Doç. Dr. Sevim CESUR

İletişim

 • E-posta: cesur@istanbul.edu.tr
 • Oda: B Blok 2. Kat Oda 09
 • Dâhili: 15784
 • Websitesi: http://aves.istanbul.edu.tr/cesur/

Görüşme Saatleri:

Özgeçmiş

 • Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, 1995.
 • Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü, 1997.
  Tez: The Relationship Between Cognitive and Moral Development.
 • Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, 2002. 
  Tez: Depremin Nedensel Açıklamaları.

Araştırma ilgileri

 • Ahlaki muhakeme, ahlaki duygular, gelişimsel sosyal psikoloji, kimlik.

Yayınlar

Çeviriler

Kitap bölümü çevirisi

 • Cesur, S. (2015). “Kültürün bilgisine sahip ve kültüre uygun psikoloji” L. P. Tosun (çev. ed.) Kültürlerarası Psikoloji, (s.441-461) Nobel Yayınevi.
 • Nebioğlu, G ve Cesur, S. (2016) “Festinger’in Dünyanın Sonu Çalışmasını Yeniden Değerlendirmek” Çoker, Ç., Tekdemir Yurtdaş, G., ve Cesur, S. (çev. ed.), Sosyal Psikoloji: Klasik Çalışmaları Yeniden Değerlendirmek (s. 42-56) Nobel Yayınevi.
 • Cesur, S. (baskıda) “Nedensel ve Anlam Temelli Açıklama” Tekdemir Yurtdaş, G., Çoker, Ç. ve Cesur, S. (çev. ed.) Sosyal Psikolojide Kuram ve Açıklama, Nobel Yayınevi.

Kitap çevirisi editörlüğü

 • Çoker, Ç., Tekdemir Yurtdaş, G. ve Cesur, S. (çev. ed.) “Sosyal Psikoloji: Klasik Çalışmaları Yeniden Değerlendirmek” (J. R. Smith ve S. Al. Haslam, ed.), Nobel Yayınevi (2016).
 • Tekdemir Yurtdaş, G., Çoker, Ç., ve Cesur, S. (çev. ed.) “Sosyal Psikolojide Kuram ve Açıklama” (B.G. Gawronski ve Bodenhausen, G.V., ed.), Nobel Yayınevi (baskıda).

Derleme eserler:

 • Cesur, S., Erdoğan, B. Tepe, A. Bayad, A. ve O. Yılmaz (ed.), “Sosyal Psikolojide Değerler ve Ahlak: Kuramlar ve Ölçekler”, İstanbul: Nobel Yayınevi, (2017).

Kitaplar:

 • Bulduk, S. ve Cesur, S., Kişilikte Heyecanların Rolü”, Psikometri Araştırma Enstitüsü Yay., (2003).
 • Cesur, S. “Ahlakın Sosyal Psikolojisi”, Pales Yayınevi, (2018)

Kitap bölümleri:

 • Cesur, S., “Niteliksel Yöntemler”, S. Bulduk (ed.), Psikolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri, (s.184-198), Çantay Kitabevi, İstanbul, 2003.
 • Cesur, S., Çocuk ve Ergenlerde Zihinsel Gelişim”, G. Şendil (ed.) Çocuk, Ergen ve Anne-Baba, (s.19-28), Çantay Kitabevi, İstanbul, (2003).
 • Cesur, S., Çocuklarda Duygusal Gelişim”, G. Şendil (ed.) Çocuk, Ergen ve Anne- Baba, (s.89-108), Çantay Kitabevi, İstanbul, (2003).
 • Cesur, S., “Çocuk ve Ergenlerde Ahlak Gelişimi ve Eğitimi”, G. Şendil (ed.) Çocuk, Ergen ve Anne-Baba, (s.127-137), Çantay Kitabevi, İstanbul, (2003).
 • Cesur, S., “Toplumumuzda Ahlakın Kavramsallaştırılması”, Y. Mehmedoğlu ve A.U. Mehmedoğlu (ed.), Küresellesme, Ahlak ve Değerler, (s.321-349), Litera Yay. İstanbul, (2006).
 • Cesur, S., “Değerlerin Belirlenmesi Testi”, Sosyal Psikolojide Değerler ve Ahlak: Kuramlar ve Ölçekler, ed. S. Cesur, Ç. Erdoğan, B. Tepe, A. Bayad, A. ve O. Yılmaz, (s.67-75), İstanbul: Nobel Yayınevi, 2017.     

Süreli yayınlar:

 • Cesur, S., “17 Ağustos Depremiyle İlgili Sorumluluk Atıfları”, İ.Ü. Psikoloji Çalışmaları, 23, 43-67 (2003).  
 • Türetgen, İ.Ö. ve Cesur, S., “Öz-Etkinlik Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri”, Öneri Dergisi, 24(6), 305-312 (2005).
 • Türetgen, İ.Ö. ve Cesur, S., “Öz-Etkinlik Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri II”, Öneri Dergisi, 7(28), 337-343 (2005).
 • Türetgen, İ.Ö. ve Cesur, S., “Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği’nin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması”, Psikoloji Yazıları, 9(17), 1-17 (2006).
 • Cesur, S. ve Paker, O., “Televizyon ve Çocuk: Çocukların Tv Programlarına İlişkin Tercihleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e-sosder.com), 6(19), 106-125 (2007).
 • Cesur, S. ve Küyel, N.Ö., “Ebeveyn Tutumları ve Gençlerin Ahlaki Muhakeme ve Ahlaki Yönelimleri Arasındaki İlişkiler”. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 29(9), 91-120 (2009).
 • Türetgen, İ.Ö. ve Cesur, S., “İş Yaşamındaki Yönetici Liderliğe ve Siyasi Liderliğe Yönelik Örtük Liderlik Teorilerinin Karşılaştırılması”, Yönetim, 21(67), 52-66 (2010).
 • Cesur, S. ve Topçu, M.S., “Değerlerin Belirlenmesi Testinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması ve Yaş, Eğitim, Cinsiyet ve Ebeveyn Eğitiminin Ahlak Gelişimi İle İlişkisi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1657-1696 (2010).
 • Cesur, S., Kahraman, F., Turgut, İ., Deveci, E., Altınal, B.E., Aygül, Z. ve Yetkinoğlu, Ö., “Yaşanan Ahlaki Çatışma Örnekleri Üzerinden Türkiye’de Gündelik Ahlak Anlayışı”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e-sosder.com), 9(32), 348- 367, (2010).
 • Şendil, G ve Cesur, S. “The Relationships Between Parental Attitudes and Their Personalities and Values”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e-sosder.com), 10(38), 1-22 (2011).
 • Küyel, N & Cesur, S. & Ellison, C.G. “ Religious Orientation and Mental Health: A Study with Turkish University Students”, Psychological Reports, 110, 535-546 (2012).
 • Cesur, S. ve Paker, O. “Laiklik Bağlamında Yaş, Cinsiyet, Siyasi Görüş ve Dindarlık Seviyesine Göre Gruplararası İlişkide Belirleyici Olan Bazı Değişkenlerdeki Farklılaşmalar”. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 32(2) 49-70 (2012).
 • Paker, K. O. ve Cesur, S., “Laiklik Konusunda Ayrışan Gruplar ve Belirli Psiko- Sosyal Değişkenlerin Dış-Grup Değerlendirmelerinde Rolü”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 15(57), 51-76 (2013).
 • Dilmaç, B., Arıcak, O.T., Cesur, S. “A Validity and Reliability Study on the Development of the Values Scale in Turkey”, Educational Sciences: Theory & Practice, 14(5), 1661- 1671 (2014).
 • Sevgili, F. & Cesur, S. “The Mediating Role of Materialism on the Relationship between Values and Consumption”, Educational Sciences: Theory & Practice, 14(6), 14(6), 2083-2096 (2014).
 • Esen, M.A. ve Cesur, S. “Üniversite Öğrencilerinin Ebeveynlik Stillerini Algılayışları ve Bu Algının Ebeveyn-Çocuk Değer Benzerliğine Etkisi”, Psikoloji Çalışmaları Dergisi 35(2), 1-23, (2015).
 • Yılmaz, O., Harma, B., Bahçekapılı, H.G. ve Cesur, S. “Validation of the Moral Foundations Questionnaire in Turkey and its relation to cultural schemas of individualism and collectivism”, Personality and Individual Differences 99, 149–154, (2016).
 • Yalçındağ, B., Özkan, T., Cesur, S., Yılmaz, O., Tepe, B., Piyale, Z.E., Biten, A.F. ve Sunar, D. “An Investigation of Moral Foundations Theory in Turkey”. Current Psychology, DOI 10.1007/s12144-017-9618-4 (2017).
 • Tepe, B., Cesur, S. & Sunar, D. Just World Belief and Ethics of Morality: When do We Derogate the Victim? Current Psychology, https://doi.org/10.1007/s12144-017- 9737-y (2017).
 • Yılmaz, O., Cesur, S. ve Bayad, A. “Kürtlerin ve Türklerin Değerlerinin, Etnik Kimlikle Özdeşleşme Düzeylerinin, Sistemi Meşrulaştırmalarının ve Dini/Politik Yönelimlerinin Birbirlerine Yönelik Önyargıları ile İlişkisi”. Türk Psikoloji Yazıları (baskıda).
 • Bayad, A. ve Cesur, S. “Değer Yönelimlerinin Belirlenmesinde Etnik Kimlikle Özdeşleşmenin Belirleyici Rolü: Türkiyeli Kürtlerin Birey ve Grup Düzeyinde Karşılaştırılması. Türk Psikoloji Yazıları (baskıda).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özet kitapçığında basılan bildiriler:       

 • Koç, A.A., Cesur, S.and Örung, S., “Pathways to Literacy in Early Childhood Education II:MOCEP Predicors of Literacy”, Central Asia Regional Literacy  Forum, İstanbul, (1999)  
 • Bulduk, S. and Cesur, S., “Learned Helplessness Effect on Moral Reasoning”, 20th International Conference of Stress & Anxiety Research Society, Jagiellonian  University,Krakow, Poland, (1999)
 • Koç, A.A.,  Cesur, S. and Örung, S., “Evaluation of  a Family Literacy Program (MOCEP): The Turkish Example”, 5th Meeting of the “QualiFLY” Project, Hamburg, (2007).
 • Paker, O.K. ve Cesur, S. “Self Construction Throughout a Narration of Loss: Self Positioning and Self-Examination of People Who Experienced the Death of a First Degree Close Relative”, The 12th European Congress of Psychology, İstanbul (Temmuz 2011).
 • Paker, K.O ve Cesur, S. “Social Representations of Laicism and Psycho-Social        Dimensions of a Conflict in Political Culture: An investigation among University Youth in Turkey”, Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, İstanbul (Temmuz 2011).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özet kitapçığında basılan posterler:       

 • Koç, A. A. and Cesur, S., “Moral-conventional evaluations: Subcultural   differences.”,  European Psychology Congress,  Rome, Italy, (1999).   
 • Cesur, S. and Özer, G.E., “Couples’ Personality Characteristics, Self-Concepts, Values and Child Rearing Attitudes”, Society for Reproductive and Infant Psychology 22nd Annual Conference, University of Sheffield, UK, (2002).     
 • Cesur, S.,Morality Concepts within a Group of Turkish Adults”, 29th Annual    Conference of the Association for Moral  Education, Jagiellonian University, Krakow, Poland, (2003).   
 • Cesur, S. and Küyel, N.Ö., “Parental Attitude and Moral Orientation: A Study with Turkish University Students”, 29th Annual Conference of the Association for Moral Education, Jagiellonian University, Krakow, Poland, 2003.
 • Bulduk, S., Cesur, S., Bulamur, E.Z., Balci, E. and Mirzai, İ., “The Relationship    Between Reinforcement Sensitivity and Moral Reasoning”, 29th Annual Conference of the Association for Moral  Education, Jagiellonian University, Krakow, Poland, (2003).
 • Cesur, S.  and Kuyel, N.Ö., “Parental Attitude, Moral Orientation, and Moral Reasoning: A Study With Turkish Students”, 31th Annual Conference of the Association for Moral Education, Dana Point, USA, (2005).          
 • Cesur, S., Altınal, B.E., Aygül, Z., Deveci, E., Kahraman, F., Turgut, İ. Yetkinoğlu,            Ö., and Çelik, N., “Moral Conflict Understanding of a Sample from Turkey, 35th Annual Conference of the Association for Moral Education, Utrecht University,             Netherlands, (2009).          
 • Küyel, N. ve Cesur, S. “The Relationship between Religious Rules and the Moral Judgments of Liberal and Religiously Conservative Turkish Muslims”, IACCP Regional Conference,  İstanbul Haziran (2011). 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özet kitapçığında basılan bildiriler:

 • Koç, A., Cesur, S. , Örung, S., Özdemir, M. A.ve Sohtorik, Y., “Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazma Becerilerinin Gelişiminde Ev Ortamının Rolü ve Bir Çevresel Zenginleştirme Programının Etkileri”, 9. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, (1996).   
 • Cesur, S.,  “Bilişsel  ve Ahlaki Gelişim Arasındaki İlişki”, X. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara, (1998).  
 • Şendil, G., Cesur, S., Toker, F., Kızıldağ, Ö., Çınar, G. Şeref, B.ve İzgi, G., “İzmit Bekirpaşa Cephanelik Çadır Kent’te Yaşayanların Psikososyal Profili”, XI. Ulusal   Psikoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, (2000).       
 • Şendil, G., Cesur, S., Kızıldağ, Ö., Çınar, G. ve Yavuz, E., “Deprem Bölgesinde        Çalışan Gönüllü ve Görevlilerin Psikososyal Profilleri”, XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, (2000).       
 • Cesur, S. ve Özalp Türetgen, İ., “Öz Etkinlik Ölçeği’ni Türkçe’ye Uyarlama Çalışması”, XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, (2004).
 • Özalp Türetgen, İ. ve Cesur, S., “Örtük Liderlik Teorilerinin Farklı Alanlarda
 • İncelenmesi”, XV. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, (2008).
 • Bakiler, E., Cesur, S. “İstanbul’un Kozmopolit Bir Semtinde Yaşayan Lise Öğrencilerinin Ötekileri”, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, (2014).       
 • Cesur, S., Yılmaz, O., Özgör, C., Tepe, B. Tatlıcıoğlu, T., Bayad, A. Kanık, E.Y. “Politik ve Dini Yönelimin Değerlerle İlişkisi”, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, (2014).       
 • Tepe, B., Cesur, S. ve Sunar, D. “Adil Dünya İnancı, Sezgisel Ahlak ve Ahlaki           Duygular: Mağdur ve Suçlu Bağlamında Adaletsizlik”,  “19. Ulusal Psikoloji Kongresi”, İzmir, (2016).
 • Sunar, D., Cesur, S., Tepe, B., Piyale, Z.E. ve Biten, F.A. “İhlal Edilen İlişki Modelleri Çerçevesinde Duyguların Ahlaki Yargı ile İlişkisi”, I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, (2016).
 • Cesur, S., Piyale, Z.E., Tepe, B. ve Sunar, D., “Bana Göre Ahlak: Sıradan İnsanın Ahlakı Kavramsallaştırması”, II. Sosyal Psikoloji Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs, (2017).

Projeler

Danışmanı olduğu yüksek lisans tezleri

 • Akarslan, M., “Üniversite Öğrencilerinin Ebeveynlik Stillerini Algılayışları ve Bu Algının Ebeveyn-Çocuk Değer Benzerliğine Etkisi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2011).
 • Sevgili, F. “Değerler-Tüketim İlişkisinde Materyalizm ve Değer-Eşya Temsilinin Aracı Rolü”. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2012).
 • Çoker, O. “Pornografiye Yönelik Tutumların, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisi” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015).
 • Sarıyer, Ö. “Erken Dönem Politik Sosyalizasyon ve Çocuklar İçin Demokrasiyi Yaşamayı Öğrenme Ölçeği’nin Türk Örneklemine Uyarlaması”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015).
 • Yılmaz, O. “Ahlakın, Dini ve Politik Yönelimin Ateistlere Yönelik Önyargı Üzerine Etkisi” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015).
 • Tepe, B. “Adaletsizliğin İyi veya Kötü Sonla Bitmesinin Mağduriyet Değerlendirmelerine Etkisi” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015).
 • Bayad, A. “Kuşaklararası Aktarım Sonucu Kimlik Formülasyonu ve Kürtlerin Metropollerdeki Değişimi” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015).
 • Tatlıcıoğlu, I. “Belirli Kişisel Özelliklerin Dolaylı Utanma Duygusu Üzerindeki Etkisi” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015).
 • Gündüz, T. “Bir Meslek Grubu Olarak Seks İşçileri ve Ahlakın Farklı Tezahürleri” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015).
 • Nebioğlu, G. “Cinsel Kimlik ve Yönelimler ile Adil Dünya İnancı Arasındaki İlişki” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2016).
 • Balım, S. “Yabancılaşmanın Sistemi Meşrulaştırma, Değerler ve Politik Özdeşleşme Açısından Ele Alınması” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2016).
 • Baş, O. “İnternet Ortamında Gerçek Kimlik veya Sanal Kimlikle Yer Almanın Yapılan Yorumlara Etkisi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2017).

Danışmanı olduğu doktora tezleri

 • Bakiler, E. “Lise Öğrencilerinde Hoşgörü Değeri ve Toplumun Farklı Kesimleriyle Karşılaşma Deneyimlerinin İncelenmesi: Çoklu Durum Çalışması” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2016).
 • Sevgili, F. “Türkiye’deki Sosyal Grupların Kalıpyargı Haritası ve Kalıpyargıların Değerlerle İlişkisi” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2018).
14/01/2017
9989 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00