Doç. Dr. Necmi Karul

Eğitim 1996-2000 Doktora: Tarihöncesi Bilim Dalı, Frei Universitaet Berlin Konu: Gebäude aus Flechtwerk: Die archäologischen Befunde aus den neolithisch-chalkolithischen Siedlungsschichten von Hocaçeşme, Aşağıpınar und Toptepe. Danışman: Prof. Dr. Bernhard Hänsel 1992-1994 Yüksek Lisans: Prehistorya Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Konu: Hocaçeşme En Alt Evresinin Tarihleme Sorunları. Danışman: Prof. Dr. Mehmet Özdoğan 1986-1991 Lisans   Prehistorya Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi 1982-1985               Şişli Lisesi, İstanbul Görevler 2006-                       Doçent, Prehistorya Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi 2002-2007                Yard. Doçent, Prehistorya Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi 2001-2002                Asistan, Prehistorya Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi 2007-                       Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanlığı 2006-                       Avrasya Enstitüsü, Orta Asya Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi 2009-                       TÜBA – AR Dergisi Editörlüğü 2003-                       ArkeoAtlas Dergisi Editörlüğü 2002-                       Atlas Dergisi Arkeoloji Editörlüğü 2010-2011                Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi - Kültürel Mirası Katılımcı Koruma Projesi danışmanlığı Ödüller – Üyelikler 2011                          Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Muhabir Üyeliği 2009                         Alman Arkeoloji Enstitüsü Muhabir Üyeliği 2005                         Harvard Üniversitesi Post-doktora Araştırmacı Bursu. 1996-2000              Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) Doktora Bursu. Projeler Proje sorumlusu olarak görev alınan araştırmalar 2004- Aktopraklık Höyük, Güney Marmara Projesi, Proje Yöneticisi. 2010- Gusir Höyük, Ilısu Barajı ve HES Projesi Etki Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmaları, Kazı Bilimsel Başkanlığı. 2007- Mezraa-Teleilat Kazısı, ODTÜ TAÇDAM Kargamış Baraj Etki Alanı kurtarma Projesi, Proje Yöneticisi. 1993-2003      Kırklareli Projesi; Aşağıpınar ve Kanlıgeçit Kazıları, Prof. Dr. M. Özdoğan başkanlığında Doğu  Trakya ve Marmara Projesi, Alan Sorumlusu 1998-2004      Mezraa-Teleilat Kazısı, ODTÜ TAÇDAM Kargamış Baraj Etki Alanı kurtarma Projesi, Proje Yürütücü Yardımcısı. 2001                Birecik-Suruç Pilot Bölgesi Arkeolojik Belgeleme ve Envanter Çalışması, Türkiye  Bilimler Akademisi Türkiye Kültür Envanteri Projesi (TÜBA-TÜKSEK), Proje Yürütücü Yardımcısı. Ekip üyesi olarak görev yapılan araştırmalar 1995-1996       Çanakkale-Troia Kazısı, Troia Projesi, Açma Sorumlusu. 1995                Çanakkale-Kumtepe Kazısı, Troia Projesi, Açma Sorumlusu. 1995                İzmir-Selçuk, Selçuk Müzesi, Kültür Bakanlığı Projesi, Restoratör. 1994                Doğu Trakya Megalitik Araştırmaları, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında Doğu Trakya ve Marmara Projesi, Öğrenci. 1993-1994       Tekirdağ- Menekşe Çatağı, Prof. Dr. M. Özdoğan başkanlığında Doğu Trakya ve Marmara Projesi, Alan Sorumlusu, 1992               Bursa-Höyücek Kazısı, Dr. J. Roodenberg başkanlığında Hollanda Arkeoloji Enstitüsü Projesi,  Açma Sorumlusu, 1991-1993       Edirne-Hocaçeşme Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında Doğu Trakya ve Marmara Projesi, Alan Sorumlusu 1991-1992       Şanlıurfa-Harran Kazısı, Kültür Bakanlığı Projesi, Alan Sorumlusu. 1991               Adana-Karatepe Kazısı, Prof.Dr.H. Çambel başkanlığında Karatepe-Aslantaş Projesi, Açma Sorumlusu. 1989-1992       Diyarbakır-Çayönü Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında Güneydoğu Anadolu Karma Tarihöncesi Projesi, Alan Sorumlusu. 1989               Tekirdağ-Toptepe Kazısı, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında Doğu Trakya ve Marmara Projesi, Öğrenci. 1989               Balıkesir-Çanakkale Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması, Prof. Dr. M. Özdoğan başkanlığında Doğu Trakya ve  Marmara Projesi, Öğrenci. Editörlükler 2011    Karul, N., (Ed) ArkeoAtlas: Anadolu’nun Arkeoloji Atlası I, DBR Yayıncılık, İstanbul. 2010    Karul, N., (Ed.), ArkeoAtlas 7, İstanbul, 2010. 2007    Karul, N., (Ed.), ArkeoAtlas 6, İstanbul, 2007 2006    Karul, N., (Ed.), ArkeoAtlas 5, İstanbul, 2006. 2005    Karul, N., (Ed.), ArkeoAtlas 4, İstanbul, 2005. 2004    Karul, N., (Ed.), ArkeoAtlas 3, İstanbul, 2004. 2003    Karul, N., (Ed.), ArkeoAtlas 2, İstanbul, 2003. 2002    Karul, N., (Ed.), ArkeoAtlas 1, İstanbul, 2002. 2003    Karul, N., M. Özdoğan, H. Parzinger (Eds.), Aşağı Pınar I, Mainz am Rhein. Bilimsel Yayınlar (2012)      Karul, N., “Aktopraklık”, Neolithic in Turkey, N. Başgelen, M. Özdoğan (Eds.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (baskıda). (2012)      Karul, N., “The Emergence of Neolithic Life in South and East Marmara Region” R.  Krauss (Ed.), Beginnings - New Research in the Appearance of the Neolithic between Northwest Anatolia and the Carpathian Basin, Menschen – Kulturen – Traditionen    Studien aus den Forschungsclustern des Deutschen Archaeologischen Instituts, 57-65 (baskıda). (2012)      Karul, N., “Die Entwicklung des vorbronzezeitlichen Siedlungsschemas in der südlichen Marmara- Region” E. Pernicka, S. Ünlüsoy, S.W.E. Blum (Eds.), Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development and Interregional Contacts Natural Science in Archaeology, Springer Verlag (baskıda). 2011         Karul, N., “Anadolu'da Boğa Sembolü ve Batıya Transferi” H. Taşkıran, M. Kartal, K. Özçelik, M. B. Kösem, G. Kartal (Eds.), Işın Yalçınkaya'ya Armağan / Studies in Honour of Işın Yalçınkaya, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, 179-184 2011         Karul, N., Marmara’nın İlk Çiftçileri” İstanbul Üniversitesi Dergisi 6, 30-41. 2011         Karul, N., M. B. Avcı, “Neolithic Communities in the Eastern Marmara  Region:           Aktopraklık C”  Anatolica XXXVII, 1-15. 2011         Özdoğan, M., N. Karul, E. Özdoğan, “2002 Yılı Mezraa-Teleilat Kazıları” N. Tuna,      O. Doonan (Eds.), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Akeolojik ve           Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları, 1. Cilt, ODTÜ- Tarihsel Çevre Araştırma ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM), Ankara, 35-79/ “2002                  Mezraa-Teleilat Excavations” N. Tuna, O. Doonan (Eds.), Salvagae Project of   the Archaeological Heritage of the Ilsu aand Carchemish Dam Rerervoirs, Activities        in 2002, TAÇDAM- METU, Ankara, 80-96. 2010         Karul N., “Tarihöncesi İstanbul” İstanbul Ansiklopedisi, NTV yayınları, İstanbul. 23-    43. 2010         Karul, N., “Tarihöncesi Anadolu’da Savunma ve Çevirme Sistemleri” Savunma Hatlarından Yaşam Alanlarına Kaleler, 19. Kaleli Kentler Sempozyumu Bildirileri (8-11 Ekim 2009), Bursa, 22-27. 2010         Karul, N. M.B. Avcı, “The First Farmers of Marmara” İlgi 117,  34-39. 2010         Steskal, M.-N. Karul-J. Reiter-L. Rembart-T. Winklehner "Die spätantik frühbyzantinische Bebauung von Aktopraklık Höyük Bericht über die Grabungen 2010", Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts in Wien 79, 383-408. 2010         Karul, N., M. B. Avcı, A. Deveci, N. Karkıner, H. Yeşildal, “Bursa  Aktopraklık Höyük’te Kültür Sektörünün Oluşturulması: Çok Yönlü Bir  Proje” TÜBA-KED         8, 241-262. 2009         Karul, N., “Göçle Gelen Kültürler. Bursa Aktopraklık Höyük’te Tarihöncesinin İlk Tarımcıları Keşfediliyor” Aktüel Arkeoloji 10, 54-67. 2009         Karul, N., “Kuzeybatı Anadolu’da Anahatlarıyla Neolitik-Kalkolitik Dönemler” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü. Haberler 28, İstanbul, 1-7. 2008         Karul, N., “Flechtwerkgebäude aus Ostthrakien” H. Erkanal et. al (Ed.), The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age. Proceedings of the International Symposium. October 13-19 1997, Urla-İzmir, Ankara University Research Center for Maritime Archaeology (ANKÜSAM). Publication No: 1, 263-267. 2008         Karul, N., “Kerpiçten Tarih” Atlas Dergisi 182, 2007         Karul, N., “Aktopraklık: Kuzeybatı Anadolu’da Gelişkin Bir Köy” M. Özdoğan, N. Başgelen (Eds.), Türkiye’de Neolitik Dönem, İstanbul, 387-392. 2007         Karul, N., Ö, Özeren., “Aktopraklık Höyüğü Kazı Çalışmaları” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü. Haberler 23, İstanbul, 19-20. 2006         Karul, N., “Kuzeybatı Anadolu’da Neolitik ve Kalkolitik Çağ Yerleşmelerinin Sınırlandırılması” B. Avunç (Ed.) Hayat Erkanal'a Armağan. Kültürlerin Yansıması / Studies in Honor of Hayat Erkanal. Cultural Reflections, Homer Kitapevi, İstanbul, 479-486. 2006         Karul, N., “Aktopraklık, Batı'nın İlk Köyleri” Atlas Dergisi 154, 120-132. 2005         Karul, N., “Anatolische Idole in Ostthrakien: Kırklareli-Kanlıgeçit” B. Terzan, R. Jung, E. Kaiser, B. Horejs (Eds.), Interpretationsraum Bronzezeit, Festschrift für Bernhard Hänsel. Universtätsforschungen zur prähistorischen Archäologie Band 121, Boon, 117-121. 2005         Karul, N., J. Bertram, “From Anatolia to Europe: The ceramic sequence of Hocaçeşme in Turkish Thrace” C. Lichter (Ed.), How did farming reach Europe ? BYZAS 2, 117-129. 2005         Karul, N., “Kırklareli Kültür Sektörü Projesi ve Halkla Buluşma” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü. Haberler 19, İstanbul, 12. 2005         Karul, N. - Ö. Özeren, “Aktopraklık (Akçalar Sırtı) Çalışmaları-2004” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü. Haberler 20, İstanbul, 23-24. 2005         Özdoğan, M., N. Karul, E. Özdoğan, “Kırklareli Höyüğü 2003 Yılı Kazıları” 26. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, Ankara, 321-332. 2004         Karul, N., “Barınmanın Kısa Tarihi” Buğday Dergisi 24, İstanbul. 2004         Karul, N., A. Ayhan, M. Özdoğan, “2001 Yılı Mezraa-Teleilat Kazıları” N. Tuna, J.Greenhalg, J. Velibeyoğlu (Eds.), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmaları, TAÇDAM- ODTÜ, Ankara, 57-106 / “2001 Excavations at Mezraa-Teleilat” N.Tuna, J. Greenhalg, J. Velibeyoğlu (Eds.), Salvagae Project of the Archaeological Heritage of the Ilsu aand Carchemish Dam Rerervoirs, Activities in 2001, TAÇDAM- METU, Ankara, 89-106. 2004         Özdoğan, M., N. Karul, E. Özdoğan, “Mezraa-Teleilat Höyüğü 4. Dönem Çalışmaları” 25. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, Ankara, 235-244. 2003         Karul, N., “Mezraa Teleilat Yerleşmesi ve ‘AB’ Yapısı” M. Özdoğan, H. Hauptmann, N. Başgelen (Eds.), Köyden Kente Yakındoğu’da İlk Yerleşimler Ufuk Esin Armağan Kitabı, Vol. 2, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 525-532. 2003         Karul, N., “Taştaki Savaş” Atlas Dergisi-Savaşın Kitabı, 55, İstanbul. 2003         Karul, N., “Deneysel Arkeoloji: İğmeli Evler” Atlas Dergisi 129, 142. 2003         Karul, N., “Die Naturräumlichen Verhältnisse in Türkisch Thrakien” N. Karul et. al (Eds.), Aşağı Pınar I, Archaeologie in Eurasien 15. Studien im Thrakien-Marmara-Raum Band 1, Verlag Phillipp von Zabern, Mainz am Rhein, 5-8. 2003         Karul, N., “Die Architektur von Aşağı Pınar” N. Karul et. al (Eds.), Aşağı Pınar I, Archaeologie in Eurasien 15. Studien im Thrakien-Marmara-Raum Band 1, Verlag Phillipp von Zabern, Mainz am Rhein, 42-120. 2003         Karul, N., Z. Eres, “Rekonstruktionversuche zu den Bauten von Aşağı Pınar” N. Karul et. al (Eds.), Aşağı Pınar I, Archaeologie in Eurasien 15. Studien im Thrakien-Marmara-Raum Band 1, Verlag Phillipp von Zabern, Mainz am Rhein, 174-180. 2003         Karul, N., M. Özdoğan, H. Parzinger., “Die Forschungsgeschichte Türkisch-Thrakiens” N. Karul et. al (Eds.), Aşağı Pınar I, Archaeologie in Eurasien 15. Studien im Thrakien-Marmara-Raum Band 1, Verlag Phillipp von Zabern, Mainz am Rhein, 9-13. 2003         Özdoğan, M., H. Parzinger, N. Karul., “Der Siedlungshügel von Aşağı Pınar”  N. Karul et. al (Eds.), Aşağı Pınar I, Archaeologie in Eurasien 15. Studien im Thrakien-Marmara-Raum Band 1, Verlag Phillipp von Zabern, Mainz am Rhein, 14-34. 2003         N. Karul, A. Ayhan, M. Özdoğan, “2001 Yılı Mezraa-Teleilat Kazısı” 24. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Ankara, 159-170. 2002         Karul, N., ‘Einige Gedanken über das megaronzeitliche Tor in Kanlıgeçit’ R. Aslan et.al (Eds.) Mauerschau, Festschrift für Manfred Korfmann Vol. 2 , Remshalden-Grunbach, 665-671. 2002         Karul, N., A. Ayhan, M. Özdoğan, “2000 Yılı Mezraa-Teleilat Kazısı” N. Tuna, J. Velibeyoğlu (Eds.), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmaları, TAÇDAM ODTÜ,  Ankara, 101-129/ “2000 Excavation at Mezraa-Teleilat” N. Tuna, J. Velibeyoğlu (eds), Salvagae Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu aand Carchemish Dam Rerervoirs, Activities in 2000, TAÇDAM METU, Ankara, 130-141. 2002         N. Karul, A. Ayhan, M. Özdoğan, “2000 Yılı Mezraa-Teleilat Kazısı”  23. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, Ankara, 63-74. 2002         Özdoğan, M., N. Karul., “Şanlıurfa, Birecik-Suruç Arkeolojik Envanter Raporu” Türkiye Kültür Envanteri Pilot Bölge Çalışmaları: Birecik-Suruç, TÜBA-TÜKSEK Yay. ed. N. Başgelen Vol. 1/1, 1-101, İstanbul. 2002         M. Özdoğan, N. Karul, A. Ayhan, “Kırklareli Höyüğü 2000 Yılı Kazısı” 23. Kazı Sonuçları Toplantısı 2,  Ankara, 307-314. 2001         Karul, N., “Troia: Anadolu’dan Açılan Kapı” Atlas Dergisi 95, 68-83. 2001         Karul, N., A. Ayhan, M. Özdoğan, “1999 Yılı Mezraa-Teleilat Kazısı” N.Tuna et all. (Eds.) Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmaları, TAÇDAM ODTÜ, Ankara, 133-161/ “1999 Excavations at Mezraa-Teleilat” N. Tuna, et all. (Eds) Salvagae Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu aand Carchemish Dam Rerervoirs, Activities in 1999, TAÇDAM METU, Ankara ,162-174. 2001         Özdoğan, M.,  N. Karul, A. Ayhan, “Mezraa-Teleilat 1999 Yılı Çalışmaları” 22. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 165-180, Ankara. 2001         Özdoğan, M.,  N. Karul, A. Ayhan, “Kırklareli Höyüğü 1999 Yılı Çalışmaları” 22. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 83-94, Ankara. 2000         Karul, N., “Die Vorbronzezeitliche Architektur in Ostthrakien” S. Hiller, V. Nikolov (Eds.), Karanovo III, Wien, 131-136. 1999         Özdoğan, M., H. Parzinger, N. Karul, “1998 Yılı Kırklareli Höyüğü Kazıları” 21. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Ankara 93-108, 1999         Parzinger, H., M. Özdoğan, N. Karul “An der Schwelle vom Orient zum Okzident. Die deutsch-turkisch Ausgrabungen in Kırklareli, Türkisch Thrakien” Antike Welt 4, 325-333. 1998         Karul, N., Z. Eres, A. Boratav, “Kırklareli’nde Deneysel Arkeoloji: Bir Neolitik Çağ Evinin Yeniden Yapılışı” Arkeoloji ve Sanat 82, 19-25. 1998         Özdoğan, M.,  H. Parzinger, N. Karul, “Kırklareli Höyüğü 1997 Yılı Kazısı” XX. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara ,139-164. 1997         Özdoğan, M., H. Parzinger, N. Karul, “Kırklareli Kazıları: Aşağıpınar ve Kanlıgeçit Höyükleri”  Arkeoloji ve Sanat 77, 2-11. 1997         Özdoğan, M,  H. Parzinger, N. Karul, “Kırklareli Höyüğü 1996 Yılı Kazısı” XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara ,123-149. 1996         Özdoğan, M.,  H. Parzinger, N. Karul, “Kırklareli Höyüğü 1995 Yılı Kazısı” XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Anakara, 53-80.  Poster N. Karul, 2002, Kırklareli-Aşağıpınar. İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırma Sempozyumu 2, İstanbul, 2002. N. Karul, 2002, Mezraa-Teleilat. İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırma Sempozyumu 2, İstanbul, 2002        
04/04/2013
11975 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00