Doç. Dr. Sevim CESUR

İletişim

 • E-posta: cesur@istanbul.edu.tr
 • Oda: B Blok 2. Kat Oda 09
 • Dâhili: 15784
 • Websitesi: http://aves.istanbul.edu.tr/cesur/

Görüşme Saatleri:

Özgeçmiş

 • Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, 1995.
 • Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü, 1997.
  Tez: The Relationship Between Cognitive and Moral Development.
 • Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, 2002. 
  Tez: Depremin Nedensel Açıklamaları.

Araştırma ilgileri

 • Gelişimsel sosyal psikoloji, Ahlaki muhakeme ve ahlak gelişimi, Nedensel açıklamalar.

Yayınlar

Özgün eserler:

Çeviriler, derleme eserler ve kitap bölümleri:

 • Cesur, S. (2006). Toplumumuzda ahlakın kavramsallaştırılması. İ.y.e. (ed: Y. Mehmedoğlu, A.U. Mehmedoğlu), Küreselleşme, Ahlak ve Değerler. İstanbul: Litera Yay.
 • Bulduk, S. & Cesur, S. (2003). Kişilik ve heyecanlar. Psikometri Araştırma Enstitüsü.
 • Cesur, S. (2003). Niteliksel yöntemler. İ.y.e. S. Bulduk, Psikolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri. Çantay Kitabevi, İstanbul.   
 • Cesur, S. (2003). Çocuk ve ergenlerde ahlak gelişimi ve eğitimi. İ.y.e. G. Şendil (ed.) Çocuk, ergen ve anne-baba. Çantay Kitabevi, İstanbul.     

Süreli yayınlar:

 • Özalp Türetgen, İ. & Cesur, S. (2007). Öz Etkinlik Ölçeği’nin psikometrik özellikleri – II. Öneri, 28(7), 337-343.
 • Cesur, S. & Paker, O. (2007). Televizyon ve çocuk: Çocukların tv programlarına ilişkin tercihleri. E-sosder (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi), 19.
 • Özalp Türetgen, İ. & Cesur, S. (2006). Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 9, 1-17.
 • Özalp Türetgen, İ. & Cesur, S. (2005). Öz Etkinlik Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Öneri, 24(6), 305-312.
 • Cesur, S. (2003). 17 Ağustos depremiyle ilgili sorumluluk atıfları. İ.Ü. Psikoloji Çalışmaları, 23, 43-67.     
 • Cesur, S. (2003). Bir somut işlemler testi ile zekanın ilişkisi. İ.Ü. Psikoloji Çalışmaları, 23,69-81.

Bildiriler/Posterler:

 

 • Cesur, S. (1998). Kognitif gelişim ve ahlaki gelişim arasındaki ilişki. X. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Koç, A. & Cesur, S., Örung, S. (1999). Pathways to literacy in early childhood education II: MOCEP predicors of literacy. “Central Asia Regional Literacy Forum” sunulmuş bildiri, İstanbul.          
 • Koç, A. & Cesur, S. (1999). Subcultural differences in morality: The special case of Namus ‘Honour’. “European Psychology Congress”da sunulmuş poster, Rome, Italy.   
 • Bulduk, S. & Cesur, S. (1999). Learned helplessness effect on moral reasoning. “20th International Conference of Stress & Anxiety Research Society”de sunulmuş bildiri, Jagiellonian University, Krakow, Poland.  
 • Cesur, S. (2003). Morality concepts within a group of Turkish adults. “29th Annual    Conference of the Association for Moral Education”de sunulmuş poster, Jagiellonian University, Krakow, Poland.   
 • Cesur, S. & Kuyel, N.Ö. (2003). Parental attitude and moral orientation: A Study with Turkish university students. “29th Annual Conference of the Association for Moral Education”de sunulmuş poster, Jagiellonian University, Krakow, Poland.    
 • Bulduk, S., Cesur, S., Bulamur, E.Z., Balci, E. & Mirzai, İ. (2003). The relationship between reinforcement sensitivity and moral reasoning. “29th Annual Conference of the Association for Moral Education”de sunulmuş poster, Jagiellonian University, Krakow, Poland.       

Projeler

Danışmanı olduğu yüksek lisans tezleri

Danışmanı olduğu doktora tezleri

 

31/03/2017
9488 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00