ve ergenlerde evlilik çatışması algısı. 13.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nde sunulmuş poster, GATA, Ankara.
 • Şendil, G., Kızıldağ, Ö., Kaya, İ. (2004). Bir grup üniversite öğrencisinde cinsellikle ilgili bilgi ve deneyimlerin incelenmesi. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi’nde sunulmuş bildiri, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul.
 • Sendil, G. ( 2007. Psikodramanin, benlik imgesi ve öz yeterlik gelisimi üzerindeki etkisi. I. Istanbul Psikodrama Günleri , 71, Istanbul,
 • Sendil, G ., Ilter P.G. ve Karabulut Demir, E. (2008). Ebeveynlik davranislari ile çocuklarin gelisim düzeyleri ve davranis problemleri arasindaki iliskilerin incelenmesi. XV. Ulusal Psikoloji Kongresi, 69-70, Istanbul.
 • Sendil, G . (2008). Annelerin Aile hayati ve çocuk yetistirme tutumlari ile çocuklarin özerklik gelisimi arasindaki iliskilerin incelenmesi. XV. Ulusal Psikoloji Kongresi, 73, Istanbul.
 • Sendil , G. (2008). Van’da annelerin çocuk yetistirme tarzlari ve egitim çagindaki çocuklarin davranis problemleri. II. Uluslararasi Agri Dagi ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu – II. International Symposium of Mount Ararat and Noah’s Ark, Dogubayazit.
 • Hoscan, S., Sendil, G. (2010). Parental warmth as a mediator of the relationship between 9-to 12 year-old children’s perceived parental conflict and quality of life. 3rd International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection. University of Padua, Italy.
 • Hoscan, S., Sendil, G. (2010). Comparison of Turkish parents’ and children’s reported perceptions of parental acceptance-rejection. 3rd International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection.University of Padua, Italy.

Projeler

Doğumlarından İtibaren 15 Ay Boyunca, Çocukların Genel Gelişimlerinin İncelenmesi: Boylamsal Bir Çalışma (İ. Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir) 

 • Proje tarihi: 10.05.2002- halen devam etmektedir. 
 • Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Gül Şendil. 
 • Proje ekibi: Ar. Gör. Sevim Cesur.

 

Danışmanı olduğu yüksek lisans tezleri

 • Agrasoy, M. (2003). 4-5 Yas Çocuklarının Zihinsel Gelişimlerinin Değerlendirilmesinde Renkli Raven Progressive Matrislerinin Kullanılması.
 • Kızıldağ, Ö. (2003). Evlilik Çatışması ile Çocuklardaki Davranış Problemleri Arasındaki İlişkinin Bilişsel-Bağlamsal Çerçeve Açısından İncelenmesi.
 • Kaya, İ. (2003). Evlilik Uyumu ile Çocuklardaki Davranış Problemleri Arasındaki İlişkide Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Rolü.
 • Karabulut Demir, E. (2007). Ebeveyn Tutum Ölçegi (ETÖ).
 • Kantarcı, D. (2009). Evli Bireylerin Bağlanma Stillerine Göre Aldatma Eğilimlerinin ve Çatışma Yönetim Biçimlerinin İncelenmesi.
 • Hoşcan, S. (2010). 9-12 Yaş Çocuklarının Evlilik Çatışması Algısı ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkide Ebeveyn Tutumunun Aracı Etkisinin İncelenmesi.
 • Aytemiz, T. (2010). Ebeveynlerin Kişiliği Çocuğun Mizacı ve Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişki.
 • Sakız E. (2011). Evlilik Çatışması ve Çocuk Uyum Problemleri Arasındaki İlişkide Duygusal Güvenliğin ve Anne Kabul-Red Algısının Aracı Rolünün İncelenmesi.
 • Yenihayat, T. (2011). Kişilik Özellikleri ve Kimlik Statüleri Arasındaki İlişkide Ebeveyn Tutumlarının Moderatör Etkisi.
 • Aydın, Z. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Empati Becerileri, Kişilik Özellikleri ve Anneden Algıladıkları Çocuk Yetiştirme Stilleri ile Ahlaki Muhakeme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.
 • Akyüz, D. (2011). Ergenlerin Ebeveynleriyle yaşadıkları problemleri çözme biçimleri ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkide özerkliğin aracı rolünün incelenmesi.
 • Sözügeçer, Z. (2011). Çocuklardaki Davranış Problemlerinin, Bağlanma Stilleri, Aile İşlevleri ve Anne Kabul Algıları Açısından İncelenmesi.
 • Güner, A. (2011). Okul Öncesi Çocuklar ve Ebeveynlerinin Bağlanma Güvenlikleri ile Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.
 • Sımsıkı, H. (2011). Baba Katılımının Ebeveyn Tutumu, Bağlanma Stili ve Çift Uyumu Açısından İncelenmesi.

Danışmanı olduğu doktora tezleri

 • Kaya, İ. (2009). Evlilik İlişkilerinin Bağlanma Kuramı Açısından İncelenmesi.

Konferanslar – Seminerler

Şendil, Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı’nın geleneksel bir faaliyeti olarak 1998 yılında başlattığı ve yılda bir kez olmak üzere halen devam eden “Çocuk Gelişimi Halk Seminerleri” düzenlemektedir.

Halka açık ve ücretsiz olarak yapılan bu seminerlerle, anne-babalar ya da anne-baba adaylarının çocuk yetiştirme konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Her yıl yaklaşık şubat ayında başlayan ve 13 farklı konuyu içeren seminerler (0-22 yaş grubu çocuk ve gençlerin; fiziksel, dil, zihinsel, kişilik, sosyal ve cinsel gelişim olmak üzere, altı farklı alandaki gelişim özellikleri, anne-babanın çocuk yetiştirme tutumları, çocuk ve gençlerin çeşitli sorun alanları vb. konular) Bölüm son sınıf öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından sunulmaktadır. Seminerler haftada bir gün, yaklaşık 1,5 saat sürmektedir.

31/03/2017
12615 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00