Prof. Dr. Sevtap CİNAN

İletişim

 • E-posta: scinan@istanbul.edu.tr
 • Oda: 241
 • Dâhili: 15782
 • Websitesi: http://aves.istanbul.edu.tr/scinan/

Görüşme Saatleri:

Özgeçmiş

 • Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, 1980.
 • Yüksek Lisans: University College London Psikoloji Bölümü, İngiltere, 1992.
 • Doktora: University College London Psikoloji Bölümü, İngiltere, 1998.
  Tez: Supervisory System Functioning in Memory Tasks and Interference from Secondary Tasks (Bellek testlerinde işlev gösteren yönetsel sistem fonksiyonları ve ikincil bir görevi yürütmekten kaynaklanan bozucu etkiler).

Araştırma ilgileri

 • Bilişsel Psikoloji, Bellek, Yönetsel işlevler, Planlama, Problem çözme, Akıl yürütme

Yayınlar

Özgün eserler:

Çeviriler, derleme eserler ve kitap bölümleri:

Süreli yayınlar:

 • Cinan, S., ve Doğan, A. (2013). Working memory, mental prospection, time orientation, and cognitive insight. Journal of Individual Differences, 34, 159-169.
 • Cinan, S., Özen, G., ve Hampshire, A. (2013). Confirmatory factor analysis on separability of planning and insight constructs. Journal of Cognitive Psychology, 25, 7-23.
 • Leana-Taşcılar, M.Z., ve Cinan, S. (2012). Üstün-zekalı ve normal- zekalı çocuklarda yönetsel işlevler: Londra Kulesi Testi. Psikoloji Çalışmaları, 32-1, 13-30.
 • Cinan, S. ve Ünsal, P. (2011). Renk-şekil boyutu değiştirme ve ayırt etme süreçlerinin planlamaya etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 26, 104-116.
 • Cinan, S. (2010). Sudoku bulmacasında zihinsel adımlar: Hariç tutma ve dâhil tutma taktikleri. Türk Psikoloji Dergisi, 25, 42-52.
 • Cinan, S. (2010). Ben-merkezli açıdan mekânsal ilişkilerin muhakemesi ve ilişkisel karmaşıklık. Psikoloji Çalışmaları, 30, 1-19.
 • Atalay, D., Cinan, S. (2007). Yetişkinlerde planlama becerisi: Londra Kulesi  (LKDX) Testinin standardizasyon ve g üvenilirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 22, 25-37.
 • Cinan, S., Atalay, D., Şişman, S., Başbuğ, G., Dervent-Özbek, S., Teoman, D., Karagöz, A., Karadeniz, A.Y., Beykurt, S., Süleyman, H., Memiş, H.Ö., & Yurtsever, Ö.D. (2007). Memory for object locations: Priority effect and sex differences in associative spatial learning. Learning and Motivation, 38, 326-341.

Bildiriler/Posterler:

Projeler

Kategorik Kelime Hatırlama: Stratejik Geri-getirme Prosesleri, İ.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 1338/280799.

 • Proje Yöneticisi: Sevtap Cinan, 1999.

Mekansal Bellek: Nesne–Yer belleği, İ.Ü. Araştırma Fonu Projesi, BYP-542/02122004.

 • Proje Yöneticisi: Sevtap Cinan, 2004.

A standardization of TOLDX in Turkey, MHS.

 • Proje Yöneticisi: Sevtap Cinan ve Deniz Atalay.

Londra Kulesi testi tercüme projesi, MHS.

 • Proje Yöneticisi: Sevtap Cinan, 2004.
 • Proje Ekibi: Sevtap Cinan, Marilena Z. Leana, Pınar Ünsal, Nursel Telman, Taner Karakoç, Mine Yazıcı.

Türk Hava Kuvvetlerinin İdeal Pilot Subay Kişilik Profili.

 • Proje Yöneticisi: Nursel Telman
 • Proje ekibi: Nursel Telman, Pınar Ünsal, Sevtap Cinan, İlknur Özalp Türetgen, Deniz Atalay, Dalga Teoman, Hediye Sülayman.

Sezgisel problem çözme, planlama ve üstbiliş, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, ACİP-7345.

 • Proje Yöneticisi: Sevtap Cinan, 2010.

Danışmanı olduğu yüksek lisans tezleri

Danışmanı olduğu doktora tezleri

 

06/04/2017
7722 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00